>ВСТУП >Актуальність роботи. >Середній >шкільний >вік (від 12-13 до 15-16 років) >називають >підлітковим, >перехідним від >дитинства до >юності. >Цей >вік >є >дуже >визначальним в >фізичному >розвитку >дітей. У >організмі >відбуваються >значні >перебудови.  >Він >співпадає із >стрічкою >бурхливого >зростання >організму. Для цого >віку >характерні >нерівномірне >дозрівання. >Протягом >цих років >з'являються >ознаки >статевог...

(Читати…)

Російський державний педагогічний університет ім. А. І. Герцена Факультет >коррекционной педагогіки Кафедра >логопедии Дипломна робота Технології дослідження та формування лексики в дітей із білінґвізмом Санкт-Петербург 2010 Зміст Запровадження Глава 1. Теоретичні основи вивчення лексики в дітей із білінґвізмом 1.1 Концептуальні основи вивчення білінгвізму 1.1.1 Коротка і...

(Читати…)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ >УЧРЕЖДЕНИЕ ОСВІТИ "БРЕСТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.С. Пушкіна" >КУРСОВАЯ РОБОТА за методикою викладання фізики Методика формування поняття маси курсі фізики середньої школи Брест, 2011 Зміст   Запровадження §1. Поняття маси фізичної науці §2. Запровадження поняття маси курсі фізики сере...

(Читати…)

Запровадження>Дошкольний вік – найважливіший становлення особистості, коли закладаються передумови цивільних якостей, формується відповідальність і можливість дитину до вільному вибору, повазі й розуміння іншим людям незалежно від соціального походження, расової і національну приналежність, мови, статі та віросповідання. Призначення дошкільної освіти на етапі не лише у формуванні певної суми знань, але у розвитку базових здібностей особистості, її соці...

(Читати…)

Запровадження Останніми роками психологи дедалі більше звертають уваги педагогів дошкільних установ та батьків на значимість проблеми розвитку, виховання і навчання дитину поруч із народження до 3 років. Вітчизняні й іноземні незалежні вчені дійдуть єдиної думки про наявність особливої чутливості дітей цього віку до мовному, сенсорному, розумовому, фізичному, естетичному, патріотичному та інших напрямам розвитку особистості. Ранній вік сп...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Сучасне стан структури освіти 2. Чинники розвитку системи освіти Укладання Список використовуваної літератури Запровадження Системи освіти у кожній країні покликані опікуватиметься реалізацією основних цілей соціально-економічного і охорони культурної розвитку суспільства, оскільки саме школа, вуз готують людини до активної діяльність у різних галузях економіки, ...

(Читати…)

Зміст   Запровадження Глава I. Теоретична частина. Необхідні умови до роботи з хореографічним творчим колективом § 1. Вимоги художнього керівнику хореографічного творчого колективу § 2. Репертуар – обличчя колективу § 3. Виховна робота у процесі репетиційних занять в хореографічному колективі § 4. Педагогічна доцільність проведення концертних виступів хореографічних колективів та його...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України >Головне >управління >освіти й науки >Харківської >обласної державної >адміністрації >Харківський >гуманітарно-педагогічний >інститут      >Організація >самостійної роботи під час уроків >рідної >мови як >засіб >особистісного >зростання>Курсова робота із >педагогіки студентки >511-ш >групи факуль...

(Читати…)

>Реферат >Основні >принципи >навчання >Зміст >Поняття про >принципи >навчання Характеристика >змісту >принципів >навчання Коли >виховує характер >навчання? Принцип >науковості >навчання Принцип >систематичності >Доступність >навчання Принцип >наочності Принцип >свідомості й >активності >навчання Принцип >міцності >навчання >Висновки >Літератур...

(Читати…)

Курсова робота Тема: Особливості афективної сфери учнів молодших класів спеціальної (>коррекционной) школи VIII виду   Зміст   Запровадження Глава >I.Анализ літератури з проблемі дослідження 1.1 >Психолого-педагогическая характеристика дітей із порушенням інтелекту 1.2 Проблема емоцій і первісність почуттів ...

(Читати…)

Назад 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 619 Вперед

Навігація