Реферати українською » Педагогика » Вплив шкідливих звичок на організм підлітків та організація їх профілактики в школі


Реферат Вплив шкідливих звичок на організм підлітків та організація їх профілактики в школі

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Департаменту освіти Вологодської області

Державне освітнє установа

середнього професійної освіти

“>Тотемский педагогічний коледж"

Курсова робота

ВПЛИВВРЕДНЫХПРИВЫЧЕК НАОРГАНИЗМ підлітків і організація їхПРОФИЛАКТИКИ у шкільництві

спеціальність 050720 "Фізична культура"

>Тотьма 2008


Зміст

Запровадження

Розділ 1. Загальна психофізіологічна характеристика розвитку організму підлітків і вплив шкідливих звичок з його розвиток

1.1Психофизиологические особливості розвитку дитячого організму

1.2 Історія виникнення шкідливих звичок

1.3 Вплив шкідливих звичок в розвитку підлітків

1.4 Роль фізичної культури та спорту формуванні здорового життя

Розділ II. Педагогічні можливості школи виявленні та профілактики шкідливих звичок

2.1 Організація профілактичної роботи у школі

2.2 Організація експериментально - практичної праці та її результат

2.2.1 Методи дослідження

Укладання

Бібліографія

Додатка


Запровадження

Ці демократичні перетворення під всі сфери суспільства торкнулися і системи освіти, стратегічною метою якої є створення оптимальних умов розвитку особистості дитини. Останнім часом досить велику увагу стало приділятися вихованню особистості як грамотної, а й, передусім, здорової, оскільки стан здоров'я учнів значно погіршився. Міцне здоров'я сприяє успішності занять будь-яким виглядом діяльності, зокрема і розумової. Спеціальні засвідчили, що причиною низькою успішності у 85% учнів загальноосвітніх шкіл є слабке здоров'я [23,5].

Стан здоров'я підростаючого покоління - найважливіший показник добробуту й держави, який відбиває як справжню ситуацію, а й дає точного прогнозу у майбутнє. Трудові ресурси країни, її безпеку, політична стабільність, економічний добробут, й дуже - моральний рівень населення безпосередньо залежить від стану здоров'я дітей, підлітків, молоді.

У зв'язку з цим перед товариством постала проблема виховання, котрий прагне здорового життя,отвергающему куріння, алкоголь, наркотики. Тому дослідження впливу шкідливих звичок на організм людини, можливості профілактики є дуже актуальною для сучасного суспільства, цим пояснюється її вибір до нашого дослідження. Провідними ученими й експлуатаційниками педагогами Вологодської області складено унікальний бібліографічного покажчика, що дозволить вирішувати питання вихованню здорового покоління більш рівні [15].

Проблема дослідження залежить від виявленні причин шкідливих звичок підлітків.

Об'єкт дослідження: шкідливих звичок підлітків.

Предмет дослідження: вплив шкідливих звичок підлітків в розвитку.

Мета дослідження: визначення впливу шкідливих звичок на організм підлітка і організація профілактики у шкільництві.

Завдання дослідження:

1). Вивчити і проаналізувати літературу по порушеної проблемі.

2). З'ясувати причини, які спонукають підлітків до зловживання шкідливими звичками, розглянути можливості профілактики.

3). Проаналізувати результати експериментально - практичної праці та дати рекомендації з використання в практиці роботи школи.

Гіпотеза дослідження:

Якщо виявити причини шкідливих звичок у підлітків, можна буде ефективно організувати профілактичну роботу у школі.

Методи дослідження:

Вивчення літератури вітчизняних і іноземних авторів у питанні, досвіду освітніх закладів.

Спостереження, розмови, анкетування.

База дослідження: МОУ ">ВеликодворскаяСОШ".

Новизна дослідження залежить від вивченні цього питання у конкретній освітньому установі МОУ ">ВеликодворскаяСОШ", створення рекомендацій із профілактики шкідливих звичок для названого освітнього закладу. У цьому полягає практична значимість дослідження.


Розділ 1. Загальна психофізіологічна характеристика розвитку організму підлітків і вплив шкідливих звичок з його розвиток

1.1Психофизиологические особливості розвитку дитячого організму

Як відомо в такому віці йде активний фізичний зростання організму.

Зростання (довжина тіла) - одне з найважливіших показників фізичного розвитку (Див.: Додаток №1). Відомо, що триває до 17-19 років від дівчат і по 19-22 років в юнаків. У цьому періоди прискорення зростання перемежовуються з періодами відносного уповільнення. Так досить значну збільшення довжини тіла зокрема у перший рік тривають життя (загалом на 25 див), потім у дітей віком із 4 до 7 років і на початку періоду статевого дозрівання (він триває в дівчат з десятьма до 16 років, а й у хлопчиків із 11 до 17 років) [22]. Як очевидно з докладання № 1 змінюються та інші фізичні показники. Тому важливо, щоб у період інтенсивної фізичної розвитку підлітку були далекі шкідливих звичок.

Перехід до підліткового віку характеризується важливими змінами умов, які впливають особистісне розвиток дитини. Вони стосуються фізіології організму, відносин створених у підлітків з дорослими людьми і однолітками, рівня розвитку пізнавальних процесів, інтелекту і здібностей. В усьому цьому намічається перехід від дитинства до дорослості. Організм дитини починає швидко перелаштовуватися і перетворюватися на організм дорослої людини. Центр фізичним і духовного життя переміщається з дому до світу, перетворюється на середу однолітків і дорослих. Відносини у групі ровесників будуються більш серйозних, ніж розважальні спільні ігри, справах, що охоплюють широкий діапазон видів діяльності, спільного праці над чимось до особистого спілкування на життєво важливі теми. В мені весь ці відносини з людьми підліток вступає, вже інтелектуально досить розвиненим людиною і маючи здібностями, котрі дозволяють йому зайняти певний місце у взаєминах із однолітками. Процес інтелектуального розвитку завершується трохи раніше, ніж процес створення їх як особистості. Протягом трьох - чотирьох років навчання у старших класах школи оформляється мотиваційна сфера людини, визначаються її особисті та ділові інтереси, виявляються професійні схильності й уміння.

>Подростничество - це найбільш важкий з дитячих вікових груп, являє собою становлення особистості. Тут складаються моральні якості, формуються соціальні настанови, ставлення до, до людей, до суспільства. У цьому віці також стабілізуються риси характеру й захопити основні форми міжособистісного поведінки. Головні мотиваційні лінії цього періоду - самопізнання, самовираження, самоствердження. Тому часто, щоб утвердитися серед однолітків, багато підлітки й долучатимуться до шкідливих звичок. На думку, це зробила їх дорослішим у власних очах однолітків.

У такому віці учні прагнуть бути схожими на старших, іноді такий намір стає таким сильним, що підліток передчасно починає почуватися вже дорослим, вимагаючи відповідного роботи з собою, як з дорослою людиною. Бачачи прояв деяких якостей і дорослі або в тих, хто старше, підліток починає їм наслідувати, це теж призводить до прилученню їх до шкідливих звичок.

Підліткові подобається почуватися дорослим. Це було пов'язано і з обмеженими фізичними змінами його організму. Підлітки копіюють поведінка дорослих, які авторитетні у їх колі. Сюди входять мода у одязі,прически, прикраси, косметика, лексикон, манера поведінки, способи відпочинку, захоплення. Крім дорослих зразками для наслідування можуть і старші однолітки.

Для хлопчиків - підлітків об'єктом наслідування часто стає та людина, який веде себе "як справжній чоловік", має силою волі, витримкою, сміливістю, мужністю, витривалістю, вірністю у великій дружбі. У дівчаток розвивається тенденція наслідувати тим, хто виглядає "як що жінка": старшим подругам, привабливим, хто користується популярністю дорослих жінок. Багато хлопчики - підлітки уважно починають ставитися до занять фізичними вправами, вкладених у розвиток витривалості, в дівчат ж переважає наслідування зовнішньої атрибутики дорослості: одязі, косметиці, прийом кокетства.

Отже, формування та розвиток самосвідомості дитини.Желательний образ "Я" у підлітків зазвичай складається з цінують ними достоїнствах іншим людям. На жаль, у житті часто у підлітків виникають хибні уявлення, яким повинен бути "справжній чоловік" і "що жінка", бачать в тих, кому властиво захоплення шкідливими звичками, починають сліпо їх дотримуватися.

Багато підлітків прагнуть займатися самовихованням. Особливо це притаманно хлопчиків. Головним ідеалом їм стає ідеал мужності. Підлітки починають наслідувати героям фільмів, і прочитані книжки. Проте на цей час багатьом знов-таки героями стають зовсім на ідеальні люди. Телебачення сприяє формування в підлітків шкідливих авторитетів: сильний гарний людина красиво "вживає" алкоголь і курить. І волею - неволею образ таку людину залишається у пам'яті підлітка.

Багато хлопчики починають займатися саморозвитком в собі необхідних вольових якостей особистості. Вони захоплюються іграми, де потрібна сила і мужність: бокс, боротьба, важка атлетика, хокей. Ставши звичними, заняття фізичної культурою і спортом у віці перетворюються на ефективний засіб підтримання працездатності і здоров'я, а корисні вольові якості особистості, спочатку сформовані і закріпившись під час цих занять, потім переходять інші види діяльності.

Отже, важливо сприяти прагненню у підлітків захопленню здоровим способом життя, це протистояти шкідливих звичок. Оскільки в підлітків є прагнення виробити в собі корисні властивості, важливо нічого вдіяти у тому.

Також для підлітків характерна пізнавальна та творча активність. Вони прагнуть дізнатися щось нове, чогось навчитися. Підлітки прагнуть займатися самоосвітою. Вони вибирають собі предмети, що особливо їм цікаві. Нерідко ставлення до того що чи предмета визначається ставленням до молодого вчителя. Саме тому вчителю належить одне з які панують ролей у формуванні здорового життя у підлітків. Вчитель має бути зразком поведінки їм.

У такому віці з'являються нові мотиви вчення, пов'язані з розширенням знань, з формуванням потрібних умінь і навиків, дозволяють займатися цікавою роботою, самостійним творчим працею. Вчення доповнюється самоосвітою. Це прагнення у учнів також потрібен підтримувати.

Також у такому віці відбувається формування системи особистісних цінностей, які визначають зміст діяльності підлітка, сферу його спілкування, вибірковість ставлення до людей, оцінки цих людей самооцінку. У старших підлітків з'являються професійно орієнтовані мрії.

Завдання оточуючих підлітка дорослих людей у тому, аби допомогтиобучающемуся дати раду істинних цінностях.

У також створюються непогані умови на формування організаторських здібностей, діловитості, підприємливості, багатьох інших корисних особистісних якостей, що з взаємовідносинами людей. Підлітки із задоволенням беруть участь у різних спільних шкільних справах. Важливо, щоб в усіх цих випадках дітям надавали максимум самостійності, щоб дорослими помічалося і підтримувалися будь-які прояви дитячої ініціативи, діловитості, підприємливості, практичної кмітливості. Поруч із вченням і працею гра у віці по - колишньому несе у собі багаті змогу особистісного розвитку дітей. Йдеться ігри, побудованих на зразок тих, у яких навчаються мистецтва керування дорослі люди. Такі гри потрібно включати уучебно - виховний процес.

У зв'язку з цим велика роль відводиться системі виховної роботи у школі, в класному колективі.

У такому віці, на думкуР.С.Немова, високого рівня досягають все без винятку пізнавальні процеси: механічна пам'ять, мова, що стає високорозвиненою, мислення представляється в усіх проявах: наочно - дієве, наочно - образному, словесно - логічному. Стає можливимнаучение підлітка найрізноманітніших видів практичної і розумової діяльності [13, 188].

>Подростничество має безліч притаманних цього віку суперечностей і конфліктів. Приміром, важливо, ставлячись як до підлітку по - серйозного, тобто за - дорослому, водночас поводитися з нею і з дитиною, який постійно потребує на допомогу й підтримки, та зовні такої "дитячого" звернення не виявляти. Саме правильні взаємини з дорослі люди допомагають підлітку уникнути захоплення шкідливими звичками.

1.2 Історія виникнення шкідливих звичок

До самим шкідливих звичок ставляться куріння, алкоголізм, наркоманія. Усі впливають для здоров'я людини, ламають людські життя, долі. З ними потрібно боротися, хоча й нелегко.

Вжедописьменний період, ми маємо дані про те, що знали й використали психоактивні хімічні речовини: алкоголь й рослини, споживання яких впливає свідомість. Археологічні засвідчили, що у 6400 р. е. люди знали пиво та інших духи. Вочевидь, процеси бродіння було відкрито випадково, виноградне вино лише в 4-3 століттях е. Перша письмова свідчення використанняинтоксикантов - оповідання про пияцтво Ноя з Книги Буття. Використовувалися й різні рослини, викликають фізіологічні і психічне зміни, зазвичай, у релігійних обрядах або за проведенні медичними процедурами. Приклад - використання на Близькому Сході 5 тис. е. "злаку радості" (опіумного маку). Близько 2700 р. е. у Китаї вже використовували коноплю (як настою, як чай): імператорШенНунг наказував своїм підданим приймати її як ліки подагри і неуважності. Люди кам'яного віку знали опіум, гашиш і кокаїн й використали ці наркотики зміни свідомості (під час релігійних обрядів) при підготовці до бою. На стінах похоронних комплексів індіанців Центральній Азії та Південної Америки є зображення людей,жующих листя коки (одне із способів прийому кокаїну), що датуються серединою 3 тис. до нашої ери [23,5].

Слово "алкоголізм" і запровадив в ужиток шведський лікарГусс у середині ХІХ століття. Але саме пияцтво існує одне тисячоліття. Раніше він мало характеру масово. У Стародавню Грецію вживалося сильно розведену вино (в пропорції частини води та друга вина). Той, хто пив чисте вино, вважався п'яницею і піддавався вигнання. Це було подією надзвичайним. У в Давньому Римі вино або не мали права пити чоловіки молодший 30 років [14].

Є точні відомості, коли почала відома горілка у Росії. У 1428 року (не так на набагато раніше, ніж тютюн прибув Європу) горілку привезли з Росією з Генуї. Щоправда, щойно Росії ознайомилися з її дією, ввезення горілки одразу ж заборонений. Зрідка її використовували в лікувальних цілях, причому дози, призначувані лікарями, не перевищували ніколипол-ложки.

Лише майже півтора століття тому, горілка стала поширюватися на Русі. Це сталося в ході Іванові Грозному, з розпорядження що його Москві було відкритий перший ">Царев шинок". Втім, Грозний цар скоро спохватився і заборонив пити горілку всім, крім своїх опричників. Тільки за Петра I горілка вступила у Росії відкриту продаж [27, 46].

Наркотики знайомі людям кілька тисячі років. Їх споживали представники різних культур, з різною метою: під час релігійних обрядів, на відновлення сил, зміни свідомості, зі зняттям біль і неприємних відчуттів.

Треба мати у вигляді, що факт використання наркотику лише у культурі це не дає нам права припускати, що у інших культурах у цей самий саме час люди знали цей наркотик і вживали його. Як нині, у вживанні наркотиків людьми різних культур є й світло подібності та відмінності.

Протягом усієї історії контакти між далекими культурами відбувалися завдяки торгівлі та війнам. Наприклад, внаслідок хрестових ходів і

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація