Реферати українською » Педагогика » Можливості та особливості застосування концепції "Екологія і діалектика" у молодших класах середньої школи


Реферат Можливості та особливості застосування концепції "Екологія і діалектика" у молодших класах середньої школи

Страница 1 из 8 | Следующая страница

 

дипломна робота

Можливості й особливо застосування концепції "Екологія і діалектика" в молодших класах середньої школи


>Оглавление

Запровадження

Глава і. Екологія в молодших класах у сучасній російської школі

1.1 Деякі методичні аспекти екологізації шкільної освіти

1.2 Рівні екологізації

1.2 Про особливості екологічного дітей дошкільного й молодшого шкільного віку (>Н.Ф. Виноградова)

Глава 2. Екологія і навчально-виховний процес

2.1 Основні еколого-хімічні поняття (в шкільних курсах)

2.1.1 Короткий словник основних екологічних тахимико-екологических понять

2.1.2 Сфера розуму

2.2 Деякі локальні й глобальні екологічні проблеми

2.2.1 Вплив атмосфери на організм людини

2.2.2 Екологічні наслідки забруднення атмосфери

2.2.3 Екологічні наслідки глобального забруднення атмосфери

2.2.4 Порушення озонового шару

2.2.5 Кислотні дощі, їх причина й шкідливе вплив

2.2.4 Основні поняття і закони екології

Глава 3. Експериментальна частина

3.1 Навколишній світ. Урок на тему: Що нас оточує?

3.3 Аналіз проведених навчально-виховних заходів

3.4 Тести

3.5 Аналіз підручника "Навколишній світ". Природознавство (традиційна програма)

Укладання

Висновки

Література

Тематичну планування уроків по ">ЗОМ" (68 год)


Запровадження

Тема справжньої роботи актуальна через ту причину, що атмосфера має важливе місце у забезпеченні життєдіяльності організму; вона часто забруднюється і тому цю тему важлива обговорення. Вивчення атмосфери і можливостей боротьби до її чистоту - дуже важлива складова навчально-виховного процесу. Тому мета праці полягає у тому, щоб продемонструвати можливості підвищення екологічної культуру, суми екологічних знань у молодших класах. І тому у роботі виконано критичний аналіз програм, тож посібників з погляду їх використання їх у екологічному вихованні учнів.

Назва експерименту "Екологія і діалектика" відбиває найголовніше існування людини: вміння жити у гармонії із довкіллям - природою, людьми, суспільством, спроможність до постійної адаптації, зміні стилю життя і мислення про те, щоб "вписатися" у такому швидко змінюваний світ.

Метою експерименту "Екологія і діалектика" є раннє і різнобічніша розвиток дітей, формування екологічного тавероятностного мислення. Життя постійно ставить нас перед необхідністю вибору, і школа має навчити дітей аналізувати ситуацію, прораховувати можливі результати як наслідок, брати участь у цій ситуації оптимальне чи близький до оптимальному рішення.

Вивчення ">Закономерностей навколишнього світу" і курсу хімії у межах моделі "Екологія і Діалектика" має будуватися те щоб явити собою учнів тривалий за часом дослідницький процес, який стосується різноманітні і найчастіше незнайомі галузі людського існування, пошук відповіді що у процесі цього дослідження, питання, висування різних гіпотез, розгляд і вибір найдостовірніших їх, аналіз відібраних, їх оцінка та, можливо, отримання закономірного результату. [>Зверев І.Дз.,Суравегина І.Т. та інших. Екологічна освіта школярів. - М., 1983.; Екологічна освіта школярів. /Під ред. Звєрєва І.Дз.,Суравегиной І.Т. - М.: Педагогіка, 1983.]

З актуальності дослідження, у роботі було поставлено наступна мета: з урахуванням аналізу методичної літератури та досвіду роботиучителей-новаторов розробити зважену та апробувати уроки знає "Закономірності навколишнього світу" і ">Химия-8" на тему "Круговорот речовин, у природі" з прикладу води та кисню.

Справжня робота складається з запровадження, двох глав, висновків, списку літератури з 44 джерел постачання та викладено на 58 сторінках машинопису.


Глава і. Екологія в молодших класах у сучасній російської школі

Вивчаючи стан питання нині у складі школі, необхідно розглянути такі аспекти.

 

1.1 Деякі методичні аспекти екологізації шкільної освіти

У разі переходу суспільства до стійкого розвитку дедалі більше усвідомлюється "екологічна недостатність" середньої освіти. Навчальні матеріали не адекватні пріоритетним цілям навчання. Відсутні умови для різноманітної самостійної діяльності школярів; вчення орієнтоване переважно для сприйняття і пам'ять, не забезпечуючи належного розвитку мислення, уяви, пізнавальних інтересів, а головне - відповідального ставлення до збереження умов життя Землі.Предметное викладання змушує кожного викладача думати не про ідеал чи стратегічні цілі освіти, а першу чергу про те знаннях, які потрібно повідомити які навчаються відповідно до традиційними вимогами. Та й надмірна насиченість процесу спеціальної інформацією це не дає вчителю передихнути від "гонки" навчання, замислитися щодо майбутнього, про зміни, про засоби реалізації.

Але час жадає від керівників освіти і південь від кожного вчителя усвідомлення нових реальностей і одержувачів відповідного цим реальностям зміни школи. Важливо тому визначити ідеї екологізації загальної середньої освіти, підходи до його реалізації.

Коли йдеться про "екологічному свідомості", то мають на увазі ряд його характеристик:

інтерес до проблем довкілля;

міра занепокоєності екологічними питаннями батьків, педагогів, друзів, населення цілому;

розуміння стан природного довкілля, усвідомлення особисту відповідальність за вирішить екологічні проблеми;

готовність до екологічної діяльності.

Екологічний свідомість - складний феномен, його розвитку наказує необхідність на інтелект, емоції, і волю школяра. Усе це вимагає інтегрального, міждисциплінарного підходу.

Як розуміти вираз "екологізація"?

Аби розібратись у цьому понятті, звернімося екології як наукової дисципліни. Грецька слово ">ойкос" означає "будинок", але з просто житло, а середовище проживання. Середовище проживання людей - будинок, природне середовище, сім'я, колектив, місто, народ, Земля, космос. "Логос" (ін. грн) - як наука, а й слово, мова, становище, судження, формулювання, питання, розум, розуміння.

У пошуках сенсу поняття "екологізація" можна припустити, що необхідне й досить проникнення понять екології в усі наукові області.

До поняттю екологізація можна підійти і з іншого боку, із боку поняття новоїпостнеклассической раціональності, якої властиві такі ознаки:

взаємодія науки коїться з іншими феноменами культури;

зв'язок пізнавальних процедур з історично змінюваними ціннісними орієнтаціями;

особливу увагу до дослідження надскладних самоорганізованих систем з участю живої і людини - міждисциплінарні, проблемно орієнтовані дослідження.

Обсяг поняття "екологізація" розширюється й набуває двостороннє значення. І можна уточнити поняття екологізації і тлумачити його як взаємопроникнення понять і теорій різних галузей знання в описах будь-яких систем з участю живого. Отже, екологізація є інтеграція різних галузей знання з метою вивчення взаємодії живого речовини з іншими компонентами (фізичними, хімічними, біологічними, природними і соціальними) екосистеми як екологічної одиниці довкілля.

>Экологизацию можна видати за:

взаємопроникнення знання взаємодії суспільства і природи, екологічних взаємодію різного рівня сучасні області природознавства, гуманітарні науку й техніку.

>Дополнительность окремих галузей знання різних рівнях пізнання - філософському, природно-науковому, гуманітарному.

Ми прекрасно розуміємоекологизацию як взаємопроникнення понять і теорій різних галузей знання в описах будь-яких систем з участю живого. Екологізація наказує новий підхід побудувати сучасній науковій картини світу.

Пізнання екологічних взаємодій сприяє розумінню цілісності систем будь-якого рангу. Важливо, щоб усе навчальні дисципліни прагнули представляти не розрізнені, поодинокі компоненти, а цілісну систему, орієнтуючись на поняття природи, чоловіки й їх екологічних взаємодій, цілісності світу через образ наукової картини світу.

Екологізація - це викладання будь-який навчальної дисципліни з урахуванням особливостей сучасної епохи - епохи тектонічних зрушень і геополітичних переділів. Одночасно екологізація дозволяє кожному школяреві "повернутися до цього вічного у минулому" (Бердяєв М. А), тобто. відчути глибини мудрості й страждання, подвиги спади, моральність, і безсоромність людини різних епох.

Екологізація означає опис екосистеми будь-якого рангу як компонента довкілля, як ресурсу умовами життєдіяльності покупців, безліч як предмети й об'єкта пізнання, як універсальної цінності.

Екологізація - це пізнання фундаментальних екологічних взаємодій як особистісно значимих, тому підвладних регулювання, управлінню, оптимізації через обмірковування, розробки та прийняття рішень, що й проявомбисоферной функції виду Homo sapiens.

Екологізація передбачає, що вчитель використовує все методи пізнання - наукові, художні, звертаючись мистецтва, особливо поезії.

Екологізація наказує розвиток школярі екологічних ціннісними орієнтаціями, розуміння ними зв'язку цінностей і нормативів діяльності, відмінність своїх функцій: співвіднесення цінностей ізцелеполаганием, тяжіння нормативів до засобів і способам діяльності, жорсткішу детермінацію діяльності системою нормативів.

>Интегрирующим чинником різних напрямів природознавства є простір, що зумовлює зближенню екології з географією, зландшафтоведением. Простір, де знаходяться у взаємодії гео-, еко- ісоциосистеми, становить об'єктсоциоекологических досліджень.

>Интегрирующую роль цьому випадку виконують закони екологічних взаємодій природи й суспільства, котрі з сьогодні сформульовані в аксіоматичній формі Б.Коммонером.

Усе пов'язано з усім - шкода одному компоненту системи позначиться системі загалом.

Усе має кудись подітися - відходи не зникають безслідно, їх переробляють екосистеми біосфери, але де вони напружені.

Природа знає краще - людина, "поліпшуючи" природу, порушує хід природних процесів.

За треба платити - всі види взаємодії людини із дикою природою повинні оцінюватися економічно.

Взаємозв'язок екологічних знань з діяльністю людини виражається такими основними поняттями як антропогенний чинник", і захист довкілля. І з понять має складний склад парламенту й формулюється поетапно. Поняття антропогенного чинника передбачає розгляд видів діяльності (причина), змін - у навколишньому середовищі (слідство) і реакцій відповідних біосистем (результат). Способи впливу людини (умови) на навколишнє середовище залежить головним чином від які панують у суспільстві цінностей. Застосовуючи словосполучення "Захист довкілля", ми бачимо складові: захист (збереження) розмаїття життя Землі через збереження типових і стійких екосистем; захист довкілля від забруднення; створення особливо охоронюваних заповідних територій й низки інших заходів економічного, виховного характеру, жодна із котрих входить у рамки предмета у свого міждисциплінарного характеру.

Можна запитати: "Звичайно поняття охорони навколишнього середовища?" Поняття охорони навколишнього середовища розвивається від початкового розуміння як консервації природних ресурсів до розуміння адаптивної діяльності в змінного середовища, від цього - до діяльності з управлінню процесами взаємодії суспільства і природи. Школа покликана показати трансформацію сенсу екологічної діяльності. У цьому підкреслюються відмінності природоохоронної діяльності біолога від відповідної діяльності фізика, хіміка.

 

1.2 Рівні екологізації

Екологізація одна ізобщепедагогических чинників вдосконалення навчально-виховного процесу,т.к сприяє:

підвищенню теоретичного рівня викладання завдяки взаємодії природничо-наукових і соціально-гуманітарних дисциплін;

формуванню безкорисливих і піднесених мотивів діяльності з відношення до навколишньому середовищі;

розумінню сутності екологічної небезпеки, і шляхів її подолання;

вихованню людини, відповідального за прийняті екологічні рішення.

Першим рівнем є розуміння педагогічної громадськістю необхідності становлення екологічно відповідального свідомості учнів. Другий рівень включаєекологизацию базисного навчального плану, де слід ввести нова, освітня область - "Екологія", позначена й гарантована відповідна навчальна дисципліна екологічного характеру, наприклад, "Основи сталого розвитку", "Навколишнє середовище та розвиток", "Людина: екологія і "культуру". До цього часу екологізація цього рівня зустрічає нерозуміння.

Нова освітня область "Екологія" виконує ряд унікальних, не замінних ніякої дисципліною, функцій. Можна вказати три найважливіших (>табл.1.1).

Таблиця 1. Функції освітній галузі "Екологія"

Функції Зміст
Розвиток екологічного свідомості Потреба й інтерес до проблем довкілля, сталого розвитку; розуміння людства і залежності здоров'я індивіда від якості довкілля, продуктивності екосистем, способів природокористування.
>Ценностно-ориентационная Унікальність виду Homo sapiens, універсальна цінність природи, довкілля, розмаїття біосфери. Підвищення рівня природного ставлення до середовищі рівня духовного; виховання культури споживання.
>Деятельностная Розвиток готовності до екологічної діяльності: оздоровлення довкілля; заселення "лисих" територій; інформування населення, органів управління і ЗМІ; пропаганда екологічної культуру; моніторинг довкілля (спостереження, оцінка, прогнозування).

Третій рівень включаєекологизацию традиційних навчальних дисциплін. Важливо у своїй визначити кожної навчальної дисципліни "ядро", навколо якого інтегруються відомості екологічного характеру. Такими "ядрами" можуть бути поняття:

навколишня людини середовище;

сталий розвиток суспільства;

екологічна безпеку;

екологічні кризи історії всього людства;

здоров'я;

народонаселення тощо.

Четвертий рівень - рівень методичного забезпечення тих загальноосвітніх курсів, що є такі в базисному плані, а як і програм, тож посібниківекологизированних курсів освітній галузі природознавства. Екологізація загальноосвітньої школи зачіпає все компоненти методичної системи кожної навчальної дисципліни (>табл.1.2).

Таблиця 2. Екологізація методик викладання

Рівень Прояв екологізації
Цілі Ідеали відповідального свідомості, розвиток людських якостей
Зміст "Новий синтез" - цілісність світу; поняття чоловіки й довкілля; цінності й норми; турбота про майбутнє; екологічні проблеми, способи їх вирішення.
Діяльність Пізнавальна, практична, прогностична.
Форми організації Поєднання уроку, екскурсії, гри, дискусії, долучення до державною мовою і міжнародним екологічним акціям, практикуми.
Кошти навчання Усі види коштів - натуральні, модельні, що характеризують екологічні взаємодії всіх рівнів.

У процесі екологізації системоутворюючим чинником в шкільних дисциплінах може бути екологічна проблема. Від цього рішення екологічної проблема у що свідчить залежить виживання людства.

Глобальна екологічна проблема - новаприродно-социальная реальність, який означає загострення суперечностей у системі "природа - суспільства". Нова, позаяк у колишні епохи гострі екологічні протиріччя носили локальний характер.

Глобальна екологічна проблема вимагає для своєї характеристики опертя такі філософські категорії, як протиріччя, мета, потреби, діяльність, система, простір, час, еволюція, причинність, ймовірність. Необхідні як і загальнонаукові поняття - інформація, управління, оптимальність, стійкість, модель - широкий коло понять конкретних наук.

У методичному відношенні центральним є аргументація відповіді питання:

Чи можна дозволити глобальні екологічні проблеми?

Нам під силу чи людство подолати стану, виниклі як її своєї діяльності?

Викладачеві необхідно показати що інтелектуальне могутність людей то, можливо майже з однаковим ефективністю спрямоване як у руйнація, і На оновлення, захист природи, що сьогоднішня ситуація потребує докорінного зміни культурних підстав буття, змін погляди поширювати на світ людини у природі, подолання стихії розвитку, початку розвитку,направляемому розумом, - стійкого розвитку.

Зблизька будь-який екологічної проблеми вчитель вміло може "грати" масштабами, розкривати глобальний, регіональний і місцева підходи.

Розгляд в процесі будь-який екологічної проблеми включає елементи прогностики, піклування про майбутньому, проектування майбутнього, як людина, і природного довкілля. Створити настрій турботи, думи про майбутнє молодого покоління непросто, особливо, якщо йдеться щодо самій людині, а про навколишньому середовищі.

Наведемо два прикладу вивчення екологічних тим, у формі самостійний модулів. Перший - екологія людини.

Людина перебуває у системі екологічних відносин - зв'язків, що є природні зв'язку й відносини. Для наших міркувань важливо, що це зв'язку мають дві сторони - зовнішню і внутрішню. Зовнішні відносини є з

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація