Реферати українською » Педагогика » Інтегровані уроки як один із засобів підвищення активності учнів на уроках у старших класах


Реферат Інтегровані уроки як один із засобів підвищення активності учнів на уроках у старших класах

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

1.Межпредметние зв'язку у навчанні

1.1 Аналіз інтегрованих уроків

1.2 Проблеми інтеграції у процесі навчання

2. Інтеграція предметів

2.1 Інтегровані уроки як основний спосіб підвищення активності учнів

2.2 Роль інформатики в інтеграції

2.3 Концепція інтегрованого навчання

3. Інтеграція інформатики коїться з іншими предметами

3.1 Застосування інформаційних комп'ютерних технологій під час уроків

3.2 Результати інтегрованого навчання дітей і його значення

Укладання

Список використаних джерел

Додаток

 


Запровадження

 

Проблема інтеграції навчання і виховання у шкільництві важлива й сучасна як теорії так практики.

Її актуальність продиктована новими соціальними запитами, що висуваються до школи і зумовлена змінами у сфері науку й виробництва.

Сучасна система освіти формування високо освіченою, інтелектуально розвиненою особистості з цілісним поданням картини світу, з розумінням глибини зв'язків явищ і процесів, які мають цю картину.Предметнаяразобщенность стає одним із причин фрагментарності світогляду випускника школи, тоді як і світі переважають тенденції до економічної, політичної, культурної, інформаційної інтеграції. Отже, самостійність предметів, їх слабка зв'язок друг з одним породжують серйозні складнощі у формуванні у учнів цілісної картини світу, перешкоджають органічному сприйняттю культури.

Інтеграція, з погляду, належить до дидактичних принципів, і нічого очікувати перебільшенням сказати неї як "про першим серед рівних.

Інтегровані уроки сприятимуть формуванню цілісної картини світу в дітей, розумінню перетинів поміж явищами у природі, світі початку й у світі загалом.

Важливо зважити на факт, що інтеграційні зв'язок між предметами початковій школи мало розроблено, викладено суперечливо, багато розбіжностей серед вчених у сенсі сутності цих зв'язків. Вчителі які мають чіткої системи методичних рекомендацій з цього питання, змушені вирішення проблеми на емпіричному рівні.

У зв'язку з цим ми розробили наступний апарат дослідження:

Мета: розкрити сутність інтеграції як інноваційної форми роботи у навчанні.

Завдання:

1. Розглянути причини потреби інтегрованих уроків.

2. Розробити практичні рекомендації з проведення інтегрованих уроків.

3. Знайти переваги та проблеми інтеграції.

4. Виявити результати інтегрованого навчання дітей і його значення.

Об'єкт: навчальний процес у школі.

Предмет: процес інтеграції навчальних предметів у шкільництві.

Під час написання дипломної роботи основними методами були вивчення і аналіз літератури, спостереження, узагальнення.

 


1.Межпредметние зв'язку щодо навчання

 

1.1 Аналіз інтегрованих уроків

Інтеграція - це глибоке взаємопроникнення, злиття, наскільки може бути, щодо одного навчальному матеріалі узагальнених знань у тій чи іншій області.

Інтегровані уроки дають учневі досить широке й яскраве уявлення про мир, коли він живе, про взаємозв'язку явищ і предметів, про взаємодопомоги, про існування різноманітного світу матеріальну годі й художньої культури.

Основний акцент доводиться й не так на засвоєння певних знань, скільки в розвитку образного мислення. Інтегровані уроки також припускають обов'язкове розвиток творчу активність учнів. Це дозволяє вживати всіх навчальних предметів, залучати із різних областей науки, культури, мистецтва, звертаючись явищ і подій нашому житті.

У роки постало питання про активізацію пізнавальної діяльності учнів, подолання протиріччя штучного розчленовування по предметного ознакою. Учень не сприймав цілісно ні навчальний матеріал, ні картину навколишнього світу. Це спричинило активно шукалимежпредметних зв'язків, для використання в диференційованому навчанні [>Зверев, 2006:54].

Потреба виникненні інтегрованих уроків пояснюється цілу низку причин.

По-перше, світ, навколишній дітей, пізнається ними на своєму різноманітті та єдності, а найчастіше предмети шкільного циклу, створені задля вивчення окремих явищ цього єдності, не дають ставлення до цілому явище, дроблячи його за розрізнені фрагменти.

По-друге, інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають до активної пізнання навколишньої дійсності, до осмислення і віднайденню причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей.

По-третє, форма проведення інтегрованих уроків нестандартна, цікава. Використання різних видів роботи протягом уроку підтримує увагу учнів високому рівні, що дозволяє казати про достатню ефективність уроків. Інтегровані уроки розкривають значні педагогічні можливості. Такі уроки знімають стомлюваність, перенапруження учнів з допомогою переключення різноманітні види діяльності, різко підвищують пізнавальний інтерес, служать розвитку школярі уяви, уваги, мислення, мови і пам'яті.

По-четверте, інтеграція в суспільстві пояснює необхідність інтеграції освіти. Сучасному суспільству необхідні висококласні, добре підготовлені фахівці. Для задоволення цієї потреби: підготовку освічених, добре підготовлених західних спеціалістів, слід з молодших класів, чого і сприяє інтеграція у початковій школі.

По-п'яте, з допомогою посиленнямежпредметних зв'язків вивільняються навчальні годинник, які можна використовуватиме вивчення іноземних мов, для поглибленого вивчення образотворчого мистецтва, музики, для розвиваючої діяльності учнів, і навіть додаткових уроків практичної спрямованості.

По-шосте, інтеграція дає змога самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриття здібностей [>Браже, 2004:150].

Переваги інтегрованих уроків полягають у тому, що вони:

- сприяють поліпшенню мотивації вчення, формуванню пізнавального інтересу учнів, цілісної наукової картини світу і розгляду явища з кількох сторін;

- більшою мірою, ніж звичайні уроки, сприяють розвивати мову, формуванню вміння учнів порівнювати, узагальнювати, зробити висновок, інтенсифікації навчально-виховного процесу, знімають перенапруження, перевантаження;

- як поглиблюють уявлення про об'єкт, розширюють кругозір, а й сприяють формуванню різнобічно розвиненою, гармонійно та інтелектуально розвиненою особистості.

- інтеграція є джерелом перебування нових перетинів поміж фактами, які підтверджують чи поглиблюють певні висновки, спостереження які у різних предметах [Іванова, 2005:17].

Структура інтегрованих уроків відрізняється: чіткістю, компактністю, стислістю, логічноговзаимообусловленностью навчального матеріалу кожному етапі уроку, великий інформативною ємністю матеріалу.

У формі інтегрованих уроків є доцільним узагальнюючі уроки, у яких будуть розкрито проблеми, найважливіші обох чи навіть кількох предметів.

У старших класах інтегровані уроки є найважливішої частиною системимежпредметних зв'язків. Кожен з цих уроків ведуть дві, і більш учителів-предметників. Матеріал таких уроків показує єдність процесів, які у навколишньому світі, дозволяє учням бачити взаємозалежність різних наук.

Бо в школі є доцільним роботу створення системи інтегрованих наук. Першим етапом даної роботи є підставою узгодження навчальні програми з предметів, обговорення формулювання загальних понять, узгодження часу на їхнє вивчення, взаємні консультації вчителів.

Потім необхідно розглянути, як підходять до вивчення одним і тієї ж процесів, явищ, законів, теорій у різних курсах навчальних дисциплін. І, нарешті, планування тематики і конспектів інтегрованих уроків.

Інтегрований урок вирішує не безліч окремих завдань, які сукупність. Форми уроку можуть бути різні, але у кожному має вистачити матеріалу для вправи "діяльних сил" (І.Г. Песталоцці) дитини, даних їй від природи. Інтегрований урок жадає від вчителя ретельної підготовки, професійного майстерності і одухотвореності особистісного спілкування, коли позитивно сприймають вчителя (поважають, люблять, довіряють), а вчитель спонукає дітям (чемний, ласкавим, уважний). Педагог більше дасть дітям, якщо відкриється їм, як особистість багатогранна і захоплена [>Воронина,2008:75].

Педагогічна та методичніша технологія інтегрованих уроків може бути різною, однак у будь-якому випадку необхідно їх моделювання. Самостійний пошуку нових оптимальних (поБабанскому)схем-моделей - прояв творчу активність вчителя.

Закономірності інтегрованого уроку: весь урок підпорядкований авторському задуму; урок об'єднується основний думкою (стрижень уроку); урок становить єдине ціле, етапи уроку - це фрагменти цілого; етапи і компоненти уроку перебувають у логіко-структурної залежності; відібраний для уроку дидактичний матеріал відповідає задуму; ланцюжок відомостей організована як "дане" і "нове" б і відбиває як структурну, а й значеннєву зв'язаність; зв'язаність структури досягається послідовно, але з виключає паралельну зв'язок (у разі дотримується черговість дій, у другому - виконуються супутні завдання, відповідальні інший логічно вибудованою думки).

Дотримання зазначених закономірностей дозволяє розглядати урок якнаучно-деловое побудова, у якому, з погляду змісту важливі: комплекс знань і умінь так і вільний оперування ними; співвідношення вивченого і досліджуваного; з'єднання окремих заліків за одну загальне; попередження недоліків.


1.2 Проблеми інтеграції у процесі навчання

Сучасна система освіти формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненою особистості з цілісним поданням картини світу, з розумінням глибини зв'язків явищ і процесів, які мають цю картину.Предметнаяразобщенность стає одним із причин фрагментарності світогляду випускника школи. Отже, самостійність предметів, їх слабка зв'язок друг з одним породжують серйозні складнощі у формуванні у учнів цілісної картини світу.

Запровадження інтеграції предметів до системи освіти дозволить розв'язати завдання, поставлених час перед школою та громадянським суспільством загалом.

Що стосується системі навчання "інтеграція" як поняття може приймати два значення: по-перше, це створення школярі цілісного уявлення про світ; по-друге, це знаходження спільної в предметних знаннях.

Багаторічні спостереження доводять, що учні, а пізніше випускники середньої школи, отримавши підготовку за тими або іншим суб'єктам предметів, не можуть використовувати знання, вміння і навички щодо інших предметів практично. Їм вистачає самостійності мислення, вміння переносити отримані знання на подібні чи інші ситуації. Усе відбувається через взаємної неузгодженості занять із різним навчальним предметів у початковій школі [Сухарєвська, 2007:165].

Інтеграція у сучасній школі йде в кількох напрямах і різними рівнях. Зазначимо ці рівні:

-внутрипредметний;

-межпредметний

>Обозначают й особливо відбору змісту при інтеграції: інтеграція матеріалу зі традиційних, класичних предметів і включення нового для школи змістовного матеріалу. З використанням цих підходів можуть і різні виходять результати:

а) народження абсолютно нових предметів;

б) народження нових спец. курсів, оновленських зміст предметів;

в) народження циклу уроків, що об'єднує матеріал однієї чи кількох предметів зі збереженням незалежного існування;

р) разові інтегровані уроки різного характеру.

Нині використовуються різні способи інтеграції. Це насамперед об'єднання кількох навчальних предметів у єдиний предмет. Але різні засоби здійснення інтеграції неможливо знайти хорошими чи поганими. Не можна відкидати них і застосовувати інший, а запровадити систему інтеграційних заходів із урахуванням вікових особливостей учнів. Запровадження такої системи, не відкидає диференціацію щодо навчання, а доповнює традиційне предметне навчання, сприяє вихованнюширокоерудированного молодої людини, який володіє цілісним світоглядом, здатністю самостійно систематизувати наявні в нього знання і набутий нетрадиційно підступати до вирішення різних проблем [Сухарєвська, 2007: 165].

Створення у школяра цілісного уявлення про світ – ця мета навчання. Інтеграція має дати учневі самі знання, що відбивають зв'язаність окремих частин світу - як системи, навчити дитини перших кроків навчання представляти світ знає як єдине ціле, де всі елементи взаємопов'язані. Реалізація цього повинна початися вже у початковій школі.

Інтеграція також - засіб одержання нового бачення з кінця традиційних предметних знань. Вона спрямовано розвиток ерудиції, відновлення існуючої вузької спеціальності у навчанні й не замінити навчання класичним навчальним предметів, а з'єднати одержувані знання на єдину систему.

Інтеграція має сприяти створенню цілісності світосприймання - єдності світу й по четверо, що у ньому іпознающего його, єдність землі і космосу, природи й людини. У цьому полягаєобщегуманистическая основа процесу - постановка до центру сучасної людини, з його місцем і роллю в природної та соціальній середовищі.

Для інтеграції у навчанні й вихованні існують як сприятливі, і несприятливих чинників. До позитивним чинникам слід віднести наявність великих потенційні можливості у розвитку інтелекту дитини, які у традиційному навчанні використовуються недостатньо.

Перший негативний чинник - обмежену кількість навчальних предметів - можна компенсувати тим, що відсотковий вміст невеликого обсягу засвоюваних знань має відбивати справжню картину світу, взаємозв'язок її частин.

Другий негативний чинник - труднощі викладу інтегрованого курсу. Необхідно піднести матеріал те щоб дітям було зрозуміло та цікаво.

Проблема інтегрованого змісту освіти має труднощі. Але водночас, є чинники, які полегшують її рішення. Наприклад, у початковій школі основну частину всіх навчальних предметів, крім деяких, веде один вчитель. І це бачиться позитивний бік. Вчителю початкових класів легше можливість перейти до інтегрованому навчання [>Осин, 2003: 15].

Створення інтегрованих курсів названо одній з завдань відновлення змісту освіти і методів навчання початковій школи. Обговорення цієї теми призвело до виділенню деяких її аспектів:

1. Чи потрібно взагалі порушувати питання про інтегрованих курсах у шкільництві?

Такі курси у шкільництві справа не нове. Література включає крім художніх літературних текстів матеріали з приводу історії, природознавства. Математика теж як така інтегрований предмет містить арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріал.

2. Які шляху реалізації ідеї інтегрованого навчання?

Поки йде пошук. Є шляху, які виникають природним чином. Ідеться об'єднання таких курсів, як образотворче мистецтво художня праця. Загальний предметом тут народну творчість, мистецтво. Проект програми такого курсу вже розроблено.Методисти розробки нових курсів має діяти що з фізіологами і психологами.

3. Про що не слід забувати розробки нових курсів для школи?

Питання інтеграції - питання лише з приводу створення програм, а й про підручники, про уроці.Однотипность уроків з нашого школі давно стала гальмом навчання. Створення нових курсів потребує перегляду навчального плану.

Навчальний план - найважливіший показник переваг або недоліків процесу. Навчальні плани загальноосвітньої школи страждають вадами. Головний із них -многопредметность, тобто. у шкільництві існують предмети, куди відводиться невелика кількість годин. Виникають складнощі у організації процесу. Результатом чого є недостатнє якість навчання.

Ліквідуватимногопредметность можна рахунок інтеграції навчальних дисциплін. Створюються великі навчальні предмети чи курси з великою кількістю годин, що розв'язує проблеми навантаження вчителів, і навіть проблему навчального часу. Інтегрування дасть економію часу й раціональне його розподіл.

При інтеграції зростає темп викладу навчального матеріалу, що зосереджує уваги учнів і стимулює їх пізнавальну діяльність. Знімається проблема відносини учнів до "другорядному" предмета, полегшує контроль, сприяє формуванню наукової картини світу.

Інтеграція навчальних предметів перспективне засіб вдосконалення навчального плану і всієї системи освіти.

>4.Когда можлива інтеграція предметів?

Вона передбачає виконання трьох умов:

- об'єкти дослідження мають співпадати або бути досить близькими;

- в інтегрованих навчальних предметах використовуються однакові, близькі методи дослідження;

-интегрируемие навчальні предмети будуються загальних закономірності і теоретичних концепціях.

«Сучасне суспільство потребує людини, здатний самостійно мислити, ставити собі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація