Реферати українською » Педагогика » Дидактика як теорія освіти і навчання


Реферат Дидактика як теорія освіти і навчання

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
завдань дидактики полягає у активізації загального розвитку молодших школярів, у створенні спеціальних умов підвищення загальноосвітнього рівня розвитку. Важливе значення тут мають безпосередні спостереження явищ природи, дитячі твори, опора на особистий досвід дітей, послідовна логіка підбору і викладу навчального матеріалу. Друге завдання залежить від пошуках можливостей зближення змісту навчальних предметів із сучасною наукою.Исследователями (У. У. Давидов, Д. Б.Эльконин) у процесі експерименту у шкільництві доведено можливість підвищити рівень теоретичних знань молодших школярів, глибшого формування в них абстрактного мислення.

Деякі педагоги і психологи пропонують для успішного оволодіння навчальним матеріалом використовувати теорію поетапного оволодіння розумовими діями (П. Я- Гальперин, М. Ф. Тализіна та інших.). Насамперед необхідно, щоб учні зрозуміло і чітко усвідомлювали мислительну завдання. Потім етап предметних (матеріалізованих) дій, т. е. коли мислительна діяльність відбувається переважно з допомогою спеціально підібраних предметів чи його які заміняли малюнків, схем, креслень тощо. п. (наприклад, дитина, вважаючи, пересуває кубики).

На наступний етап розумові дії школярів стають теоретичними, проте протікають обов'язково спираючись на зовнішню ситуацію. Наприклад, учень,виучивая матеріал, промовляє подумки з допомогоюречедвигательних реакцій чи вголос хід думки. Він може також, розмірковуючи теоретично, звертатися до наочнимпособиям, текстам та інших матеріальним навчальним об'єктах.

Вищим етапом розумової діяльності вважається таке мислення, коли розумові дії відбуваються у внутрішньому плані, без опертя зовнішню діяльність. Це теоретичне мислення. Така послідовність розумових діянь П.Лазаренка та міркувань можна використовувати як із шляхів реалізації вікових можливостей засвоєння знань.

Перспективним підходом до вдосконалення процесу є формування проблемних ситуацій і завдань у свідомості учнів, пошук самостійних рішень, посилення уваги до пізнавальної активності учнів як чиннику успішного опанування змісту освіти і розумового розвитку (М. М.Скаткин, І. Я. Лернер, А. М.Матюшкин, М. І.Махмутов та інших.).

Реалізація можливостей розумового розвитку та досягнення доступності навчання полягають також у забезпечення і методів процесу з почуттєвим досвідом дитини, з її механізмами почуттєвого пізнання (І. Ф.Свадковский, У. А. Сухомлинський, З. П. Баранов та інших.). Успішність навчання в що свідчить залежить від колій та форм зв'язку навчального матеріалу з предметами, явищами оточуючої дитини дійсності, з його особистим досвідом. Управління почуттєвим пізнанням школярів робить "Навчання глибшим, змістовним і доступнішим.

Сучасною завданням дидактики є розробка дидактичних основ застосування Технічних засобів у навчанні (М. М.Шахмаев та інших.). Нині школи оснащуються сучасними технічними коштами Німеччини та устаткуванням. Проте чи завжди вчитель знає, як правильно їх використати. Педагогічна обгрунтування розумного застосування технічних засобів підвищує результативність процесу.

Нині розробляються питання програмування окремих тим гаслам і розділів навчального матеріалу (Т. А. Ільїна, М. Ф. Тализіна, У. П. Беспалько та інших.).Программированние тексти, матеріали, навчальні посібники створюють додаткові сприятливі умови для засвоєння знань та формування навичок самостійної роботи.

Завдання вдосконалення процесу також у формуванні школярі пізнавальних інтересів, схильностей, позитивних мотивів вчення, потреб (Р. І. Щукіна,М"*"А. Данилов, У. З. Ільїн та інших.). Це необхідна сторона навчально-виховного процесу, які мають спеціально організовуватися. Формування учня як особистості з його духовними і інтелектуальними потребами є у цьому підході.

Важливе завдання на є, наприклад, формування особистісних взаємовідносин дітей у колективі і на навчальний процес та інших.

Комплексне вирішення завдань дидактики у цьому, щоб використовувати усі позитивне до створення повноцінної теорії навчання, що дозволяє плідно реалізувати освітню, розвиваючу івоспитивающую функції процесу. дидактика навчальний програмування освітній


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація