Реферати українською » Педагогика » А.С. Макаренко про виховання дітей у сім'ї та сучасні проблеми сімейного виховання


Реферат А.С. Макаренко про виховання дітей у сім'ї та сучасні проблеми сімейного виховання

Предыдущая страница | Страница 4 из 4
ширших масштабах. Саме, за умов сімейної господарську діяльність, в дітей віком виховуються колективізм, чесність.

Слід зазначити, що теоретичні становища О.С. Макаренка, що стосуються соціальної сутності виховання, його громадського характеру не втратили своєї актуальності й у нинішніх умовах. Вони дозволяють уточнити категоріальний апарат сучасної соціальної педагогіки і думку, зможуть благотворно спричинити процес накопичення достовірного знання на цієї щодо нової наукової дисципліни.

 Отже, виконали поставлених роботі завдання, розглянули особливості виховання у ній, зазначаючи погляди О.С. Макаренка даний питання, цим досягли поставленої мети.


Список літератури

 

1. Виготський,Л.С. Психологія розвитку: Навчальний посібник /Л.С. Виготський - М.: Академія 2006.512с.

2. КуликЛ.А. Сімейне виховання: Навчальний посібник /Л.А. Кулик - М.: Просвітництво 2003.175с.

3. Ковальов, С.В. Психологія сучасної сім'ї: Навчальний посібник / С.В. Ковальов - М.: Просвітництво 1999.270с.

4. Лазарєв А.А. Сімейна педагогіка: Навчальний посібник /А.А.Лазарев - М.: Академія 2005.314с.

5.Лесгафт,П.Ф. Сімейне виховання та її значення: Навчальний посібник /П.Ф.Лесгафт - М.: Просвітництво 1992.200с.

6. Макаренка О.С. Книжка для батьків: [Лекції вихованням дітей] / [>Сост. і автор цих. вступить. статтяК.И. Бєляєв]. – М.: Просвітництво, 1969.–359 з.

7. Макаренка О.С. Вихованням у ній:Изб.пед. твори / [Вступить. стаття Є.Мединского і І. Петрухіна]. –>М.:Учпедгиз, 1955.- 320 з.

8. Макаренка, О.С. Мета виховання: Навчальний посібник /А.С.Макаренко - М.: Педагогіка 1984.380с.

9.  МарковськаН.Г. Місце сім'ї у системі наших ціннісних орієнтацій особистості:Автореф. дні ..>канд.социол. наук. М., 1990.

10.    Батьки і: до питаннядетерминантахдетско-родительских відносин: Збірник наукової праці /Сост. В.А.Соловьева. Кострома: Вид-во КДУ їм. Н.А. Некрасова, 2001.Вип 1.С.102 - 120.

11. Сухомлинський, В.А. Зібрання творів : Навчальний посібник /В.А.Сухомлинский - М. : Логос 1999.400с.

12.Харчев О.Г.,Мацковский М.С. Сучасна родина й її проблемиМ.,1978.

13.Шахторина Є.В. Теорія й методику виховної роботи: Методичні рекомендації для студентів заочного відділення факультету педагогіки і психології. - Калінінград: Вид-во КДУ, 2003. - 24 з.[>1]Лесгафт,П.Ф. Сімейне виховання та її значення: Навчальний посібник /П.Ф.Лесгафт - М.: Просвітництво 1992.200с.

 Макаренка О.С. Вихованням у ній:Изб.пед. твори / [Вступить. стаття Є.Мединского і І. Петрухіна]. –>М.:Учпедгиз, 1955.- 320 з.

[2] Макаренка, О.С. Мета виховання: Навчальний посібник /А.С.Макаренко - М.: Педагогіка 1984.380с.

[3] Макаренка О.С. Вихованням у ній:Изб.пед. твори / [Вступить. стаття Є.Мединского і І. Петрухіна]. –>М.:Учпедгиз, 1955.- 320 з.

[4] Макаренка О.С. Вихованням у ній:Изб.пед. твори / [Вступить. стаття Є.Мединского і І. Петрухіна]. –>М.:Учпедгиз, 1955.- 320 з.

[5] Макаренка О.С. Книжка для батьків: [Лекції вихованням дітей] / [>Сост. і автор цих. вступить. статтяК.И. Бєляєв]. – М.: Просвітництво, 1969.–359 з.

[6] Макаренка О.С. Книжка для батьків: [Лекції вихованням дітей] / [>Сост. і автор цих. вступить. статтяК.И. Бєляєв]. – М.: Просвітництво, 1969.–359 з.

[7] Макаренка, О.С. Мета виховання: Навчальний посібник /А.С.Макаренко - М.: Педагогіка 1984.380с.

[8] КуликЛ.А. Сімейне виховання: Навчальний посібник /Л.А. Кулик - М.: Просвітництво 2003.175с.

[9] МарковськаН.Г. Місце сім'ї у системі наших ціннісних орієнтацій особистості:Автореф. дні ..>канд.социол. наук. М., 1990.

[10] Лазарєв А.А. Сімейна педагогіка: Навчальний посібник /А.А.Лазарев - М.: Академія 2005.314с.

[11] Батьки і: до питаннядетерминантахдетско-родительских відносин: Збірник наукової праці /Сост. В.А.Соловьева. Кострома: Вид-во КДУ їм. Н.А. Некрасова, 2001.Вип 1.С.102 - 120.

[12]Харчев О.Г.,Мацковский М.С. Сучасна родина, і її проблемиМ.,1978.

[13] Сухомлинський, В.А. Зібрання творів : Навчальний посібник /В.А.Сухомлинский - М. : Логос 1999.400с.

[14]Харчев О.Г.,Мацковский М.С. Сучасна сім'я Хандросів і її проблемиМ.,1978.

[15] Батьки і: до питаннядетерминантахдетско-родительских відносин: Збірник наукової праці /Сост. В.А.Соловьева. Кострома: Вид-во КДУ їм. Н.А. Некрасова, 2001.Вип 1.С.102 - 120.


Предыдущая страница | Страница 4 из 4

Схожі реферати:

Навігація