Реферати українською » Педагогика » Види диктантів, методика їх проведення


Реферат Види диктантів, методика їх проведення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Загальне поняття про диктанті, види диктантів

2. Розвиток навичок орфографії череззрительно-словарние диктанти

3. Особливості методики проведення словникового диктанту

4. Творчий диктант. Його особливості й методику проведення

Укладання

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Білорусь сьогодні входить у сучасний світовий співтовариство у ролі партнера вриночно-економических відносинах, а й як учасник планетарного діалогу цивілізацій, носій високої самобутньої культури. У ситуації діяльність шкільних навчальних закладів необхідно доручити створення умов, сприяють формуваннюсоциально-активной, гармонійно розвиненою особистості випускника. Фундаментом досягнення мети є організація процесу навчання у початковій школі. Недосконалість навчальних посібників, інструментальноїоснащенности спонукає вчителів для пошуку інноваційних ідей, які забезпечують розв'язання проблеми навчання.

Навчання, зокрема формування орфографічною грамотності, - проблема особливо актуальна уже багато десятиліть. Навчити грамотно писати – суперечлива завдання, потреба дозволу якої надзвичайно висока. Найчастіше, навіть гарне знання правив і вміння їх застосовувати не забезпечує орфографічно грамотне лист.

Істотні кроки у вирішенні проблеми зроблено у комунікативній методиціД.Б.Эльконина (технологія РВ),В.В.Давидова. Ще 60-70 –е роки ними було розроблено та перевірено система навчання першокласників, джерело якої вфонемной теорії російської. У цьому системі надзвичайно важливим є етап формування умінь бачитиорфограмму. Методика дозволяє вже перших кроків навчання грамоті формувати вміння виявляти не приватнуорфограмму, а відразу кількохорфограмм у різнихморфемах написаного слова. Основою технології РВ є навчальний процес, який з допомогою творчих і особистісно розвивають видів навчальної діяльності. Свідома, осмислена робота є головним в засвоєнні правопису.

Але вчитель має пам'ятати та про решту чинниках засвоєння орфографії: глядачевій - списування, зорові диктанти та інших.; слуховому- обговорювання, слухові диктанти;речедвигательном - запам'ятовування рухів органів промови;рукодвигательном - запам'ятовування рухів руки.

Отже, рішення орфографічною завдання можна за умови, якщо учень бачить об'єкт застосування правила –орфограмми. Тільки зумівши знайтиорфограмму, учень зможе розв'язати питання її конкретному написанні. Отже, вміння виявлятиорфограмми, що називається орфографічної пильністю виступає базовим орфографічним умінням, найпершою етапом під час навчання правопису, запорукою грамотного листи. Невміння виділятиорфограмми при листі – одне з головних причин, гальмують розвиток орфографічного досвіду. Отже, питання формування орфографічною пильність досить актуальне у сучасних умовах навчання.


1.   Загальне поняття про диктанті, види диктантів

 

>Диктант – це вид орфографічного вправи, сутність якого учнів полягає у записи сприйманого на слух пропозиції, слова, тексту.

Спостереження свідчать, що роль диктантів під час навчання російській мові значна. Ефективність його досягається тим, що учень, мовчки вимовляє звуки, навчається співвідносити звуки та букви й відчувати звук як фонему.Диктант вимагає посиленого уваги, яка визначає швидкість і точність освіти навичок. Це дає підставу рекомендувати диктант як із основних видів роботи за навчанні правопису.

>Диктантом зі зміною тексту називається будь-який диктант, під час запису якого продиктований текст змінюється за завданням вчителя: вибирається зазначений матеріал, змінюються конструкції продиктованих пропозицій, вставляються нові слова чи словосполучення та інші. Такі диктанти не записуються дослівно і вимагають активної розумової діяльності, що допомагає краще зрозуміти й запам'ятати матеріал

>Диктанти проводяться по зв'язков тексту. Текст може бути зрозумілий учням, цікавий за змістом і малої форми викладу, повинен давати нову інформацію про світ, виховувати. Працюючи над диктантами зі зміною тексту учні потребують додатковому часу, тому диктувати потрібно повільніше, ніж звичайні диктанти.

- Вибірковий диктант - це письмова робота, у процесі якого школярі з продиктованого тексту вибирають і записують слова, словосполучення чи – рідше - пропозиції назакрепляемое правило.

-Распределительний диктант – це письмова робота, у процесі якого учні записують весьдиктуемий текст, розподіляючи його за групам за вказівкою вчителя.

-Виборочно-распределительний диктант – це письмова робота, і під час якої проводиться як вибіркова записдиктуемого тексту, а й розподіл записаного на групи.

- Творчий диктант – це запис тексту під диктовку з граматичним, орфографічним,пунктуационним чи стилістичним зміною кожного пропозиції щодо завданням вчителя.

- Вільний диктант – це проміжна робота між диктантом і викладом, коли він текст, прослуханий учнями, не записується під диктовку, а переказується вільно.

- Відновлений диктант – це робота з зв'язков тексту, у процесі якого школяр спочатку прослуховує запропонований уривок, потім пише у ній вибірковий диктант і, нарешті, відновлює зв'язний текст по виписаним категоріям.

- За аналогією – це такий творча праця, у процесі якого учень прослуховує якого читають учителем текст, та був записує самостійно складений зв'язний текст, подібний з продиктованим композиційно і граматичної структурі, але відрізняється від без нього в змісту.

-Предупредительний диктант використовують у цілях відпрацювання прийомів застосування правив і спрямовано оволодіння учнями алгоритмом дій. Перед записом тексту чи процесі записи (при так званомукомментированном листі) учні пояснюють, як напишуть словом, і чому.

-Объяснительний диктант включає доказ написанняорфограмми після записи пропозиції чи тексту загалом. Цей вид диктанту є свого роду колективну перевірку написаного, розвиває увагу учнів доорфограммам. У процесі записи учні підкреслюютьорфограмми, потребують перевірки, після записи – контролюють запис виконання роботи.


-Самодиктант чи листа з пам'яті: учні запам'ятовують текст, зорово чи слух сприйнятий, і далі пишуть його самотужки.

-Зрительно-слуховие диктанти розпочинаються з самостійного читання учнями тексту, потім йде пошук і освоєння поясненняорфограмм.

Розглянемо деяких видів диктантів на прикладах.

Вибірковий диктант.

Виписати з тексту підлягає.

У двір прийшла сім'я лосів. Близько них зібралися люди і ми побачили на задніх ногах лосиці рани. Тварина мучилося від ран. Добров приніс марганцівку, йод, бинти і став обробляти рани.

Три дні потому сімейство залишило гостинний двір.

>Распределительний диктант.

Виписати пропозиції з повнимипричастиями до одного стовпчик, і з короткими – на другий.

У вересневе ранок йде першокласник, супроводжуваний батьками, до школи, щоб скористатися своїм правом освіту. І важко, хто схвильований у цей годину більше – чадо чи батьки. Право освіту гарантовано Конституцією. На педагогів покладено обов'язок учити і виховувати дітей. А школярі мають стати освіченими, багато знаючими людьми. Це була їхня головна громадянська обов'язок, вирішальна подальшу долю.

>Виборочно - розподільний диктант.

Виписати імена прикметники, розподіляючи їх у якісні і відносні.

Йшлося хліб, про дбайливе ставлення до великого дару землі. Я слухав, а сам згадував день, який позначений календарі червоною цифрою, а мене розмовляє все життя залишився чудовим святом. Ми поверталися зі школи, дорога до дитячого будинку була близькій. Перш ніж звернути напроселочную дорогу, ми обов'язково заходили в сільмаг. Ми, які дають по продовольчим картках. Картки – це прості паперові талончики. Тільки, якщо в тебе їх майже немає, те й купити навіть хліба не можеш. Отож, на той пам'ятний день 1947 роки ми купили хлібину без будь-якихталончиков. Цього дня було скасовано нашій країні карткову систему.

Творчий диктант.

Відновити початковий текст, поставивши слова з основою на шиплячий в однині.

Літні ночі короткі. Незабаром перші промені сонця зазирнули в намет і розбудили мене. Товариші мої забралися під плащі і надійно спали. Я дістав обручі, м'ячі і вийшов із намети. Подивився на курені, де спали сторожа. Там було тихо. Я зробив річку. На березі шаруділи очерет. Над моєї головою пролетіли стрижі.

Вільний диктант.

Визначити основну думку тексту.

Тихонович думав, як він вступив у скрутну хвилину. Вона ж буває у житті кожного. І зовсім необов'язково лише з війні. Хоч одного разу частку людини випадає таке випробування, коли перечекати чи сховатися не можна.

І відразу стане зрозуміло, як є. Може ти на відважні вчинки чисмалодушничаешь, злякаєшся.

Відновлений диктант.

Відновити текст у тих-таки синтаксичних конструкціях по виписаним іменам числівником.

Відстань від Землі до Сонця одно майже 150 мільйонам кілометрів. Пішохід, долаючи щодня по 30 кілометрів, йшов до Сонця 14000 років. Поїзд, що йде без зупинок зі швидкістю 100 кілометри на годину, сягнув би Сонця через 170 років. Літак, який зі швидкістю 100 кілометри на годину, долетів до Сонця через 17 років. Звук, що сягає у атмосфері швидкості 350 метрів в секунду, від Землі до Сонця дійшов за 14 років.

>Диктант за аналогією.

Після завершення спостережень та розмови написати про калині, горобині чи черемшині.

>Абрикосовое дерево розцвіло – вона стала дивовижно ошатним. Всі його гілочки, унизанірозово-белими квітами, виглядали невагоме. Подми вітер – стане ошатного дерева: віднесе він його весняний наряд за очі.

Невдовзі квіти дали зав'язь, - що це маленькіабрикосики, на смакгорьковато - кислі.Завязь обліпило все гілочки - обважніло дерево. Зелені абрикоси вранці до вечора дивилися сонцем, самі ставали схожими на маленькі шматочки сонця. Золотому відливали незліченні плоди.

 

2. Розвиток навичок орфографії череззрительно-словарние диктанти

 

Методика навчання правопису у початковій школі має опиратися як на правило, а й у всієї системи мовного розвитку: на засвоєння звукового ладу російської мови й його графіку, на процес оволодіння читанням, листом, відтворенням промови на слух (аудирування) і розвиток власної промови, вміння висловити цю думку: в розвитку дикції і орфоепічних навичок.

У початкових класах бачимо три лінії оволодіння правописом (вони взаємопов'язані):

- навчання правопису з урахуванням правильного співвіднесення звуку (фонеми) та букви, з урахуванням позиції звуку і складу слова, з урахуванням розвитку фонематичного (мовного) слуху учнів;

- навчання правопису з урахуванням запам'ятовування буквеного складу слів, їхморфемного складу, словотвірними гнізд з урахуванням промовляння і списування, використання словників, активізації словника, тобто. використання слів у своїх записаних текстах;

- навчання правопису з урахуванням перевіркиорфограмм із застосуванням правил, тобто. вирішеннямграмматико-орфографических завдань.

Професор І.Т. Федоренко пропонує використання зорових диктантів, вкладених у розвиток оперативної пам'яті.

Методика проведення зорових диктантів зводиться до того що, що у дошці виписується 6 пропозицій однієї з наборів і закривається листом папери. Потому, як одна з пропозицій відкрито, хлопці перебігу певного часу (кожному за пропозиції воно зазначено) читають пропозицію відкинув і намагаються запам'ятати його. Потім воно стирається, а хлопці записують їх у зошити. Після цього треба запам'ятовування і запис наступного пропозиції з т.д. М 6 пропозицій одного набору зазвичай на уроці російської йде 5-8 хвилин часу. Той самий набір повторюють 3-4 дні поспіль. Неодмінна умова проведення зорових диктантів, розвивають оперативну пам'ять, - це проводити їхнюежедневно[3,с.18].

Вчителі р. П'ятигорськаКостролина іМ.Э.Костролина пропонують іншу методику проведення зорових диктантів, дають такі рекомендації:

По-перше, диктанти починаємо писати на перших урокахбукварного періоду, коли вивчили написання 4-5 літер, і пишемо все 3 роки навчання.

По-друге, вводимо обов'язкове виділення всіхорфограмм іншим кольором, наприклад зеленим.

Отже, «орфографія» виходить кольорової. Перед дітьми поставлено завдання запам'ятати написання за тими словами «зелених літер» і повторити з точністю бо в фотографії вчителя. У подальшу роботу принаймні знайомства з граматичними правилами діти почали усвідомлювати цей зв'язок і дійшли висновку, що зеленим кольором за тими словами відзначені слабкі позиції. Відтоді починається цілеспрямована робота з розвитку орфографічною пильність.

Сучасна методика недооцінює чинник пам'яті. Хороша пам'ять щонайменше важлива, ніж чіткий механізм мислення. Звернення до пам'яті учня – це традиції старої школи. Ми вже робимо ставку не так на логічне мислення, яке розвивається по-справжньому, зазвичай, до років 30, але в зорове сприйняття тексту; щодо нього краще підготовлені сама природа заклала.

Матеріалзрительно-словарних диктантів призначений розробки навичок грамотного листи, перевірки власних знань і підготовки різних видів робіт: твору,диктанту, викладу, тестуванню.

Текстизрительно-словарного диктанту допомагають учням застосовувати знання і набути впевненості в силах (можливостях).

З допомогою таких диктантів учні можуть контролювати себе, оцінити реально знання, знайти слабких місць в оволодінні навичками правопису й вчасно усунути їх.

>Зрительное сприйняття слова (читання) і обговорювання сприяють розвитку пам'яті логічного мислення.

Для розвитку орфографічних здібностей прийнятні зорові диктанти професораИ.Т.Федоренко,В.И.Зайцева. Матеріали для своєї роботи ми підбирали з урахуванням здібностей розвитку промови сільських учнів, специфіки психологічних особливостей якутських дітей. У першому етапі особливу увагу приділяють розпізнаннюорфограмм.

Наприклад, пізнавальні ознакиорфограмм:

Для навчання розпізнаннюорфограмми важливе значення мають пізнавальні ознаки.

Зазвичай кажуть, ніби головний пізнавальний ознакаорфограмм – це розбіжність літер і звуків, написання і вимови.

>Виявлению і пам'ятанню цих розбіжностей сприяютьзвукобуквенний аналіз стану і синтез, стала перевірка призрительно-словарних диктантах. Перевагазрительно-словарних диктантів у цьому, що учень бачить літерне зображення слова, вже знає, які літери слід написати (їх написано!), Не тільки чує слово.

Досвід роботи, тобто проведеннязрительно-словарних диктантів допомагає розбивати вміння необхідних перевіркиорфограмм:

- швидко і безпомилково знаходити у своєму слові корінь;

- підбирати родинні слова утворювати формипроверяемого слова, вибирати у складі перевірочні слова.

Після написаннязрительно-словарного диктанту організуються різні види робіт, де враховується вимоги програми для початкових класів.

Як проводитьсясловарно-зрительний диктант?

Текстсловарно-зрительного диктанту записується на таблиці стовпчиком,орфограмма за тими словами виділяється графічно. Таблиця перегинається вигляді “гармошки”.

Під час читання кожне слово з'являється у окремішності, іноді дві слова, цілком можливо усе слова відразу (перевагу “гармошки”).

Таблиціномеруются, у кожному таблиці 7-9 і більше слів, словосполучення, взяті з обов'язкового активного словника програми. Учитель читає слово, показує табличку. Діти слухають, дивляться, записують.

Коли буде записано весь диктант, таблиця вивішується на дошці, і всі звіряють своєї роботи методомКСО.

Після перевірки вчитель утруднює замітку слова, у яких допущені (яка саме і хто допустив) помилки і ще роботу над цими словами. Слова з важкимиорфограммами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація