Реферати українською » Педагогика » Методика організації дослідницької діяльності учнів по російській мові й літератури


Реферат Методика організації дослідницької діяльності учнів по російській мові й літератури

Житко Олена Олексіївна, вчитель російської мови й літератури МОУ СОШ №3 р. Пушкіно.

На початку ХХІ сторіччя суспільство (як у країні, і в усьому світі) зазнає істотні зміни. Тому немає й перед школою ставляться складніші завдання, серед яких - забезпечення всебічного розвитку особистості процесі навчання, зокрема на основі активізації дослідницької діяльності учнів на уроці російської, що однією з найважливіших передумов у формуванні та розвитку творчий потенціал людини. Формування дослідницької позиції учнів - завдання нелегка. Молодь до пошукової діяльності необхідно готувати роками, завжди пам'ятаючи, що у стінах школи «не думкам потрібно вчити, а вчити мислити».

Однією з умов, дозволяють виховувати школярі жагу до знань й прагнення до відкриттям, є розвиток потреби у пошукової активності. Першим етапом готовності учнів до цього виду діяльності стають здивувалося і бажання прийняти нестандартний питання. А завдання вчителя – у системі використати в уроках всі можливі способи наукового пізнання: порівняння і зіставлення, аналіз політики та синтез, узагальнення і конкретизацію, постійно підтримувати інтерес учнів до відкриттям, пам'ятати, що необхідною передумовою розвитку дослідницької позиції, образного творчого уяви є систематичне ускладнення навчальної завдання у умовах обмеження дітей у часі.

Розвивають пошукову активність різні форми діяльності. Для розвитку пошукової позиції хлопців відкриває великі можливості самостійна робота. Дидактична цінність її у конкретному показі поступального просування учнів від простого до складного, від наслідування творчості. А виконання реконструктивних самостійних робіт змушує школярів виявляти елементарні дослідницькі вміння, самостійно вести пошук і освоєння визначати шляхи вирішення поставленого завдання.

Важливим палестинцям не припиняти ребят–исследователей виявляється уміння працювати зі наявної інформацією, вміння добувати необхідний науковий матеріал, вміння грамотно систематизувати, логічно розподіляти наявні дані, вміння виділити в досліджуваної монографії інформаційний центр, і навіть вміння згортати інформацію шляхом винятку надлишкової, або шляхом узагальнення цілого ряду відомих фактів, вміння переформулювати думку. Від класу до класу школярі розвивається вербальне мислення, вдосконалюються навички аудирования, рецептивные і продуктивні види мовної діяльності, купуються навички роботи з першоджерелами, діти навчаються складати різні типи конспектів (селективні, змішані, монографічні, зведені чи оглядові), різні типи рефератів (класифікаційні, пізнавальні, дослідницькі), навчаються користуватися на різні форми читання. Розвиток мовних здібностей учнів (як усних, і письмових) залишається одним із головних завдань.

На уроках розвитку промови приділяють значну увагу мовною аналізу тексту, оскільки сприяє вдосконаленню доладного мовлення учнів. У центрі уваги уроку – художній текст. Працюючи з аналізом тексту, школяр навчається добувати інформацію, осмислювати її й моделювати інформаційне полі. Развивает комунікативні навички: навчається чути і - слухати співрозмовника, вибудовувати своє висловлювання. (Робота з УМК С.Львовой).

Плануючи уроки російської в старших класах, перевагу віддається таким формам уроків, які створюють творчу атмосферу спільної з учнями, атмосферу духовного спілкування (уроки-семинары, лабораторні роботи, самостійна дослідницька робота учнів з підготовки доповідей, рефератів, їх рецензування).

Доповідь учениці 10 класу «Духовні витоки російської» визнали найкращим на районної науково-практичній конференції.

Здійсненню взаємозв'язку до вивчення російської мови й літератури сприяє роботу з текстом, у якої вирішуються завдання, пов'язані з основними видами мовної діяльності, вдосконалюються орфографічні, пунктуаційні навички старшокласників.

Вивчення російської мови як національної спадщини сприяє духовно-нравственному становленню особистості, створює умови для реалізації творчих спромог кожного учня, сприяє вихованню кохання, і інтересу до рідної мови.

У основу уроку літератури має лежати учебно-познавательная діяльність учнів, що має бути спрямовано стимулювання особистісного сприйняття літератури, коли кожний підліток, осягаючи об'єктивне зміст творів мистецтва слова, бачить у них тільки засіб отримати оцінку чи збагатити свій словниковий запас, але знаходять у них їжу для міркувань і глибоких переживань.

У своїй практичну роботу я застосовую такі методи активізації пізнавальної діяльності:

1. Робота над наскрізними сюжетами у російській літературі (тема «маленької людини», тема бесовства, тема сім'ї та вдома, тема живий і мертвої душі, й т.д.). За підсумками паралельного відтворення матеріалу учні дійдуть серйозним узагальнень за запропонованими проблемам.

2. Розмаїття жанрів уроків:

- творчі проекти. Тема: «Літературні місця Підмосков'я. Віртуальне екскурсія в Мураново». Форма роботи: групове складання колажів із наступною захистом проекту.

- рольові гри. Тема: «Суд над Раскольниковим». Форма роботи: судове засідання з виконанням учнями ролей центральних персонажів, сторін обвинувачення, захисту, свідків.

- уроки – літературно-музичні композиції. (Складаються уч-ся самостійно з поділом ролей: добір літературного матеріалу, біографічних відомостей, музичного супроводу, оформлення уроку ілюстраціями).

3. Словарная робота.

-складання тематичних словників з урахуванням поетової творчості, письменника.

4. Робота над виразним читанням.

- логічне наголос на ключове слово.

5. Виразний переказ.

- дозволяє охопити великий обсяг тексту стислому вигляді.

6. Робота над датами.

- з ким із сучасників міг дружити письменник, де, у яких журналах друкувався, у яких подіях життя брав участь, які проблеми свого часу порушив творчості.

Літературний освіту учнів не лише навчальними і факультативними заняттями. Метою позакласної роботи є підставою спонукання учнів до самоосвіти, до пошуку знань. Так учениця 10 класу співробітничає з интернет-журналом «Православ'я. Ру»

Використання технології проектного навчання орієнтує сучасних школярів як на просте засвоєння знань, а й у способи засвоєння, на зразки і знаходять способи мислення та діяльності, в розвитку пізнавальної активності і творчої потенціалу кожної дитини.

Список літератури

1.Ипполитова Н.А. Навчання школярів різних видів читання. Ознакомительное читання. Изучающее чтение//РЯШ, №6,1998;№1 , 1999

2.Качурин М.Г. Організація дослідницької діяльності учнів під час уроків літератури. М.: Просвітництво, 1988

3.Михайлова С.Ю., Нефедова Р.М. Про конспектировании і реферировании щодо текстов//РЯШ, №2, 1998

Схожі реферати:

Навігація