Реферат Юридична освіта

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
взаємозалежних елементах правової культури суспільства.

1. У рівні правосвідомості — відношенні суспільства, держави, особистості права.Правосознанием юриста багато чому визначається ступінь освоєння (висловлювання знання і набутий розуміння) права громадянами, посадовими особами. Від якісної роботи юриста залежить визнання громадянином цінності права у сфері громадських відносин: знання права, розуміння його сенсу, вміння витлумачити ті чи інші положення закону, з'ясувати її мета, визначити сферу дії; запровадити у практичної діяльності добуті правові знання, використовувати закон захисту своїх прав, свобод і законних інтересів; вміти поводитися із складних правових ситуаціях та ін.

Але це значить, що законослухняний громадянин (не юрист) повинен збагнути вершини юриспруденції. На відміну від юриста-професіонала він використовує мінімум правових знань, потрібного щодо його роботи, поведінки у побуті, сім'ї. Це насамперед, знання принципів права, основних норм конституційного (правничий та свободи, виборча система та інших.), трудового, сімейного, громадянського, підприємницького права, розуміння єдності правий і обов'язків, відповідальне ставлення до здійснення. Громадянину мали бути зацікавленими загалом відомі норми, що передбачають і регулюючі юридичну відповідальність, загальний порядок притягнення до ній, вік, від якого настає юридична і, кримінально-правова відповідальність, а комерсантів — цивільно-правова відповідальність.

Професійне правосвідомість юриста є чинником на загальний стан дотримання правових норм, що забезпечують правничий та свободи людини. Воно відрізняється непросто стійко позитивним ставленням права та практиці його застосування, а й згодою з правовими вказівок, тобто солідарністю з законодавцем. Розуміння корисності, потребі - і справедливості застосування закону, звичка його дотримуватися — характерні риси правосвідомості юриста, які позитивно позначаються правосвідомості людей, що стоять поруч контактують.

Держава повинна піклуватися, щоб кожен суддя, прокурор, слідчий та інші працівники юридичного праці мали необхідну нормативну літературу із службовому кабінеті, постійно працював?: із нею, мали змогу спілкуватися на семінарах, з допомогою держави й самостійно підвищували своє професійне рівень.

Вплив юриста на правосвідомість суспільства виражається, принаймні, в:

— забезпеченні правагрею/сдан на доступом до правової інформації. Однією з основних вимог правової культури громадянина є презумпція знання закону, тобто припущення щодо знанні обличчям закону, що забезпечує нормальне функціонування правової системи;

— розвитку громадяни мають потреби як знати право, а й дотримуватися його. підтримувати правопорядок у державі.

2. У рівніправотворческой роботи і ролі законодавства, ступеня збалансованого відображення у ньому інтересів товариства, соціальних груп, і особистості. Від юриста, розробляє закони, та фахової культури залежить якість законодавства, його продуманість, узгодженість, поєднання динамічності і загальну стабільність, і навіть юридична техніка підготовки: прийняття та опублікування нормативно-правових актів; рішення процедурних законодавчих питань. Юрист бере участь у законотворчому процесі всіх етапах його дії і тим самим визначає рівень законодавчої культури: бере участь із складанні і систематизації інших правових актів, покликаний забезпечувати їх досконалість.

Значну роль грає юрист сприяти прискоренню інтеграції України із Європу, зближенню національного законодавства з європейським правом. Важливо, щобюрист-участник законодавчого процесу або учасника групи з підготовки проекту нормативного акта сприяв своєчасному впровадженню ратифікованих міжнародних конвенцій до національного законодавства, що вони не залишалися лише на рівні побажанні.Нуждаются в серйозному увазі юриста питання імплементації: європейських конвенцій з питань гарантування права і свободи людини.

3. У стані юридичної практики, передусім, діяльності судових правоохоронних органів. Практична діяльність юриста є показник рівня правозастосовчої культури у державі. Вона виявляється у знанні законодавства, із налагодженою роботу з розгляду правових питань, юридичних справ України та доведенні їх до юридичного дозволу. Працівники суду, прокуратури, служби безпеки, міліції, митниці, адвокатури, нотаріату та інших державних та громадських структур, де застосовується працю юриста, тільки з професіоналізму здатні підвищити правову культуру суспільства, соціальної групи, особистості.

Головне у тому, щоб кожен юрист знав національні та Міжнародних нормах захисту права і свободи людини, а й знав, як виводити їх із повсюдну практику правової зашиті й уміло робив це.

Сьогодні у Україні є механізми, котрі чи інакше забезпечують виконання положень Конституції України, положень Європейської конвенції про захист і основні свободи людини. Діє Конституційний Суд. При кожній обласній управлінні юстиції створено регіональні відділення Національного бюро з питань втілення Конвенції про захист і основні свободи людини. Їхню діяльність спрямовано усунення порушень норм Конвенції, збору доказів щодо порушення правами людини. Співробітництво державних та недержавних структур, покликаних надавати їм ефективну допомогу із галузі захисту права і свободи людини, може дати плідні результати і, підняти правову активність громадян, без якої то, можливо високого рівня правової культури суспільства.

4. У затвердженні режиму законності та правопорядку. Стан фактичної упорядкованості громадських відносин, врегульованих з допомогою правових коштів. змістом якого є сукупність правомірні дій суб'єктів права, залежить, передусім, від неухильного дотримання законів юристами як посадовими особами.Правопорядок у суспільстві — показник правової культури як суспільства, а й кожного громадянина. Не можна стверджувати правопорядок не правовими засобами. Юрист — це барометр стану законності, яке переконаність у необхідності дотримання правових розпоряджень є надійною основою режиму дотримання законності громадянами й зміцнення правопорядку у суспільстві. У механізмі затвердження правопорядку юристу належить відповідальна роль як варту правами людини.

Так. особливість роботи міліції у тому. що вони наштовхуються на найширшими верствами населення, найчастіше з людьми, які порушують суспільний лад, а звертаються по роз'яснення, довідками, допомогою, сприянням. Працівники міліції проводять профілактичні розмови чи навіть відповідають громадян. З їхнього діям, культурі громадяни часто судять міліцію загалом. Зі збільшенням правосвідомості та управління культури населення міліція частіше буде контакти з законослухняній частиною населення. Від уміння поводитися, роз'ясняти норми правничий та виконувати професійні обов'язки залежить авторитет законів, держави й міліції, правопорядок у суспільстві.

Основні спеціальні кошти впливупрофессионально-правовой культури юриста на правову культуру суспільства можна зводити до таким:

1) забезпечення належного якості ухвалених законів та інших нормативно-правових актів;

2) справедливе виконання правосуддя і виконання інших професійні обов'язки;

3) запобігання правопорушень і своєчасне розкриття злочинів;

4) професійне виконання кожним юристом своїх повноважень без бюрократичних зволікань, у визначений термін і здатні якісно:

5) правове просвітництво суспільства щодо принципів, і змісту правової держави:

6) інформування громадян про права та обов'язків, про законних засобах їх здійснення;

7) вміння професійно захищати прав людини і громадянина т.п.

Рівень правової культури професійної групи юристів визначається ступенем розвиненості культури кожного члена, його юридичної освіченістю та вищим рівнем кваліфікації. Кожен юрист своєму робоче місце має відповідати займаній посаді, зміцнювати престиж свою професію, підвищувати правову культуру суспільства.

Існує велика кількість юридичних та наукових думок та особливостей правової ситуації у Україні.

На сьогодні у нашій країні дуже розвивається юридичну освіту. Він став популярним нашого часу. Нині у Україні багато юристів із вищою освітою. З одного боку це надзвичайно перспективне нашій країні, але з іншого – це можуть призвести до безробіттю, оскільки юристів стало набагато більше, ніж власне підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності. Це може спричинити багато ситуацій у цій у сфері діяльності і це є одним із ознак негативного впливу реальної правової ситуації у Україні під час формування культури юриста.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація