Реферати українською » Педагогика » Результати педагогічного експерименту з організації творчої діяльності які у дистанційному навчанні


Реферат Результати педагогічного експерименту з організації творчої діяльності які у дистанційному навчанні

Андрианова Галина Олександрівна, канд. пед. наук, ст. науч. сотр. лабораторії методології змісту освіти ИСМО РАТ, м. Москва

Нами проведено наукове дослідження на задану тему "Організація творчої діяльності які у дистанційному навчанні", головна мета якого розробка технології організації творчої діяльності які у дистанційному навчанні з допомогою телекомунікаційних комп'ютерних коштів Інтернету.

Основними цілями який навчає педагогічного експерименту, здійсненого нами з урахуванням Центру дистанційної освіти "Эйдос" період із 1997 по 2000 рр. з'явилися: апробація розробленій технології на організації творчої діяльності учнів через виділені форми дистанційної творчої діяльності; перевірка вихідних положень гіпотези дослідження; якісна і кількісну оцінку розробленої методики стосовно діяльності учнів, що у дистанційному навчанні.

При організації педагогічного експерименту нами ставилися такі:

1. визначити рівень затребуваності розробленої методики організації творчої діяльності які у дистанційному режимі;

2. виділити типи суб'єктів дистанційного навчання дітей і визначити свою професійну функциограмму;

3. виявити рівень творчої продукції учнів, створюваної як дистанційного навчання;

4. виявити рівень розвитку універсальних умінь учнів зі створення творчого освітнього продукту дистанційному навчанні.

Організація творчої діяльності учнів розглядається нами, передусім, з урахуванням такі форми навчання, як дистанційні проекти, курси, олімпіади, конференції, які, з результатів нашого педагогічного експерименту, є сьогодні ефективними і реалістичними формами дистанційного навчання у вітчизняних школах. Педагогічний експеримент реалізували нами з урахуванням Центру дистанційної освіти "Эйдос" (www.eidos.ru).

Така діяльність здійснювалася з участю з розробки забезпечення і завдань творчого навчання 12 співробітників ИОСО РАТ; реалізація технології організації творчості на місцях велася постійними локальними координаторами (учителя-информатики – 24 людини, учителя-предметники – 9, методисти і адміністратори – 16 людина, батьки – 9 людина) в 94 школах Росії, СНД і далекого зарубіжжя, 6 постійних локальних координаторів там.

У результаті реалізації експерименту з урахуванням Центру дистанційної освіти "Эйдос", з нашою участю було розроблено й проведено 15 дистанційних проектів, 12 дистанційних курсів і семінарів, 15 дистанційних олімпіад. Кількість учасників дистанційних евристичних олімпіад на червень 2000 р. - 3109 учасників; дистанційних навчальних курсів і проектів - 1359.

Розглянемо динаміку зростання учасників дистанційних форм творчої діяльності у 1997 – 2000 рр. У 1997 року у дистанційних олімпіадах і проектах взяли участь 204 людини. У 1998 року – 387, 1999 року – 1918 школярів, за півроку 2000 р. (січень – травень) – 1959 людина. Стабільний зростання учнів, створюють творчий продукт в дистанційної навчальної діяльності, дозволяє зробити висновок необхідність і затребуваності творчих форм дистанційного навчання у очній школі. З іншого боку, слід наголосити, що центри додаткової освіти займають у складі освітніх закладів, які включають на свій освітню діяльність дистанційні творчі проекти, лише п'ять%, що свідчить про бажанні керівників саме базових освітніх закладів включати дистанційні форми навчання у план навчальної роботи.

Щоб врахувати особливості дистанційного навчання, нами було визначено методи дослідження, найпридатніші для режиму телекомунікацій:

1. анкетування дистанційних учнів, і педагогів;

2. дистанційне інтерв'ювання;

3. метод контент-аналізу;

4. методи опитування і експертної оцінки на електронних педагогічних телеконференціях;

5. моделювання ситуацій творчої діяльності які у дистанційних олімпіадах, проектах і курсах;

6. метод поелементного аналізу змісту творчих робіт дистанційних учнів;

7. рефлексивний аналіз учнями й найзатребуваніші вчителі експериментальної діяльності.

Під час експерименту нами було виділено експериментальна група учнів для відстежування динаміки розвитку умінь учнів створювати творчий продукт в дистанційному режимі. У її складу ввійшло 37 учнів із 1 по 11 класи, які брали участь в дистанційних заходах щонайменше, ніж 6-8 разів на навчальний рік. Ці учні мають комп'ютер вдома (39%) і (чи) у шкільництві (61%). Локальными координаторами учнів є їхньою батьки (28%) і шкільні вчителі (72%). Географічна характеристика учнів: Москва і Московська обл., Санкт-Петербург і Ленінградська обл. - 40%, Захід Росії (Калінінград, Кингисепп) – 20 %, Сибір (Іркутський регіон, Красноярськ) – 20%, міста Середнього Поволжя – 20%.

Наведемо результати розвитку універсальних умінь виділеної групи дистанційних учнів за трьома блоками видів діяльності: учебно-творческой, організаційно-технічною і коммуникативно-творческой, які, у своїй сукупності, забезпечують творчу самореалізацію які у дистанційному режимі.

Розвиток учебно-творческих умінь:

1. вміння генерувати нову, оригінальну ідею,

2. ступінь виразності особистого "я" автора в творчому продукті,

3. використання фантазії і уяви;

4. застосування основних базових ЗУН як доказ висунутої ідеї,

5. формулювання гіпотез, конструювання версій, закономірностей,

6. вміння досліджувати: спостерігати, знаходити нові історичні факти об'єкт, аналізувати їх, аргументувати своїх висновків.

Критеріями оцінювання розвитку умінь є: кількість і частота висунутих учнем нових ідей; ступінь їх відмінності між вже, стандартних; повнота та глибина обсягу висунутих ідей; логічність і послідовність аргументації; наявність образного мислення; частота застосування наявних знань, умінь і навиків при доказі нової ідеї; рейтингове місце учня в оцінної таблиці його продукції; частота і культурний рівень прояви особистісного відносини учня до висунутим їм ідеям.

Найбільш істотною виявилася динаміка розвитку таких творчих умінь, як вміння досліджувати об'єкт, вміння висувати власну гіпотезу і рівень виразності особистого "Я" автора у роботі. Таке вміння, як використання фантазії і уяви у роботі, на початковому етапі знають експерименту у учнів мало досить високий рівень, що дозволяє зробити висновок про достатньої мотивації школярів брати участь у евристичних проектах.

Организационно-технические вміння:

1. вміння учня ставити і ранжирувати особисті мети, вміння пояснити мети своїх занять, намічати шляху їхнього досягнення, виявляти труднощі й методи їхнього подолання,

2. вміння учня здійснювати рефлексію своєї діяльності,

3. дотримання методичних, технічних та інших вимог до дистанційної діяльності;

4. рівень втілення ідеї творчої праці технічними засобами: застосування графічних пакетів, виконання роботи у htm(l) форматі, використання Plug-in, відео, інше;

5. вміння застосовувати різні комп'ютерні программы-утилиты Spelling (правопис), Winzip (архиватор), кодер, електронна пошта, IE чи NC браузери для виходу у мережу Інтернет.

Критеріями оцінювання є ступінь відповідального ставлення до висунутим рекомендаціям та санітарним вимогам; кількість і частота цілей і рефлексивного аналізу, їх ступінь та глибина; ефективність запланованої діяльності; виділення кількість і частота графічних файлів; якість ілюстрацій в матеріалах з htm-формате; кількість і частота застосування комп'ютерних программ-утилит; кількість помилок, що допускаються під час оформлення творчої праці.

Зазначається високе зростання таких умінь, як застосування графічних пакетів, комп'ютерних утиліт, дотримання методичних, технічних вимог під час роботи в дистанційних заходах. Саме систематичне участь у різноманітних формах дистанційного навчання, виконання всіх елементів розробленої нами технології, дозволяє істотно підвищити рівень організаційно-технічних умінь, необхідних учням до створення продукту дистанційному навчанні. Необхідно також відзначити якісне підвищення вміння проводити рефлексивну оцінку своєї діяльності учнями, і навіть розвиток вміння ставити індивідуальні мети навчання з нульового рівня, що свідчить про несформованості у учнів таких якостей в очній школі.

Коммуникативно-творческие вміння містять у собі:

1. змістовність виступів, участі у дистанційних телеконференціях (e-mail, chat);

2. оперативна зворотний зв'язок із дистанційним вчителем історії та дистанційними учнями,

3. вміння ставити змісту дистанційним вчителям і дистанційним учням,

4. ініціатива у створенні комунікацій з суб'єктами ДО (в чаті),

5. володіння основами телекомунікаційного етикету: вживання "смайликов" (знаків емоцій), володіння шрифтами, кольором передачі "живої" промови.

Критеріями оцінювання є кількість і якість реплік, запитань і відповідей в дискусіях; швидкість реакцію ці запитання і опубліковані матеріали у мережі Інтернет; ступінь адаптацію які висуваються вимогам, і нормам роботи телекомунікаційному просторі; ступінь продемонстрованою ініціативи обговоренні поставленої проблеми, ступінь доброзичливості не у змісті тексту; кількість і частота специфічних для Інтернету символів спілкування.

Найдинамічніше відбувається розвиток таких умінь і навиків учнів, як вміння змістовно вести дискусію захисту творчих робіт у конференції, вміння підтримувати оперативну зворотний зв'язку з суб'єктами ДО й уміння запитувати співрозмовникам. Систематична організація таких методичних процедур, як целеполагание і рефлексія в комунікативних формах ДО (конференції, чат-сессии) дозволяє учням вибудовувати дискусію відповідно до тематикою комунікацій, освоювати типи питань у діалогових режимах ДО. Істотно підвищується, і рівень вміння дотримуватися мережевий етикет, що свідчить про необхідності розвитку такий для дистанційних учнів.

Отже, проведений експеримент щодо застосування розробленої нами технології організації творчої діяльність у дистанційному режимі показав, що це технологія дозволяє вирішувати такі загальноосвітні завдання, як розвиток творчий потенціал учнів, вміння організовувати навчальний процес, застосовувати комунікативні навички за захистом творчого продукту. У очній форми навчання, де утруднено рішення освітніх завдань, що з застосуванням комп'ютерних технологій, участь педагогів та які у дистанційних олімпіадах, курсах, вікторинах, проектах допомагає їм розробити індивідуальні траєкторії навчання, позначити цілі й завдання з розвитку творчих умінь. Розробка технологій дистанційного навчання, що організують діяльність учнів з допомогою комп'ютерних технологій дає можливість учням доповнити своє очну навчання, посилити їх активну роль власному освіті, реалізувати творчий потенціал на відповідність до наявними здібностями.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту http://www.eidos.ru

Схожі реферати:

Навігація