Реферати українською » Педагогика » Концепція як умова розвитку музею історії навчального закладу


Реферат Концепція як умова розвитку музею історії навчального закладу

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Концепція за умови розвитку музею історії навчального закладу, уГОУСПО «>Тотемский педагогічний коледж»


>Тотьма 2009


Запровадження

 

Шкільний музей чи музей освітнього закладу – це одна з яскравих проявів вітчизняної культури і освіти, ефективний засіб навчання і виховання, результат краєзнавчої роботи дитячої праці і педагогічного колективу. Найчастіше до ідеї створення музею майже остаточно дійшли процесі тривалої пошуково-дослідницької діяльності, коли накопичені матеріали з приводу історії міста, краю, села, вулиці, навчального закладу вимагають розміщення.

Музей освітнього закладу – то окрема культурно-освітня середовище, основу якої лежить експозиція музею, як основна форма музейної комунікації, освітні і виховні мети якої здійснюються шляхом демонстрації музейних предметів [7, 3]. Головною особливістю шкільного музею і те, що це «музей для дітей і руками дітей». Дане вираз припускає активний участь школярів, студентів в усіх проявах діяльності музею.

Високий статус музею освітнього закладу саме й надає інтеграція їх у навчальний процес через музейні уроки, гуртки, дослідницьку роботу. Лише цього разі шкільний музей стає важливою складовою життя навчального закладу, імпульсом дляличностно-ориентированного освіти і традиції виховання молоді у атмосфері творчості.

Вивчаючи досвідмузееведческой діяльності шкіл міста, області, всій Росії, домовилися висновку, що музей, створений освітньому установі, часто стає просто сховищем музейних предметів, шкатулкою з старожитностями, парадній кімнатою для шановні гості, оскільки його основний функцією стає зберігання музейних предметів та його показ через подану експозицію; рік у рік у музеї зменшується кількість відвідувачів, рідко використовують у роботі нові технологіії.

Сучасні соціально-культурні умови підштовхують музеї освітніх закладів для пошуку нових форм, жанрів, методів і прийомів роботи, для пошуку нового вектора розвитку. Одне з найважливіших науково-організаційних завдань керівника музею, педагогічного колективу та активу музею – це розробка концепції.

Концепція – це система поглядів авторів музею те що, яким вони він уявляється: профіль, назва, статус, призначення функцій музею є також методи їхньої організації реалізації, структура музею є також система гарантування діяльності, принципи комплектування фондів і їх використання, експозиційні і культосвітні форми праці та т.д. Концепція – це науково-обгрунтована програма діяльності музею є також його розвитку. Саме це сприяло вибору теми нашого дослідження: «Концепція за умови розвитку музею історії навчального закладу, уГОУСПО «>Тотемский педагогічний коледж»».

Мета дослідження: виявлення ролі концепції як чинника розвитку музею історії навчального закладу, уТотемском педагогічному коледжі.

Об'єкт дослідження: процес створення та розвитку громадського музею уТотемском педагогічному коледжі.

Предмет дослідження: концепція як керівна ідея перспективного розвитку музею.

У основу роботи було покладено наступна гіпотеза: нам здається, що успішний розвиток музею освітнього закладу вимагає на наукове обґрунтування своєї діяльності.

Досягнення мети дослідження та підтвердження гіпотези було поставлено такі завдання:

1. Вивчити теорію питання.

2. Показати процес створення музею історії навчального закладу, уТотемском педагогічному коледжі.

3. Розкрити особливості культурно-освітній діяльності музею.

4. Створити концепцію музею історії навчального закладу, уТотемском педагогічному коледжі.

5. Розробити шляху реалізації концепції.

Дослідження проходило з урахуванням музею історії навчального закладу, уТотемском педагогічному коледжі. Використовувалися такі методи:

· аналіз описи досвіду створення музеїв освітніх закладів у педагогічній теорії та практиці;

· методи вивчення системи діяльності, змісту діяльності з створення Музею вТотемском педагогічному коледжі;

· метод узагальнення;

· метод конкретизації (відтворення процесу створення музею у умовахГОУСПО «>Тотемского педагогічного коледжу»);

· метод проектування.

Ця дослідницька робота складається з титульного аркуша, змісту, запровадження, більшості, складається з двох глав, укладання, глосарію, списку літератури та додатків. У першій главі розглядаються умови, чинники, етапи створення музею уТотемском педагогічному коледжі, тоді як у другий - главі представлено опис концепції музею даного освітнього закладу і ідеї її реалізації. Наприкінці зроблено висновки з проблемі дослідження та визначено її науково-практична значимість. Додатка наочно підтверджують виконану роботу.

Ця дослідницька робота дає можливість ознайомитися з історією створення музею уТотемском педагогічному коледжі й можна використовувати як методичних рекомендацій майбутнім вчителям, керівникам музеїв, педагогічним колективам зі створення й розвитку музеїв.


1. Музей історії навчального закладу, уГОУСПО «>Тотемский педагогічний коледж»

1.1 Історія створення музею

За останнє десятиліття посилюється інтерес до своєї історії рідного краю, активно розробляються та реалізуються регіональні і місцеві краєзнавчі програми. Це знаходить своє свій відбиток у організації різних видів краєзнавчої освітню діяльність і факультативів, гуртків, пошукових загонів, груп, клубів та інших об'єднань у державних установах освіти [9, 5]. До того ж веде до створення музеїв. У Вологодської області у кожному районі з'явилася величезна кількість музеїв, зокрема і музеїв освітніх закладів. Наприклад, комплексний краєзнавчий музейВерховской середній загальноосвітній школиВерховажского району, або краєзнавчий музейКрасногорской основний загальноосвітньої школиЧагодощенского району [9, 135]. До музеям освітніх закладів і музей історії навчального закладу, уТотемском педагогічному коледжі.

За словами Володимира Івановича Даля, музей – це благородне зібрання рідкостей чи чудових предметів з якоїсь галузі наук і чомусь мистецтв [1, 357]. А Сергій Іванович саме Ожегов трактує поняття музею так: музей – ця установа, що займається збиранням, вивченням, зберіганням та експонуванням предметів – історичних пам'яток, матеріальну годі й духовної культури, і навіть просвітницькою і популяризаторської діяльністю [10, 369].

Музей освітнього закладу – то окрема культурно-освітня середовище, основу якої лежить експозиція музею, як основна форма музейної комунікації, освітні і виховні мети якої здійснюються шляхом демонстрації музейних предметів. Але, передусім, музей – цьому сховищі соціальної пам'яті, тож якусь-там потім –многоемкое і комплексне установа з різними формами діяльності. І це збір осіб, що становлять все покоління. І це склад речей, де зберігаються пам'ятники історії держави та культури (музейні фонди). І це магазин, який пропонує своєї продукції (інформацію) відвідувачу. І це цвинтарі, де зберігається пам'ять батьків. І це клуб, де збираються люди за інтересами. І це театр, де експозиція є декорацією до історичних подій. І це бібліотека, де музейних предметів разом є пам'ятну книжку людства. І це архів, де зберігається різноманітна інформація, зафіксована різними матеріальних носіях. І це майстерня, де реставруються і повертаються до життя свідоцтва діяльності різних історичних епох. І це храм з його духовним змістом. І це науковий заклад, що займається дослідженнями. І це школа, у сенсі слова, де формуються знання підростаючого покоління [7, 3]. Кожен музей має значення і несе багато користі. Так дитячий музей у молодому містіНоябрьске Тюменської області став для батьків школою сімейного виховання і власного культурного розвитку [13, 459].

Музей освітнього закладу відрізняється від зазвичайного музею. Вона має такими якісними і кількісними параметрами відкритості, які, зрештою, визначають його унікальність проти іншими музеями. Музей освітнього закладу має й певні особливості. По-перше, вона є своїм творцям. Ті, хто створюють цей музей (актив, учні і педагоги) є та її основними «споживачами» чи «користувачами». Це відрізняє його від інших музеїв, включно з державними і відомчі, які створюються однієї групою осіб (>специалистами-музеологами) іншої (аудиторії). По-друге, музей освітнього закладу інтегрований в навчально-виховний процес: через свої збори і форми діяльності, він пов'язані з викладанням конкретних навчальних дисциплін і з додатковим освітою. Така зв'язок між освітніми установами i музеями інших типів, а не настільки тісній і інтенсивної [18, 3].

До традиційним функцій музею освітнього закладу ставляться: комплектування, вивчення, облік, зберігання колекцій, і навіть використання в цілях освіти та виховання уже. Такий шанує, повинен мати достатнім для цих функцій фондом музейних предметів, і навітьекспозиционно-виставочним простором, з урахуванням що їх переважно та здійснює своєї діяльності [8, 2].

Найчастіше до ідеї створення музею майже остаточно дійшли процесі тривалої краєзнавчої роботи, коли накопичені матеріали вимагають розміщення.

Музей необхідний кожному навчального закладу, з допомогою своєї експозиції здатний доповнити і збагатити будь-яку інформацію, зарадити процес навчання і виховання предметним, наочним, відчутним [19]. Музеї освітніх закладів що й міцно зайняли місце у сучасного життя, ніж формою громадянського патріотичного виховання, яксоциально-ценностний процес, як наслідокПоисково-исследовательской діяльності, як показник громадянської зрілості навчального закладу [4, 144].

22 грудня 2005 року уГОУСПО «>Тотемский педагогічний коледж» відкрили музей історії навчального закладу. До цього йшли аж чотири роки. На врочистому відкритті музею з унікальними експонатами – фотографіями, книжками, документами і нагородами – були присутні студенти, викладачі, ветерани педагогічного праці – випускникиТотемского педагогічного училища, працівники фондівТотемского музейного об'єднання і архіву. Право перерізати стрічку надали ветерану війни" та праці,почетному громадянинові р.ТотьмиБ.Д. Попову і студентціпедколледжа, переможниці обласного конкурсу творів «Педагогічна майстерність» ЮліїАкишевой [6, 2].

>Тотемский педагогічний коледж є наступником однієї з найстаріших навчальних закладів дореволюційної Росії –Учительской семінарії, відчинені за вказівкою імператора Олександра в 1872 року. За таку довге життя навчальний заклад неодноразово змінювало свого статусу: семінарія – педагогічні курси – педагогічний технікум – педагогічне училище – педагогічний коледж. Історію навчального закладу відтворити не так легко, коли стільки років пішов у небуття. У 1957 рокуТотемское педагогічне училищі були закрито «через непотрібність». І тільки років розпочато її відновлення буквально з нічого.

Ідея створення музею однієї з найстаріших педагогічних навчальних закладів області оформилася у листопаді 2002 року. Напередодні 130-літнього ювілею з відкриттяТотемской учительській семінарії дали старт операції «Пошук» під гаслом «Знати, щоб пам'ятати!» [2, 44]. Кожна студентська група отримала завдання: відновити списки випускників педагогічного технікуму, педучилища різних років, зав'язати листування, провести зустрічі для відновлення тієї епохи. Результатом операції «Пошук» став матеріал музейного значення (спогади, фотографії, газетні і журнальні статті, документи). 27 жовтня 2003 року Рада училища прийняв рішення про створення громадського музею історії навчального закладу. На прийняття цього рішення вплинули такі чинники:

· наявність письмових, речовинних джерел з історії навчального закладу;

· потреба у формуванніпрофессионально-личностних і моральних якостей майбутніх вчителів засобами музейної педагогіки;

· соціальна потреба у формуванні суспільної думки про значимість й підвищення ролі навчального закладу.

Робоча група, очолюванаЗавгородней Ольгою Миколаївною, становила перспективний план-проект створення музею на 2003–2005 рік. Він складалася з трьох основних етапів.

I етап: 2003–2004 р.

· Операція «Пошук».

·Организационно-правовая діяльність.

· Вибори Ради музею, розподіл обов'язків.

· Організація навчання зі збереження таучету експонатів.

II етап: 2004–2005 р.

· Реєстрація, вивчення, систематизація експонатів.

· Проектування музейної експозиції (визначення тематичної структури експозиції, складаннятематико-експозиционного плану).

· Операція «Пошук».

III етап: вересень – грудень 2005 р.

· Технічний монтаж експозиції.

· Грудень – відкриття музею історії навчального закладу.

>Общеучилищная робочу групу, до якої належали викладачі, студенти, ветерани педагогічного праці, музейники, виконала величезну роботу у процесі реалізації цьогоплана-проекта створення музею.

У межах організаційно-правовою діяльність у вересні 2003 року був розроблено Положення про музеї, а жовтні – Положення про Раді музею. 27 жовтня такі положення і саме «>План-проект створення музею» було затверджено в Раді училища. Було також проведено роботу з ознайомлення педагогічного колективу та науково-методичного ради училища з цими положеннями.

>Научно-фондовая і експозиційну робота, проведена другого етапу створення музею, включала у собі:

· реєстрацію зібраних експонатів у книзі основного і допоміжного фондів (жовтень 2003 р. – лютий 2004 р.). Музейні предмети оформлялися в інвентарній книзі основного і допоміжного фондів. Кожен музейний предмет мала свій номер (ТПКо/ф №4, ТПКв/ф №5), стисле опис, фіксувався матеріал, з яких зроблено предмет, розміри предмета, коротка інформація історію надходження.

· систематизацію експонатів, формування музейних колекцій (жовтень 2003 р. – лютий 2004 р.);

·тематико-експозиционний план, до складу якого завдання експозиції, провідні теми, тематичні комплекси (березень 2003 р. – травень 2004 р.);

· створення іменний картотеки (жовтень 2003 р. – травень 2004 р.).

На етапі здійснювалася робота з оформленню експозиції:

· виділення приміщення, відповідає вимогам російського законодавства забезпечення схоронності музейних колекцій;

· створення матеріальної бази музею;

· оформлення експозиції;

· відкриття музею.

>Общеучилищная робочу групу працювала за такими напрямами:

· фондова робота, забезпечує облік і збереження фондів;

· науково-дослідна робота, що здійснює комплектування музейної збірки;

· екскурсійна робота, відповідальна за розробку і створення експозицій.

У межах фондовій роботи було проведено такі заходи: 23 жовтня 2003 року проведена навчання поучету музейних експонатів.

Музейний експонат – це пам'ятник відчуття історії і культури, вилучений із середовища побутування, що пройшов усі стадії наукового опрацювання йвключенний у складі музейної збірки завдяки здібності характеризувати пам'ятати історію та культуру певного суспільства [7, 13]. Серед музейних експонатів виділяють раритети – рідкісні предмети, що у обмеженій кількості; і реліквії – речі, які зберігають особливо бережно, оскільки він нагадує якесь про видатну людину чи подію [7, 14].

У листопаді – грудні 2003 року провели облік музейних експонатів і проведена їх систематизація. Вже у лютому – квітні 2004 року проведено роботу зі складання іменний картотеки.

Робота з напрямку науково-дослідна і пошукова діяльність включала у собі вибір, і твердження завдань для пошукових груп. Студенти працювали у архівах з архівними документами, писали листи, обробляли спогади, оформляли зібраний матеріал. Завдяки операції «Пошук» вдалося уточнити списки випускників черезТотемский архів, відшукати відомостей про учнів за групами, відомостей проучебно-опитном сільськогосподарському ділянці, документи, які розповідають про матеріальну базу училища ще 40-і роки, матеріали про участь студентів у громадської роботи міста.

У основу вибору напрямку пошукової діяльності було покладено хронологічний принцип:

·Тотемская учительську семінарію (1872–1918 рр.)

·Тотемские педагогічні курси (1918–1924 рр.)

· Педагогічний технікум (1924–1937 рр.)

·Тотемское

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація