Реферати українською » Педагогика » Інформаційні технології на уроках китайської мови


Реферат Інформаційні технології на уроках китайської мови

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Інформаційні технології під час уроків іноземних мов

1.1 Використання комп'ютера під час уроків

1.2 Використання Інтернету щодо навчання іноземної мови

1.3 Визначення цілей навчання під час використання інформаційних технологій

1.4 Рішення дидактичних завдань з допомогою інформаційних технологій

2. Використання інформаційних технологій у навчанні китайському мови на старшому етапі навчання

2.1. Використання інформаційних технологій під час навчання різних видів мовної діяльності на старшому етапі

2.1.1. Формування навичок говоріння

2.1.2. Формування навичокаудирования

2.1.3. Формування навичок читання

2.1.4 Формування навичок листи

2.2. Інформаційні технології у позакласної роботі

3. Експериментальна частина

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Коли дивитися на урок як соціальне замовлення суспільства системи освіти, то сьогодні ми вийшли до рівня, коли комп'ютерна грамотність випускника школи мусить бути достатня у тому, щоб вільно працювати на персональному комп'ютері як користувача. Це потреба, продиктована часом, рівнем розвитку і моральними цінностями суспільства. Минув час, коли можна було повідомляти знання. У навчанні особливий акцент ставиться сьогодні на власну діяльність дітей з пошуку, усвідомлення і переробки нових знань. Учитель постає як організатор процесу вчення, керівник самодіяльності учнів, який надає їм потрібну допомогу й підтримку.

Інформаційне освітній простір лише починає наповнюватися. Щоб уникнути безсистемності і некомпетентності необхідно, щобучителя-предметники із багаторічним досвідом роботи вносили свій внесок у заповнення цього інформаційного ресурсу. Поява Інтернет як чергового потужний інструмент освіти стимулює бажання хлопців вчитися, розширює зону індивідуальної активності кожного учня, збільшує швидкість подачі якісного матеріалу у межах одного уроку.

Під час вивчення китайської мови, в опануванні різними видами мовної інеречевой діяльності існує тенденція використання сучасних інформаційних технологій, які дозволять учням повною мірою опанувати необхідними навичками.

Комп'ютерні програми розвитку й Інтернет порівняно недавно стали впроваджуватися в освітній процес. І на час деякі викладачі ігнорують дані ресурси, вважаючи звичний їм урок цікавішим і більш продуктивним.

Ми б хотіли розглянути все плюси та "мінуси використання інформаційних технологій на старшому етапі вивчення китайської мови, застосувати їх до формування різних мовних умінь і навиків.

Об'єкт курсової роботи: інформаційні технології.

Предметом даної курсової роботи є підставою особливості використання Інтернету й комп'ютера під час уроків китайської мови в старших класах.

Метою курсової роботи є підставою узагальнення досвіду викладачів, використовують інформаційні технології під час уроків іноземних мов, застосування Інтернету й комп'ютера для формування навичокаудирования, говоріння, читання і автора листа.

З зазначених цілей дослідження, його основне завдання є:

- вивчити особливості використання інформаційних технологій під час уроків іноземних мов;

- застосувати досвід викладачів, використовують інформаційні технології, під час уроків китайської мови.

На виконання даних завдань було використано такі методи дослідження: описовий метод, порівняльний метод, критичний аналіз літературних джерел.

Ця курсова робота включає у собі 2 глави. На початку першого розділу ми розглядаємо використання інформаційних технологій під час уроків іноземних мов, далі визначаємо цілі й завдання уроків, що може вирішити Інтернет, і комп'ютер. У другій главі нашої курсової роботи ми вивчаємо формування навичок говоріння,аудирования, читання і автора листа з допомогою інформаційних технологій.

Наприкінці теоретичної частини ми підводимо підсумки результатів проведеного дослідження та докладаємо список наукової літератури.


1. Інформаційні технології під час уроків іноземних мов

Процес навчання мови – це складного процесу, до складу якого у собі дуже багато компонентів. Перш ніж розпочати урок вчитель більшу підготовчу роботу. По-перше, він передбачає накреслення мети і завдання, методи лікування й прийоми навчання. Проте важливо використання різних засобів. Якщо навчання відбувалося іноземної мови застосовуються різні наочності: картинки, картки, фотографії тощо. При формуванні навичокаудирования і говоріння доцільно використовувати технічні засоби навчання: телевізор і магнітофон.

Слід також враховуватиме й соціокультурний компонент під час навчання іноземних мов, який закликає учнів та вчителів знайомитися з країною досліджуваного мови, спілкуватися із носіями мови та таке інше. Тут, крім книжок та часописів, буде корисним використання сучасних інформаційних технологій, якими є комп'ютер та Інтернет.

1.1 Використання комп'ютера під час уроків

Нині переважають у всіх школах йде раннє навчання іноземної мови. І часом недостатньо використовувати традиційні засоби навчання, такі як, картинки тощо. Тому всі частіше вчителя іноземної мов використовують під час уроків комп'ютер.

Основною причиною використання комп'ютерних програм вважатимуться те, що часто під час уроків іноземних мов процес залучення які у усну і письмову мову різноманітні тем буває нецікавим. Працюючи з допомогою комп'ютерів це виключено, оскільки необхідні на уроці наочності й ситуації на на моніторах цілком реальні – «зображення» рухаються, розмовляють, постійно на екрані спливають ієрогліфи та його фонетичні відповідники таке інше. Але хто вчителя впевнений, що урок подібного типу може перетворитися на розваги. Інші викладачі запевняють, що тут інше, оскільки щоб учневі під час роботи з комп'ютером здобути добру оцінку, мусить творчо працювати. Він робить усе з радістю, тоді як вчителю доводиться набувати необхідні підручники і робити добірку із них потрібних ситуацій, і навіть роздруківку додаткових запитань і тестів і перенесення їх у все комп'ютери, щоб у нагальні моменти на уроці учні могли сісти за окремі комп'ютери, знайти й відкрити потрібну теку і виконати будь-якої потрібний тест. Це був великий працю, але себе виправдовує. Жоден з учнів не йде з цих уроків із почуттям розчарування. Радість пізнання – ось що дозволяє використання РС на уроці. І це, своєю чергою, разом із розвитком мислення веде до розвитку ініціативноїречи[4,40].

1.2 Інтернет під час уроків китайської мови

Крім використання комп'ютерних програм, у час багато шкіл пропонують використання Інтернету під час уроків китайської мови. Оскільки регулярне використання Інтернету робить процес навчання мови привабливішим учнів. Тут отримують необмежений доступом до цікавимстрановедческим матеріалам, які вигідно від статичних застарілих текстів в підручнику. Передусім це ж стосується як-от «Спорт», «Музика», «Мода» тощо. Завдяки електронної пошти і присвячених різним тематичнимчатам учні можуть поспілкуватися з однолітками – носіями мови. Вони розширюють свій словниковий запас, насамперед, повсякденну лексику. Учні самі можуть брати участь у доборі матеріалу для уроку і себе впевненіше [1,39].

Нині вже всі розуміють, що має колосальними можливостями і що щонайменше вражаючими послугами. Але слід забувати, у процесі навчання є певні мети, які потрібно здійснювати у процесі навчання. І Інтернет відносини із своїми можливостями і що ресурсами – засіб реалізації цих цілей. Специфіка предмета «іноземну мову» у тому, що провідним компонентом змісту навчання не є основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовної діяльності: говорінню,аудированию, читання та письма. Отже, на навчання учнів різних видів мовної діяльності потрібно надати практику кожного учня у вигляді мовної діяльності, якій він в момент часу оволодіває. А використання Інтернетресурсів допомагає в певною мірою об'єднати оволодіння вище сказаними навичками й дозволити учням комплексно вивчити іноземну мову.

Навчальні матеріали з Інтернету мають певними особливостями. У комп'ютері матеріал подають із допомогою аудіо, відеота анімації. Усі тексти у Інтернеті автентичні. Вправи в електронних навчальних курсах підходять для самостійної роботи учнів, позаяк у вигляді допомоги їм даються граматичні таблиці і лексичні структури. Комп'ютер допомагає учням виправляти помилки, отже де вони боятися їхнього робити. Учні можуть працювати у підходящому їм режимі: комп'ютер їх підганяє, а терпляче чекає, коли вони самі впораються з вправами. Комп'ютер проводить диференційований аналіз помилок, і оцінює зроблені вправи.

Навчальні проекти, пов'язані з електронною поштою, дозволяють застосовувати отримані мовні знання на реальну ситуацію спілкування, і при цьому письмово. Уся виконана робота потім усно обговорюється у п'ятому класі на уроці і за можливості іноземноюязике[5,40].

У цьому курсової роботі хотілося б запропонувати досвід роботи мережею Інтернет одній з московських шкіл. Тут учням пропонується зробити Інтернет – проекти. Ці проекти розраховані те що, що які навчаються отримують завдання, до виконання якого їм необхідні знайти інформацію з Інтернету навіть уявити потім результати своєї пошуку письмовому вигляді. Слід зазначити, що акцент тут робиться на навички письмовій мови і не адресований початкового етапу навчання китайському мови. Такі проекти можна запропонувати учням, починаючи з другого півріччя вивчення мови.

Тема проекту може відповідати навчальної темі або бути цілком незалежної. Але за будь-якого разі повинна бути цікавою учнів і укладати загальний контекст навчання мови. Зразкові теми таких проектів:

- вивчення інформації якесь місті/ країні

- складання плану подорожі літаком, автобусом по Китаю

- пошук і освоєння перебування інформації про продукти, про можливість навчання чи праці та таке інше.

Щоб провести проект. Викладач повинен підготувати проведення проекту: сформувати групи, визначити час проведення проекту, продумати якими матеріалами крім Інтернету можна використовувати додатково, знайти й обрати додаткові адреси - й таке інше.

Презентація матеріалів відбувається у письмовій формах. Кожна група представляє свої розробки як статті, куди додаються різні фотографії і ілюстрації.

У процесі роботи учні отримують актуальну країнознавчу інформацію: як живуть китайці, що вони їдять, у яких будинках живуть тощо. Та не це позитивного бачиться результатом проведення Інтернет-проектів.Обучающиеся знайомляться з безліччю нових ієрогліфів, автентичних текстів, цьому в учнів виникають позитивні емоції від того, що вони розуміють тексти іноземною мовою, отже, де вони даремно займаються його вивченням. Це стає потужним стимулом задля її подальшого вивчення китайської мови. Попутно учні збагачують свій словниковий запас.

З іншого боку, існують інші способи оволодіння письмовими навичками через Інтернет. Існує дві виду письмовій комунікації з Інтернету: синхронна (>chat) і асинхронна (Е-mail).

>Синхронная комунікація є щось середнє між письмової та усної. Її учасники обмінюються письмовими повідомленнями, але це як реального часу й користуються при цьому мовою, прийнятого у усному спілкуванні. Вважається, що чат підходить більш для індивідуального вивчення мови, до аудиторії набагато складніше організувати такий її різновид діяльності. З іншого боку, щоб у такому вигляді комунікації, необхідно знати мову досить просунутому рівні.

>Асинхронная письмова комунікація дозволяє працювати над текстом ретельніше, аніж за спонтанної комунікації. Можливість продумати, помічаючи всі позитиви використання комп'ютерів, хотілося би підкреслити, що ніякі найновітніші електронні технології не зможуть замінити на уроці вчителя. Пробудити емоції, зазирнути у душу дитини зможе лише вчитель. Найважливіше на уроці – живе слово вчителя. Радість творчості, радість учити і вчитися – зможуть дати одна одній лише вчитель та її учні. Лише вчитель своїм особистим чарівністю і високим професіоналізмом зможе створити на уроці психологічно комфортну обстановку [5,54].

Ніхто не замінить учням вчителя у ролі зразка для наслідування при відпрацюванні різних необхідних навичок, немає альтернативи роботі у парах і групах на уроці на навчання спілкуванню вучебно-речевих ситуаціях. Тому використання нехай найвдаліших мультимедійних підручників і програм неспроможна замінити живе спілкування уроці.

Отже, головною метою та провідною особою уроці залишається вчитель, й застосування їх комп'ютерних технологій слід розглядати, як одне із ефективних способів організації процесу.

1.3 Визначення цілей навчання під час використання інформаційних технологій

Щоб використовувати інформаційні технології під час уроків іноземних мов на старшому етапі, передусім, слід визначити цілі, які потрібно поставити. Вивчивши матеріал, ми з'ясували, що цими цілями можуть бути такими:

включення матеріалів мережі у зміст уроку (інтегрувати в програму навчання);

самостійний пошук інформації учнями у межах роботи над проектом;

самостійне вивчення, поглиблення першого чи другої досліджуваного іноземних мов, ліквідація прогалин знання, уміннях, навичках;

самостійна підготовка здатися кваліфікованого іспиту екстерном;

систематичне вивчення певного курсу іноземних мов дистанційно під керівництвом викладача.

Усе це, цілком очевидний, різні завдання, об'єднані, проте, єдиною метою навчання – формуванням комунікативної компетенції. З специфіки предмета, знаючи дидактичні властивості і функції Інтернету й комп'ютерів, їхньої можливості і ресурси, ми можемо визначити, вирішення яких дидактичних завдань можна використовувати ті чи інші послуги і ресурси мережі. Тільки після цього можна визначатися з методикою їх застосування на уроці чи в час, в очної чи дистанційної формах навчання [3,57].


1.4 Рішення дидактичних завдань з допомогою інформаційних технологій

Отже, використовуючи інформаційні технології, можна, інтегруючи в навчальний процес, ефективніше вирішувати низку дидактичних завдань на уроці на старшому етапі навчання:

формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різного рівня складності;

удосконалювати вмінняаудирования з урахуванням автентичних звукових текстів Інтернету, також відповідно підготовлених учителем;

удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання з урахуванням проблемного обговорення представлених вчителем або кимось із учнів матеріалів мережі;

удосконалювати вміння письмовій промови, індивідуально чи письмово становлячи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної прикладної діяльності партнерів;

поповнювати свій словниковий запас, активним, і пасивний, лексикою сучасного іноземних мов, відбиває певний етап розвитку народу, соціального і політичного суспільний лад;

ознайомитися зкультуроведческими знаннями, куди входять у собі мовної етикет, особливості мовної поведінки різних народів за умов спілкування, особливості культури, традицій країни досліджуваного мови;

формувати стійку мотивацію чужомовному діяльності учнів на уроці з урахуванням систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення як запитань до текстам підручника, а й «гарячих» проблем, цікавлять усіх і кожного.

Особливо цікаво використовувати матеріали Інтернету під час роботи над проектом. Учитель може пошукати різну, інколи

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація