Реферати українською » Педагогика » Методична робота в дошкільному освітньому закладі на сучасному етапі


Реферат Методична робота в дошкільному освітньому закладі на сучасному етапі

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Методична робота у дошкільному освітньому установі

1.1 Стан методичної служби в ДОП

1.2 Аналіз проблеми, у сучасну літературу

Глава 2. Організація і керівництво методичної роботою у умовах особистісно орієнтованого підходу

2.1 Особистість у створенні (роль характеру, темпераменту у професіональній діяльності)

2.2 Роль методиста у створенні управлінської діяльності

2.3 Діагностика організації методичної роботи у ДОП

Укладання

Література


Запровадження

 

На дошкільна освітнє установа у сучасних умовах розвитку нашого суспільства покладаються дуже відповідальні соціальні завдання – навчати, виховувати й готувати до життя покоління людей, працю й талант, ініціатива і творчість яких визначати соціально – економічний, науково – технічний і моральний прогрес російського суспільства на новому столітті. У зв'язку з цим дедалі більше нетерпимими стають вади й помилки вучебно–воспитательной роботі ДОП, під управлінням освітою і формуватимуться у самій педагогічної науці.

Щоб зламати сформований механізм гальмування в ДОП, необхідно знайти важелі, з допомогою яких можна подолати такі запобігати негативним явищам, як формалізм, пасивність багатьох педагогів та вихованців. Головними з цих важелів є активізація людського у просвітництві, розвиток творчий потенціал педагогів та педагогічних колективів таких закладів. Сучасні реалії, об'єктивні потреби вдосконалення освіти, виховання та розвитку вихованців зумовлюють необхідність різкого підвищення ролі й значення методичної роботи у дитсадку, роблять науковий аналіз політики та практичне вдосконалення цієї роботиактуальнейшей проблемою.

Сьогодні реальний рівень постановки методичної роботи у дошкільному установі стає однією з найважливіших критеріїв оцінки своєї діяльності. Тому слід розглядати методичну роботу у дошкільному установі, чимось першорядне.

Нікішина І.В. (24) дала одна з визначень методичної роботі. «Методична робота – у дошкільній установі – це цілісна, джерело якої в досягненнях науку й передового педагогічного досвіду система взаємозалежних заходів, вкладених у всебічне підвищення кваліфікації та професійного майстерності кожного вихователя і колективу, у цілому».

У дитсадках усталилися певні форми підвищення кваліфікації вихователів, проте, на думку ЛосєваП.Н. (19), між різними видами методичної роботи часто немає належної зв'язку, обліку конкретних інтересів та потреб вихователів.

Завдання завідуючої і методиста дошкільного закладу у тому, щоб створити систему, знайти дохідливі і водночас ефективні методи підвищення педагогічного майстерності.

Актуальність проблеми, допомогу підготовкою висококваліфікованого, вільно мислячого, активно чинного вихователя на етапі у зв'язку звозрождающимся підходом до людини як самоцінності. Допомога вихователю в оволодінні новим педагогічним мисленням, готовністю до вирішення складних завдань системі освіти, щодо підвищення свого педагогічного майстерності.

Саме цією проблемі, методичної роботі у ДОП, б хотіла присвятити своє дослідження.

Предмет дослідження - методична робота у дошкільному освітньому установі.

Об'єкт дослідження – процес організації методичної роботи у ДОП.

Мета дослідження - розглянути методичну роботу у ДОП на етапі.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз науково – методичної літератури з цієї темі.

2. Розкрити стан і змістом методичної роботи у дошкільному освітньому установі на етапі.

3. Розглянути особистість у створенні, роль характеру, темпераменту у професіональній діяльності.

4. Вивчити роль методиста у створенні управлінської діяльності.

5. Проаналізувати діагностику організації методичної роботи у ДОП.

Методи дослідження – аналіз науково – теоретичної і психолого-педагогічної літератури.


Глава 1. Методична робота у дошкільному освітньому установі

 

1.1 Стан методичної служби в ДОП

Методичне забезпечення є важливим частиною підвищення кваліфікації педагогів. Воно покликане підтримувати нормальний перебіг процесу творення, сприяти його оновленню.

У 1994 році". Міністерство освіти РФ випустило лист «Про форми організації та напрямах діяльності методичних служб системі освіти РФ», де можна виділити інформаційна, прогностична, змістовна, інноваційна і експериментальна діяльність, на підвищення кваліфікації, атестація педагогів. З 1996 року організація методичної роботи доручається спеціальним службам – методичним кабінетах, методичним центрам у структурі органів управління освітою й інститутів підвищення кваліфікації працівниківобразования.(5)

 Проникнення теорії управління у дошкільна освіта, розмежування суб'єктів та управління ДОП, виділення напрямів діяльності керівника з погляду об'єктів (управління персоналом, (кадрами), управління матеріально – технічної базою та інших.) сприяли деякою термінологічної неясності у зв'язку з застосуванням традиційних і нових термінів. Зокрема, запитували, які виділялаБагаутдиноваС.Ф. (2) про використання і розумінні терміна « методична робота у ДОП»; що таке методична робота – об'єкт чи аспект управління; як співвідноситься методична роботу з поняттям «управління педагогічним колективом», «управління освітнім процесом»; наскільки доцільно сьогодні застосовувати цей термін.

Для її погляд, поняття «методична робота» можна використовувати стосовно сучасному ДОП, якщо вірно знайти її сутність. «>Методическую роботу можна вважати аспектом управління і розглядати, як діяльність, спрямовану забезпечення якості процесу творення ДОП».

Є різні підходи до визначення методичної діяльності. Так С.Ж. Гончарова (14) розглядає її як діяльність, «спрямовану створення, впровадження й застосування їх методів».

Будь-яке освітнє установа існує у одному з цих двох режимів: функціонування чи розвитку.

Отже, на думку БілоїК.Ю. (5), у дошкільній установі, які у режимі стабільного функціонування, методична служба мають забезпечувати корекцію педагогічного процесу у випадки його відхилення від технології, методики реалізацію програми виховання і навчання дошкільнят.

Якщо ж колектив передбачає працювати у інноваційному режимі (нового змісту навчання чи реалізація нових педагогічних технологій), це вимагає створення нової моделі методичної роботи, які забезпечують перехід дошкільного освітнього закладу з режиму функціонування режим розвитку.

Таке розуміння методичної роботи пред'являє вимоги до формулюванні її завдань, характеристиці забезпечення і виділенню учасників.

Як загальних завдань методичної роботи,БагаутдиноваС.Ф. виділяла такі: управління освітнім процесом (провідна), організація підвищення кваліфікації педагогів, організація роботи зродителями.(2)

Відповідальність за організацію методичної роботи лежитьметодисте. Він, визначаючи стратегію, мети, завдання і функціонування ДОП, впливає конкретизацію цілей, завдань і змістом методичної роботи. У методичної роботі беруть участь педагог – психолог і педагоги – фахівці, консультуючи вихователів і батьків на межах своєї компетенції.

В усіх випадках завдання методичної служби – створити освітню середу, у якій повністю буде реалізовано творчий потенціал кожного педагога, всього педагогічного колективу.

Багато педагогів, особливо початківці, потребують кваліфікованої допомоги з боку досвідченіших колег, завідуючої, методиста ДОП, фахівців різноманітних галузей знання. Нині ця потреба зросла в із переходом варіативну освіти, необхідністю враховувати розмаїття інтересів і можливостей дітей.

Методична робота ради має носити випереджаюче характері і забезпечувати розвиток усього виховно-освітнього процесу у відповідність до новими досягненнями педагогічної та психологічної науки. Проте сьогодні, на думкуП.Н.Лосева,(19) існує проблема низької технологічної ефективності методичної досягнення в багатьох ДОП. Основною причиною – формальна реалізація підходу, його підміна еклектичним, випадковим набором рекомендацій кон'юнктурного характеру, насадження надуманих прийомів та способів організації виховання й спеціальної освіти.

В.П. Беспалько, Ю.О.Конаржевский,Т.И,Шамова як істотного ознаки будь-якої системи вказують цілісність. У російському трактуванні Н.В.Кузьминой «педагогічна система» є « безліч взаємозалежних структурних і функціональних компонентів, підлеглих цілям освіти, виховання і навчання підростаючого покоління і дорослихлюдей».(5)

Сукупність окремих педагогічних систем утворюють єдину цілісну освіти. Дошкільна освіту є першою щаблем загальної педагогічної системи, а саме дошкільна освітнє установа, як і школа, може розглядатися як соціально – педагогічна система. Отже, на думку БілоїК.Ю., (4) воно відповідає певним властивостями: цілеспрямованість, цілісність,полиструктурность, керованість, взаємозв'язок і зміцнити взаємодію компонентів, відкритість, зв'язок із середовищем.

>К.Ю. Біла виділяє що, методична робота у ДОП як система можна спроектувати, побудовано наступній структурі: прогнозування – програмування – планування – організація – регулювання – контроль – стимулювання – корекція іанализ.(5)

Отже, ми розглянули поняття «методична робота» та з'ясували, що методичну роботу можна вважати аспектом управління і розглядати, як діяльність, спрямовану забезпечення якості процесу творення ДОП. Виділили неї покладено: управління освітнім процесом, організація підвищення кваліфікації педагогів, організація роботи з батьками. Відзначили, що методична робота має носити випереджаюче характері і забезпечувати розвиток усьоговоспитательно–образовательного процесу у відповідність до новими досягнення педагогічної та психологічної науки.

 

1.2 Аналіз проблеми, у сучасну літературу

Перебудова методичної роботи у дошкільному установі неминуче ставить перед необхідністю дати правильні запитання, чого навчають педагогів, який інформацією, якими знаннями, вміннями, навичками у якому обсязі повинен опанувати педагог – практик сьогодні підвищення свого професійного майстерності і кваліфікації. Отже, слід зазначити важливість оптимального вибору змісту методичної роботи у сучасному ДОП. Актуальність такого вибору підтверджено і результатами практики методичної роботи у дошкільних установах.ЛосевП.Н.(19) зазначає що, нерідко вибір змісту роботи з педагогами випадковий, відрізняється безсистемністю, відсутністю чи слабкістю перетинів поміж основними напрямами підвищення кваліфікації працівників дитсадків, відсутністю планах методичної роботи низки необхідних блоків змісту, найгостріших і актуальних проблем. Багато дитсадках реальні проблемиучебно–воспитательного процесу, проблеми конкретних педагогів та вихованців і змістом методичної роботи існують цілком мирно, але, паралельно одна одній.

ДуброваВ.П.(13) вважає, що, зміст, відірвана від нагальних потреб, завдань, які педагогом, неминуче сприйматиметься їм, як формальне, незрозуміло навіщо нав'язане з поза.

Щоб подолати зазначені вади суспільства і підняти зміст методичної роботи з нового рівня сучасних вимог,Лосев П. М. радить проявити зусилля двомауровнях.(19)

У – перших, забезпечити і юридично обгрунтувати оптимальність вибору змісту методичної роботи з таких закладів з урахуванням найважливіших труднощів і тенденцій у розвитку професійного майстерності педагогів таучебно–воспитательного процесу у ДОП; виробити проект змісту методичної роботи з сучасного дошкільного закладу. (Це завдання працівників педагогічної науку й керівних працівників органів управління, науково – методичних служб і торговельних центрів.)

По-друге, конкретизувати загальних положень з реальних, неповторних умов кожного дошкільного закладу. ( Це організаторів методичної роботи у установі).

Він також вважає, що завдання другою, дошкільному рівні відбору змісту методичної роботи не можна успіш-но розв'язувати, без урахування загальнонаукових основ. І тоді водночас без конкретизації загального змісту з умов кожного дошкільного закладу, без акценту проблем, актуальних кожному за конкретного педагогічного колективу, навіть найбагатша зміст методичної роботи надихне педагогів на творчість, нічого очікувати сприяти удосконаленнюучебно–воспитательной роботи, демократизації дошкільної життя. Отже, зміст методичної роботи у сучасному дошкільному установі має формуватися з урахуванням різних джерел, як загальних всім таких закладів регіону, і конкретних, індивідуально неповторних.

>ЛосевП.Н.(19) пропонує наступний комплекс джерел змісту методичної роботи у ДОП:

- державно урядові документи про перебудові та соціально – економічний розвиток нашого суспільства, про утворення, перебудові дошкільного закладу, дають загальну цільову орієнтацію для всієї методичної роботи;

- нові, і удосконалені навчальні програми, навчальні посібники, які допомагають розширювати й оновлювати традиційне зміст методичної роботи;

- досягнення науково-технічного прогресу, нові результати психолого-педагогічного дослідження, зокрема досліджень з проблемам самої методичної роботи у дошкільному установі, що б її науковий рівень;

-инструктивно – методичні документи органів освіти з питанням методичної роботи у дошкільному установі, дають конкретні пропозиції і вказівки відбір змісту роботи з педагогами і вихователями;

- інформацію про передовому, новаторському та масовому педагогічному досвіді, дає зразки роботипо–новому, і навіть інформація, націлена надалі подолання наявних недоліків;

- дані конкретного аналізу стануучебно–воспитательного процесу у конкретному ДОП, якість знань, умінь і навиків, про рівень вихованості і розвиненості вихованців, які допомагають виявити першочергові для даного дитсадка проблеми методичної праці та самоосвіти.

Практика показує, що неуважність до будь-кого з цих взаємодоповнюючих джерел призводить до однобокості, збідніння.Неактуальности вмісту у системі підвищення кваліфікації педагогів, тобто. вибір змісту методичної роботи виявляється неоптимальним.

БілаК.Ю.(5) зміст методичної роботи у умовах сучасного ДОП вважає – справою творчим, не терпить шаблону і догматизму.

Вона зазначає що, зміст методичної роботи у ДОП має також координуватися із вмістом інших ланок системи підвищення кваліфікації, не дублюючи і намагаючись підмінити.

Аналіз літератури з методичної роботи і конструктивно - методичної документації, вивчення потреб підвищення кваліфікації, і майстерності педагогів БілоїК.Ю.,ЛосевимП.Н.,Никишеной І.В., дає можливість окреслити у сучасних умовах такі основних напрямів змісту методичної роботи (підготовки педагогів) у дошкільній установі:

- світоглядна і методологічна;

-часнометодическая;

- дидактична;

- виховна;

-психолого–физиологическая;

- етична;

- загальнокультурна;

- технічна.

Вибір змісту методичної роботи складає основі розвитку кожного із напрямів підготовки педагогів, зближення, взаємопроникнення усіх напрямів.

За кожним напрямом змісту методичної роботи стоять певні галузі науки, техніки, культури. Опановуючи нові знання, педагог може піднятись ще нового, вищого рівня професійного майстерності, більш багатою, творчої особистістю.

І, аналіз літератури, дозволив визначити напрями змісту методичної роботи у дошкільному установі. У цьому главі ми розглянули комплекс джерел змісту методичної роботи у ДОП та Є.Яковлєв зазначили, що за умови сучасного ДОП – це її справа творче, нетерпящее шаблону і догматизму. Виділили, що відсотковий вміст методичної роботи має формуватися з урахуванням різних джерел, як загальних всім таких закладів регіону, і індивідуально неповторних.


Глава 2. Організація і керівництво методичної роботою у умовах особистісно орієнтованого підходу

 

2.1 Особистість у створенні (роль характеру, темпераменту у професіональній діяльності)

Управління в сучасному дошкільному установі – це цілеспрямована діяльність всіх педагогів, спрямовану забезпечення стабілізації, оптимального функціонування та розвитку ДОП.

Управління методичної роботою у умовах особистісно – орієнтованого підходу, на думкуНикишиной І.В. (25), - це діяльність, спрямовану створення умов стимулювання саморозвитку кожного вихователя, щодо його самореалізації.

Нові підходи до управління методичної роботою пов'язані з вимогами запропонованими педагогам нові технології, з виробленням вони нового педагогічного мислення. Тут мають значення заходи, зазначає Васильєва А.І. (9) , із управління саморозвитком, самоосвітою і самовихованням вихователів і фахівців, створення умов на формування індивідуальних педагогічних (методичних, виховних, дидактичних) систем.

Управляти методичної роботою у умовах особистісно – орієнтованого підходу, зазначає БілаК.Ю. (3) , – отже навчитися так, будувати

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація