Реферати українською » Педагогика » Психоаналіз (3.Фрейд)


Реферат Психоаналіз (3.Фрейд)

Ортодоксальний психоаналіз – це розроблені З. Фрейдом 1) метод лікування психічні розлади; 2) вчення про несвідомих психічних процесах.

Стрижнем всієї системи психоаналізу є запропонована З. Фрейдом структурна модель особистості, що базується на т. зв. топографич. моделі психіки, що включає три шару – свідомий, предсознательный і несвідомий. Рівень свідомості – це думки, відчуття, переживання, які людина усвідомлює в момент часу. Область предсознательного включає у собі весь досвід, який усвідомлюється в момент, а може легко повернутися до свідомість. Бессознательное – найглибша і значуща область психічного, яка містить інстинктивні потягу, бажання, спогади, ін. матеріал, вихід якого на свідомий рівень пов'язане з почуттям загрози, занепокоєння, тривоги. Відповідно до Фрейду, такий неусвідомлений матеріал багато чому визначає наше повсякденне функціонування і може виражатися в замаскованої чи символ, формі – в сновидіннях, хибних діях, жартах і застереженнях.

Структура особистості, за Фрейдом, складається з трьох компонентів – Ід (Воно), Его ("Я") і Супер-эго (Над-Я). Ід функціонує повністю в несвідомому і є энергетиеской основою особистості У ньому містяться вроджені несвідомі інстинкти, які прагнуть своєму задоволенню, розрядці і полегшенню болючого напруги за будь-яку ціну. Тому Ід управляється принципом задоволення і функціонує відповідно до первинним процесом (прості та найпримітивніші правила асоціації). На етапі дозрівання та розвитку, і навіть внаслідок взаємодії з зовнішнім світом, частина Ід зазнає змін і перетворюється на Его.

Его слід принципу реальності й діє у вигляді вторинного процесу. Мета принципу реальності – запобігати розрядку напруги до того часу, поки що не виявлено підходящий об'єкт. З допомогою вторинного процесу (реалістичне мислення та ін. вищі ментальні процеси) Его виробляє механізми, дозволяють адаптуватися до середовища, справитися з її вимогами. Найважливішою функцією Его Фрейд вважав самозбереження, і навіть придбання коштів, які б здійснювати одночасну адаптацію до впливам із боку Ід і до вимог оточуючої реальності. Эго-система перебирає функцію затримки інстинктивної розрядки і його контролю та здійснює її з допомогою механізмів, в т. год. механізмів захисту (див. Захисні механізми).

Супер-эго включає моральні заборони, норми, традиційні цінності й ідеали суспільства. Складається у дії механізму ідентифікації з близьким дорослим своєї статі. У процесі ідентифікації в дітей віком формується також комплекс Едипів т. е. комплекс амбівалентних почуттів, яких зазнає дитина об'єкта ідентифікації. Супер-эго, своєю чергою, і двох структур – совісті й Эго-идеала. Якщо сфера Ід повністю неосознаваема, то Его і Супер-эго діють усім трьох рівнях свідомості.

Фрейд підкреслював, що трьома компонентами особистості існує нестійка рівновага, т. до. як зміст, а й напрямок їх розвитку протилежні одна одній. Інстинкти, які у Ід, диктують людині бажання, що входять у суперечність із змістом Супер-эго, викликаючи внутрішній конфлікт як важко переноситься особистістю. стан тривоги. Конфлікт між несумісними вимогами Ід і Супер-эго дозволяється інстанцією Его, що з цією метою використовує використовувала різні механізми, насамперед, механізми психологічного захисту (витіснення, регресію, раціоналізацію, проекцію, сублімацію тощо. п.). Інакше виникає невроз, основу якої лежать психотравмуючі переживання раннього дитинства, пов'язані з неусвідомлюваними і витиснутими потягами дитину до батькові чи матері протилежної статі.

Теорія мотивації Фрейда полягає в концепції інстинкту, трактуемого як вроджене стан порушення, яке шукає розрядки. У цьому будь-яка активність людини визначається інстинктами, хоча вплив їх у поведінка може бути як прямим, і замаскованим. На думку Фрейда, існують дві основні уроджених несвідомих інстинкту – інстинкт життя і інстинкт смерті. Вони є каналами, якими проходить енергія, що формує поведінка людини Специфічну енергію, пов'язану з інстинктом життя, Фрейд назвав лібідо. І це основа розвитку особистості, характеру . У процесі життю людина проходить кілька етапів, які різняться один від друга способом фіксації лібідо. У зв'язку з цим виділяються п'ять послідовних стадій психосексуального розвитку: оральна, анальна, фалічна, латентна і генитальная. Либидозную енергію Фрейд вважав основою розвитку тільки індивіду , а й людського суспільства.

Психоаналітична терапія спрямовано вивчення несвідомого із єдиною метою усвідомлення неусвідомлюваних мотивів, фіксацій, захисних механізмів, способів поведінки й т. п., що, своєю чергою, веде посилення Его і побудові реалістичнішого поведінки. Основні методи психоаналітичної психотерапії – метод вільних асоціацій, аналіз сновидінь, інтерпретація опору і аналіз перенесення (див. Трансфер).

Психоаналіз надав виняткове вплив як на психологію і психотерапію, а й у філософію, культурологію, соціологію, багато в чому визначивши культурну ситуацію XX в.

Список літератури

М. У. Чепелева. Психоаналіз (3.Фрейд)

Схожі реферати:

Навігація