Реферати українською » Педагогика » Експериментальне дослідження впливу рівня інтелекту на шкільну успішність в юнацькому віці


Реферат Експериментальне дослідження впливу рівня інтелекту на шкільну успішність в юнацькому віці

Курсова робота з експериментальної психології студента денний форми навчання групи П-06б другого курсу факультету соціальної полі-тики Солониченко О.С.

Донецький інститут ринку і соціальній політики

Донецьк- 2008

Запровадження

Актуальність теми вивчення інтелекту саме у юнацькому віці у тому, що інтелект надає безпосередній вплив навчальну діяльність. Нами здійснив дослідження, яких ми, доповнити результати інших дослідників, і навіть підтвердити чи спростувати висунуте нами припущення. Проте проблема інтелекту досі належить до розряду спірних й під кінець нерозв'язних проблем сучасної науки психології. Тому й нині нам хотілося внести свій внесок у розв'язання цієї проблеми, приміром у області вивчення інтелекту у старшокласників.

Новизна нашого дослідження, у тому, що ми його проводимо на вибірці, з якою це дослідження не проводилася і тим самим ми доповнимо дослідження оп цій вічній темі. Але ми перші хто вирішив займатись цією проблемою. До нас нею займалися такі психологи як Е.Торндайк, Ч.Спирмен, В.Штерн, А.Пьерон, Р.Кэттел. У цьому, не дивлячись те що, що вони всі вивчали інтелект, думки у тому, що таке інтелект мають різні.

Е.Торндайк вважав, що це "спільна спроможність до пізнання й розв'язання проблем, забезпечує ефективність що постають перед людиною чи тваринам життєвих завдань й питання, основа інших здібностей, і навіть система всіх пізнавальних процесів індивіда [2,c.170].

Думка Кэттела про інтелекті трохи відрізняється, він вважав, що інтелект це розумові здібності, які спираються на минулий досвід [3,c.122].

Ч.Спирмен ж думав що інтелект це розумова здатність, що виявляється як, точності й діють швидкості рішення розумових завдань, в темпі і успішності навчання, продуктивності професійної діяльності, ефективності вирішення питань, рівні соціальної адаптованості [2,c.215].

Виходячи з цього, ми можемо виділити об'єкт нашого дослідження, саме пізнавальна сфера особистості.

Предметом дослідження є рівень інтелектуального розвитку особистості старшому шкільному віці.

Мета нашого без дослідження те визначення рівня інтелекту у старших школярів; вивчення шкільної успішності; дослідження типу впливу рівня інтелекту на шкільну успішність.

Гіпотеза: що стоїть рівень інтелекту, то вище шкільна успішність.

Завдання нашого дослідження:

1.Провести оглядовий аналіз літератури;

2.Выбрать методики;

3.Сформировать вибірку;

4.Разработать план експерименту;

5.Провести експеримент;

6.Обработать отримані результати з допомогою математичної

статистики;

7.Сформулировать висновки та дати рекомендації.

З вищевикладеного ми можемо виділити незалежну зміну - рівень інтелекту, і навіть залежну зміну - рівень шкільної успішності.

Практична значимість нашого дослідження у тому, що ми можемо дати рекомендації підвищення шкільної успішності шкільного психолога.

Теоретична значимість залежить від виділенні структури інтелекту та впровадження їх у практичну діяльність загальноосвітньої школи.

ПОДІЛ І ОБЗОРНО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ШКОЛЬНУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ

1.1.Психологическая характеристика поняття інтелекту.

Інтелект

Схожі реферати:

Навігація