Реферати українською » Педагогика » Спостереження за змінами у природі й ведення календарів природи в молодших класах допоміжної школи


Реферат Спостереження за змінами у природі й ведення календарів природи в молодших класах допоміжної школи

тощо.). Це служить стимулом у розвиток інтересу й спостерігач ности. Кожен учень прагне помітити щось нове, аби взяти в оформленні розжарюваний даруючи.

Зміст календаря услож няется принаймні придбання навчаючи щимися нових знань. Вже 1 клас се учні внаслідок своїх на блюдений можуть, наприклад, такі запитання:

1. Коли облетіло листя усім деревах у нашій саду?

2. Коли з'явилися перші за мерзшие лужицы?

3. Коли отримали тепло школу?

4. Коли ми наділи зимові пальто?

5. Що перебуває під снігом?

6. Де сідають горобці в мо троянди?

7. Після чого катаються у які иг ры грають діти взимку?

8. Коли починається танення сні га у парку, лісом?

9. Коли з'являється перша трава?

10. Відчинивши вікна у шкільництві?

11. Коли распустились листочки на берізці? Якого вони кольору?

Отже, із першого класу діти привчаються систематично наблю дати природу, дізнаються, що осінь змінюється взимку, зима – навесні, ве сну – влітку. Календар природи привчає дітей розглядати каж дое явище рухається, розвитку, засвоїти характерні риси кожного пори року. На літо учням можна надати завдання намалювати і розфарбувати ягоди, гриби, овочі.

У перші дні вересня навчай тельница розпитує учнів 2 класу у тому, як вони відпочивали, яких лісових звірят бачили, на блюдали через польовими роботами, виконали чи літнє завдання? Принесенные учнями малюнки обсу ждаются у п'ятому класі, влаштовується невеличка виставка кращих малюнків. За підсумками розмов із дітьми, эк скурсий ранньої осені, кинофиль мов та мистецьких картин за крепляются ознаки літа: солнеч ные спекотні дні, теплі дощі, зе леные листя, збір ягід тощо. буд. Також слід продовжувати оформлення календаря. Можна до полнительно дати дітям частина вус ловных загальноприйнятих знаків за спостереженнями за погодою (див. вище). Ознаки пір року дополня ются відповідно програмі, та розвитку учнів.

Рекомендується продовжувати «чте ние» календаря за минулий що і протягом тижня. На той час діти так і з математики мають знати і не поділяю, частини діб. Коли закрепле але поняття «тиждень», можна соста вити календар озер місяцем і з помо щью вчителя проводити узагальнення із початком місяці. Для оформлення календаря озер місяцем краще брати лист картону, у верхній частині якого робиться напис «Календар природи», нижче укази вается місяць, клас, школа. Після цього аркуші на день поме щаются у певному послідовності (у кожному ряду наклеи ваются аркуші протягом тижня).

У грудні, з впровадження зи ми, вчитель показує дітям та бличку:

Осінні місяці:

1. Вересень. 2. Жовтень. 3. У листопаді.

Потім вчитель прикріплює до дошки календарі за 3 місяці. На уроці арифметики мо жно вважати, як у кожному місяці було дощових і солнеч ных днів (не більше 20), дійти висновків тому, яка в цьому го ду осінь. Учитель може ставити такі питання: «Яким буває ліс восени? Що й робиться з деревами? Що ви на ходили, крім листя, під дубом, під кленом? Які ягоди бачили на горобині? Як люди готуються до зи ме? Якими стали дні?» Для замальовок і записів унизу й з боків календаря оставляются поля завширшки 10-15 див. Рисунка ми і записами розмов у календарі 2 клас са відзначається усе те, що у 1 клас се, і додається: кінець листопа так, туман, сильні морози, заметілі, відлига, поява листя, приліт птахів, перша гроза, льодохід, сезон ные роботи з городі й у саду. На літо дітям дається завдання: записати, яких бачили птахів, зі брати і засушити листя, квіти.

У три класі спостереження услож няются і розширюються. Хлопцям даються поняття: хмари, хмари (з хмар йде дощ), випадання роси, туман, злива, град. Діти мусимо знати назви літніх місяців, ознаки грози. У класі вывеши ваются додаткові умовні позначення (після повного усвое ния понять): «град», «роса», «ту ман», «гроза», «хмарність». У вересень-листопад діти спостерігають за становищем сонця на небі у різний час дня, знайомляться з осінніми розробками полі. Ознаки осінніх місяців понятті учнів стають більш диференційованими: небо – се рої, похмуре, хмарне, блакитне, синє, листя – жовті, червоні, ба гровые, сухі, легкі, опалі. Взимку дається поняття «заметіль», діти відзначають їх у календарі стрілками. У календарі 3 класу отмеча ются все явища, які фиксиро вались один і 2 класі, і прибавля ются нові: остання гроза, відліт граків і шпаків, замерзання ре кі, ставка, льодохід, останні сні жинки, останній заморозок на по верхности грунту, поява прота лин, струмків, перші кучевые хмари на синьому небі, приліт граків, нача ло набрякання нирок в різних расте ний, перша гроза, перші громи, на чало цвітіння верби, лютиков, мать-и-мачехи. Спостереження за погодою ведуться щодня, а доповнення робляться з появою цікавих явищ. На літо дається завдання: зібрати корисні рослини, камінчики, черепашки, виростити у горщику квітка, поспостерігати над поведінкою рибок, прочитати якусь книжку про природу і наприкінці серпня написати невеличке твір з кількох пропозицій на задану тему: «Де був влітку, і що» (найцікавіше, що запам'ятай лось).

У 4 класі все явища, зазначений ные для 1, 2, 3 класів, повинні прагнути бути охоплені вже значно повніше й глибше. Якщо дітям преды дущих класів важко було опреде лити, коли встановилася зима, що сніг багаторазово покривав землю, і потім танув, то 4 клас се це запитання вирішується цілком оп ределенно. Програма вимагає зна ния характерних ознак літа, осені, зими, весни, підбиття ито гов кілька років, визначення температури повітря, засвоєння поняття вітру як руху повітря, знання його значення й користі життя землі. Починаються на блюдения на чотири класі з підбиття підсумків за 2 і трьох класи. Природні явища дедалі більше дифференци руются. Запроваджується поняття про силу вітру. Сила вітру визначається по місцевим ознаками: станом листя, гілок, стовбурів дерев, по диму з труби тощо.

Необходи мость узагальнення за сезон диктує ся завданням навчити дітей розбирати ся в особливостях ве сни, літа, осені і зими, порівнювати пори року і, отже, від личать один сезон від іншого. Через війну роботи з календа рем погоди діти вчаться впізнавати кожне сезон за одному-двом ознаками, а, по ряду їх, приміром: «Взимку холодно, стоять мо троянди, падає сніг, дні короткі, а ночі довгі. Люди вдягаються ті пло, їздять на санях, ріка замерзає, дерева стоять без листя, покриті снігом (лише ялинки так сосни зелено ные)» тощо. буд. Найкраще узагальнювати дані попередній сезон тоді, коли знову наступаюче сезон вже яскраво виражено. І тому необхідно мати наступний матеріал: календарі природи останні 3 місяці; репродукції картин, що зображують досліджуване сезон; експонати, зібрано ные під час екскурсій; дитячі малюнки; вірші, за бридкі, прислів'я, що стосуються зі своєї тематики до попередньому се зону.

У 4 класі також є поняття тим пературы повітря, діти знайомляться з термометром, навчаються відраховувати градуси. Кожен учень має зробити з картону з мотузочками гра дусник, а справжній термометр необхідно встановити надворі на поверсі чи класі. З цієї вре мени чергові записують їх у розжарюваний дарь температуру повітря, ці спостереження проводяться раз на день, але у певний годину, вуста новленный учителем. Діти наблю дають за облачностью, опадами. Можна дати уявлення про про від тенках кольору неба. Учитель малювання допомагає зробити барвистішу таблицю відтінків: небо блакитне, синє, світло-блакитне, зоря жовта, рожева, червона. Такі таблиці розвивають пильність, художній смак. Крім цього, разли чение кольору піднебіння та зорі в сочета нии з спостережливістю за зростати тельным і тваринним світом помо жет учням навчитися предска зывать погоду по місцевим призна кам і прикметах, наприклад:

1. Після ясною погоди зоря при заході сонця багрово-красная – до поганий погоді.

2. Зоря яскраво-жовта, золоти зграя – до якісної погоді.

3. Днем білясте небо – на дощ.

4. Кола навколо сонця – до не настью.

5. Зірки загоряються в небі – до морозу.

6. Сонце сідає чистою небі – завтра буде хороша погода.

7. Сонце заходить за густі хмари із червоними краями – до поганий по рік.

8. Випала роса – нічого очікувати до чекаючи.

9. Ні роси – буде дощ.

10. Дрібний дощ – довго йде, великий дощ сильна – скоро проходить.

11. Домашня птиця риється в пе ске, у землі – на дощ.

12. Птахи примолкли, не співають – до грозі.

13. Ластівка літає низько чи забилася в гніздо – до дужого дощу, до граду.

Та інші прикмети.

Учитель може вибрати неяк до прийме, виписати їх і перевірити з учнями. І це цікаво й по лезно, оскільки розвиває любозна тельность учнів. У 4 класі діти спостерігають за вітром: сильніше вітер, слабкий чи помірний. Напрями вітру де ти що неспроможні визначити, не знаючи сто рон горизонту. За можливості треба дати дітям поняття про холод ном вітрі з холодних країн і теплом – зі спекотних. Вітер відіграє серйозну роль зміні погоди, крім цього, стеження напрямом і сі лой вітру збагачує запас перед ставлений учнів. На уроках чте ния треба дати дієслова, які вважають ся до вітрі: гуде, шумить, завиває, стукає по даху, розносить сухі листя, дме сильно. На уроках розвитку промови можна надати завдання описати погоду словами. Завдання на опис дуже корисні, бо за систематичних описах, які у класі, учні уважніше придивляються до оточуючих явищам, шукають наи точніші визначення. Поруч, з календарем природи можна влаштувати невелику поличку, де діти поміщати натуральні предмети природи, що характеризують прихід весни: гілки з набряклими нирками, распустившимися листям та квітами, рослини в горщиках, перших метеликів, жуків. Під об'єктом варто робити напис із зазначенням дати, імені Ілліча та прізвища учня, зазначивши першим дане явище.

Дуже важлива річ у навчанні розумово відсталих школярів – встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Це був із мисленням, яке в розумово відсталих учнів розвинене недостатньо, щоб добре засвоювати матеріал, і, найголовніше, розуміти його (осмислювати).

1 клас 2 клас 3 клас

1. Стан повітря – одяг людей.

2. Зовнішній вид овочів і фруктів – ступінь її стиглості.

3. Характерні ознаки кожного сезону.

1. Весна – теплішає – приліт птахів.

2. Осінь – холодніє – відліт птахів.

3. Небо блакитне, ясне – яскраво світить сонце. Небо хмарне, темне – сонце сховалося за хмари.

4. Час року – гри дітей.

5. Растениям на шляху зростання потрібно тепло (досвід).

6. Сонячний день – веселий день.

Пасмурный день – невеселий день.

1. Сонячний день – співають птахи. Пасмурный, дощового дня – птахів не чутно.

2. Життя рослин – сезон.

Життя комах, звірів, птахів – сезон.

3. Осінній дощ – холодний, затяжний, моросящий. Літній дощ – теплий, великий, сильний, проливний.

4. Причини перельоту птахів.

5. Сніг в морозну погоду скрипить під ногами, в теплий день не скрипить (липкий).

У 4 класі встановлюються зв'язку й залежності між заввишки сонця, температу рій повітря і тривалістю дня. Для спостережень вибирається одного дня восени, одного дня взимку, навесні і вони влітку. Спостереження проводять вранці (час сходу сонця, поняття схід), опівдні (висота сонця і температура повітря), ввечері (час заходу сонця, поняття захід, тривалість дня). Результати спостережень заносять у щоденники спостережень, порівнюються.

Вересень Жовтень У листопаді За впродовж усієї осені

 

17

10

3

16

8

7

6

14

10

39

32

20

Під час проведення узагальнюючих уроків корисно застосовувати гри, різноманітну наочність, исполь зовать загадки, вірші, прислів'я, робити за дошки та в зошитах різні замальовки. Учитель може запропонувати дітям зробити виписки із календаря, розрахунки, зробити складну схему, таблицю. Учням 3 класу під силу скласти таблицю, розташовану вище. Учитель зберігає такі зведені таблиці і використає їхній при срав нении з іншим сезоном цього року. Кількість можна побачити явищ, основі яких робляться обоб щения, з класу до класу увеличи вается. Так було в 4 класі у таку таблицю треба додати дані про температуру повітря, а старших класах – про вітрі. У старших класах ра бота з календарем природи й тру так проводиться під час уроків географії.

Даючи завдання на літо (зібрати гербарії різних рослин, виростити квітка, коли були грози з зливами, веселка та інших.), вчитель попереджає, що з перехід у 5 клас літні завдання приймаються особливо суворо. У перші ж дні вересня організується виставка літніх робіт учнів творів на задану тему: "Як я зрозумів провів літо".

Під час спостережень треба зважати учнів на зв'язок між погодою, і життям населення, роботою транспорту, на боротьбу, що нашій країні з несприятливими явищами клімату, з грізними явищами природи. Поступово в учнів формується поняття «погода». У старших класах контролю над погодою ведуться обов'язково й пов'язуються з поурочным матеріалом. Розуміння взаємозв'язку окремих елементів і явищ погоди веде до уявленню про погоду загалом. Погода – це й

Схожі реферати:

Навігація