Реферати українською » Педагогика » Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання


Реферат Організаційно-педагогічні вимоги до кабінету інформатики в умовах реалізації різних форм навчання

і реальне середовище. На ті дні в розклад уроків включаються або найважчі предмети, або середні й легкі по труднощі предмети, але у більшій кількості, ніж у інші дні тижня.

При роботи у кабінеті слід виходити із необхідності інтенсивного і водночас ефективне використання ВМ. Навчальне навантаження кабінету повинна бути щонайменше 36 години на тиждень, і з урахуванням позанавчальної роботи кабінет має до 12 годин на день.

Час, вільний від обов'язкових занять із програмі курсу інформатики, необхідно використовуватиме проведення профільного навчання дітей і гурткової роботи з учнями. У цьому можливе залучення до такої роботі учнів молодших класів. Потрібно створення із найбільш творчо активних учнів деякою ініціативної групи, яка поруч із через участь у гурткової роботі може виконувати це й окремі роботи, пов'язані із устаткуванням кабінету, виготовленням й розробкою різноманітних навчальних допомог і програмних засобів, дозволяють залучити інших учнів роботи з ВМ. Це то, можливо, наприклад, стінна чи електронна газета про життя жінок у школі, створенняWeb-страниц тощо. Бажано також залучити до позакласної працювати з учнями їхніх батьків.

Міністерство освіти Росії розроблено лист «Про організацію використання інформаційних і комунікаційних ресурсів у загальноосвітніх установах» від 13.08.2003 №01–05–088 ІН, у якому зазначається, що що у школах комп'ютери «застосовуються переважно з вивчення інформатики у межах навчального предмета».

У листі рекомендується прийняти термінових заходів до збільшення часу використання комп'ютерів у навчанні інших предметів та молодіжні організації доступу і перспективи використання комп'ютерна техніка учнями увнеучебное час. «Кошти інформаційних і комунікаційних технологій школи можуть і мають використовуватися із дотриманням правил гігієни і техніки безпеки до 12 годин на день». У до листа «Рекомендаціях з організації ефективне використання комп'ютерної бази на загальноосвітніх установах» відзначається, що з позаурочний час необхідно організувати:

- проведення і консультування проектної діяльності учнів у різних предметних областях у частині, що з застосуванням ІКТ;

- доступом до засобам ІКТ, іншим ресурсів і допомогу у тому застосуванні які навчаються й моїм співробітникам загальноосвітнього установи;

- надання консультативної допомогу й позаурочну діяльність із застосуванням ІКТ;

- роботу шкільних засобів із застосуванням ІКТ;

- дозвілля дітей у шкільному комп'ютерному клубі.

У кабінеті ж інформатики можуть бути і організовані дистанційне навчання перебуває й у телекомунікаційних проектах інші види позаурочної діяльності учнів та вчителів.

Розглянемо матеріальні і санітарно-гігієнічні умови функціонування кабінету інформатики.

До приміщенню кабінету інформатики пред'являються досить жорсткі вимоги, зумовлені, передусім, СанПіН 2.2.2.542–96 і СанПіН 2.4.2.1178–02. Ці вимоги стосуються цілого ряду параметрів.

Вимоги до приміщення, мікроклімату, освітленості, устаткуванню робочих місць, режимові і роботи, профілактичні заходи наведені уСанитарних правила і нормах СанПіН 9–131РБ2000 «Гігієнічні вимоги довидеодисплейним терміналам,електронно-вичислительним машинам та організації праці».

Конче важливо, щоб приміщення для установки ПК відповідало необхідним гігієнічним вимогам, дотримання яких сприяла б оптимізації процесу і збереження здоров'я.

Для забарвлення стін приміщення треба використовувати фарби холодних тонів: ясно-зелений, ясно-блакитною, ясно-сірий. Допускається забарвлення стінсветло-бежевим, ясно-жовтим кольором чи кольором слонової кості. У цьому поверхні стін мали бути зацікавленими матовими.

Робота на ПК призводить до зниження концентрації кисню, підвищенню озону, концентрації його можуть перевищувати гранично припустимі для атмосферного повітря. З цих причин приміщення з ПК повинні прагнути бути обладнані припливно-витяжної вентиляцією, які забезпечують оптимальний температурно-зволожувальний режим.

