Реферати українською » Педагогика » Аналіз сучасних методів навчання у ВУЗі


Реферат Аналіз сучасних методів навчання у ВУЗі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

«Аналіз сучасних методів навчання у вузі»


>ОГЛАВЛЕНИЕ

 

>Стр.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

I.КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯУЧЕБНОГО ПРОЦЕСУ.. 4

I. 1. Дидактична концепція навчання з урахуванням комп'ютерних технологій 5

I. 2. Проблеми машинних методів навчання. 7

II.МУЛЬТИМЕДИА-КУРСЫ.. 8

II. 1. Класифікація електронних коштів навчального призначення. 8

II. 1.1. Принципи класифікації електронних коштів навчального призначення 8

II. 1.2. Структура мультимедіа курсу. 9

II. 2. Використання мультимедіа курсів в процесі. 11

II. 2.1. Особливості мультимедіа курсів за видами навчальної діяльності 11

III.ДИСТАНЦИОННОЕОБУЧЕНИЕ. 14

III. 1. Основи теорії дистанційного навчання. 14

III. 1.1. Дистанційне навчання у системі безперервного професійної освіти. 14

III. 1.2. Дидактична система дистанційного навчання. 16

III. 2. Дидактичні проблеми застосування коштів нових інформаційних технологій у системі дистанційного навчання. 20

III. 2.1Дидактический аналіз коштів нових інформаційнихтехнологий……………………………………………………………………...20

IV.МЕДИАТЕКА.. 22

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 27

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМЫХИСТОЧНИКОВ І ЛІТЕРАТУРИ.. 28


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Останніпять–десять років, технічні засоби навчання (>ТСО) знаходять широке застосування в всі види і формах навчання. Розширюється асортимент, методи і засоби їх застосування. Накопичено досвід їх організації та ефективного застосування усім щаблях безперервного навчання протягом усього життя.

ЗблизькаТСО треба враховувати такі їх параметри, як: мобільність (перенесення чиперевозимость – габаритні розміри і ваги, і навіть можливість зміни конфігурації); функціональність (можливість широко він); можливість роботи у різних кліматичні умови й об'єктивності висвітлення; надійність (зокрема гарантійний термін їхньої служби – моральне та фізичне старіння) та інших.

Важливий аспект використанняТСО є кошти поширення (передачі й прийому) даних, необхідних здійснення процесу. Це може бути навчальна чи інша аудиторія, телекомунікації та інших. Останні означають провідні і бездротові системи зв'язку й Інтернет.

Отже, можна стверджувати, щоТСО – це буде непросто комплекс технічних засобів, необхідні проведення процесу; важливого аспекту будь-якої сучасної процесу. Ефективне їх використання можливе за умови ретельної розробки необхідних інструктивних матеріалів, проведення наукових закладів та практичних заходів (досліджень).


I.КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯУЧЕБНОГО ПРОЦЕСУ

Останні технічні досягнення часто знаходять використання у процесі, і персонального комп'ютера (ПК) у сенсі перестав бути винятком. Використання обчислювальної техніки дозволяє істотно збільшити ефективність процесу навчання, поліпшити облік й оцінку знань, забезпечити можливість індивідуальної допомоги викладача кожному учневі у вирішенні окремих завдань, полегшити створення умов та постановку нових курсів.

ПК є потужною засобом обробки інформації, представленої як слів, чисел, зображень, звуків тощо. п. Поруч з іншими відомими інструментами ПК розширюють людські можливості. Головною особливістю ПК як інструмент є можливість його настройки (програмування) виконання різноманітних робіт, що з отриманням і переробки інформації.

Застосування обчислювальної техніки в процесі відкриває нових шляхів у розвитку навичок мислення та вміння вирішувати складні проблеми, надає принципово нові змогу активізації навчання. ПК дозволяє: зробити аудиторні і самостійні заняття цікавішими, динамічними і переконливими, а величезний потік досліджуваної інформації легко доступним.

Головними перевагами ПК над іншими технічними засобами навчання є гнучкість, можливість настройки на різні методи лікування й алгоритми навчання, і навіть індивідуальної реакцію дії кожного окремого який навчає. Застосування ЕОМ дає зробити процес навчання активнішим, надати йому характер дослідження та пошуку. У цьому легко і, природно реалізується навчання у індивідуальному темпі.

Від викладачів ПК вигідно відрізняють абсолютна об'єктивність щодо оцінки знань, як і того, що машини не дратуються, не зазнають впливу настрої і самопочуття, не відчуває розчарування з слабкими учнями.

З використанням КОПобучаемие отримують унікальну можливість працювати у своєму власному ритмі відповідно до своїм рівнем підготовки. Це надає позитивний вплив на процес навчання, т. до.обучаемий отримує велику волю вибір рішень, під час навчання присутній елемент змагання з ПК тощо. буд.

 

>I.1. Дидактична концепція навчання з урахуванням комп'ютерних технологій

Попри те що, що технічні засоби навчання (>ТСО) активно використовують у процесі, є допоміжним дидактичні засобом. Визначальна роль традиційному навчанні належить викладачеві. Спілкування викладача зі студентом лежить в основі передачі, важливу особливість якої служить наявність оперативної зворотний зв'язок.

Інша ситуація виникає з допомогою комп'ютера в процесі. Головною особливістю,отличающей комп'ютер відТСО, є можливість організації діалогу людини з комп'ютером у вигляді інтерактивних програм. За наявності телекомунікаційного каналу комп'ютер може виглядати як виступати посередником між викладачем і студентом, і брати він частина процесу. І тому комп'ютер має можливостями збереження і оперативної обробки інформації, поданої у мультимедіа вигляді. До цього слід додати можливість доступу до віддаленим баз даних (електронних бібліотек) з допомогою Інтернет, можливість для спілкування із будь-якими партнерами у вигляді електронних конференцій, можливість передачі у вигляді і жодного обсягу.

Використання комп'ютерних коштів дає змогу отримувати первинну інформацію з допомогою інтерактивних навчальних програм, які допомагають студентові при певної міри компетентності освоїти той чи інший дисципліну. Маючи необмежені просторові і час проведення отримання, студент у процесі самостійної роботи може у режимі постійної консультації з різними джерелами інформації. З іншого боку, комп'ютер дозволяє постійно здійснювати різноманітні форми самоконтролю, що підвищує мотивацію пізнавальної роботи і творчий характер навчання.

У основі форми навчання із застосуванням комп'ютерних коштів лежить певна дидактична концепція, основні тези яких можна сформулювати так:

1. Процес навчання будується здебільшого самостійної пізнавальної діяльності студента. Необхідно створити таку освітню середу, що у у максимальному ступені сприяли б розкриття творчі здібності студента. І тут, передусім, необхідно забезпечити максимальний доступ студента до навчальної інформації. Зараз майже всі освітні установи вищого професійної освіти мають інформаційні ресурси, забезпечені коштами віддаленого доступу з допомогою Інтернету.

2. Пізнавальна діяльність студента повинна мати активний характер. Активна участь визначається, передусім, внутрішньої мотивацією, вираженої як прагнення вчитися. Активні засоби навчання на кшталт комунікацій між викладачем і студентом ставляться до групи "багато багатьом" і підрозділяється на: рольові гри, дискусійні групи, форум, проектні групи тощо. У дистанційному навчанні можуть ефективно застосовуватися навіть у про віртуальних класах, коли студенти розділені в часі та просторі.

3. Навчання бути індивідуально-орієнтованим. Підвищення ефективності процесу можна тільки з урахуванням індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності. Таке персоніфіковане навчання у умовах масової попиту можна тільки з урахуванням високих технологій навчання, побудованих на комп'ютерних засобах і технологіях.

Вочевидь, нова комп'ютерна форма навчання застосовуватися як і стінахВУЗа, і поза ним. І це відношенні поняття відстані і часу втрачає первинний сенс: стає важливим, де знаходиться джерело інформації - у сусідній кімнаті чи океаном.

 

I. 2. Проблеми машинних методів навчання

>Машинние засоби навчання спираючись на обчислювальну техніку, тобто. комп'ютер, виступають помічника викладачеві.

Нині переважно навчальних закладів є комп'ютерні класи об'єднання комп'ютерів в локальні обчислювальні мережі. Ефективність використання коштів, вкладених у їх створення визначається передусім кількістю і якістю які у них заняттях. За багатьма гуманітарних дисциплін такі заняття не проводяться через брак відповідного програмного забезпечення.

Наступною є проблема обробки результатів роботи учнів. Вирішення проблеми в комп'ютерних системах навчання у значною мірою то, можливо автоматизовано, що може суттєво скоротити рутинну роботу учителів і викладачів з перевірки і контролю робіт учнів.


II.МУЛЬТИМЕДИА-КУРСЫ

Впровадження нових інформаційних технологій у освіту призвело до появи нових освітніх технологій і форм навчання, які базуються на електронних засобах обробітку грунту і передачі. Поява потужних комп'ютерних мультимедіа систем і інтерактивних комп'ютерних програм стала основою інтенсивному розвиткові дистанційного навчання (ДО).

Впровадження комп'ютера в навчальний процес як звільняє викладача від рутинної роботи у організації процесу, воно дає створити багатий довідковий і ілюстративний матеріал, поданий у самому різноманітне вигляді: текст, графіка, анімація, звукові івидеоелементи. Інтерактивні комп'ютерні програми активізують всі види діяльності: мислительну, мовну, фізичну, що прискорює процес засвоєння матеріалу. Комп'ютерні тренажери сприяють придбання практичних навичок. Інтерактивні тестувальні системи аналізують якість знань.

 

II. 1. Класифікація електронних коштів навчального призначення

 

II. 1.1. Принципи класифікації електронних коштів навчального призначення

Нині утвердилася певна типологічний модель системи навчальних видань для вузів, що включає чотири групи видань, диференційованих по функціональному ознакою, який визначає їх значення і у процесі:

-программно-методические (навчальні плани і навчальні програми);

- навчально-методичні (методичні вказівки, керівництва, містять матеріали з приводу методиці викладання навчальної дисципліни, вивчення курсу, виконання курсових і дипломних робіт);

- навчальні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, конспекти лекцій);

- допоміжні (практикуми, збірники завдань і вправ, хрестоматії, книжки для читання).

Інформаційні технології дозволяють виділити за цим критерієм п'яту групу: контролюючі (тестувальні програми, бази даних).

 

II. 1.2. Структура мультимедіа курсу

Сучасний навчальний мультимедіа курс - це буде непросто інтерактивний текстовий (і навіть гіпертекстову) матеріал, доповнений відео- іаудиоматериалами і подано в електронному вигляді. Щоб забезпечити максимальний ефект навчання, необхідно, щоб навчальна інформація мала представленій у різні форми і різних носіях. До комплекту курсу рекомендується включати відео- і аудіокасети, і навіть друковані матеріали. Наявність в учня провідною сенсорної модальності (основного каналу сприйняття інформаціі) призводить до того, що навколо лише легше засвоюють відеоінформацію (візуали), й інших є звук (аудіали), третім закріплення інформації необхідна м'язова активність (кінестетики).

ОсновоюУМК (мультимедіа курсу) є його інтерактивна частина, яка може бути лише з комп'ютері. У неї входять: електронний підручник, електронний довідник, тренажерний комплекс (комп'ютерні моделі, конструктори і тренажери), задачник, електронний лабораторний практикум, комп'ютернатестирующая система.

Електронний підручник призначений для самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу й побудований на гіпертекстової основі, що дозволяє працювати по індивідуальної освітньої траєкторії.Гипертекстовая структура дозволяєобучающемуся визначити як оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, а й зручний темп праці та спосіб викладу матеріалу, відповідний психофізіологічним особливостям її сприйняття. У електронному підручнику то, можливо передбачена можливість протоколювання дійобучаемого їхнього подальшого аналізу викладачем.

Електронний довідник дозволяєобучаемому у час оперативно отримати необхідну довідкову інформацію в компактній формі. Нині наявність довідкової системи обов'язковий нічого для будь-якогоУМК. У цьому електронний довідник то, можливо представлений як елементУМК чи вмонтований в електронний підручник.

Комп'ютерні моделі, конструктори і тренажери дозволяють закріпити знання і набутий набути навичок їх практичного застосування у ситуаціях, моделюючих реальні. Це дозволяє використовувати їх як імітаторів лабораторних установок, і навіть для відпрацювання навики керуваннямоделируемими процесами.

Комп'ютерний задачник дозволяє відпрацювати прийоми рішення типових завдань, дозволяють наочно зв'язати теоретичні знання з конкретними проблемами, влади на рішення яких вони можуть бути направлені.

Електронний лабораторний практикум дозволяє імітувати процеси, які у досліджуваних реальних об'єктах, чи змоделювати експеримент, нездійсненний за умов. У цьому тренажер імітує як реальну установку, а й об'єкти дослідження та умови експерименту.

Комп'ютернатестирующая система забезпечує, з одного боку, можливість самоконтролю дляобучаемого, з другого - приймає він рутинну частина поточного чи підсумкового контролю.

II. 2. Використання мультимедіа курсів в процесі

 

II. 2.1. Особливості мультимедіа курсів за видами навчальної діяльності

Основним виглядом навчальної діяльності, спрямованим на первинне оволодіння знаннями, є лекція.

Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи доставки навчального матеріалу, традиційно здійснюваного під час лекцій, з допомогою спеціально розроблених мультимедіа курсів.

Для організації вивчення теоретичного матеріалу можна використовувати такі види мультимедіа курсів.

>Видеолекция. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом нелінійного монтажу може бути доповнена мультимедіа додатками, що ілюструють виклад лекції. Перевагою такого способу викладу теоретичного матеріалу є можливість прослухати лекцію у зручний час, повторно звертаючись до найбільш важким місцях.

мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні навчальні програми. Це навчальні посібники, у яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедіа коштів структурований отже кожен який навчається може вибрати собі оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над курсом і загальнодосяжний спосіб вивчення, максимально відповідний психофізіологічним особливостям її сприйняття.

Практичні заняття - форма організації процесу, спрямовану закріплення теоретичних знань шляхом обговорення першоджерел і вирішення конкретних завдань, що відбувається під керівництвом викладача. Використання інформаційних технологій вимагає зміни характеру організації практичних занять і через посилення їх методичної забезпеченості. Практичні заняття з рішенню завдань можуть бути проведені з допомогою електронного задачника чи бази даних, у яких зібрані типові і унікальні завдання всім основним тем навчального курсу.

Лабораторні роботи дозволяють об'єднати теоретико-методологічні знання і набутий практичні навички які у процесі науково-дослідної діяльності.Лабораторная робота - форма організації процесу, спрямовану отримання навичок практичної діяльності шляхом роботи з матеріальними об'єктами чи моделями предметної області курсу. мультимедіа курси дозволяють організовувати з тренажерами, які імітують реальні установки, об'єкти дослідження, умови експерименту. Такі тренажери віртуально забезпечують умови і вимірювальні прилади, необхідних реального експерименту, й дозволяють підібрати оптимальні параметри експерименту.

>Семинарские заняття. Теоретичний характер семінарських занять визначає специфіку застосовуваних мультимедіа курсів, що їх представлені, головним образів, в текстовому вигляді. До електронних дидактичних коштів, застосовуваних на семінарських заняттях, можна віднести такі: хрестоматія, збірник документів і майже матеріалів, опорні конспекти лекцій, електронний підручник, навчальних посібників тощо.

Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій супроводжується збільшенням обсягів самостійної роботи студентів. Це своє чергу, вимагає організації постійної підтримки процесу із боку викладачів. Важливе місце у системі підтримки займає консультації.

Розширення обсягу самостійної роботи студентів із використанням НІТ супроводжується розширенням інформативного поля, у якому працює студент.

Інформаційні технології використовувати як основуСРС іНИРС як друковану продукцію навчального чи дослідницького характеру, а й мультимедіа курси, ресурси Інтернету - електронні бази даних, каталоги і фонди бібліотек, архівів тощо.

Педагогічний контроль є одним із основних форм організації процесу. Практично всі можливі види контролю можна реалізувати з допомогою електронних видань, з урахуванням спеціально розроблених комп'ютерних програм, дозволяють зняти

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація