Реферати українською » Педагогика » Наступність у роботі дошкільного закладу і школи


Реферат Наступність у роботі дошкільного закладу і школи

Нижегородський державний педагогічний університет

Кафедра дошкільної педагогіки

>Конспект уроку з педагогіки на задану тему:

Наступність у роботі ДОП і


Мета уроку: дати уявлення про зв'язок між дошкільною установою та, розкрити поняття і змістом наступності увоспитательно-образовательной роботі ДОП і.

Завдання:

1. формувати знання про сутності наступності увоспитательно-образовательной роботі ДОП і.

2. підбивати уміння узагальнювати отримані знання, виділяти головне.

3. розвивати вміння вловлювати зв'язок нового матеріалу з роботи вже наявними знаннями, практичним досвідом.

4. виховувати педагогічне свідомість студентів: підбивати усвідомлення нерозривний зв'язок між дошкільною установою та, єдності цілей навчання і виховання.

Тип уроку: виклад нового матеріалу.

Вигляд уроку: лекція.

Кошти: дошка, роздатковий матеріал (графіки, таблиці).

Методи і прийоми: словесні /розповідь, розмова, пояснення, уточнення, питання/, наочні /унаочнення взаємодії/, практичні /проблемні ситуації/.

План уроку:

I. Організаційне початок /5 хв./

II. Переказ нового матеріалу /20 хв./

III. Первинне повторення нового матеріалу /15 хв./

IV. Підбиття підсумків /5 хв/.

Чорний текст – під запис

>I.Здравствуйте, шановні студенти!

Давайте познайомимося! Я студентка 5 курсу педагогічного університету,Матвейцева Ольга Сергіївна, проведу ви педагогіку.

Розглянемо ми сьогодні дуже значиму і актуальну тему, знання якої знадобиться вас у майбутньому. По психології ви проходили, і чудово знаєте, наскільки важлива підготовка дітей до школи, особливо у час, оскільки з кожним роком ростуть вимоги освітніх програм. Сьогодні ми з педагогічної погляду розглянемо цієї проблеми. Тема нашого уроку – Наступність ДОП і.

План: 1. Місце ДОП системі освіти. Значення спадковості у роботі ДОП і.

2. Зміст спадковості у роботі ДОП і.

3. Показники готовності дитину до школи.

4. Співробітництво сім'ї, ДОП і.

II. 1. Громадські дошкільні установи здійснюють широку програмувоспитательно-образовательную підготовку дітей до школи. Підготовка дітей до школи мусить бути різнобічної і починатися набагато раніше вступу до школи, передусім, сім'єю і дошкільною установою. Умовою успішної реалізації завдання дітей до школи служить наявність спадковості у роботід/с і, яка може бути оцінена – змістовна, двостороння зв'язок, передбачає, з одного боку, спрямованістьвоспитательно-образовательной роботи уд/с з урахуванням шкільних вимог, з другого боку, опору вчителя до рівня розвитку старших дошкільнят.

Завданнямд/с у разі у тому, щоб забезпечити такий рівень розвитку дітей, спираючись який вчитель зможе успішніше вирішувати які стоять проти нього завдання.

Мету й завдання громадського дошкільного виховання /сім'я, ДОП, школа/ визначено загальними цілями виховання з огляду на специфіку віку дітей. Яких цілей виховання ви пам'ятаєте? /мета-ідеал – всебічний розвиток особистості, стратегічна, тактичне завдання, свій відбиток у вихованні інтересів очікувань різних соціальних груп, розвиток здібностей, духовних потреб особистості/.

Отже, значення спадковості у роботі ДОП і школі:

· Умова успішної реалізації завдання дітей до школи.

· створення умов реалізації у педагогічному процесі єдиної, динамічної й перспективної системи виховання і навчання, що забезпечує формування особистості.

· зближення умов виховання і навчання, завдяки чому перехід до нових умов навчання з найменшими психологічними труднощами.

· природне входження дітей у нових умов, що сприяє підвищення ефективності навчання від перших днів перебування у школі.

2. Отже, умовою успішної реалізації завдання дітей до навчання у шкільництві служить наявність спадковості у роботі дитсадка і – змістовна, двостороння зв'язок, передбачає , з одного боку, спрямованістьвоспитательно-образовательной роботи уд/с з урахуванням шкільних вимог, з другого боку, опору вчителя до рівня розвитку старших дошкільнят.

Робота з встановленню наступності зі школою має такі напрями: зміст, методи, форми навчання.

Умовою наступності у методах і формах виступає єдність їх спрямованості забезпечення свідомості, міцного засвоєння знань, розвиток розумових здібностей і творчу активність, як у школі, і уд/с.

Спільними рисами заняття і би мало бути:

1. програмність змісту;

2. чітко організована тимчасова регламентація;

3. керівна роль педагога;

4. використання науково обгрунтованих методів і прийомів.

Також необхідна наступність педагогічних вимог, і умов виховання. Адже придбані дошкільнятами форми поведінки, моральні уявлення та почуття є фундаментом нових форм моральної свідомості у початковій школі. Школа своєю чергою створює умови задля її подальшого виховання:

1. школа створює необхідні умови задля її подальшого якісного розвиткуколлектевизма.

2. у шкільництві відбувається формування високих цивільних почуттів /патріотизм, відчуття обов'язку/.

3. у шкільництві триває робота з естетичному вихованню.

4. в навчально-виховному процесі школи відбувається спадкоємне розвиток усіх сторін особистості

Отже, спрямованість всього педагогічного процесу уд/с і школі на всебічний розвиток дитині є основним передумовою досягнення наступності.

>Педагогами складається єдиний спільний план, метою якого і є конкретизація роботи з цим напрямам: 2 частини – зміст співпраці вихователя та їхні вчителі; ознайомлення дітей із школою.

Формами організації співпраці вихователя та їхні вчителі може бути:

· Відвіданняд/с, школи

· Участьпед.советах

· Взаємна консультування

· Спільне проведення батьківського зборів

· Організація конференцій

· Вивчення програм виховання і навчання тощо.

Друга частина плану – ознайомлення дітей із школою включає: відвідання підготовчих груп школи, 1 вересня, бібліотеки, спортивного, актової зали, порожніх класів у вигляді екскурсій, розмов.

Отже, найважливіша умова ефективності роботи з налагодженню спадкоємних зв'язків є доброзичливий ділової контакт між вихователем і вчителем.

3. Готовність до навчання у шкільництві – найважливіший підсумок виховання і навчання уд/с та сім'ї. Вона визначається системою вимог, які школа до дитини. Характер цих вимог обумовлений появою нової соціально-психологічної позиції школяра, новими завданнями і обов'язками, до виконання яких дитина повинна бути підготовлений.

Школа жадає від дітей ні скільки спеціальних знань і умінь, скільки складніших форм розумової діяльності, високого рівня розвитку морально-вольових якостей, здібностей до управління своєю амбіційною поведінкою.

Завданняд/с у тому, щоб всієї системивоспитательно-образовательной роботи забезпечити формування в дітей готовності до школи, відповідної вимогам сучасного шкільного навчання.

Підготовка дітей до школи передбачає:

1. Таку організацію виховної роботи уд/с, що забезпечує високий рівень загального розвитку дошкільнят.

2. спеціальну підготовку із засвоєння тих навчальних предметів, які освоюватися у перших класах школи.

Існують загальна, психологічна, спеціальна готовність до школи.

Загальна готовність – постає як найважливіший підсумок всебічного виховання дошкільнят, досягнення дитиною певного рівня розумового, морального, вольового, естетичного й фізичного розвитку, необхідного йому за вступі до умови школи.

У змісті загальної готовності виділяютьсянравственно-волевая, інтелектуальна фізична готовність, які мають місце під час здійснення зв'язку ДОП і, оскільки визначають якості, необхідних навчання.

Змістнравственно-волевой готовності визначається вимогами щодо поведінки дитини, обумовленими позицією школяра. Дані вимоги ставлять учня перед необхідністю самостійно й більше відповідально виконувати навчальні обов'язки, бути організованим, дисциплінованим, управляти своєю поведінкою. Виконання цих вимог ввозяться процесі тривалої, цілеспрямованої виховної роботи уд/с та сім'ї.

Отже, показникинравственно-волевой готовності до школи:

1. Наявність таких чорт поведінки, як самостійність, організованість, дисциплінованість.

2. Уміння дитини будувати взаємини з дорослими і однолітками відповідно до правилами культури спілкування.

3.Сформированность відносини дошкільника до праці: бажання трудитися, почуття задоволення від виконаної роботи, на повагу до праці оточуючих.

Значення інтелектуальної готовності зумовлено провідним виглядом діяльності школяра – вченням, які вимагають напруженої праці, активізації здібностей до пізнавальної діяльності.

Показники інтелектуальної готовності:

1. наявність досить широкого запасу знань про світ.

2. певний рівень розвитку пізнавальної діяльності.

3. оволодіння елементами навчальної діяльності / чітко виконувати вказівки, вміти здійснювати контролю над своєю амбіційною поведінкою/.

4. високий рівень розвитку промови: чітке звуковимову, розмаїтість словника, вміння висловлювати свої міркування.

Показники фізичної готовності:

1. хороше стан здоров'я, загартованість, певна витривалість, працездатність організму.

2. оволодіннякультурно-гигиеническими навичками, звичкою дотримуватися правил особистої гігієни.

Психологічна готовність включає у собі мотиваційну готовність із метою дитину до вченню, бажання бути школярем, певний рівень вольового та розвитку.

Спеціальна готовність є доповнення до спільної готовності, визначається наявністю спеціальнихзун.

>4.Одним з найважливіших умов практичної реалізації наступностід/с і є з'ясування ділового контакту між вихователями підготовчої групи й найзатребуваніші вчителі 1 класів школи, яку проводять у різних аспектах:

1.Информационно-просветительский аспект – взаємне ознайомлення з завданнями навчально-виховних робіт.

2. Методичний аспект – взаємне ознайомлення з методами і формами навчально-виховних робіт у старшій, підготовчої групах і одну класах школи.

3. Практичний аспект – виражається з одного боку в попередньому знайомство з майбутніми учнями, з іншого – вкурировании колишніх вихованців під час їхньої навчанні один класі школи.

>Конкретними формами реалізації цього змісту є безупинне взаємодія вихователів і та систематичні відвідин ними одне одного /школи,д/с/, тобто встановлення всебічного змістовного співпраці міжд/с та є запорукою досягнення високого рівня дітей до школи.

Роль сім'ї у розвитку дитини.

Сім'я грає великій ролі у розвитку дитині: в засвоєнні норм поведінки, розвитку індивідуальних особливостей і здібностей. Переваги сімейного виховання:

1. невелика кількість дітей

2. атмосфера любові, психологічний комфорт

3. можливість включитися у різні види діяльності

4. можливість для спілкування з людьми різного віку й європейського досвіду

Негативні боку:

1. професійна недосвідченість батьків

2. відсутність повноцінного спілкування з однолітками

3. наявність різних цілей

Як ви вважаєте, якого виховання краще дотримуватися?

За всієї своєї універсальності сімейне виховання не забезпечує всіх умов розвитку дитини.

Тому сімейний стан і громадське виховання повинні сприяти, максимально розвиваючи дитину і об'єднуючи свої зусилля задля розвитку особистості.

III. Отже, ми сьогодні розібрали спадкоємний зв'язок ДОП і. Нині ж пропоную вам розглянути педагогічні ситуації. Спробуйте дати свої рекомендації з погляду готовності до школи та зв'язку методів виховання і навчання.

IV. Добре! Ситуації вірно розібрані, дано грамотні педагогічні оцінки. Нині ж пригадаємо, як визначається поняття наступність? Які її основних напрямів, умови? Добре!

Домашнє завдання – підготуватися до опитування на тему за своїми записів з уроку.

Бувайте!


Додаток

 

Наступність у роботі ДОП і

Спільна робота вихователя та їхні вчителі Ознайомлення дітей із школою

· Відвідання, зі школи ід/с

· Участьпед.советах

·Консультирование

· Проведення батьківських зборів

· конференції

· Відвідання підготовчих груп школи, бібліотеки, класів, актового, спортивного залів.

· Розмова про майбутньому вступі до школу

Готовність до навчання у шкільництві

Загальна психологічна спеціальна

·Нравственно-волевая

· Інтелектуальна

· Фізична

Співробітництво ДОП і

·Информационно-просветительский аспект

· Методичний аспект

· Практичний аспект

Форми роботи ДОП з родиною

>Наглядно-информационная Безпосередній

/стенди, виставки/

>Групповая Індивідуальна


Схожі реферати:

Навігація