Реферати українською » Педагогика » Розподільна властівість множення


Реферат Розподільна властівість множення

>План-конспект уроку із математики на задану тему:

«>Розподільнавластивістьмноження»

>УніверситетіменіЛесіУкраїнки
Тема:Розподільнавластивістьмноження

Мета:Навчальна:закріпитизнанняучнів пропереставну йсполучнувластивостімноження,сформулюватирозподільнувластивістьмноженнявідноснододавання йвіднімання танавчитиучніввикористовуватиїї.

>Розвиваюча:розвивати вучнівлогічнемислення.

>Виховна:виховувати вучнівувагу,лаконічністьзаписів,старанність,активність.

Тип уроку:комбінований.

>Обладнання уроку:дошка,крейда.

План уроку

>Організаційначастина 1хв.

>Перевіркадомашнього заподіяння 5хв.

>Вивчення новогоматеріалу 18хв.

>Закріпленнявивченогоматеріалу 18хв.

>Домашнє заподіяння 2хв.

>Підсумок уроку1хв.

>Хід уроку

>Організаційначастина.

>Вчитель: (заходжу вклас,вітаюся) –Добрий день!Сідайте! (>пропонуюучнямсісти йвідкритизошити іздомашнімзавданням тавідмічаювідсутніх. Прошуучнів бутиуважними науроці.Дивлюся чиготовийклас до уроку)

>Перевіркадомашнього заподіяння.

>Вчитель: –Підніміть рукухто невиконавдомашнього заподіяння.Якщо усівиконали йпитань немає, то тепер будемоперевіряти.Додому було б поставлено: №433, №435, № 416.

№ 433.Обчислітьзручним способом:

4*17*25;

5*673*2;

8*475*125;

73*5*4;

2*916*50;

5*9*200.

№ 435.Спростітьвираз:

;

;

;

;

;

.

№ 416. З одногоміста впротилежнихнапрямкахвиїхалиодночасно дваавтомобілі.Швидкість одного із нихдорівнювала74км/год, що на8км/год більше, ніжшвидкість іншого. Якавідстань якщоміж ними через7год после початку руху?

>Вчитель:перевіркудомашнього заподіянняпроведемо так: (>викликаю додошкиучня,якийвиконує №416: ТкачукАнастасія, а, почерзіназиваютьвідповіді до шкірного пунктувправ №433 та №435).

Надошціучень виненнаписати:

№ 416.

1) 74-8=66 (>км/год) –швидкістьіншогоавтомобіля.

2) 74*7=518 (км) –такувідстаньпройшов одинавтомобіль за7год.

3) 66*7=462 (км) –такувідстаньпройшовдругийавтомобіль за7год.

4)518+462=980(км) – такавідстань якщоміжавтомобілями через7год после початку руху.

>Відповідь:980км.

>Учніповинніназивати:

№ 433.

1700;

6730;

475000;

1460;

91600;

9000.

№ 435

>36х;

>60х;

35;

96;

24;

100.

>Вчитель: (доучня, що писавши завдання) Скажи, котрівластивостімноженнятизнаєш й запиши надошці одну із них.

>Учень: Напопередніх уроках мививчалипереставну йсполучнувластивостімноження. (>записує надошці) -переставнавластивістьмноження.

>Вчитель:Молодець. (>Оцінююучня)Сідай.

>Вчитель: (до класу)Запишіть надошцісполучнувластивістьмноження.

>Учень: (>записує) .

>Вчитель: Добре,сідай. (до класу)Сформулюйтецювластивість.

>Учень:Щобдобуток двох чиселпомножити натретє число, можна перше числопомножити надобуток іншого йтретього чисел.

>Вчитель:Молодець.Сідай.

3.Вивчення новогоматеріалу.

>Вчитель:Запишіть узошитахсьогоднішню дату,класна робота. Тема уроку: «>Розподільнавластивістьмноження». (>покипояснююновийматеріалучніуважнослухають)(>Малюнокзображується надошці перед уроком)

Мал.1

>Порахуємокількістькружечків на малюнку. Це можназробитидвома способами:

Серед 2білих й 3чорнихкружечки, разом (2 + 3).Рядів 3. Отже,всього на малюнку 3• (2 + 3)кружечків.

>Білихкружечків 2 • 3.Чорнихкружечків 3 • 3.Усього 2 • 3 + 3 •3. Алікількістькружечків в одному й в іншомувипадкуоднакова. Отже, 3•(2 + 3) = 2 • 3 + 3 • 3.

 -розподільний законмноженнявідноснододавання. (прошудітейзаписати формулу узошити йзапам’ятати)

>Щобпомножити число на суму, можнаце числопомножити накожнийдоданок йзнайденідобуткидодати.

>Зазначимо, щорозподільнавластивістьмноженнявиконується длябудь-якоїкількостідоданків:

.

3• (З - 2) = 1 • 3 =3.

3 • 3-3• 2 = 9-6 = 3.

Отже, 3• (3 - 2) = 3 • 3 - 3 • 2.

 -розподільний законмноженнявідносновіднімання.

>Щобпомножити число нарізницю, можнаце числопомножити назменшуване йвід'ємник й від Першогодобуткувіднятидругий.

4.Закріпленнявивченогоматеріалу.

>Вчитель:Запишіть узошитивправа № 436(3-4). (>записую надошціномеривправ, котріплануюрозв’язати науроці йвикликаю додошкиучня:ОзеругаАндрій)

>Учень: (>читаєумову йзаписуєрозв’язання надошці)

№ 436.Обчислітьзначеннявиразунайзручнішим способом:

943*268+943*232=943*(268+232) =943*500=471500; (в цьомувиразі укожному іздоданківєоднаковиймножник 943, тому миможемозастосуватирозподільнувластивістьмноження)

65*246-65*229-65*17=65*(246-229-17) =65*0=0. (>розв’язуємоаналогічно)

(>необхідні дії, котрі неможевиконатиусновиконуєзбоку надошці)

>Вчитель:Молодець.Сідай,Андрію (>оцінююучня)Запишіть номернаступноївправи № 438(4, 5, 8, 9). (>викликаюучня: МихайликСергій)

>Учень: (>читаєумову йзаписуєрозв’язання надошці) № 438.Розкрийте дужки:

; (вційвправізастосовуєморозподільнувластивістьмноження й внаступних пунктаханалогічно)

;

8) ;

9) .

>Вчитель: Добре,Сергію.Сідай (>Оцінююучня)Наступнавправа № 97 ззбірника ст.41. (читаюумовузадачі йвикликаю додошкиучня:Павлів Катерина). Змістаодночасно й в одному напрямівирушиливантажний йлегковийавтомобіль.Швидкість легковогоавтомобіля76км/год,вантажного –58км/год. Якавідстань якщоміжавтомобілями через4год?

>Учень:цю завдання можнарозв’язуватикількома способами, але й мивикористаєморозподільнувластивістьмноження.

76*4-58*4=(76-58) *4=18*4=72 (км) – такавідстань якщоміжавтомобілями через4год.

>Відповідь:72км.

>Вчитель: Добре. А скажи,будь-ласка,чому мивіднімаємо.

>Учень: боавтомобілірухаються в одному напрямі йвідстаньміж ними якщомалою,якби смердотірухались упротилежнихнапрямках, то ми бдодавали,бовідстаньміжавтомобілями велика.

>Вчитель:Молодець, Катю. (>Оцінююучня)Сідай.

5.Домашнє заподіяння

>Вчитель:Відкрийтебудь-ласкавашіщоденники йзапишітьдомашнє заподіяння:п.16,впр. №437, №439, ст.41 №98(іззбірника).Вправиподібні до тихий щовиконували науроці.

6.Підсумок уроку

>Вчитель: Отже, якоївластивістьмноження мисьогоднірозглянули?

>Учні: Мисьогоднірозглянулирозподільнувластивістьмноження.

>Вчитель:Зачитайте,будь-ласка, якформулюєтьсярозподільнавластивістьмноженнявідноснододавання.

>Учень: (>зачитує)Щобпомножити число на суму, можнаце числопомножити накожнийдоданок йзнайденідобуткидодати.

>Вчитель: Ві усісьогоднімолодці, гарнопрацювали, язадоволенавашоюроботою науроці.Якіє до менезапитання? (>Якщоє, то даю нимивідповіді) Урокзакінчено. Допобачення.

>Розв’язаннядомашніхвправ.

№ 437.Обчислітьзначеннявиразунайзручнішим способом:

47*632+632*53=632*(47+53) =632*100=63200;

598*49-597*49=(598-597) *49=1*49=49;

754*324-754*314=754*(324-314) =754*10=7540;

37*46-18*37+37*72=37*(46-18+72) =37*100=3700.

№ 439.Розкрийте дужки:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

№ 98.Відоднієїпристані впротилежнихнапрямкаходночасновідійшли двапароплави.Швидкість Першогопароплавадорівнює27км/год, а іншого –36км/год. Якавідстань якщоміж ними через3год после початку руху?

27*3+36*3=3*(27+36) =3*63=189 (км) – такавідстань якщоміжпароплавами через3год.

>Відповідь:189км.


>Література:

1. Програму длязагальноосвітніхнавчальнихзакладів.Математика.5-12класи. – До.:Шкільний світло, 2007. – 96 з.

2.Мерзляк О.Г.,Полонський В.Б.,Якір М.С. Математика:Підручник для 5-го класу. – Х.:Гімназія, 2005. –288с.

3.Мерзляк О.Г.,Полонський В.Б.,РабіновичЮ.М.,Якір М.С.Збірникзавдань длятематичногооцінювання із математики для 5 класу. – Х.:Гімназія, 2007. –120с.

4.Ензельт Ольга. Уроки математики 5класі. – Тернополі:Підручники йпосібники, 2008. –288с.

5. Бевз Г.П. Методикавикладання математики:Навч.Посібник. –3-є вид., перероб. йдопов. – До.:Вища школа, 1989. –367с.


Схожі реферати:

Навігація