Реферати українською » Педагогика » Нумерація багатоцифрових чисел в початковому курсі математики


Реферат Нумерація багатоцифрових чисел в початковому курсі математики

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава I. Поняття числа й методику вивчення

1.1Многозначние вересня навчанні математиці молодших школярів

1.2 Методика вивчення нумерації чисел молодшими школярами

1.3 Порівняльний аналіз підручників початкових класів альтернативних систем навчання

Висновки

Глава II.Опитно-експериментальная виявлення особливостей вивчення нумерації багатозначних чисел молодшими школярами

2.1 З досвіду роботи вчителів з використання багатозначних чисел щодо навчання математиці молодших школярів

2.2 Дослідження і аналіз роботи вчителів з вивчення нумерації багатозначних чисел у перших класах

2.3Апробирование і аналіз результатів експериментальної роботи з виявлення особливостей вивчення нумерації багатозначних чисел молодшими школярами

Висновки

Укладання

>Библиографический список

Додатка


Запровадження

Одне з найважливіших завдань навчання молодших школярів математиці формування в дітей поняття про кількість і арифметичні дії, основою якого є усвідомлене і міцне засвоєння прийомів усних і письмових обчислень. Поглинання їх відбувається внаслідок тривалого виконання тренувальних вправ. Виконання великої кількості однотипних вправ, безумовно, сприяють засвоєнню обчислювального прийому, але з тим знижує пізнавальну активність, в дітей віком пропадає інтерес, розсіюється увагу, наростає кількість помилок тощо.

Вивчення математики поконцентрам в початковому курсі математики дає можливість неодноразово повертатися до розгляду основних питань, що з особливостями десяткової системи числення, усній і письмовій нумерації чисел, закріплюючи знання дітей. У разі навчання система завдань, створені задля засвоєння обчислювальних умінь і навиків, повинна формувати узагальнені способи дій, спонукати учнів до пошуку нових засобів дій, розгляду кількох способів вирішення завдання й оцінювання його з погляду раціональності. Використання раціональних прийомів, які допомагають у часто значно полегшити процес обчислень, сприяють формуванню позитивних мотивів до цього виду навчальної діяльності. Тому робота з пошуку раціональних прийомів обчислень повинно бути постійно, систематично і органічноувязиваться з досліджуваним програмним матеріалом. За програмою початкових класів кожному уроці математики потрібно проводити вправи в розвитку усних обчислювальних навичок. Формування вміння вважати, навичок рішення арифметичних дій у молодших школярів є одним із найскладніших завдань вчителя. Вчителю потрібно зовсім чітко уявляти собі рівень, у якому може бути засвоєно кожен із питань вміння вважати. Зв'язки з цим за доцільне конкретизувати вимоги, які можна пред'явлені до студентів до кінця вивчення основних тим програми ("Десяток", "Сотня", "Тисяча", ">Многозначние числа").

>Нумерация багатозначних чисел і дії з них виділяються в особливийконцентр оскільки нумерація чисел поза 1 000 має свої особливості: багатозначні числа утворюються, називаються, записуються спираючись як на поняття розряду, а й у поняття класу. Необхідно розкрити цей найважливіше поняття нашої системи числення.

Показати, що саме мають знати і й уміти діти, якими навичками вони мають опанувати під час роботи над темами. З усього сказаного можна сказати, що з навчанні арифметичним дій у початкових класах неодмінною умовою є необхідне використання елементів безлічі, тобто. предметного рахунки. Без предметного викладання дітей навчати неможливо й не можна. Отже, актуальність вище викладених явищ служила основою глибшого включення поняття вересня систему початкового математичної освіти у, як одних найбільш ефективних способів розвитку мислення.

Викладене вище зумовило вибір теми дослідження: "Особливості вивчення нумерації багатозначних чисел у перших класах".

Проблема дослідження: як організовувати із формування та розвитку нумерації багатозначних чисел.

Мета дослідження: виявити особливості формування нумерації багатозначних чисел молодшими школярами.

Об'єкт дослідження: процес навчання математиці молодших школярів.

Предмет дослідження: особливості формування нумерації багатозначних чисел у молодших школярів.

Гіпотеза: нам здається, що з цілеспрямованої роботі щодо виявлення особливостей вивчення нумерації багатозначних чисел допоможе систематизації і кращому засвоєнню вивченню поняттю числа молодшими школярами.

Завдання дослідження:

1) вивчити науково-методичну літературу про нумерації багатозначних чисел;

2) ознайомитися із роботи вчителів початкових класів з вивчення нумерації багатозначних чисел;

3) виявити особливості вивчення нумерації багатозначних чисел;

4) провести дослідницьку й експериментальну роботу з виявлення особливостей вивчення нумерації багатозначних чисел;

5) апробувати отримані результати.

Методологічні основи дослідження становлять праці психологів і сучасних педагогів:БельтюковойГ.В.,ПетерсонаЛ.Г., МороМ.И.,Бантовой М.А.,Петракова І.С. та інших.

Методи дослідження:

аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури;

спостереження навчальним процесом у початковій школі;

протоколювання уроків вчителя початкових класів;

анкетування;

інтерв'ювання;

опробування.

Етапи дослідження:

I етап (вересень2008г. - січень2009г) - уточнення теми і впорядкування наукового апарату, змісту, вивчення психолого-педагогічної й методичною літератури з проблемі дослідження.

II етап (лютий2009г. - листопад2009г) - проведенняконстатирующего експерименту, дослідження і аналізів результатів вивчення нумерації багатозначних чисел молодшими школярами під час проходження державного практики.

III етап (грудень2010г. - квітень2010г) - узагальнення, аналіз результатів дослідження, формулювання остаточних висновків, складання рекомендації і мовного оформлення дипломної роботи.

Наукова новизна: виявлено особливості вивчення нумерації багатозначних чисел молодшими школярами, уточнені поняття числа і цифри, їх грамотне використання у промови.

Теоретична значимість залежить від вивчення, аналізі літератури, систематизації літератури з проблемі дослідження.

Практична значимість:

наведені у систему накопичений досвід вчителів з вивчення нумерації багатозначних чисел;

складено і апробовані спеціальні завдання щодо формуванню нумерації багатозначних чисел;

доведено ефективність включення спеціальних завдань на формування поняття нумерації чисел.

>Апробирована як виступу у методичному об'єднанні школи, на науково-практичній конференції у межах тижня науки 2010.

>Написана стаття "Особливості вивчення нумерації багатозначних чисел у перших класах" за результатами дослідження.

Достовірність результатів дослідження визначається аналізом теоретичного і експериментального матеріалу, методами математичного опрацювання результатів досвідченого дослідження.

Структура дослідження: дипломна робота складається з запровадження, двох глав, висновків, укладання, списку використаної літератури.


Глава I. Поняття числа й методику вивчення

1.1Многозначние вересня навчанні математиці молодших школярів

>Нумерация багатозначних чисел і дії з них виділяються в особливийконцентр оскільки нумерація чисел поза 1 000 має свої особливості: багатозначні числа утворюються, називаються, записуються спираючись як на поняття розряду, а й у поняття класу. Необхідно розкрити цей найважливіше поняття нашої системи числення.

Завдання вивчення цієї теми у тому, щоб розширити в дітей віком знання десяткової системи числення, структури багатозначного числа, натуральної послідовності чисел і основі сформувати в дітей віком вміння правильно читати і записувати багатозначні вересня межах класу мільйонів.

Основним змістом цієї теми є такі питання:

1. Ознайомлення учнів з новими їм рахунковими (розрядними) одиницями та введення поняття "клас"; засвоєнняразрядного і класного складу числа шляхом вправ освіти чисел з розрядних і класних одиниць і розкладання чисел на розрядні складові, в додаванні і вирахуванні чисел з урахуванням знання їх десяткового складу.

2. Вивчення натуральної послідовності чисел поза тисячі, особливо в перехід з одного розряду або з одного класу на другий.

3. Читання і запис багатозначних чисел.

4. Засвоєння термінології, що з формованими поняттями.

З переліку основних питань, складових змістдайной теми, видно, що вивчення її пов'язані з засвоєнням низки абстрактних понять, що потребують конкретизації. Так, повинні бути конкретизовані десяткова основа нашої системи числення, помісне значення цифри, місце розрядів і класів та ін. Цією мети служать такі наочне приладдя:

а)нумерационная таблиця, чи таблиця розрядів і класів, з "кишенями" для вставки цифр, що полегшує учневі його перші кроки в оволодінні умінням читати і записувати багатозначні числа;

б) демонстраційний абак, що особливо корисний на перших уроках (щодо питань усній нумерації) для показу освіти числа та її розкладання на розрядні числа.

Учні повинен мати в собі учнівські рахунки іабаки такої ж типу, як і демонстраційні, лише меншого розміру. Вивчення цієї теми корисно пов'язати з життям, з конкретноюматериалом-числовими даними, котрі характеризують розвиток промисловості, сільського господарства та фізичної культури у своїй краї, місті.

До вивчення цієї теми учні приступають із гарним знанням нумерації тризначних чисел, тобто. чисел першого класу. Це знання і треба покласти основою вивчення нумерації чисел класу тисяч.

Користуючись відкладанням чисел на класних рахунках, учні отримують три нові їм лічильні (розрядні) одиниці - тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч. І відразу ж вчитель повідомляє, як раніше відомі три розряду (одиниці, десятки, сотні) становлять клас одиниць, а знову отримані три розряду (одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч) становлять клас тисяч.

Далі докладно з'ясовується, що і що різного у тих класах.

Загальне: у кожному класі по три розряду; назва розрядів (одиниці, десятки, сотні у п'ятому класі одиниць; одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч класі тисяч). Ставлення сусідніх розрядних одиниць (10); у кожному класі 10 одиниць нижчого розряду утворюють одну одиницю наступного, вищого розряду.

Що різного у тих класах: у п'ятому класі одиниць рахунок ведеться одиницями, у п'ятому класі тисяч - тисячами; лічильна одиниця першого класу - проста одиниця; лічильна одиниця другого класу - тисяча. Одиницями вважають від 1 до 999, тисячами - від 1 тисячі до 999 тисяч.

Ці дані набувають конкретніший характер, що вони записані внумерационной таблиці:

Другий клас - клас тисяч Перший клас - клас одиниць

VI розряд

Сотні

V розряд

Десятки

IV розряд

Тисячі

III розряд

Сотні

II розряд

Десятки

I розряд

Одиниці

Ця таблиця підкреслює однаковість у будівництві класів; водночас у ній також і те, що розрізняє ці класи.

Щоб в дітей віком склалося правильне уявлення про натуральної послідовності чисел поза тисячі, першою чи другому уроці потрібно здійснити вправу в рахунку: вприсчитивании іотсчитивании по одиниці і групами одиниць - по 5, 10, 50, 100 тощо.

Після цього треба зупинитися на нумерації чисел класу тисяч, тобто. круглих тисяч, наприклад: 268 тисяч, 306 тисяч, 500 тисяч, 420 тисяч, і започаткувати вправи:

освіти таких чисел з наведених даних розрядних чисел;

у читанні чисел класу тисяч, спочатку записаних внумерационной таблиці, потім - без таблиці;

у запису чисел, які з круглих тисяч (під диктовку вчителя);

у виконанні дій над числами другого класу, причому ці числа даються спочатку у такому вигляді: 320 тис. + 200 тис.; 600 тис. - 400 тис.; 18тис.4, а в звичайній їх записи:

7 000 + 9 0004 000 8

40000 - 2500036000: 9

Після цього вивчається нумерація будь-яких чотирьох-, п'яти-,шестизначних чисел, де всі або тільки деякі розряди обох класів (зокрема і класу одиниць) заповнені розрядними числами, наприклад 516824; 40068 та інших.

Перехід, яких числам може бути зроблений шляхом поступового "заповнення" розрядними числами класу одиниць, що був нулями.

Скільки вийде, - запитує вчитель, - якщо 325 тисячам (325000) додати 8 одиниць?48'единиц? 648 одиниць?

Відповіді учнів записуються на дошці, і цього виходитьшестизначное число, у якому обидва класу представлені значущими цифрами:

325 тис. - 325 000

325тис.8 од. - 325 008

325тис.48 од. - 325 048

325тис.648 од. - 325 648

Отримане число (325 648) піддається тому детальному аналізу: у ньому два класу; у кожному класі по три розряду; у п'ятому класі тисяч 325 одиниць, - отже, серед 325 тисяч; у п'ятому класі одиниць 648. Усі число читається так: 325 тисяч 648. Після цього йдуть вправи у читанні і запис аналогічних чисел.Уяснению структури багатозначного числа, йогоразрядного іпоклассного складу багато в чому сприяють:

а) приклади на складання і віднімання, які вирішуються з урахуванням знання десяткового складу числа, наприклад:

25000 + 4000 18420 - 4205460 - 400

30 000 + 500 76 200 - 6 000 16 903-16 000

б) розкладання даного числа з його розрядні складові та зворотна операція - запис висловлювання (суми) як одного числа, наприклад:

65 040 - 60 000 + 5 000 + 40

4 000 + 700 + 30 + 8 = 4 738

Аналізуючи цей етап вивчення нумерації триває роботу і закріплення знання натуральної послідовності чисел. Згой метою проводяться вправи у виконанні різних завдань, наприклад:

а)присчитивайте про й записуйте числа: від 9 997 до 10 004; 99 998 до 100 005;

б) відраховуйте про й записуйте числа: від 1 003 до 998; від 3 002 до 9 996; від 10 000 до 99 996;

в) запишіть число, менше 100 000 п'ять; більше 19 998 на 3;

р) запишіть "сусідів" чисел: 20 000; 90 000; 100 000;

буд) порівняйте числа: 600 і шість 000; 7 009 і аналогічних сім 090; 36 214 і 36 241;

е) вставте замість точок необхідні числа:

1 726 < 17. ., 100 060 > 1000...

Знання натуральної послідовності чисел віднаходить своє застосування і за рішенні прикладів типу:

99 999 + 1 10 000 - 1 70 000 + 30 000

199 999 + 1 100 000 - 1 90 000 + 1 000

Вирішуючи перший приклад, учень розмірковує так: "Якщо додати числу одиницю, вийде число, таке за даним. Кількість, яке слід за числом 99 999, є 100 тисяч. Тому пишу: 99 999 + 1 = 100 000".

Якщо учень не може назвати їх кількість, що що природно, тоді число 99 999 потрібно надати як суми: Еге тис. + 999, додати одиницю до 999.999 так 1 буде 1000, 99 тис. а 1 тис. буде 100 000.

Вирішуючи приклад 10000 - 1, учень розмірковує: "Якщо вилучити з числа одиницю, вийде число, попереднє даному.Числу 10 тисяч передує число 9 999. Отже, 10 000 - 1 = = 9 999". Якщо ж учень не зуміє назвати це попереднє число, то пояснення можна буде говорити у вигляді: "Уявімо число 10 тис. як суми двох доданків: 9 тис. + 1 тис. Тепер віднімемо 1 з 1 тисячі, одержимо 999, а залишиться 9 999".

Тепер потрібно продовжити цю роботу і встановити, що

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація