Реферати українською » Педагогика » Методика вивчення текстових процесорів в основній школі


Реферат Методика вивчення текстових процесорів в основній школі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи методики вивчення текстових процесорів

1.1 Теоретичний аналіз наукових джерел постачання та сучасний стан досліджуваної проблеми

1.2 Призначення й можливості текстових редакторів і текстових процесорів

1.3 Методика навчання обробці текстовій інформації

1.3.1 Текстовий процесор Microsoft Word

1.3.2 Текстовий процесорWordPad

2 Ефективність використання методики вивчення текстових процесорів в основний школі

2.2 Діагностика рівня вивчення текстових процесорів в основний школі

2.3 Методичні рекомендації відбір матеріалу

Укладання

Література

Додатка


Запровадження

Революція в автоматизації діловодства у центральному офісі у роки минулого століття стало реально можлива у зв'язку з плеканням якого і значним поширенням персональних комп'ютерів. Персональні комп'ютери насамперед витиснули з звернення друкують машинки, що є основою технічних засобів підготовки друкованих документів. Переваги комп'ютера, оснащеного спеціальним текстовим процесором (редактором), перед друкуючої машинкою були явними і полягали у тому, що забезпечували значне підвищення зручності, продуктивності виконання робіт і, найголовніше, підвищення якості одержуваних у своїй документів. Поділ у часі етапів підготовки документа, як-от введення, редагування, оформлення, підготовка до пресі й власне сама печатку зробили процес створення документа простішим і технологічною.

Здебільшого матеріал, викладений у навчальній літературі, носить загальний характер, а численних монографіях на зазначену тематику розглянуті вужчі питання проблеми "Методика вивчення текстових процесорів". Проте потрібно облік сучасних умов для дослідження проблематики визначеної теми.

Актуальність справжньої роботи обумовлена, з одного боку, великою зацікавленістю у темі "Методика вивчення текстових процесорів" у сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань що з даної тематикою носить як теоретичну, і практично багато важать.

Мета дослідження полягає у підвищення ефективності навчання інформатики в основний школі під час використання методично розробленого матеріалу по текстовим процесорам.

Об'єкт дослідження: процес вивчення текстових процесорів в основний школі.

Предмет дослідження: вплив методики вивчення текстових процесорів на то ефективність навчання у шкільництві.

Гіпотеза:

Якщо:

- сформулювати критерії відбору матеріалу;

- розробити методику поєднання теоретичного і практичного навчання,

то можливе підвищення ефективності навчання інформатики у шкільництві.

Досягнення цілі й перевірки гіпотези було поставлено такі завдання:

Вивчити стан проблеми, у літературі;

виявити проблему методики вивчення текстових процесорів знає інформатики в основний школі;

сформулювати критерії відбору матеріалів;

розробити методику поєднання теоретичного і практичного навчання;

розробити завдання для підвищення ефективності навчання.

У результаті написання курсової роботи використовувалися такі методи:

1.Аннотирование літератури.

2. Теоретичний аналіз літератури: вивчення літератури з проблемі написання курсової роботи, вивчення документації.

3. Аналіз сучасної методики вивчення текстових процесорів.

4. Методи вивчення педагогічного досвіду – розмова.

Курсова робота провів у кілька етапів:

1 етап: Вересень2008г. – вибір теми курсової роботи. Підбір літератури.

2 етап:Октябрь-ноябрь2008г. – складання плану вивчення основний літератури з темі.

3 етап: Грудень2008г. – теоретичний аналіз відібраних джерел постачання та їх реферування.

4 етап:Январь-февраль2009г. – написання курсової роботи (теоретична частина).

5 етап: Березень2009г. - планування дослідницької роботи, підготовка матеріалу до практичної частини експерименту.

6 етап: Квітень2009г. – оформлення курсової роботи.

7 етап: Травень2009г. – захист курсової роботи.

Робота має традиційну структуру і включає у собі запровадження, основну частину, що складається з 2 глав, висновок література.

Практична значимість дослідження полягає у розробці методичних рекомендацій з вивчення текстових процесорів в базовому курсі інформатики з прикладу кількох завдань.


Глава 1.Теоретичні основи методики вивчення текстових процесорів

1.1 Теоретичний аналіз наукових джерел постачання та сучасний стан досліджуваної проблеми

У навчальному посібнику «Редактор Word 2003» авторамиО.А.Житковой та інших. описані основні команди редактора Word і знаходять способи застосування їх у практиці.

У навчальному посібнику «Методика викладання інформатики» автора М.П.Лапчик, І.Г.Семакин і Є. К.Хеннер пропонують методику навчання обробці текстовій інформації, і навіть описують роботу у текстових процесорах.

У підручнику «Інформатика: Базовий курс» автор С.В.Симонович пропонує опис програм Microsoft Word іWordPad.Описиваются практичні завдання щодо вивченню процесора Microsoft Word. Також автор докладно описує інтерфейс, призначення та функції процесораWordPad і ще автор порівнює обидва цих процесора.

У додатку «Інформатика» до газети «Перше вересня» розглянуто кілька статей автора І.А. Калініна, у яких докладно описує технологію роботи у програмах: Microsoft Word,WordPad, описуючи лише важливих моментів. Даним автором пропонуються методичних рекомендацій вчителям основний школи з використанню програм загального призначення щодо деяких розділів курсу інформатики, і навіть інших дисциплін.

У підручнику інформатики класу авторСемакин І.Г. знайомить із технологією роботи у деяких прикладних програмах: Microsoft Word,WordPad. Автором запропоновані завдання різних типів в розвитку пам'яті логічного мислення. Також у навчальному посібнику є практичні роботи з докладним описом їх виконання.

Отже, провівши аналіз літератури, можна дійти невтішного висновку у тому, що у навчальної та методичної літератури з інформатики досить докладно описуються текстові процесори, пропонуються практичні роботи загального характеру, створені задля вироблення у учнів навичок роботи з комп'ютером. Але це замало уваги відводиться методиці вивчення текстових процесорів. Отже, це запитання залишається недостатньо вивченим.

1.2 Призначення й можливості текстових редакторів і текстових процесорів

 

Робота з текстом використовують дві основні класу програмного забезпечення: текстові редактори і текстові процесори. Різниця з-поміж них, насамперед, залежить від засобах оформлення тексту, введеного в комп'ютер.

>Текстовие редактори служать переважно для введення і редагування тексту. З використанням текстового редактора створюється текстовий файл, який містить лише коди символів, що у нього запроваджені. Це означає, що це текстові редактори працюю з текстом однаково. Текст, введений одному редакторі, можна редагувати іншим редактором, не відчуваючи у своїй ніяких труднощів.

Сучасні текстові процесори надають користувачеві широкі спроби з підготовці документів. І це функції редагування, допускають можливість будь-якої зміни, вставки, заміни, копіювання і переміщення фрагментів у межах одного документи й між різними документами, контекстного пошуку, функції форматування символів, абзаців, сторінок, розділів документа, верстки, перевірки граматики і орфографії, використання поруч із простими текстовими елементами списків, таблиць, малюнків, графіків і діаграм.

Значне скорочення часу підготовки документів забезпечують такі величезні кошти автоматизації набору тексту, якавтотекст іавтозамена, використання форм, шаблонів і майстрів типових документів.

Наявність зовнішньої пам'яті комп'ютера забезпечує зручне тривале збереження підготовлених раніше документів, швидкий доступу до них у час.

Істотно спрощують процедуру введення даних сканери і голосові устрою. Існуючі системи розпізнавання текстів, прийнятих зі сканера, включають функцію експорту документа в текстові редактори.

Широкого спектра друкувальних пристроїв разом із функціями підготовки документа до друку, попереднього перегляду, забезпечує отримання високоякісних чорно-білих і кольорових копій на папері та прозорою плівці.

Сучасні тенденції вдосконалення цих систем спрямовані на поліпшення комунікаційних можливостей текстових процесорів. Працюючи в локальних і глобальних комп'ютерних мережах користувач має можливість обмінюватися документами з віддаленими користувачами, відправляти документи з електронної пошти безпосередньо з текстового редактора, готувати дані в форматіWeb-страниц.

Отже, сучасні програми передбачають безліч функцій, дозволяють готувати текстову частина документа натипографическом рівні. З іншого боку, сучасні програми дозволяють включати у текст графічні об'єкти: малюнки, діаграми, фотографії. Завдяки цим можливостям файл, являє собою текстовий документ, може містити, крім алфавітно-цифрових символів, велику двійкову інформацію про форматуванні тексту, і навіть графічні об'єкти.

При виборі текстового редактора до роботи потрібно враховувати багато чинників: і складність документів, і масштаб (обсяги) текстів, й підвищити вимоги до якості документа на папері, і характеру матеріалів (наприклад, проста «белетристика» чи таблиці, формули, рівняння тощо.).

«Найвідоміші редактори текстів можна умовно розділити «зі спеціалізацією» втричі групи:

· процесори загального призначення («>Лексикон», Microsoft Word, та інших.);

· редактори наукових документів (>ChiWriter та інших.);

· редактори вихідних текстів програм (>Multi-Edit і вбудовані редактори систем програмуванняBASIC,Pascal іт.д.)»[12;367].

З допомогою «>Лексикона» можна підготувати і текст програми, і з допомогоюMulti-Edit – документ загального призначення. «Спеціалізація» редактора у тому, що він додано (чи оптимізовані) функції, що необхідні обслуговування документів певного типу. Наприклад,Multi-Edit дає можливість окреслити кольором смислові сегменти вихідних текстів програм,ChiWriter зручний набору математичних висловів тощо.

1.3 Методика навчання обробці текстовій інформації

 

За сучасних умов вміння в текстовому редакторі стає більш актуальним. Поняття інформаційної культури багатозначно і включає у собі безліч видів роботи із дуже різноманітної інформацією, серед яких немає останнє його місце займає грамотне оформлення подається матеріалу.

У кожному шкільному курсі інформатики розділ комп'ютерного опрацювання тексту неодмінно присутній. Разом із цим у базовому курсі вивчення опитування обмежується короткими теоретичними даними принципах збереження і обробки текстовій інформації та придбанням початкових навичок роботи з текстовим редактором.

У профільному курсі технологічної спрямованості можна говорити придбання професійних навичок машиною обробки текстів, до запровадження видавничі системи.

«>Текстовие редактори — це програми до створення, редагування, форматування, збереження та друку документів. Сучасний документ може містити, крім тексту, та інші об'єкти (таблиці, діаграми, малюнки тощо.д.)»[1;103].

«>Редактирование — перетворення, що забезпечує додавання, видалення, переміщення чи виправлення змістудокумента»[5;39].Редактирование документа зазвичай виробляється шляхом додавання, видалення чи переміщення символів чи фрагментів тексту.

«>Форматирование — це оформлення тексту. Крім текстових символівформатированний текст містить спеціальні невидимі коди, які повідомляють програмі, як треба чинити його відображати на екрані й друкуватимуть на принтері: який шрифт використовувати, яким має бути накреслення і величину символів, як оформляються абзаци і заголовки.Форматированние інеформатированние тексти не однакові за своєю природою. Цю відмінність можна требапонимать»[5;41].

Уформатированном тексті важливо все: й розміри літер, та його образ, і те, де закінчується один рядок і розпочинається інша. Тобтоформатированний текст нерозривно пов'язані з параметрами листи паперу, у якому надруковано.

Документи паперові і електронні. Документи може бути паперовими чи електронними. Паперові документи створюють іформатируют те щоб забезпечувати їхню найкраще уявлення для друку на принтері. Електронні документи створюють іформатируют з єдиною метою найкращого уявлення про екрані монітора. Поступове витіснення паперового документообігу електронним — одне з тенденцій розвитку інформаційних технологій. Скорочення витрати папери сприятливо позначається на заощадженні природних ресурсів немає і зменшенні забруднення довкілля.

>Форматирование паперових і електронних документів може істотно різнитися. Для паперових документів прийнято зване абсолютне форматування. Друкований документ завждиформатируется під друкований лист відомого розміру (формату). Наприклад, ширина рядки документа залежить від ширини листи паперу. Якщо він було оформлено до друку на аркушах великого формату, його не можна надрукувати на маленьких аркушах — частина документа ними не вміститься. Одне слово, форматування друкованого документа завжди вимагає попереднього вибору листи паперу із наступною прив'язкою до цього аркушу. Для друкованого документа можна точно назвати (у різноманітних одиницях виміру) розміри шрифтів, полів, відстаней між рядками чи абзацами тощо. п.

Для електронних документів прийнято зване відносне форматування. Автор документа неспроможна заздалегідь передбачити, якою комп'ютері, з якою розміром екрана документ будуть переглядати. Понад те, навіть якби розміри екранів телевізорів і були відомі наперед, однаково передбачити неможливо, яким буде розмір вікна, у якому читач побачить документ. Тому електронні документи роблять те щоб вони підлаштовувалися під поточний розмір вікна іформатировались «на льоту».

Автор електронного документа не знає також, які шрифти є за комп'ютером майбутнього читача, і тому неспроможна жорстко вказати, яким шрифтом повинні зображуватися і заголовки. Але може поставити таке форматування, у якому будь-якою комп'ютері заголовки виглядатимуть крупніша, ніж текст.

Відносне форматування використовують із створення електронних документів Інтернету (проWeb-страниц), а абсолютне — до створення друкованих документів мають у текстових процесорах.

Програма текстового процесора дозволяє створити новий – а саме лист, записку чи повідомлення – або змінити раніше створений документ. Можна також використовувати Microsoft Word, щоб запровадити нову текст, відредагувати існуючий текст,сформатировать щоб надати йому повної наочності і раціонального розміщення сторінка. З допомогою Microsoft Word можна вставляти графічні об'єкти, таблиці, діаграми, здійснювати перевірку орфографії і виявляти тексті граматичні помилки.

1.3.1 Текстовий процесор Microsoft Word

Тема «Текстовий процесор Word, основні функції». Почати вивчення цієї теми доцільно з розповіді у тому, чим є обробка текстовій інформації, призначеної як особистих, так ділових цілей. Учні, зазвичай, уявити не можуть собі усього розмаїття завдань у цій сфері; у результаті лекції має бути сформований уявлення у тому, що ця діяльність дуже багатопланова і непроста.

«Текстовий процесор Microsoft Word має широкі можливості для введення, форматування і редагування тексту, дозволяє вставити до нього таблиці і ілюстрації. З іншого боку, передбачає ряд спеціальних операцій, у тому числі можна згадатимногоколоночний набір, нумерацію сторінок, вставку колонтитулів, формування списків, вставку виносок, створенняоглавлений»[3;79].

Слід також сказати запровадити (чи нагадати) основну термінологію, пов'язану з текстами: символ, слово, рядок, пропозицію, абзац, шрифт, кегль, інтерліньяж, колонтитул тощо.

«Корисна загальну характеристику текстового процесора Word, до елементам якої учні будуть неодноразово повертатися під час вивчення. З іншого боку, необхідно нагадати, що Word, працюючи серед Windows, дозволяє здійснювати обмін даними міжWindows-приложениями. Багатьом учнів буде несподіваною з'явилася інформація, що Word дозволяє набирати складні математичні вислови й хімічні формули, будувати малюнки. Нарешті, сучасний Word — повноцінна видавнича система; про призначення цього програм також доцільно розповісти налекции»[7;562].

Далі переходять до опису основних функцій Word. З цього історичного моменту істотно визначитися, яку версію програми ви спираєтеся. Зрозуміло, бажана найсучасніша й у водночас поширена з версій; нині це, швидше за все Word 2003. Звісно, переважна більшість матеріалу цього спецкурсуинвариантна про те, використовується на практичних заняттях Word 2003 чи, скажімо, Word 2007, але інтерфейс цих програм трохи інакша.

Вивчення основних функцій Word входять такі питання:

· запуск програми розвитку й вихід з неї;

·

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація