Реферати українською » Педагогика » Особливості роботи з автентичним відеоматеріалом для розвитку лексичних умінь аудіювання


Реферат Особливості роботи з автентичним відеоматеріалом для розвитку лексичних умінь аудіювання

Страница 1 из 6 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Мова є найважливішим засобом спілкування, якого неможливо існування й розвиток людського співтовариства. Розширення та вимір риси характеру міжнародних зв'язків нашої держави, інтернаціоналізація всі сфери життя роблять іноземні мови, зокрема англійський, реальновостребуемими в практичної та інтелектуальної діяльності.

Найчастіше у процесі навчання студенти опановують лексичними і граматичними знаннями й вміннями, але з можуть точно зрозуміти свого співрозмовника, у результаті порушується спілкування для людей, а згодом контакт з-поміж них. Не досягають мінімально достатнього рівня сприйняття на слух іноземної мови. У цих умовах постає необхідність розвитку лексичних уміньаудирования як показника здібності людини розуміти мова носія мови.

Підготовка висококваліфікованого фахівця тієї чи іншої профілю є актуальнимнеязикових вузів.

Нині цілком зрозуміло, що головної мети цієї підготовки становить таке володіння іноземну мову, що дозволяє використати його для усного й письмового повсякденного спілкування, спілкування у процесі професійної роботи і задля її подальшого самоосвіти. Досвід свідчить, що найбільші труднощі при чужомовному спілкуванні людина відчуває саме за сприйнятті і розумінні промови на слух, тому розвиток виробництва ісовершенстование уміньаудирования є обов'язковою умовою у навчанні майбутнього фахівця іноземної мови.

Аналіз вітчизняної і закордонної методичної літератури виявили великий потенціал залучення автентичних відеоматеріалів як засіб навчанняаудированию, і зокрема, розвитку лексичних уміньаудирования.

Існує різноманітне кількість прийомів роботи звидеоматериалом, але виникає протиріччя між великими освітніми можливостями використання автентичного відео як засобу розвитку лексичних уміньаудирования і недостатньою використанням в методичної практиці прийомів роботи з нею.

Проблема дослідження: пошук і освоєння виявлення оптимальних прийомів роботи з автентичнимвидеоматериалом у розвиток лексичних уміньаудирования.

Об'єкт дослідження - лексичні вмінняаудирования студентівнеязикових вузів.

Предмет дослідження – автентичний фільм як розвитку лексичних уміньаудирования студентівнеязикових вузів у процесі вивчення іноземних мов.

Нами було висунуто наступна гіпотеза: комплекс прийомів роботи з автентичним фільмом може бути ефективним засобом розвитку лексичних уміньаудирования за умови правильного вибору автентичного відеоматеріалу, визначення оптимальної послідовності прийомів та його добору відповідно до розвиваються вміннямиаудирования.

Метою згаданої роботи є підставою виявлення ефективність використання автентичного фільму під час занять з англійської мови у розвиток лексичних уміньаудирования.

Досягнення мети було поставлено такі:

1. Вивчити педагогічну і методичну літературу з цієї проблеми.

2. Виявити критерії відбору автентичного відеоматеріалу для процесу творення.

3. Визначити послідовність прийомів роботи з відео відповідно до розвиваються вміннямиаудирования.

4. Розробити комплекс прийомів у розвиток лексичних уміньаудирования з урахуванням автентичного мультиплікаційного фільму.

5.Апробировать розроблений комплекс прийомів практично.

Під час проведення дослідження нами було використано теоретичні (аналіз, синтез) і практичні (тестування) методи дослідження. Під час написання роботи ми спиралися на праці як вітчизняних (>Я.М.Колкер,МильрудР.П.), і закордонних авторів (SusanStempleski,BarryTomalin), і навіть використовували електронні джерела інформації.

Дипломна робота складається з запровадження, тезаурусу, теоретичної і з практичної глав, укладання, списку використаних джерел постачання та докладання. У першій главі розглядаються питання застосування автентичних матеріалів процесі вивчення іноземних мов, у другому розділі представлені прийоми використання відеоматеріалу під час навчанняаудированию і їх апробації. Апробація відбуваласяГОУВПО «>УГТУ-УПИ». У додатку представлений комплекс прийомів до роботи змультипликационним автентичним фільмом.

Теоретична значимість роботи залежить від докладному, структурованому вивченні автентичних матеріалів та його використання їх у навчанні іноземної мови, і навіть автентичного фільму як засобу розвитку лексичних уміньаудирования.

Практична цінність у тому, розроблений комплекс прийомів роботи з автентичним фільмом може бути застосований під час занять з англійської мови у ВНЗ.

>Аудиовизуальний - заснований на одночасному сприйнятті слухом і зором (Азімов Є.Г. [31]).

>Аудирование - складне вміння розуміти на слух ту чи іншу повідомлення природних умовах спілкування (>Мусницкая Є.В. [10]).

>Аутентичние матеріали - це матеріали, узяті з оригінальних джерел, які характеризуються природністю лексичного наповнення і граматичних форм, ситуативною адекватністю використовуваних мовних коштів, ілюструють випадки автентичного слововжитку і який, хоча й призначені спеціально під навчальні цілей, але можна використовувати під час навчання іноземної мови (>Носонович Є.В. [25]).

Комплекс - сукупність предметів чи явищ, складових одне (Азімов Є.Г. [31]).

Лексичні вмінняаудирования - вміння розуміти на слух повідомлення лише на рівні слова, і навіть контексту, де вони представлені (>Мусницкая Є.В. [10]).

Прийом - базисна категорія методики,соотносимая з конкретними діями, сукупність яких складає суть формованої діяльності (КолесниковаИ.Л. [32]).

Уміння - засвоєний суб'єктом засіб для досягнення дій, який забезпечувався б сукупністю придбаних знань і навиків (Азімов Є.Г. [22]).

Вправа - тренування, виконанняучебно-речевих дій різного рівня складності (>АзимовЭ.Г. [31]).


ГЛАВА 1. АВТЕНТИЧНІМАТЕРИАЛЫ У ПРОЦЕСІОБУЧЕНИЯИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ

1.1 СУТНІСТЬ ІКЛАССИФИКАЦИЯ «>АУТЕНТИЧНЫХМАТЕРИАЛОВ»

З різноманіття існуючих підходів до розуміння автентичності у комунікативній методиці навчання мови скористаємося традиційної трактуванням (>Жоглина [4];Scarcella [16];Harmer [15], ;Носонович [25] та інших.), як під автентичними прийнято розуміти матеріали, що створювалися носіями мови, але надалі «без будь-яких вилучень чи обробок» (>Жоглина [4;67] ) застосовуються в процесі, орієнтованому на комунікативний підхід до навчання іноземної мови поза мовної середовища.

Нині є кілька класифікацій автентичних матеріалів, розглянемо окремі.

>Кричевская До. З. [24] дає визначення автентичних справжнім літературним, фольклорним, образотворчим, музичним творам, предметів реальної буденної дійсності, таких як одяг, меблі, посуд та його ілюстративним зображенням.

>Кричевская До. З. виділяє матеріали повсякденної і побутового життя на самостійну групу прагматичних матеріалів (оголошення,анкети-опросники, вивіски, етикетки, меню і рахунки, карти, рекламні проспекти у туризмі, відпочинку, товарам, робочимвакансиям тощо.), котрі за доступності й побутовому характеру застосування видаються досить значимими до створення ілюзії прилучення до середовища проживання носіїв мови та вважає, що й роль значно вище автентичних текстів з підручника, хоча можуть поступатися ним обсягу.

Ми вважаємо, що до поняття “прагматичні матеріали” варто також аудіо- і аудіовізуальні матеріали, такі, як інформаційні радіо- і телепрограми, зведення новин, прогноз погоди, інформаційні оголошення радіо у аеропортах і залізниці вокзалах. Використання таких матеріалів представляється нам вкрай важливим, оскільки є зразком сучасного іноземних мов і аналітиків створюють ілюзію участі у повсякденні країни, що є додатковий стимул підвищення мотивації учнів.

>КричевскаяК.С. дає таку класифікацію прагматичних матеріалів залежність від їх споживання у тому чи галузі:

1.Учебно-профессиональная сфера спілкування;

2.Социально-культурная середовище спілкування;

3. Побутова сфера спілкування;

4.Торгово-коммерческая сфера спілкування;

5.Семейно-битовая сфера спілкування;

6.Спортивно-оздоровительная сфера спілкування;

Класифікація Є. З.Кричевской багато в чому ідентична визначенню автентичних матеріалів, даноїВорониной Р. І. [19], що визначає їх як автентичні тексти, запозичені з комунікативної практики носіїв мови. Нею виявлено два виду автентичних текстів, показаних різними жанровими формами:

>Функциональние тексти повсякденного побуту, виконуютьинструктирующую, що пояснює,рекламирующую чи що попереджтиме функцію: покажчики, дорожні знаки, вивіски, схеми, діаграми, малюнки, театральні програмки тощо.;

>Информативние тексти, виконують інформаційну функцію і містять постійно які оновлюються відомості: статті, інтерв'ю, опитування думок, листи читачів у друкарські видання, актуальна сенсаційна інформація, оголошення, роз'яснення до статистики, графіці, рекламі, коментар, репортаж тощо.

КласифікаціїКричевской Є. З повагою таВорониной Р. І., було розглянуто нами у загальне висвітлення піднятою проблеми, оскільки, на думку де вони охоплюють усього спектру автентичних матеріалів.

>GebhardJ.G. [14;с.51] пропонує таку класифікацію:

>Аутентичние аудіовізуальні матеріали - телевізійна реклама, мистецькі організації і документальні фільми, телешоу, мультфільми, кліпи, новини тощо.

>Аутентичние аудіоматеріали – аудіокниги, пісні, реклама і передачі з і т.д.

>Аутентичние візуальні матеріали – картини, фотографії, слайди, дорожні знаки, ілюстрації, марки, листівки тощо.

>Аутентичние друковані матеріали – статті у газети, спортивні колонки, тексти пісень, програмки, телефонні довідники, брошури туристам, комікси, чеки, квитки, і т.д.

Реалії (предмети) – монети, готівку, маски, іграшки та т.д.

Переваги автентичних матеріалів як засобу навчання очевидні, вони мали широкого розголосу в методичної літературі як вітчизняних, і закордонних авторів (>МильрудР.П. [26];Носонович Є.В. [26];ЖоглинаГ.Г. [4] ;ScarcellaR.C. [16], та інших.):

Мова, поданий у автентичних матеріалах, постає як засіб реального спілкування, відбиває реальну мовну дійсність, особливості функціонування мови як засобу комунікації й природничого оточення.

З застосуванням автентичних матеріалів зменшується небезпека спотворення чужомовному дійсності: будучи свідоцтвами сучасної цивілізації країни досліджуваного мови, відбивають ідеї, й судження, поширені в момент у суспільстві.

Завдяки відсутності дидактичній спрямованості, інформація,предъявляемая з допомогою автентичних матеріалів умовахнеязиковой середовища, має високий рівнем авторитетності; природність викликає велику пізнавальну активність, тоді як навчальні матеріали виконують суто навчальну функцію і відбивають фіктивні ситуації, не існуючі поза заняття, знижуючи цим мотивацію, достовірність представлених відомостей, їх використання може згодом утруднити перехід до розуміння матеріалів, які зі «реальному житті».

Проте, попри численні гідності автентичних матеріалів, немає єдиної думки щодо її використання переважно. Застосування автентичних матеріалів умовах навчанняИЯ поза мовної середовища обмежена рівнем володіння мовою у студентів і серйозними труднощами соціокультурного плану, якіобучаемие відчувають під час роботи із нею.Елухина Н.В. [22],Носонович Є.В. [25] та інших. автори відзначають, що перепони на шляху використання автентичних матеріалів навчанні представляють:

зайве безліч різної візуальної, вербальної і звуковий інформації, з якою важко впоратися у межах уроку;

тематична багатоплановість, ускладнює узгодження матеріалів зпрорабативаемой в момент лексичній темою.

З огляду на дані перешкоди, деякі автори допускають методичну обробку тексту, який длянеучебних цілей, не порушуючи його автентичності, і навіть складання тексту у навчальних цілях з урахуванням інтересів усіх параметрів автентичного навчального виробництва. У працях зарубіжних і вітчизняних дослідників ми зустрічаємо різноманітні терміни для позначення таких текстів:

>полуаутентичние тексти –semi-authentictexts [16];

відредаговані автентичні тексти –editedauthentictexts [16];

пристосовані автентичні тексти –roughly-turnedauthentictexts [15];

тексти, наближені до автентичним –near-authentictexts [30];

>учебно-аутентичние тексти [25];

Отже, можна дійти невтішного висновку, що у вітчизняній й зарубіжної методиці немає єдиного визначення автентичних матеріалів, їх класифікації, і навіть думки щодо її використання переважно щодо навчання іноземної мови.

У нашій дослідження найбільше зацікавлення представляє використання автентичних аудіовізуальних матеріалів (зокрема фільмів) в процесі.

1.2 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯАУТЕНТИЧНЫХ ФІЛЬМІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО МОВИ

Впровадження відеоматеріалів навчання зажадало теоретичного переосмислення їхньої керівної ролі та у процесі навчання.

Під відеоматеріалами (відеозаписами) ми розуміємо будь-яку телепродукцію (новини, інтерв'ю, ток-шоу, рекламні блоки тощо.), і навіть художні, документальні, мультиплікаційні фільми, записані на плівку чи цифрові носії і використовувані як дидактичного матеріалу із можливістю багаторазового перегляду, використання режимів «стоп» і «пауза», швидкого пошуку потрібного фрагмента [27;с.8].

У великої літератури з використанню аудіовізуальних коштів, яка з'явилася на останні роки, дослідники називають численні функціональні призначення, властивих відеозаписами в процесі з мови (>Елухина Н.В. [22],ЖоглинаГ.Г. [4],SusanStempleski [17], та інших.). Нами виявлено такі основні функції, які виконують автентичні відеоматеріали в процесі:

Інформаційна

>Видеоматериали є джерелом інформації, мають засобами емоційного, інтелектуального івоспитивающего впливу.Информативность відеоматеріалів виходить із відображення ними реальної буденної дійсності більш багатогранної і різній, ніж інші засоби масової інформації; у своїй автентичні відеоматеріали пропонують нам зображення суспільства на у тому вигляді, у її себе бачить; для іноземного студента – це найкращий канал отримання, яку бачать і чують носії досліджуваного мови різного віку і соціальних верств.

>Мотивационная

З використанням відеоматеріалів під час занять з мови розвиваються два виду мотивації:самомотивация, коли фільм цікава сама собою, і мотивація, що досягається тим, що студентові буде показано, що може зрозуміти мову, який вивчає. Це приносить задоволення і надає віру у власних силах і бажання до вдосконалення. Необхідно прагне, щоб студенти отримували задоволення від відео через розуміння мови, Не тільки через цікавий цікавий сюжет.

>Моделирующая

Використання відео дозволяє моделювати безліч ситуацій, які імітували умови природного спілкування. Виступаючи у ролімодели-заместителя мовної середовища, автентичні відеоматеріали реалізують моделюючу функцію, створюючи «у свідомості учня таку модель мови, яка оптимальна з погляду породження повноцінної промови мовою, а по-друге, образу світу, специфічного для даної культури.» [4].

Інтегративна

Інтегративна функція у тому, що на посаді носія інформації відеоматеріал може об'єднувати у собі навчальний матеріал, що міститься у інших посібниках, друкованих текстах, і навіть відбивати конкретні явища і процеси навколишньої дійсності.

>Иллюстративная

Ця функція полягає у демонстрації студентам прикладів реалізації практично вивченого мовного матеріалу. Завдяки поєднанню аудіо- і відеоряду автентичні відеоматеріали є джерелом автентичних зразків промови, ілюстрували норму і узус досліджуваного мови, і навіть оперативнішою, ніж інші джерела, відбивають зміни, зміни у мові останнім часом.

Розвиваюча

Представлена як функції розвитку механізмів пам'яті, уваги, мислення та т.д., і навіть функції розвитку особистісних якостей. Сприяє розвитку навичок і умінь мовних видів діяльності студентів у процесі оволодіння мовою, їхнім творчим діяльності, що характеризується перенесенням знань і умінь на нову ситуацію.

Виховна

Фундаментальна обізнаність із автентичними відеоматеріалами забезпечує розуміння іншої, сприяючи інтеграції різних соціумів, дедалі більше активному діалогу культур, що глобальної метою навчання. Їх використання сприяє реалізації принципусоизучения мови та культури.

Після більшістю фахівців, досліджують можливість підвищення ефективності навчання мови з допомогою відеозаписів, ми відзначаємо, що є підстави використані пі формуванні умінь соціокультурної компетенції; ефективні під час навчання мовлення. Наголосимо також на, що вони сприяютьнепроизвольному пам'ятанню матеріалу, зумовленого емоційним співпереживанням цих подій на екрані; дозволяють урізноманітнити прийоми навчання, створюючи зорову чизрительно-слуховую опору у процесі презентації нового лексичного, фонетичного іграмматического матеріалу; використовуються з метою ефективнішою організації систематичного повторення вивченого матеріалу.

Наведений перелік навчальних можливостей автентичних відеоматеріалів не повний. Але він переконливо свідчить їх унікальність проти іншими засобами навчання дітей і необхідність використання.

Для успішного застосування автентичних фільмів практично необхідно організувати відповідну роботи з ними. Спочатку необхідно визначити навчальні цілі й завдання (що ми досягнемо, показавши даний фільм). Другим важливим етапом у виконанні такої роботи є вибір відеозапису (чому саме такий фільм хочемо показати)

У

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація