Реферати українською » Педагогика » Навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів


Реферат Навчання основам соціальної інформатики учнів 8-9 класів

системи освіти

 

Освіта – один із найбільш консервативних громадських систем. Форма, методи лікування й організація системи освіти, переважно сформовані XVII столітті та панівні в світі, протягом кількох століть мало реагували в розвитку технологій. Проте нові інформаційні технології, адекватні процесу освіти з суті (оскільки навчання, передача знань від покоління до покоління, є найдавнішим інформаційним процесом), вже доповнити освіту суттєві новації; ще більше обіцяють в розвиненому суспільстві.

У міру просування до інформаційного суспільства спостерігаються такі тенденції у сфері освіти.

Перехід від механічного, репродуктивного процесу навчання доорганическому, гуманістичному. Інформаційні технології дозволяють адаптувати навчальний процес до потреб окремого індивідуума і швидкого реагування на виникаючі зміни. Організаційний спосіб домогтися цього – індивідуальне (чи глибоко індивідуалізоване) навчання. У соціальному це може забезпечити учням рівніші можливості у одержанні освіти

Підтримка розмаїття.Стандартизированний процес навчання у традиційної школі, по загальним навчальних планів та програмами, Демшевського не дозволяє враховувати розмаїтість культур, властиве різним групам (національним, релігійною освітою й т.д.), що створює сучасне суспільство. Інформаційні технології сприяють реалізації такоїразнообразия[12].

Розвиток системи гнучких індивідуальних навчальні програми. Тут – інший аспект підтримки розмаїття. У традиційної школі навчальна програма фактично представлена заданим статичним обсягом знань. Перехід до нових технологіям подання дозволяє подолати це обмеження, підлаштовувати навчальні програми під можливості й інтереси учнів.

Децентралізація навчальних закладів. Замість централізованого заклади, з фіксованим кожному за учня розписом, набором уроків, школа може надати змогу організації частини процесу вдома, а частини – у складі гнучких, динамічно формованих навчальних груп за інтересами.

Інформатизація управління навчальним закладом. У результаті перетворень створюється сучасна інформаційне середовище системи освіти. Освітні установи забезпечуються інформаційними системами,автоматизируют управлінську діяльність, створюють і цим користуються розподіленими базами даних у різних предметних областях.

Рівень кількісного і більш якісного розвитку освітньої системи дозволяє оцінювати рівень просування країни з шляху до інформаційного суспільства, тому обговоримо певні проблеми були докладніше.

Один із принципових проблем, завдань, які сучасним освітою – зробити освіту більш доступною кожному за людини. Ця доступність має й економічні, і соціальні, і технологічні аспекти. Через своє динамізму інформаційне суспільство жадає від своїх членів безперервного, протягом чотирьох десятків років, навчання. Це дозволяє людині не відставати від часу, бути здатним змінити професію, зайняти своє достойне місце у структурі суспільства. У зв'язку з цим навіть виникла нова поняття: «принцип довічного підвищення кваліфікації». Однією з найбільш радикальних наслідків інформатизації у сфері навчання стало зникнення поняття відстані. Виникли нових форм навчання; зокрема, дистанційну освіту, яке швидко нарощує свої можливості й у деяких країнах охоплює різні рівні освітньої системи, включаючи шкільний, університетський іпослевузовский[13].

Інформаційні технології дозволяють учням, котрі мешкають у віддалених районах країни, отримувати доступом до інформаційних ресурсів і спеціальним знань, які відсутні за місцем проживання. Це ж відбувається (хоч і що на вельми обмеженому масштабі) на жителів країн, які мають змоги одержати повноцінну освіту у своїй країні. У розвиненому суспільстві інформаційні супермагістралі зроблять зазначену можливість технічно реалізованої практично повсюдно; стане ця технічні можливості істинної реальністю, залежить не від технологій.

У самі навчанні, як свідчить досвід, дуже потрібні принесені інформатизацією технології мультимедіа, що дозволяють робити доступнішими складні абстрактні побудови, необхідних освіти високому рівні – процес, початок якого академік Єршов назвав свого часу «візуалізацією абстракцій». Вже час мультимедійні технології, разом із гіпертекстової структурою навчального матеріалу, дозволяють створювати високоефективні кошти навчання – електронні книжки,мультимедиа-енциклопедии, комп'ютерні фільми, бази даних, і т.д., що дозволяють об'єднати текстову, графічну, аудіо- і відеоінформацію,анимации[14].

У суспільстві може бути повний чи частковий відхід школи від традиційної класно-урочної системи. Індивідуалізація навчання, можливість організації з допомогою інформаційних технологій «персональних освітніх траєкторій» учнів, можуть призвести для заміни цієї класичної моделі організації навчання напроектно-групповую і індивідуальну моделі. Проте, й у рамках класно-урочної системи, за умови, що комп'ютерами (об'єднаними в локальну мережу) оснащені все робочі місця учнів і викладачів, інформаційні технології навчання може бути ефективні. Вони дозволяють вчителю індивідуалізувати навчання й поточний контроль знань. Шкільна (університетська) бібліотека стаємультимедиа-центром, неї учням і викладачам надходить інформація, як і друкованому, і у електронному вигляді.

Проте, залишаються актуальними слова, сказані генеральним директором ЮНЕСКОФ.Майором: «Технології розвиваються швидше, ніж можливості їх використання, якими володіє освіту». Дехто з відзначеної вище явищ поки слід розглядати це як тенденції, ніж реальності розвиненого інформаційного суспільства.

На думку, навчання у школі має забезпечити формування в учнів нових знань і умінь, способів діяльності, що їм знадобляться у новій інформаційної середовища проживання, зокрема й у здобуття освіти за умов використання інформаційних технологій навчання. Отже, метою цього дослідження цій підставі є розробка методичної системи навчання соціальної інформатики учнів середніх загальноосвітніх шкіл.

1.3 Сучасне стан та розвитку курсу інформатики для основний школи з допомогою питань соціальної інформатики

Розглянувши значимість питань соціальної інформатики у розвиток сучасного суспільства, з'ясуємо, наскільки розглядаються соціальні аспекти інформатики в шкільному курсі, які питання зачіпаються щодо.

Стандарт середнього (повного) загальної освіти поИнформатике і ІКТ затверджений наказом Міносвіти Росії від 5 березня 2004 р. На базовому рівні визначає об'єм і зміст навчального матеріалу, запропоновані школою учням, входять такі розділи:

ІНФОРМАЦІЙНІПРОЦЕССЫ:

1. Уявлення інформації.

2. Передача інформації.

3. Обробка інформації.

4. Комп'ютер як універсальне пристрій обробки інформації.

5. Інформаційні процеси у суспільстві. У цей розділ включено такі питання соціальної інформатики: Інформаційні ресурси суспільства, інформаційна безпеку, інформаційні етика право.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Через війну навчання учень повинен використовувати надбані знання й уміння в практичної роботи і повсякденні, до таких знань у сфері соціальної інформатики ставляться: вміння передавати інформацію з телекомунікаційним каналів зв'язку у навчальній й особистої листуванні, використовувати інформаційні ресурси суспільства із дотриманням відповідних правових і соціальних етичних норм.

Останнім часом видається дуже багато підручників і методичних посібників з інформатики. З одного боку, це допомагає вчителям, їм є із чого вибирати необхідний матеріал щодо уроків. Але, з іншого боку, вибирати стає дедалі складніший і складніше через кількість інформації.

Проведемо аналіз програм базового курсу інформатики в основний школі (7-9 класи) й у старшому ланці (10-11 класи). З'ясуємо де, які теми розділу «Основи соціальної інформатики» розглядаються й скільки навчальних годин виділяється для цієї теми.

Підручник А.А. Кузнєцова «Основи інформатики» (8-9 класи). У запровадження до курсу даються початкові уявлення про предмет інформатики, основних областях діяльності, що з застосуванням інформатики, і обчислювальної техніки - 2 години. 10 годин відводиться наступним тем: «Інформація і управління» (4 години) і «Уявлення і передачі інформації» (6 годин). Формуванню учнями знання сучасній науковій картині світу, про інформаційних процесів у живої природи, суспільстві, техніки і т.д. приділяється всього 2 години. На освоєння курсу пропонується 68 навчальних годин, їх 12 годин приділяється теоретичних підвалин інформатики Питання соціальної інформатики нерассматриваются.[15]

Підручник О.Г.Гейна. А.І.Сенокосова «Інформатика» (7-9 класи) спрямовано оволодіння учнями конкретних навичок користування інформаційних технологій у різноманітних галузях людської діяльності. До теоретичних підвалин інформатики ставляться теми: «Поняття інформації. Види інформації» (7 клас, 2 години), «Кодування інформації.Двоичное кодування. Кількість інформації» (9 клас, 2 години). Соціальні аспекти інформатики не розглядаються. На вивчення курсу відводиться по 68 годин на кожному класі, них тільки 3 години теоретичноїинформатики[16].

Підручник Н.В. Макарової «Інформатика. Базовий курс» (7-9 клас), передбачає формування інформаційної культури школяра, під якої розуміється вміння цілеспрямовано працювати з туристичною інформацією і використовуватиме цього можливості комп'ютера, залишаючи осторонь соціальні аспекти інформатики. Програмою передбачено теми теоретичної інформатики: «Поняття інформації. Уявлення інформації» (7 клас, 2 години % «Інформаційна діяльність людини» (7 клас, 1 годину), «Інформаційні процеси» (7 клас, 1 годину), «Уявлення про об'єкти навколишнього світу» (7 клас - 8 годин, 8 клас - 2 години) «Інформаційна модель об'єкта» (8 клас - 2 години). На вивчення курсу відводиться 204 години, по 68 годин на кожному класі. Теми теоретичної інформації викладаються протягом 22часов.[17]

Підручник О.Г. Кушніренко,Г.В. Лебедєв,Я.Н.Зайдельман. Інформатика. 7-9класси[18]. Новий підручник інформатики продовжує лінію шкільного курсу інформатики, розпочату 1985 року академіком О.П. Єршовим. Підручник багато в чому спирається подібний до попереднього підручник цьогоколлектива[19] і розвиває його основні ідеї, адаптовані вивчення в 7-9 класах. Чільну увагу автори приділяють загальним принципам обробки інформації, незалежною від конкретної технічної бази. Спеціалізоване програмне забезпечення (система Кумир) дбає про всіх типах комп'ютерів, наявних у російських школах. Питання соціальної інформатики не розглядаються.

Підручник І.Г.Семакин,Т.Ю.Шеина. Викладання базового курсу інформатики. Підручник призначений з вивчення базового курсу інформатики в 8,9 класах загальноосвітніх шкіл. Зміст підручника відповідає рекомендованому Міністерство освіти обов'язковому мінімуму змісту предмета. Підручник розділений на частини. Перша частина підручника забезпечує обов'язковий мінімальний рівень вивчення предмета. Матеріал другій частині орієнтовано поглиблений курс інформатики. В другій частині зачіпаються такі питання: «Інформаційні ресурси сучасного суспільства, Проблеми формування інформаційногообщества»[20].

ПідручникA.T.Гейна, І.Залогогова «Інформатика» (7-9 класі) Підручник призначений вивчення базового курсу інформатики в 7-9 класах загальноосвітніх шкіл. У підручнику не містяться питання,затрагиваеми щодо теми основи соціальної інформатики.

ПідручникA.T.Гейна, Н.А.Юнермана «Інформатика» (10-11 класі) включає світоглядний аспект, пов'язані з формуванням поглядів насистемно-информационном підході до аналізу навколишнього світу, про роль інформацією управлінні, особливостях самоврядних систем, загальних закономірності інформаційних процесів, але цієї теми дається лише 3 години. На вивчення курсу відводиться по 68 годин на кожному класі, них тільки 3 години - теоретичної інформатики. Питання соціальної інформатики нерассматриваются.[21]

Підручник Н.В. Маркової «Інформатика» (10-11 клас)

У означеному навчальному посібнику варто виокремити такі змістовні лінії: навчання соціальний інформатика школа

· Інформація і інформаційні процеси;

· Технології обробки текстовій інформації;

· Технології обробки числової інформації;

· Технології зберігання, пошуку істини та сортування інформації;

· Мультимедійні технології;

Соціальна інформатика порушується тільки у темі: «Від індустріального суспільства до інформаційного», На вивчення теми приділяється одинчас..[22]

Підручник Н.В. Макарова Інформатика і ІКТ для 10 класу.Ориентирован на вивчення старшокласників, пропонує теоретичний матеріал з вивчення інформаційно-комунікаційних технологій роботи у комп'ютерну мережу і розробкипроекта.Рассматривает такі питання соціальної інформатики: "Інформаційний процес", "Інформаційна модель об'єкта", також присутній практикум зі створення проекту "Життя без сигарет" у якому розглядаються соціальні аспектикурения.[23]

Підручник "Інформатика і ІКТ" для 11 класу автори: Н.В. Макарова.Ориентирован навчання старшокласників.Рассматривает теоретичний матеріал з основ соціальної інформатики.Включает такі теми:

Від індустріального суспільства до інформаційного.

Інформаційна культура сучасної людини

Інформаційні ресурси.

Етичні і правові норми інформаційну діяльність людей

Інформаційнабезопасность[24]

Програма «Інформатика 10-11» автори: І.Г.Семакин. Є. К.Хеннер. Запропонований курс інформатики є профільним для старшої школи,изучаемий з часів освоєння учнями базового курсу інформатики в основний школі. Цей курс розрахований для старшої школи загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням дисциплін освітніх областейобществознания і філології. Запропонований курс складається з інваріантної і варіативної частин.Инвариантная частина курсу розглядає такі теми: «Структура і змістом предметної в галузі сучасної інформатики» (3 години), «Інформаційні ресурси комп'ютерних мереж» (3 години), «Соціальна інформатика» (3 години). Питання розглянуті з соціальної інформатики: інформаційні ресурси; інформаційне суспільство; інформаційна культура; правове регулювання у інформаційнійсфере[25]

Підручник для 10-11 класів. Інформатика і інформаційні технології.Н.Д.Угринович Підручник призначений з вивчення курсу «Інформатика і інформаційні технології» (ІІТ) в загальноосвітніх установах.Учебно-методический комплект (підручник, практикум, методичне керівництво, комп'ютерний практикум на CD-ROM), куди входить даний підручник, цілком відповідає розробленого Міністерство освіти новому загальноосвітнього стандарту по ІІТ і відданість забезпечує можливість вивчення поглибленого курсу ІІТ в 10-11 класах по природно-математичним,информационно-технологическому і загальноосвітнього профілів. Особливу увагу приділено вивченнюобъектно-ориентированного програмування мовоюVisualBasic, основ логіки, систем числення і комунікаційних технологій. Зміст підручника відповідає програмі вступних іспитів з інформатики до вузів і можна використовувати на підготовку до іспитів. На вивчення соціальної інформатики відводиться ціла глава – «Інформатизація суспільства», у якому включено 6 параграфів:

· Інформаційне суспільство

· Інформаційна культура

· Правова охорона програм, тож даних

·Лицензионное ПО

· Правова охорона інформації

· Захист інформації

Отже, аналізуючи вище наведені програми наукову і методичну літературу, бачимо, що у сьогодні шкільний курс інформатики більшою мірою розглядає розділи, пов'язані з комп'ютерною обробкою інформації, а «Соціальна інформатика» представлена не в всіх навчальних видання і, зазвичай, орієнтована на старшу школу (10-11 клас). Для 8-9 класу помітні матеріал в підручнику І.Г.СемакинТ.Ю.Шейна. Для 10-11 класу матеріалу значно більше, можна знайти підручників Макарової Н.В. іУгриновичаН.Д. для 10-11 класів.

Як зазначено в дослідженняхК.К. Коліна, соціальна інформатика пройшла етап інституціоналізації, нині навчальний курс з соціальної інформатики використовують у програмах підготовки студентів низки провідних ВНЗ Росії (>МГСУ, МДУ їм М. В. Ломоносова, Інститут молоді та т.д.). Нами визначено, що такий самий курс проводився на ліцеїнаучно-инженерного профілю (>ЛНИП, р. Корольов Московська область) та інших середніх загальноосвітніх установах. Позитивні результати проведення занять із соціальної інформатики у вищих і середніх професійних навчальних закладах послужило основою експерименту для впровадження курсу «Соціальна інформатика» у загальноосвітніх установах.

Сьогодні, питання відбору змісту освіти є складною і актуальною проблемою, постійно яка залучає вчених, методистів, викладачів. Існує велика кількість різних підходів до викладання, у процесі розробки й реалізації яких виробляється специфічна мова навчальних дисциплін, виявляються засадничі поняття освітніх областей, визначаються утримання

Схожі реферати:

Навігація