За відсутності вентиляції і кондиціонерів необхідно організовувати провітрювання з кожної зміні й у будь-яку погоду. Якщо дозволяють погодні умови, то заняття проводяться при відкритихфрамугах, стулках віконних рам чи вікнах.

При організації кабінету інформатики потрібно враховувати правила пожежної і електробезпеки.

Кабінет інформатики має бути обладнаний засобами пожежогасіння. Пожежна безпеку кабінеті організується відповідно до Правилами пожежної безпеки для загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дошкільних, позашкільних та інших навчально-виховних установ.

Всі використовувані демонстраційні, лабораторні та інші електричні прилади повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок і Правил техніки безпеки напругою до 1000 У під час проведення занять в кабінетах навчального закладу та практики учнів на промислові об'єкти.

Також приміщення кабінету інформатики повинен мати природне, і штучне висвітлення. Несприятливі умови висвітлення ускладнюють роботу за минулийвидеотерминалами і сприяють формуванню відхилень у функції зору.

Правильна посадка учнів за робочим столом з ПК сприяє нормального функціонування органів прокуратури та систем організму, профілактиці порушення постави і зору, збереження здоров'я і доброї працездатності. Правильна посадка забезпечується добором столу" й стільця відповідно до зростанням які у взуття. За правильної посадці учні повинні сидіти прямо, навпаки відеомонітора, не сутулячи.Спина повинен мати опору у сфері нижніх кутів лопаток, передпліччя має перебувати під прямим кутом стосовно плечам і спиратися на похилу поверхню столу" з клавіатурою; цим знімається статистичне напруга з м'язів плечового пояса і рук.

Раціональний режим занять із використанням ПК передбачає дотримання регламентованої тривалості безперервної роботи за ПК і перерв, і навіть обов'язкового проведення профілактичних заходів, вкладених у охорону здоров'я учнів.

Нехтувати виконанням комплексів вправ для очей,физкультминутками іфизкультпаузами годі було, оскільки проведення їх покращує функціональне стан зорового аналізатора, центральної нервової, серцево-судинної, дихальної, м'язової та інших систем організму, сприяє ліквідації застійних явищ у нижній половині тіла, і ніг, які виникають під час роботи вагітною сидячи, покращує кровопостачання мозку.

Наступного параграфі ми розглянемо педагогічні вимоги до оснащенню кабінету інформатики.


1.2 Педагогічні вимоги побудувати простору кабінету інформатики

Крім організаційних вимог кабінет інформатики пред'являє і педагогічні вимоги побудувати простору кабінету.

Відповідно до, навчальні приміщення мають включати: робочу зону, робочу зону вчителя, додаткове простір розміщувати навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання, зону для індивідуальних занять учнів і яка уможливила активної діяльності.

Розглянемо розміщення робочих місць і обладнання кабінеті інформатики. Найвища вимога оптимального розміщення мають включати:

- безпеку роботи учнів, вчителя і устаткування;

- зручність учнів;

- зручність для вчителя з погляду управління уроком, поєднання різної форми навчання, організації контролю;

- зручність обслуговування і ремонту;

- оптимальне використання площі приміщення.

Розглянемо і оцінимо основні варіанти розміщення робочих місць учнів, що може здійснюватися такими способами:

-рядное – історично перший тип розміщення комп'ютерів у кабінеті інформатики, у якому столи розташовані традиційно;

- центральне розміщення, у якому два низки столів з ВМ стоять без розриву у центрі кабінету, які екрани звернені в супротивники;

-периметральное розміщення, у якому столи з ВМ розташовуються попід стінами кабінету. Цього варіанта розміщення у найбільшою мірою відповідає вимогам СанПіН.

Розстановка робочих місць які у кабінеті має забезпечити вільний доступ учнів та їхні вчителі під час уроку до робочого місцеві, можливість активного спілкування між учнями і вчителем. Робота за ВМ має здійснюватися при штучному висвітленні і зашторених вікнах, що дозволяє забезпечити на робочих столах постійний рівень освітленості.

Проте можливі й інші виходи розміщенняРМУ. Вони часто або відповідають СанПіН, або незручні щодо занять, або нераціонально використовують площа кабінету.

Зауважимо, що оригінальний і цікаве у багатьох відносинах рішення може бути дозволено органами СЕС. Зокрема, вони не виконуються вимоги щодо відстані між бічними поверхнями відеомоніторів, орієнтації щодо віконних отворів, кількості працівників ВМ. Тому всі авторські розробки, що стосуються планування кабінету інформатики, і робочих місць учнів, би мало бути старанно продумані, сплановані і узгоджені з органамиГоссанепиднадзора.

Нові СанПіН пред'являють підвищені вимоги до навчальної меблів. Так було в навчальних класах можна застосовувати столи учнівські, столи аудиторні, креслярські чи лабораторні. Розстановка столів, зазвичай,трехрядная, але можливі варіанти з дворядної чиоднорядной розстановкою столів.

Учні мають забезпечуватися зручним робочим місцем за партою чи столом відповідно до зростом і станом зору слуху. Для добору меблів відповідно зростанню учнів виробляється її колірна маркірування.

Задля реалізації функцій кабінету інформатики він оснащується матеріальними засобами, відповідно до «>Перечням коштів обчислювальної техніки, навчального устаткування, базовий і прикладного програмного забезпечення кабінетів інформатики, класів ВМ у навчальних закладах системи загальної середньої освіти».

У кабінеті ж повинен використовуватися комплект технічних засобів навчання, наявний у шкільництві.

Аби вирішити завдань, завдань, які сучасним утворенням цілому і шкільної інформатикою зокрема, необхідно створення навчально-матеріальної і матеріально-технічної бази інфраструктури нових інформаційних технологій навчання.

Вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду використання комп'ютера з метою навчання, теоретичні дослідження у сфері проблем інформатизації освіти дозволяють укласти, що вмикання комп'ютера в навчальний процес надає певний вплив в ролі засобів, які у процесі викладання тієї чи іншої предмета, а саме застосуванняСНИТ деформує традиційно сформовану структуру процесу. У цьому змінюються як організаційні форми, засоби навчання, але й об'єм і зміст досліджуваного матеріалу. Останнє зумовлено багатьох чинників, у тому числі найбільш значимими вважатимуться економію навчального часу з допомогою винятку рутинних операцій обчислювального характеру і числового аналізу; розширення й поглиблення досліджуваної предметної області протягом рахунок моделювання, імітації досліджуваних процесів і явищ, і навіть використання периферійного устаткування ВМ, навчального, демонстраційного устаткування,сопрягаемого з ВМ, з метою організації дослідницької діяльності учнів; розширення сфери самостійної діяльності учнів.

Отже, то ефективність навчання у кабінеті інформатики визначається, крім іншого, технічними і експлуатаційними характеристиками використовуваних ВМ.

У працях розглядається склад матеріально-технічної бази, яка орієнтована використання коштів нових інформаційних технологій у процесі вивчення курсу інформатики, і інших предметів, що включає:

Кабінет інформатики для викладання курсу інформатики, технологій і окремих загальноосвітніх предметів з допомогоюСНИТ, до складу якої входить:

- комплект навчальної обчислювальної техніки, має характеристики, задовольняютьпсихолого-педагогическим,ергономическим, санітарно-гігієнічним і технічним вимогам;

- навчально-методичний комплекс, орієнтований використання коштів НІТ і готовий до викладання загальноосвітніх предметів.УМК доцільно формувати як блокової структури, допускає можливість «нарощування» до основного блоку інших блоків та йогоперекомплектацию відповідно до цілям й завданням досліджуваного навчального матеріалу;

- спеціалізована меблі і оргтехніка;

- пристрої і кошти, щоб забезпечити техніку безпеки під час роботи у кабінеті інформатики.

У випадку індивідуальної, груповий, колективної роботи з допомогою ВМ, соціальній та разі потреби застосування навчального, демонстраційного устаткування,сопрягаемого з ВМ, учні можуть займатися 2–3 рази на тиждень у кабінеті інформатики за окремим розкладом.

Інформаційна мережу навчального закладу, що забезпечує:

- зв'язок міжКУВТ, розміщеним у кабінеті інформатики, і автономними ВМ, розподіленими на інших шкільним кабінетах;

- доступом до телекомунікаційному серверу навчального закладу.

Отже, для реалізації завдань та змісту робіт, відзначеної вище, кабінет інформатики оснащується матеріальними засобами відповідно до «Типового переліку засобів і навчально-виробничого устаткування загальноосвітніх і шкіл», «Вимог доаппаратурно-программним комплексам з урахуванням персональних комп'ютерів під навчальні закладів» і додаткових інструктивно-методичних рекомендацій, іншихнормативно-распорядительних документів освіти.

Отже, ми розглянули, які педагогічні вимоги кабінет інформатики у звичайній школі пред'являє побудові його простору: розміщення робочих місць учнів та їхні вчителі, розміщення устаткування, оснащення матеріальними коштів реалізації функцій кабінету інформатики.

Основою комп'ютерного устаткування сучасного кабінету інформатики може бути комп'ютер вчителя, т. до. а може виконувати функції «локального серверу», забезпечуючи доступ з комп'ютерів які у локальну мережу всього освітнього закладу, а ще через неї – до Інтернету. До учительському комп'ютера підключається весь необхідний комплект периферійних пристроїв, у тому числі може бути:

- принтер;

-медиапроектор;

- сканер;

- груповийвидеотерминал, для реалізації технологій дистанційного навчання, проведення спільних уроків як відеоконференції тощо.;

-аудиосистема, підтримує можливості виведення звуку з комп'ютера вчителя, з аналогового аудіо й іншімедиатехнологии тощо.

1. Бути забезпечений засобами, що дозволяє навчати учня практичним предметним, між- інадпредметним навичок

- необхідне апаратне і забезпечення практичних і лабораторних робіт, дидактичні набори і комплекти карток з термінами, малюнками, канцелярське приладдя, персональні комп'ютери для індивідуальної роботи, набори для моделювання,программируемие конструктори тощо.

2. Бути забезпечений засобами, забезпечують комфортні умови пізнавальної діяльності учнів із різними особливостями психофізіологічної сфери

- у кабінеті інформатики необхідні ресурси, щоб забезпечити різні способи сприйняття однієї й тієї ж нового матеріалу, усе це можливе лише за наявності різноманітного дидактичного оснащення, що потребує залучення різних каналів отримання;

3. Забезпечувати умови,инициирующие і підтримують мотивацію до вивчення інформатики

- у кабінеті можуть бути різні освітні, пізнавальні, електронні і неелектронні ресурси. Залежно від цього, якщо це кабінет входить у профільних у цьому освітньому установі на формування високого рівня інтересу потрібно понад складне оснащення, наявність наукових текстів і устаткування, забезпечує поглиблений рівень вивчення інформатики. У предметних непрофільних кабінетах інформатики вчителю необхідно матимуть можливість забезпечувати вікову зміну мотивів діяльності своїх учнів;

- предметний кабінет інформатики має бути оснащений відповідно до віком і основним профілем школи.

Отже, вчителю необхідно представляти кабінет інформатики, з розглянутих вище позицій, як розвитку учня. Лише цього випадку єдність зовнішніх вимог, і власної професійної позиції вчителя створить необхідну розвиваюче середовище й у учня.

Стан здоров'я учнів – важливий показник роботи кожного вчителя у сфері використанняздоровьесберегающих принципів навчання. Стану втоми, порушення уваги, ослаблення пам'яті, імунітету – усе це показники неправильно організованого процесу у шкільництві. Негативні емоційні стану, порушення постави, зниження гостроти зору – показники неправильно організованого уроку. Свою роль цих ситуаціях грає виконаннявалеологических вимог як до організації процесу навчання, до організації простору конкретного кабінету інформатики.

Учитель інформатики реалізує своєї діяльності систему компетенцій, які забезпечують можливість оптимально і ефективно проаналізувати і спроектувати освітній простір уроку на засадахздоровьесберегающих технологій:

1. Знання проздоровьесберегающих принципах організації уроку та простору предметного кабінету.

2.Навики організації навчання учнів через різні канали сприйняття інформаціі залежно від вікових особливостей учнів, і навіть цілей

Схожі реферати:

Навігація