Реферати українською » Педагогика » Інформаційні технології в навчанні дітей з порушеннями мови


Реферат Інформаційні технології в навчанні дітей з порушеннями мови

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа

Вищої професійної освіти

«>Волгоградский державний педагогічний університет»

>ФАКУЛЬТЕТСОЦИАЛЬНОЙ ІКОРРЕКЦИОННОЙПЕДАГОГИКИ

>КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇПЕДАГОГИКИ І ПСИХОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УОБУЧЕНИИ ДІТЕЙ ЗНАРУШЕНИЯМИ ПРОМОВІ

Курсова робота


Виконавець:

>СЕРКОВА МАРИНА

>ВАДИМОВНА

Студентка групиПЛ – 41

Науковий керівник:

>ФУРЕЕВА ОЛЕНА

>ПАВЛОВНА, доцент

Волгоград

2008


Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Інформаційні технології в логопедичної роботі

1.1. Використання комп'ютерних технологій у дитсадку

1.2. Комп'ютерні програми на навчання дітей із порушеннями промови

Висновки по першому розділі

Глава 2. Експериментальне вивчення використання інформаційних технологій у логопедичної роботі

2.1. Проведення дослідження з допомогою комп'ютерної гри «Ігри для Тигри» і за традиційні методики дитячого садка

2.2. Рекомендації з використання комп'ютерних програм, тож техніка безпеки під час роботи з комп'ютером та його результат

Висновки за другою главі

Укладання

Література

Додаток


Запровадження

Сучасний етап розвитку суспільства свідчить формування «інформаційної культури». Створення, обробка і передачі інформації стає однією з головних видів операцій. Технічні устрою використовують у діяльності як безпосередньо що з технікою, і у іншій системі, зокрема й освітньої.

Як зазначають багато авторів, застосування комп'ютерна техніка дозволяє оптимізувати педагогічний процес, індивідуалізувати навчання дітей із порушеннями розвитку та значно збільшити ефективність будь-який діяльності.

Дослідження, присвячені проблемі вивчення і корекції загального недорозвинення промови (>Т.В.Гуровец, С.І.Маевская, 1978; Л. В. Лопатіна, Н.В. Серебрякова, 2001; І.І.Мамайчук, 1990, та інших.), показують, що подолання системної мовного недорозвинення, зазвичай, має тривалу і складну динаміку. Тому використання укоррекционно-образовательном процесі спеціалізованих комп'ютерних технологій, які враховують закономірності й особливо розвитку дітей із загальним недорозвиненням промови, дозволить збільшити ефективністькоррекционного навчання, прискорити процес підготовки дошкільнят до навчання грамоті, попередити появу в них вторинних розладів письмовій промови, отже, знизити ризик соціальної дезадаптації молодших школярів.

У зв'язку з цим актуальним представляється вивчення проблеми використання інформаційних технологій у навчанні дітей із порушеннями промови.

Об'єкт дослідження: діти дошкільного віку із загальним недорозвиненням промови (>ОНР).

Предмет дослідження: використання інформаційних технологій у корекції загального недорозвинення промови.

Мета дослідження: запровадження інформаційних технологій у ролі допоміжного кошти навчання ізОНР.

Мету й предмет дослідження зумовили необхідність розв'язання наступних завдань:

розглянути використання інформаційних технологій у дитсадку;

вивчити існуючі комп'ютерні програми на навчання дітей із порушеннями промови;

розглянути принципи і методик комп'ютерних програм, у навчанні дітей із порушеннями промови;

експериментально перевірити ефективність вибраних комп'ютерних програм, у процесікоррекционной роботи з дітьми зОНР.

Гіпотеза дослідження у тому, що вмикання комп'ютерних програм, у роботу логопеда може сприяти розвитку мотивації до занять; працездатності й збереженню продуктивності діяльності протягом усьогологопедического заняття в дітей із різноманітні розлади промови; скорочення часу формування низки навичок, необхідні розвитку промови.

Методи дослідження обрані з урахуванням об'єкта дослідження та відповідають завданням і гіпотезі роботи. У ході дослідження застосовувалися такі методи дослідження:

- аналіз стану і узагальнення літературних даних із темі дослідження;

- стеження процесом роботи дітей за комп'ютером.

База дослідження: дитсадок для дітей із порушеннями промови № 350, р. Волгограда.

По структурі курсова робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку використаної літератури та докладання.


Глава 1. Інформаційні технології в логопедичної роботі

 

1.1 Використання комп'ютерних технологій у дитсадку

Нові інформаційні технології стали перспективним засобомкоррекционно-развивающей роботи з дітьми, мають порушення вимови. Повсюдна комп'ютеризація відкриває нові, ще досліджені варіанти навчання. Вони з унікальними можливостями сучасної електроніки і телекомунікацій [4, 43].

У основу використання НІТ у вітчизняній педагогіці покладено базові психолого-педагогічні і методологічні становища, розробленіЛ.С. Виготським,П.Я.Гальпериним, В.В. Давидовим, А.В. Запорожцем,А.Н.Леонтьевим, Г.Р.Лурия,Д.Б.Элькониним та інших.

Комп'ютерні технології належать до ефективних засобів, дедалі більше що застосовуються у спеціальної педагогіці. Останніми роками ведеться відкрита дискусія про практичний зміст, формі, методах спеціального навчання дітей і характері професійного мислення фахівців. Кожна нове завдання навчання трансформується на проблеми методу, розробки обхідних шляхів навчання, які б досягти максимально можливих успіхів у розвитку дитину поруч із особливими пізнавальними потребами (И. К. Воробйов,М.Ю.Галанина, М.М.Кулишов,О.И.Кукушкина та інших.) [25, 17]

Аналіз літератури показує, що комп'ютерні кошти представляють для фахівця не частина змістукоррекционного навчання, а додатковий набір можливостей корекції відхилень у розвитку дитини.Дефектологу,применяющему у роботі комп'ютерну техніку, потрібно вирішити дві основні завдання спеціального навчання: сформувати в дітей віком вміння користуватися комп'ютером і застосовувати комп'ютерні технології їхнього розвитку та корекції психофізіологічних порушень.

>Коррекционно-воспитательная роботу з дітьми, мають відхилення у розвитку, припускає використання спеціалізованих чи адаптованих комп'ютерних програм (переважно навчальних, діагностичних і розвивають). Ефект їх застосування залежить від професійної компетенції педагога, вміння використовувати нові можливості, включати НІТ до системи навчання кожної дитини, створюючи велику мотивацію і психологічний комфорт, і навіть надаючи вихованцю свободу вибору форм і коштів діяльності.

Пріоритетний завдання застосування НІТ у спеціальній педагогіці не щодо навчання дітей адаптованою основам інформатики, і обчислювальної техніки, а комплексному перетворення їхнього середовища проживання, створення нових науково обгрунтованих коштів розвитку активної творчої діяльності [2, 75].

Ефективність навчання із різними порушеннями, зокрема з мовними, великою мірою залежить від рівня готовності методик спеціалістів по комп'ютерним програмам. Вивчення спеціальної літератури показує, більшість розробок з цієї проблеми фрагментарні і розкривають лише ті боку впровадження НІТ вкоррекционний процес [7, 13].

Важливість і своєчасність вдосконалення процесукоррекционного навчання і виховання дітей, котрі страждають мовними порушеннями внаслідок органічного поразки центральної нервової системи, з допомогою комп'ютерних технологій, наукова і практична значимість них визначають актуальність нашого дослідження. Повторимо, що його предметом стало використання комп'ютерних програм, укоррекционно-развивающей працювати з дітьми, мають різноманітні форми мовної патології. Мета дослідження полягає у створенні системи прийомівкомпьютерно-опосредованногологопедического на порушення.

Комп'ютер, будучи найсучаснішим інструментом в обробці інформації, може й потужним технічним засобом навчання дітей і зайняти позицію незамінного помічника вчених і загальному психічному розвитку дошкільнят [8, 33].

Психологи відзначають: ніж раніше дитина познайомиться з ЕОМ, тим менше психологічний бар'єр останнім і машиною, тому що в дитини у тому страху перед технікою. Чому? І тому, що привабливий дітей, як будь-яка нова іграшка, саме це у більшості випадків сприймають нього.

Спілкування дітей дошкільного віку, із комп'ютером починається з ігор, ретельно підібраних з урахуванням віку і її навчальної спрямованості.

Однією з найважливіших функцій ігор є навчальна. Комп'ютерні гри складено отже вона може уявити не одиничне поняття чи конкретну ситуацію, але отримати узагальнену уявлення про всіх схожих предметах чи ситуаціях. Отже в нього розвиваються такі важливі операції мислення як узагальнення і класифікація [15, 26].

Граючи за комп'ютером, дитина рано починають розуміти, що предмети на екрані - це реальні речі, лише знаки цих реальних речей. Отже, в дітей віком починає розвиватися так звана знакова функція свідомості, тобто розуміння те, що кілька рівнів навколишнього нас світу - те й реальні речі, й малюнки, схеми, слова чи числа тощо.

У своїй дітей за комп'ютерами поліпшуються їх пам'ять і увагу. Діти в ранньому віці мають мимовільним увагою, тобто вони можуть усвідомлено намагатиметься запам'ятати як той чи інший матеріал. А якщо ж лише матеріал є яскравим і значущим, дитина мимоволі привертає неї. І тут комп'ютер просто незамінний, оскільки передає інформацію в привабливим дитини формі, що українці прискорює запам'ятовування змісту, а й робить її осмисленим і тривалим.

Заняття дітей за комп'ютером яких багато важать як у розвиток інтелекту, але й розвитку з їх моторики. У найрізноманітніших іграх, від найпростіших до складних, дітям потребує натискати пальцями визначені клавіші, що розвиває дрібну мускулатуру рук, моторику дітей. Вчені відзначають, чим більше ми проводимо малих акціонерів та складних рухів пальцями, тим більше коштів ділянок мозку входить у роботу. САМІ Як і руки, дуже великий представництво в корі мозку мають значення і очі. Чим уважніше ми вдивляємося у те, з чого працюємо, то більше вписувалося користі нашому мозку, оскільки формування моторної координування й координації спільної прикладної діяльності зорового і моторного аналізаторів успішно досягається під час занять дітей за комп'ютерами [24, 47].

Спілкування з ЕОМ викликає в дітей неабиякий інтерес, спочатку як ігрова діяльність, та був як і навчальна. Цей інтерес і основу формування дуже важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять і увагу, що саме що цими якостями забезпечують готовність дитину до навчання у шкільництві.

Комп'ютерні гри вчать дітей долати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки комп'ютера стає ефективним навчанняцелеполаганию, планування, контролю з оцінкою результатів самостійної діяльності" дитини, через поєднання ігрових і неігрових моментів. Дитина входить у сюжет ігор, засвоює їх правила, підпорядковуючи їм свої дії, йти до досягненню результатів. З іншого боку, практично переважають у всіх іграх є свої герої, які мають допомогти виконати завдання. Отже, комп'ютер допомагає розвинути як інтелектуальний рівень дитини, а й виховує вольові якості, такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, а як і прилучає дитину до співпереживання, допомоги героям ігор, збагачуючи цим його ставлення до світу [1, 53].

Інформаційні технології повинні розроблятися з урахуванням класичних дидактичних принципів. Комп'ютерне навчання визначило дві нові принципу: індивідуалізації навчання дітей і активності. Здебільшого, технологія комп'ютерного навчання досліджувалася у двох напрямах: візуалізації (забезпечення наочності) навчального забезпечення і алгоритмізації навчальної діяльності. Проте, розгляд структури самої дидактики як сукупності теорій дидактичних принципів, навчальних методів, навчальних програм і загальної системної теорії підручника, дозволяє у кожному елементі структури з'ясувати, як загальне і приватне, стосується інформаційної технології навчання. По-перше, як зазначалось раніше, інформаційна технологія навчання нової методичної системою, що дозволяє розглядати учня не як об'єкт, бо як суб'єкт навчання, а комп'ютер - як навчання.Обучаемий перетворюється на нову категорію тому, що формі комп'ютерне навчання є індивідуальним, самостійним, але здійснюється за загальної методиці, реалізованої в навчальною програмі. Комп'ютер як навчання безпрецедентним історія педагогіки, оскільки об'єднує у собі як, інструмент навчання, і суб'єкт - педагога. Зміна рольової обстановки веде до чогось великого перегляду теорії навчання. З'явилася необхідність розробки теорії дидактичній технології, що є частиною інформаційної технології навчання. Розглянемо послідовно основні дидактичні принципи.Научность визначає зміст, вимагає включення до нього не було лише традиційних наукових знань, а й найбільше фундаментальних положень сучасної науки, і навіть питань перспектив його розвитку. У цьому способи засвоєння навчального матеріалу повинні бути адекватними сучасним науковим способам пізнання. Системний підхід до викладу навчального матеріалу, його структурування і виділення основних понять і перетинів поміж ними, таки є як підвалинами розробки змісту комп'ютерної навчальною програми, і однією з методів сучасного наукового пізнання. Види навчальної діяльності, здійснюваної при засвоєнні змісту при комп'ютерному навчанні відбивають основні моменти наукового пізнання. Саме зміст при структуруванні і виділенні різних рівнів складності засвоєння учням дозволяє включати як ті теми, що забезпечують обов'язковий мінімальний рівень знання, але, по-перше, розглядати ширші поняття даного навчального предмета, розширювати кругозір дітей, продовжувати його знання більш фундаментальними, а, по-друге, пов'язувати ці поняття коїться з іншими предметами, вивчаючи їх у взаємозв'язок харчування та ладу, цим, повнішу і наукову картину світу. Використання експертних систем виводить навчання новий якісний виток, дозволяє практично у кожному навчальному закладі, оснащеним комп'ютерами, незалежно з його місцеположення, використовувати методичний і науковий досвід експертів вищої кваліфікації. Отже, науковість змісту забезпечується самої інформаційної технологією навчання.

Принцип доступності при комп'ютерному навчанні переходить від принципу загальної доступності, для певної вікової групи цих діток або для деякого усередненого дитини даного віку, в принцип індивідуальної доступності та сприймається як можливість досягти мети навчання. Навчальний матеріал, реалізований в комп'ютерному навчанні, припускає наявність розгалужень, різних колій та швидкостей проходження навчального курсу, допомогу як пояснень, підказок, додаткових вказівок і завдань, постійно контролює і підтримує на необхідного рівня мотиваціюобучаемого. Доступність при комп'ютерному навчанні ж виконує функцію фільтра змісту, світлофора процесу навчання дітей і, зрештою, забезпечує досягнення мети навчання учнями з різноманітною початковій підготовкою.

Найширше розглянутий у літературі, стосовно комп'ютерному навчання, принцип наочності, званий також "інтерактивною наочністю". Якщо традиційному значенні під наочністю розумілася передусім ілюстративна компонента, забезпечення потреби учня побачити у будь-якій формі предмет чи явище, зробити з нею мінімальні маніпуляції, то комп'ютерному навчанні наочність дає можливість прозирнути те що можливо у житті з допомогою найчутливіших і точних приладів. Понад те, з представленими у комп'ютерної формі об'єктами можна здійснити різні дії, вивчити як статичне зображення, а й динаміку розвитку на різних умовах. У цьому комп'ютер дозволяє як вичленувати головні закономірності досліджуваного предмета чи явища, і роздивитися його докладно. Різні форми уявлення об'єкта можуть міняти одне одного й за бажанняобучаемого, і за командою програми, чергуючи чи використовуючи одночасно образне, аналітичне, мовне уявлення. Це дозволяє, відповідно до завданням навчання, як ущільнити інформацію про досліджуваному об'єкті, і розширити її. Процеси,моделируемие комп'ютером, може бути різноманітними за формою і за змістом, ставитися фізичних, соціальним, історичним, екологічним та інших процесам. Принцип наочності зазнав у інформаційних технологій навчання значної диференціації. При відображенні почуттєвого об'єкта годі було захоплюватися "натуралізмом", у програмі мусить бути представлена не будь-яка модель, лише та, що сприяє реалізації дидактичних цілей даної навчальною програми; модель, що є у програмі, слід пред'явити у вигляді, що дозволяє найчіткіше розкрити суттєві зв'язку й відносини об'єкта; суттєві ознаки, зв'язку й відносини моделі мали

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація