Реферати українською » Педагогика » Місце тестів у вивченні історії


Реферат Місце тестів у вивченні історії

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Тести щодо навчання історії

1.1 Тести

1.2 Система використання тестів в шкільному навчанні історії

1.3 Розробка тестів з історії з урахуванням принципів психодіагностики

Глава 2. ЄДІ як різновид тестів

2.1 Централізоване тестування з історії

2.2. ЄДІ з історії Росії

2.3. Аналіз таки тестових завдань

Укладання

Список використаних джерел постачання та літератури


Запровадження

Російська школа останніми роками зазнає процес системних перетворень, певних «Концепцією модернізації вищої освіти до 2010 року», розробленої урядом країни. Через зміни соціального замовлення до утворення актуально можна почути запитання добору методів, методик викладання предметів. Особливо то цієї проблеми стосується гуманітарних дисциплін. Основним елементом зміни лежить введення єдиної державноїекзамена[1].

Актуальність праці полягає у тому, що з значних чинників є результати, що дозволяють дізнатися якість навчання, істотні розбіжності, методики. Їх потрібно було вивчати і розширювати. Вважається, що тестові завдання обмежують знання, але ці негаразд, і щоб це довести, нами використали збірник тестів з історії, готовий до шкіл, ліцеїв, гімназій, середніх спеціальних навчальних закладів.

Об'єктом курсової праці є тестові завдання.

Предметом праці є види, форми таки тестових завдань, їх роль перевірці знань і умінь учнів.

Мета роботи – показати роль і важливе місце таки тестових завдань з історії на перевірці знань і умінь учнів. Тести допомагають всім як перевірити знання, а й отримати багато нового і цікавого. Чільну увагу приділяється організації тестування та використання таки тестових завдань різними етапах навчання дітей і у різних видах занять.

Завданнями праці є:

- розглянути організації тестування;

- проаналізувати результатів тестування;

- показати роль і важливе місце таки тестових завдань з історії на перевірці знань і умінь учнів;

- вивчити види й форми таки тестових завдань.

Вивчення представлених завдань дозволить сформувати власну думку, виробити своє ставлення до проблеми навчання, методам викладання історії у зв'язку з реформою освіти.

Історіографія:

Про єдиному державному іспиті (ЄДІ). Закон РФ від 8 лютого 2007 року // Російська газета. 2007. 18 березня.

Про освіту. Закон РФ від 5 грудня 2000 року // Російська газета. 2000. 3 лютого.

Єдиний державний іспит. Збірник тих нормативних документів, М., 2002.С.143.

>Болотов В.А. Єдиний державний іспит. Збірник статей. М., 2002.С.114.

Структура курсової роботи. Ця робота складається з запровадження, двох глав (глава 1. «Тести щодо навчання історії», глава 2. «ЄДІ як різновид тестів») укладання, списку використаних джерел постачання та літератури


Глава 1. Тести щодо навчання історії

1.1 Тести

Тестування – це найбільш ефективна форма перевірки і самоперевірки знань з історії. Тест – це гра, досить захоплююча і пізнавальна. Відповідаючи стосовно питань тестів, можна почути багато нового собі оцінити свої власні знання з вітчизняної історії. Використання такого виду роботи, як тестування, допоможе здійснити неможливе – здійснити тотальний опитування учнів з найрізноманітніших проблем і перетворити той процес над «шокову терапію» іспиту, а цікавуигру[2]. Як можна використовувати тести:

1. Підсумкове тестування. Тести складено отже вони охоплюють теми, студійовані протягом певного періоду часу. Складаються чотири блоку тестів, по 30 варіантів у кожному блоці. Отже, під час вивчення курсу Росії (1796-1894) можна навести чотири підсумкових тестування. Варіанти тестів зазначені у дужках, наприклад: тест № 1 (12), тест № 4 (25) тощо.

На підсумковому занятті, дата якого має бути відома заздалегідь, кожен учень отримує один тест, що з десяти питань. Йому необхідна вибрати будь-які вісім запитань і підкреслити правильні відповіді у яких. Протягом восьми правильних відповідей – оцінка «5», протягом семи – оцінка «4», упродовж шести – оцінка «3». Учень,ответивший менш як на шість питань, підсумкове тестування не проходить, і розсуд вчителя йому то, можливо запропонований додатковий тест. На підсумкове тестування відводиться трохи більше 45 хвилин. Оцінка за підсумкове тестування в жодному разі має як підсумкова за чверть, півріччя чи навчальний рік. Вона повинна бути трохи більше 40 % на всі види робіт, які виконував учень протягом певного часу, і, виходячи з того, проводити підсумкову оцінку.

2. Тестування під час навчання. Питання тестів можна використовувати в організацію тестування у ході навчання. Наприклад, після вивчення який – або теми учням пропонується вибрати правильні відповіді у темі питаннях. І тут викладач сам заздалегідь встановлює, за скільки питань яку оцінку він виставляти. Таке тестування менш ефективно, але у певних випадках може бути організований, наприклад, дляслабоуспевающих учнів.

3. Історична олімпіада. Наприкінці кожного блоку тестів пропонуються питання з варіантами відповідей до історичної олімпіаді. Це питання можна використовувати викладачем по-різному: для тестування найбільш успішних учнів; щоб одержати учнями додаткової оцінки; для перевірки знань учнів, котрі займаються в історичних гуртках, і, нарешті, під час проведення історичної олімпіади.

Питання у цьому підрозділі досить складні, припускають додаткові знання з історії, читання додаткової історичної літератури, тому, компонуючи їх тести, викладач має включати у яких менше питань, ніж у звичайний підсумковий тест, наприклад всього сім питань, у тому числі учневі необхідно вибрати в п'ять і знайти в них пошук правильної відповіді, що відповідати оцінці «5», чотирма питання – оцінці «4», втричі питання – оцінці «3».

4.Самопроверка. Тести можна використовувати й у самоперевірки знань з історії самими учнями. З іншого боку, викладач може використовувати тести та як домашнє завдання з наступним розбором неправильних відповідей. У нинішньому вигляді домашнє завдання можна давати учням і питання історичної олімпіади щоб одержати ними додаткової оцінки.

Тести можна використовувати і абітурієнтами у тому, щоб перевірити знання з історії та підготуватися до вступних іспитів в гуманітарні вузи.

Якщо тестування вводять у класі чи групі, воно має бути обов'язковим всім учнів як із видів контрольноїработи[3]. Учні від початку учбового року мусимо знати, що, якщо де вони пройдуть хоча самого тестування, вони зможуть отримати підсумкову річну оцінку.

Тести з кількома варіантами відповідей – самі традиційні щодо навчання історії. Вони універсальні, оскільки дозволяють перевірити знання учнями всіх структурних компонентів навчального історичногосодержания[4].

Визначте, які контрольні знання і набутий елементарні вміння діагностує кожна наступна завдання:

Рим грунтувався:

а 390 р. е.;

б) в 509 р. е.;

в) в 753 р. е.

2) Яка з подій був раніш від усіх?

а) військові походиТутмоса III;

б) на будівництво піраміди Хеопса;

в) реформаЭхиатона.

3) Які події припадають на одному столітті?

а) підставу Риму та захоплення Ніневії персами;

б) реформи Солона встановлення республіки до Римі;

в) Сомалійська битва і битва приХеронее.

4) Хто були сучасниками?

а) Хаммурапі і Тутмосе;

б) Еней і Ромул;

в) Соломон і Перикл.

5) Римське держава містилося:

а в Північній Африці;

б) на Апеннінському півострові;

в) на Балканському півострові.

6) Першим заняттям найдавніших людей було:

а) землеробство;

б) скотарство;

в) полювання.

7) Головний бог древніх єгиптян:

а) Осіріс;

б)Анубис;

в) Амон – Ра.

8) Річка в Єгипті:

а)Инд;

б) Ніл;

в) Ганг.

9)Шадуф – це:

а) пристосування на шляху подання води на поля;

б) жертвопринесення богам;

в) зрошувальний канал.

Крім тестів за кількома варіантами відповідей існують ще й інші тестові завдання:

Тест На оновлення відповідності.

З'єднаєте стрілками імена винахідників, назва і дати їх винаходів:

ДжеймсУатт 1733 >Прядильная машина
ДжеймсСтефенсон 1793 Процеспудмипования чавуну
Еге.Картрайт 1807 >Прялка «Дженні»
РобертФултон 1784 Механічний ткацький верстат
РічардАркрайт 1764 Паровоз
ГенріКорт 1814 >Паровой двигун
>СемюельКромптон 1784 Машина відділення бавовняних волокон від насіння
Елі Вітні 1785 >Мюль – машина
Джеймс Харгрівс 1779 Пароплав

Тест «Виняток зайвого» чи продовження низки у встановленій закономірності.

А. Що зайве?

>Кондиция, Крижаний будинок,Бироновщина, Московський університет.

Б. Чи продовжите ряд, визначивши закономірність:

1700-1721, 1756-1762, 1768-1774,…;

Петро I, Катерина ІІ, Петро II,…;

Вітебськ, Смоленськ, Бородіно,…;

дворянське ополчення, Стрільці,….

Тест на угруповання історичноїинформации[5].

>Распределите по відповідним колонкам таблиці власні імена, позначення історичних реалій тощо.

Єгипет Межиріччі Індія Китай Персія >Финикия, Палестина

Дарій, Амон, Саул, папір, шахи, Кір, Конфуцій, Вавилон,Амока, Мойсей,Персеполь, Карфаген, Нефертіті,Камбиз, Ассирія, Єрусалим, Ганг.

Тест встановлення хронологічної послідовності.

>Расположите перелічені події у порядку їх здійснення:

Встановлення у Римі республіки,

Закони Дванадцяти таблиць,

Битва приПидне,

Підстава Риму,

Битва при Каннах,

Навала галлів.

Тест на суб'єктивне ранжування історичних фактів.

Які знижеприведенних чорт були важливим для середньовічного людини?Пронумеруйте в порядку спаду:

>Благочестие _ , турбота про врятування душі _ , служіння Богу _ , досягнення соціального вивищення _ , багатства і успіх у справах _ , важкий і наполеглива праця _ , сімейне щастя _ .

Тест визначення логічного послідовності.

>Постройте ланцюжок, розмістивши перелічені нижче події та явища те щоб зліва виявився найбільш раннє їх, далі – таке його за часом тощо. Сусідні ланки би мало бути пов'язані одне з одним як причини слідства:

А. Виникнення хліборобства й скотарства.

Б. Збирання і полювання починають більше продуктів, ніж потрібно для їжі громади.

У. Поділ общинного господарства на цілий ряд сімейних господарств.

Р. Поява надлишків.

Д. Збільшення врожайності землі.

Є. Перехід від родової громади до сусідською.

Ж. поява плуга і знарядь з металів.

Тест обмеженням навіть відповіді.

>Заполните пропуски:

Країна Шумер лежить у південній частині…. Люди освоїли землі… років як розв'язано. Жили вони у будинкахиз….На полях вирощували…, …, …. Щоб вода постійно живила землю, хлібороби навчилися будувати… і …. Шумери навчилися приручати свійських тварин: …,..., …. Тут було побудовано одні із перших міст світу, наприклад: …, ….

Тест на аналогію.

Знайдіть підходяще слово в знаменнику другий дробу,восстанавливающее відносини, аналогічні заданим У першій дробу:

Тест зі вільними відповідями.

Чому у орбіту кризи 1930-х рр. виявилисявовлеченними країни Азії, Африки, Латинська Америка?

Зверніть увагу найважливіші причини з вище перерахованих нижче, й висловіть власну думку:

А. Ці держави перестали отримувати великі кредити від промислово розвинутих країн.

Б. Ці країни у силу однобокості розвитку були постачальниками продовольства та сировини, ціни на всі які різко впали.

У. У цих країнах була досить розвинена інфраструктура (дороги, мости, засоби зв'язку та інших.).

1.2 Система використання тестів в шкільному навчанні історії

Під час упорядкування тестів враховується вимога стандарту до рівня підготовки учнів основний школи. До уваги приймалися зростаюча складність навчального матеріалу під час переходу від однієї теми до іншої і вікові особливості учнів п'ятих класів, яким протягом року потрібно було засвоїти досить великий обсяг нової їм інформації та опанувати навчальними вміннями порівняльно-аналітичного характеру. Зважаючи на це обставина, більшість тестів була на перевірку умінь учнів виконувати завдання з підказкою чи з пам'яті. Так, тест «Країни Стародавнього Сходу» включає у собі дев'ять завдань, де було сформульовано мета, ситуація й дії з їх вирішення, як від учнів була потрібна лише правильність кожного рішення із запропонованих варіантів відповіді.

Про рівнозначності тестування за іншими формами перевірки рівня підготовки учнів свідчить те, що оцінки за рішенню тестів переважно відповідаютьчетвертним оцінкам, якого вивів з урахуванням усного й письмового опитувань. Так, близько 20% учнів засвоюють тематику на «відмінно», 50% - на «добре», 30% - на «задовільно», 10% - на «>неудовлетворительно»[6]. З цих даних можна стверджувати, що тестова формаетапно-тематической перевірки може ефективно застосовуватися під час навчання історії древнього світу.

Використовуючи тести на контрольному уроці, вчитель має нагоду отримати об'єктивні дані про рівень засвоєння теми кожним учнем і класу загалом.

Після самостійної роботи учнів над помилками, допущеними з першого тестуванні, можна навести повторне вирішення тих ж тестів.

І тут вчитель має можливість оцінити як ступінь засвоєнняучебно-исторического матеріалу за певний проміжок часу, і ефективність самостійної роботи школярів.

Тест на тему «Країни Стародавнього Сходу».

>Сходними природно-кліматичними умовами для Єгипту й Індії є:

а) м'які і родючі грунту;

б) пустелі;

в) високі гори;

р) родючі річки.

2. Жителі Дворіччя будували вдома:

та якщо з глиняних цеглин;

б) з папірусу;

в) з ліванського кедра;

р) із каміння.

3.Вавилонские купці привозили в Дворіччі різних країн:

а) будівельний ліс;

б) рогатий худобу;

в) фініки;

р) пурпурні тканини.

4. Велика Китайська стіна будувалася у тому, щоб:

а) запобігти пагони рабів;

б) підтримати правопорядок країни;

в) утриматиотвоеванние у гунів землі.

5. По віруванням древніх індійців, з стоп богаБрахми з'явилися:

а) брахмани;

б) знатні воїни;

в) хлібороби;

р) слуги.

6.Культурно-историческими досягненнями древніх індійців є:

а) шахи;

б) компас;

в) цифри;

р) папір;

буд) поема «>Рамаяна».

7. Система листи, використовувана жителями Фінікії, називалася:

а) клинопис;

б) алфавіт;

в) ієрогліфічне лист;

р)рисунчатое лист.

8. У різні періоди історії столицями давньосхідних країн були:

а) Вавилон;

б) Ніневія;

в)Мемфис;

р)Тир.

9. Виберіть ім'я правителя, яка є царем палестини в Х в е.:

а) Соломон;

б) Саул;

в)Аммурбанапал;

р) Давид.

1.3 Розробка тестів з історії з урахуванням принципів психодіагностики

Вже сьогодні понад десятиріччя нашій країні розробляються тестові методи перевірки знань і умінь, учнів у конкретних шкільним міських і вузівських дисциплінам. Критеріїв оцінок багато, зміст тестів постійно змінюється, що, втім, нормально. Але сучасна ситуація у освіті знову ставить на порядок денний питання об'єктивності оцінки навчальних досягнень: 2004 рік - підсумковий експериментально із державним іспитом (ЄДІ). Потреба ж у науково обгрунтованих критерії оцінки і інструменті контролю за якістю навчання і виховання, їх результатів зараз, коли реформується і форма і змістом державних іспитів, коштує як ніколи гостро.

Вивчення вітчизняного досвіду організаціїконтрольно - вимірювальних процедур освіти показує невідповідність можливостей

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація