Реферати українською » Педагогика » Формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень


Реферат Формування у молодших дошкільнят трудових умінь у ході виконання доручень

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Тема моєї роботи мовою звучить як «Формування у молодших дошкільнят трудових умінь під час виконання доручень».

У психолого-педагогічної літератури велике місце відводиться проблему трудової діяльності, як розвитку самостійності дитини. Нині зростає кількість експериментальних досліджень, у цій галузі. Багато педагогів такі якР.С. Буре, В. Г. Нечаєва, Л. В.Куцакова та інші, вважають, що трудова діяльність має сприяти підвищенню загального розвитку дітей, розширення їхніх інтересів, прояву найпростіших форм співробітництва, формуванню таких моральних чеснот як працьовитість, самостійність, відповідальність за доручену справу, почуття і т.д.

У процесі роботи активізується фізична сила і розумова діяльність дітей. Вихователі допомагають кожної дитини усвідомити життєву необхідність, і корисність своєї праці для оточуючих, викликати прагнення працювати й інтерес до праці, бажання брати участь у загальної роботі.

Позаяк у молодших групах немає чергувань, у вихователя є великі можливості систематично залучати дуже багато дітей до виконання різноманітних доручень, що з працею у Професорському куточку природи, з різними господарським – побутовим працею в груповий кімнаті і ділянці дитсадка.

Науковий апарат дослідження.

Мета дослідження – обгрунтувати й доцільність використання трудових доручень у роботі з формування в молодших дошкільнят трудових умінь.

Об'єкт дослідження – процес трудового виховання дитячого садка.

Гіпотеза – формування трудових доручень в дітей віком молодшої групи буде більш успішним за умови:

А) трудові доручення пропонуватимуться дітям й у першу і в другу половину дня;

Б) зміст доручень буде на різні види праці (самообслуговування, господарським – побутової працю, праця викладачів у природі);

У) керівної ролі вихователя.

Завдання дослідження:

1. Вивчити наукову і методичну літературу на проблеми формування в молодших дошкільнят трудових умінь під час виконання доручень.

2. Проаналізувати передовий педагогічний досвід з цієї проблеми.

3. Провести 3 етапу експерименту із вивчення й формування в дітей молодшої групи трудових навичок і умінь.


1. Теоретичне дослідження доручень як форми організації праці дітей

 

1.1      Своєрідність праці дітей дошкільного віку

Праця дітей дошкільного віку тісно пов'язані з грою. Ця взаємозв'язок проявляється у різні форми: гра відбиває працю дорослих; елементи трудових дій позначаються на грі; трудова діяльність здійснюється заради майбутньої гри; ігрові дії входять у процесі роботи.

Відбиваючи в іграх трудові дії дорослих, діти переймаються позитивним ставленням до праці (виявляють увагу до пасажирам, переймаються тим, щоб обід був смачним, тощо.). молодші дошкільнята цьому ще не здійснюють конкретних трудових зусиль (вони, як – ніби ведуть машину, як – ніби готують обід).

Діти старшого віку у грі нерідко виникла потреба потрудитися: вимити посуд, якою послуговувалися за одним столом, викуповувати ляльку – дочку чи випрати її забруднену сукню. Така гра спонукає їх на реальні трудові дії.

Зв'язок роботи з грою можна знайти і тоді, коли (на більш старшому дошкільному віці) у її виникає потреба уатрибутах, необхідні зображення узятих він ролей: матроських шапочках, знаках дорожнього руху,флажках,фонариках та інших. Бажання найповніше відбити у грі дії персонажів, точніше передати у побудові своєї задум також спонукає дітей включитися у працю.

Нерідко працю перемішується з грою. Дитина несе розетки з фарбами на столи. Повертаючись столу вихователя, він перетворює піднос в кермо, гуде, зображуючи машину.

Для праці дітей молодого віку характерний інтерес самого процесу дій. Наприклад: дитина, полив рослини починає поливати їх знову; розклавши кожному за ложки на столі, починає розкладати другого.

При недостатньому керівництві трудовий діяльністю дітей, вона довго продовжує залишатися лише на рівні дій, які цікаві маляті власними силами. Під упливом вихователя, в дітей віком поступово розвивається здатність ставити мета, заздалегідь планувати і організовувати своєї діяльності (приготувати усе, що знадобиться, визначити послідовність дій), доводити справу отриманого результату.

У трудовій діяльності старших дошкільнят чітко прослідковуються мотиви громадської користі. Вони охочіше беруть участь у праці, навіть має особливої привабливості, якщо розуміють його значення й інших.

1.2      Завдання трудового виховання в ДОП

>Дошкольная педагогіка виділяє такі основні завдання трудового дітей: ознайомлення ніяк не дорослих і поваги до нього; навчання найпростішим трудовим навичок; виховання інтересу до праці, працьовитості і самостійності; виховання суспільно – спрямованих мотивів праці, умінь працювати колективі й у колективу.

У дитсадку, сім'ї, доступному йому громадському оточенні – скрізь дитина стикається з працею дорослих, користується його результатами. Спочатку увагу дітей приваблюють лише моменти: процес трудових дій, рух механізмів, машин. Послідовне ознайомлення дітей із працею дорослих у найближчому оточенні, та був поза межами дитсадка дозволяє формувати вони уявлення суть і значенні трудових дій, роз'ясняти на конкретні приклади ставлення дорослих до праці, його суспільної значущості. Вихователь розповідає дітям, яким повинен бути працьовитий людина (він трудиться старанно, доводить роботу остаточно), що таке добре трудитися, піклуватися про оточуючих, читає їм твори про працю, у яких яскраво, емоційно розкривається його значення і краса. Формуючи в дітей віком на повагу до трудящій людині, бажання бути схожим нею, педагог виховує вони дбайливе ставлення до результатам праці.

Знання дошкільнят про працю дорослих повинні надати великий вплив формування вони правильного ставлення до праці, але вони можуть формальними, якщо ознайомлення із трудовою діяльністю не узгоджується з працею самих дітей. У самі праці діти відчувають трудове напруга й пізнають його необхідність щоб одержати результату, почали усвідомлювати, що працьовитість включає у собі вольове зусилля, вміння виконувати доручену справу остаточно, не відступаючи перед труднощами.

Програма виховання дитячого садка розкриває обсяг трудових навичок і умінь, якими повинні оволодіти діти кожної вікової групи. Зміст праці поступово розширюється під час обліку наростання досвіду дітей, оволодіння ними навичками.

Визначаючи утримання і послідовність дітей трудовим умінь, вихователь має враховувати особливості віку, доступність запропонованого змісту праці, його виховну цінність, і навіть санітарно – гігієнічні вимоги для її організації. В міру зростання та розвитку дітей ускладнюються вимоги до якості їхній трудовий діяльності, рівню її самоорганізації, збільшується об'єм і пришвидшується темп виконуваної роботи.

У результаті навчання трудовим навичок вихователь формує в дітей віком бажання виконувати самостійно усе те, що він посильно, приходячи допоможе щоразу, що вони потребують її. Не слід допускати щоб дошкільнята відчували прикрощі від невдалих спроб самостійно справитися з запропонованим справою, позаяк у таких випадках народжується невпевненість у своїх сил і небажання трудитися. Навпаки заохочення будь-який спроби дитини проявити самостійність допомагає долати труднощі, наповнює почуттям радості від власної вмілості, виховує початку працьовитості.

Необхідно пам'ятати у тому, що праця повинен приносити дітям радість: від досягнутих результатів, від міста своєї корисності іншим.

У дитсадку вирішується завдання формування в дітей вміння працювати колективі. Відбувається це поступово, шляхом поєднання дітей у процесі роботи у невеличкі групи із загальним завданням (якщо в нього вже має досвід роботи вдвох – втрьох, те спільне завдання може виконувати група 6–7 учасників). У процесі такої праці вихователь формує в дітей віком уявлення про спільну відповідальність за доручену справу, вміння самостійно й більше узгоджено діяти, розподіляти між собою роботу, приходячи допоможе одне одному і прагнучи спільні зусилля досягти результату. Усе це збагачує їхній досвід із взаємин у діяльності, надає їм позитивного характеру.

1.3      Види дитячого праці

Праця дитячого садка дітей сповнений багатоманітністю. Це дозволяє підтримувати вони інтерес до діяльності, здійснює їх всебічне виховання.

Розрізняють чотири основні види дитячого праці: самообслуговування, господарським – побутової працю, праця викладачів у природі й а ручна праця. Питома вага окремих видів праці в різних вікових етапах не однаковий. Усі вони має певними можливостями на вирішення виховних завдань.

>Самообслуживание спрямоване на те що у себе (умивання, роздягання, одягання, прибирання ліжку, підготовка робочого місця та т.п.).Воспитательное значення самообслуговування укладено у його життєву необхідність. З огляду на щоденної повторюваності дій навички самообслуговування міцно засвоюються дітьми; самообслуговування починає усвідомлюватись як.

>Хозяйственно – побутової працю дошкільнят необхідний у повсякденному житті дитсадка, хоча її результати проти інші види їхній трудовий роботи і менш помітні. Ця праця спрямовано підтримку чистоти і порядку у приміщенні і ділянці, допомогу дорослим з організацією режимних процесів. Діти помічати будь-яке порушення ладу у груповий кімнаті і ділянці і з власної ініціативи усувати його.Хозяйственно – побутової працю спрямовано обслуговування колективу та тому укладає у собі великі змогу виховання дбайливого ставлення одноліткам.

Праця у природі передбачає дітей у догляді за рослинами і тваринами, вирощування рослин, у куточку природи, на городі, вцветнике. Особливого значення цей вид праці має у розвиток спостережливості, виховання дбайливого ставлення до усього живого, любові до рідного природі. Вона допомагає педагогові виконувати завдання фізичного розвитку дітей, вдосконалення рухів, підвищення витривалості, розвитку здатність до фізичному зусиллю.

Ручну працю – виготовлення предметів із різноманітних матеріалів: картону, папери, дерева, природного матеріалу (гуль, жолудів, соломи, кори, кукурудзяних качанів, кісточок персика), непридатної матеріалу (котушок, коробок) з допомогою хутра, пір'їн, обрізків тканини тощо. – здійснюється старших групах дитсадка. Діти виготовляють що їм іграшки, атрибути для ігор: човники, машини, кошики, будиночки, меблі, тварин. Такі вироби можуть бути приємним подарунком рідним, друзям. Це має чимале значення в моральному вихованні, привчаючи дітей надавати увагу оточуючим, потрудитися через те, щоб доставити їм задоволення.

Ручну працю розвиває конструктивні здібності дітей, творчість, фантазію, вигадку. Так, щоб змайструвати забавного казкового людинки з природного матеріалу, дитина підбирає великий жолудь для тулуба, філіжанку від цього для спіднички чи шапочки, розколює жолудь навпіл, щоб зробити черевики, тощо.Дошкольники з інтересом придивляються до природного матеріалу, аби вибрати форму, відповідну задуманому предмета: з учорашнього насіння клена роблять крильця бабки, з гулі – лісовика тощо. У процесі роботи вони знайомляться зі властивостями різних матеріалів, способами їх опрацювання і з'єднання, навчаються користуватися різними інструментами. Виготовлення задуманих предметів завжди пов'язане з додатком сил. Дитині треба виявити наполегливість, терпіння, акуратність, щоб предмет вийшов міцним, мав охайного, наочний вид. Усе це надає велике виховне впливом геть дітей, формує їх естетичні відчуття провини і морально – вольові якості.

1.4 Характеристики доручень як форми організації праці дошкільнят

Зміст праці реалізується у різні форми організації. У науці розроблено й в практику впроваджені різні форми організації праці дітей дошкільного віку: доручення, чергування, загальний, спільний, колективну працю.

Доручення – це адресовану дитині прохання дорослого, виконати якесь трудове дію. Доручення є першою формою організації праці. Дослідженню даної форми були присвячені дослідження В. Г.Нечаевой, А.Д.Шатовой (1974).

Трудові доручення формою організації може бути індивідуальними,подгрупповими, загальними; за тривалістю – короткочасними чи тривалими, постійними чи одноразовими; по змісту – відповідати видам праці.

З допомогою доручень можна вирішити завдання як трудового виховання, а й морального, фізичного, розумового і естетичного.

Доручення в молодших групах йдуть на підтримки інтересу до праці, бажання трудитися; на навчання трудовим умінням і навичкам, на формування в дітей віком впевненості у своїх сил і здібностях; задоволення потреби у спілкуванні із дорослим; на підготовку до інших форм організації праці.

Вихователь пропонує дітям через окремі доручення надавати одна одній допомогу, послуги («>Отодвинуть стільчик, щоб Наташі було легше пройти до іграшок», «Допоможіть одна одній засукати рукави» тощо.). Так діти звикають розуміти громадську спрямованість виконуваних доручень і опановують способами доброзичливих взаємовідносин. Вони також навчаються доводити справу кінця, бачити результати своїх трудових зусиль.

1.5.     Аналіз трудового педагогічного досвіду виховання дітей у праці

Аналіз статтіЧеркасовой показав, що попервах слід вивчити можливості дітей. Потім організувати трудові доручення з простих завдань індивідуально. Попередньо показуватимемо й пояснювати важливість певного доручення.

У першій половині року ставити за мету: виховувати вміння виконувати завдання, незалежно від цього подобатися воно чи ні.

Коли дитина гребує виконувати доручення, запропонувати дитині подивитися, як це робить інший дитина. У результаті син сам виявляє бажання.

Давати оцінку праці дітей, застосовуючи різноманітні прийоми: заохочення, залучення уваги всього колективу, використання ігрових прийомів. При оцінки завжди знаходив щось позитивне, навіть якщо вона самостійно не справляється із завданням. Знав, що ігровий прийом зацікавлює дитини, намагатися використати його частіше.

Організовуючи трудове доручення, підбирати такі доручення, які б сприяли моральному вихованню дітей. У моральному виховання важливого значення мають праця у природі, де діти самі опікуються рослинами, за рибками, птахами. Заохочувати прояв працьовитості, прагнення діяти самостійно.

Я погоджується з ній, робота дитячого садка, повинна знаходити своє продовження у ній. Щоб закріпити в дітей віком такі риси, як прагнення трудитися, готовність зробити щось добре для оточуючих, адже в що свідчить виховання працьовитості залежить від моєї родини.

Дослідницька роботаКрулехт показала, за яким заняття по трудовому навчання завжди проводиться після спостереження трудового процесу в дорослих. Докладніше вона описує методику заняття з трудовому вихованню. Згодна із нею, що починати заняття варто з проблемної ситуації, оскільки ігровий прийом зацікавлює дітей, і наприкінці можна підбити підсумки, наприклад: «Ми допомогли ляльціПочемучке накрити до столу, тепер він розставляти посуд правильно», є ще йде закріплення трудових умінь.

Показуючи трудовий процес, дорослий постійно активізує дітей, використовує їх знання про трудовому процесі.

Знання й уміння отримані під час занять закріплюються в вправах.

Заняття по трудовому вихованню дозволяють дітям в мінімальні терміни освоїти трудові

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація