Реферати українською » Политология » До питання сучасному популізмі


Реферат До питання сучасному популізмі

Виникнувши США понад сто тому і сформований в 1891 року у Народну партію популізм продовжує переможно йти на планеті. Зазнавши упродовж свого вікову історію значних змін, він продовжує продовжують непокоїти уми та покликом серця людей, проводити політичні процеси у суспільстві.

Багато вчених присвятили свої дослідження цьому феномену, зазначаючи, що суть цього явища залишається невловимою: "хто б сподівається з точністю, що це таке: його зміст вислизає, не піддається определению".Возникнув як народний рух побороти різноманітних форм панування монополістичного капіталу, він видозмінювався з'являвся на політичної арені ролі "нового курсу" в період великої депресії; "гандизма" таки в Індії та інших країнах; "руху нової доби", поширеного, передусім, в колах інтелігенції та студентства; "християнського соціалізму" та у багатьох інших форм.

Дослідники популізму виділяють низка запитань, яких дозволять зробити висновок, що таке популізм: єдине явище, попри множинність його втілень, чи навіть термін, неправильно який вживається у різних контекстах.

Насамперед, чим є популізм: ідеологією, рухом чи тим і тим? Можливо, це постійно возрождающийся тип мислення, яка у поєднаному різних історичних умовах перетворюється на результаті виникнення особливої соціально-політичної ситуації.

З погляду політичної психології популізм характеризується недовірою і підозріливістю до всього нового, до того що, що призводить далеко за межі звичайного життя, проникнуть ворожістю до всього чужому. Він увесь "анти": антикапіталістичний, антиурбанистский, антисемітський тощо. Популисты боготворять народ, причому то більше вписувалося, що вона несчастнее і обездоленнее.

Як свідчить нинішній історія, популізм зникав, розчиняючись на більш стійких ідеологіях і рухах. Одне з шляхів вів до націоналізму.

Більшість думок західних дослідників зводяться до того що, що популізм є основою, яка з визнання народу головною цінністю на противагу державі, інших народів, індивіду.

Для популізму характерні примітивізм, який позбавляє підстави виникнення стійкою партії, збереження незалежно від мінливостей масового руху. Так Д.Макрэ рішуче заперечує поширена думка про "прогресивності" популізму, як і називає ідеологію популізму "убогим, хоч і впливовим типом мислення".

Історично популізм фігурував як захисне і коригувальне, а не руйнівну чи революційне рух. Суть його у відновленні втраченого. У цьому полягає консервативний чинник для політичного впливу популізму. Проте його ініціативи можна знайти й на ділі, що стосуються контролю над великим бізнесом, охорони навколишнього середовища, вдосконалення захисту споживача.

Популизм може бути виділений зі сфери масових почуттів, як-от націоналізм, расизм, этноцентризм, з урахуванням специфіки його символічних коштів мобілізації гніву та образ людей. Він посилає їх проти інститутів влади й еліти, які, природно, відірвалися від "народу". Популизм - це свого роду моральний курс лікування демократії.

Популістські нападки можуть, певною мірою, послабити інтеграцію політичних структур, призвести до разъединяющим суспільство результатам. Позначається його схильність до індивідуальній свободі і тієї моралі на противагу колективної думки й порозумінню, на споживання на противагу інвестиціям. Але популізм сам не здатний трансформуватися на робочу систему, оскільки популістські декларації замовчують способи реалізації бажаного. Демократичної системі можна нав'язати популістські атрибути, але ці значить виникнення нового способу перебудови системи, тим паче універсального всім випадків життя.

Провідні західні довідкові видання дають різне тлумачення поняттю "популізм". Так авторитетна іспанська енциклопедія "Сопена" пояснює його як "політичну доктрину, отстаиваемую Народної партією США", а популістів відносить до прибічникам подібних партій та поглядів, називаючи у тому числі "італійських фашистів і росіян комуністів".

У Американської енциклопедії термін "популізм" зовсім відсутня. Автори цього видання обмежилися статтею "Народна партія" - "політичну партію, яка стала існувати у роки максимальних безладь у сільське господарство США".

У переломленні до сучасного визначенню поняття "популіст" багато західних видань сходяться, інтерпретуючи його як члена політичну партію, претендує на відбиток інтересів рядових осіб або як людина, прагне представляти інтереси маси чи простого люду.

Політичний діяч Франції Алекс Москович - соратник Шарля де Голля - дав таку оцінку популізму: ": в усьому світі популізм вважається мистецтвом завойовувати симпатії людей".

Проте, апеляція різних політичних сил є народу, а тим паче спекуляція ім'ям народу" ще не є популізм. Амплітуда вживання терміна у загниваючій західній науці настільки високою, що перешкоджає вироблення його науковій дефініції. Шлях до проясненню проблематики популізму лежить через вивчення специфіки кожного явища, званого популістським.

Ряд політиків визначають популізм як податливість великих людських мас на прості пояснення складних проблем, на примітивні гучні гасла, і навіть як демагогічні політичні дії, у ході прагнуть використати цю податливість.

У детальному вигляді їх популізм подається як набір технологій, як-от пріоритет простих рішень, апеляція до простоти і зрозумілості запропонованих заходів, переважання значимості малих, але конкретних справ, загравання з масами.

Світовий досвід свідчить, що популістське рух активізувалося у періоди, коли країни переживали переломні етапи своєї історії. При різких соціально-економічних зрушеннях, особливо тоді, коли ламалися старі підвалини, а ще не вычерчивались чітко й точно, на політичну арену виходять популістські діячі. Заснований на повсякденному, безпосередньому сприйнятті навколишнього світу та її проблем, спрощених уявленнях про причинно-наслідкових зв'язках, і відносинах життя, популізм пропонує відповідно полегшені, найчастіше бунтарські шляху виходу за складних ситуацій.

У нашій країні популізм відзначився для більшовиків, які висунули прості й зрозумілі усім гасла "Світ - народам!", "Земля - селянам!", і навіть для народних вождів популістського штибу. Елементи популізму були і нашим радянським лідерам, що старанно приховувалося і замовчувалося. У зв'язку з розвитком глибокої кризи у суспільстві стався сплеск популістських настроїв. Серед кризових явищ у свідомості безпосередній стосунок до активізації популізму мають два: гостре розчарування частині суспільства реалізацією соціалістичних цінностей, з одного боку, і неприйняття радикального відновлення суспільства частиною людей - з іншого. Їхній нахил до сприйняття популістських ідей пояснюється значною мірою нерозвиненістю політичної культури суспільства.

Дослідник популізму М.Конован вважає, що це термін "залежно від контексту може ставитися до безлічі різноманітних явищ". Торкаючись країн колишнього СРСР, ми маємо справу з політичним популізмом, котрі можуть одночасно розглядатися як ідеологія, як соціальне рух, свого роду відроджене самосвідомість, що виник із різних історичних і географічних контекстів як наслідок особливої суспільної ситуації, як і специфічна політична психологія.

Розмаїття ідей популізму створює основу для демократичних, консервативних, реакційних тенденцій і, різних його оцінок - "лівий популізм", "правий популізм". Ключовим словом лівих популістів є справедливості закидів у її принудительно-распределительном варіанті. У правих - слово порядок, під яким на увазі, найчастіше, порядок военно-полицейский. Ліві схильні експлуатувати екологічні проблеми, чи проблеми равенства-братства, а праві - проблеми національні.

Деякі вчені (У. Заславський) пропонують визначати популізм залежно від ставлення до формам власності - головного параметра, від початку различающегося в суспільствах, заснованих на виключно ринковому і командно-административном типах соціальної координації: "державний популізм" і "ринковий популізм".

У чотирьох російських довідкових виданнях цього прикрого феномена сприймається як "діяльність, яка на меті забезпечення популярності масах ціною необгрунтованих обіцянок, демагогічних лозунгів і т.д. Популіст у сучасній політиці: діяч, заигрывающий з масами".

Популизм не є якимось пострадянським явищем. У Італії перемогу в попередніх виборах здобуло рух "Уперед, Італія!", яке інакше як популістським назвати не можна.

Популистская хвиля у політиці наростає у періоди нестабільності й криз. Однак у стабільної Франції сили популістською спрямованості у виборах у Європарламент одержали понад третини голосів. Причина - спочатку закладена у людині сприйнятливість до популістською риториці.

Будь-який політик, який діє у умовах демократії, має бути трохи популістом, оскільки повне ігнорування потреб виборців в ім'я теорій призводить до ураження під час виборів.

Практика показує, що популізм як політичний явище виникає у країнах, де є певні демократичні інститути - загальне виборче право, рівноправність громадян - і маси ролі виборців виступають учасниками політичного процесу. Тільки тоді спроби апеляції до настрою населення, спроби підлаштуватися під масову свідомість можуть бути засобом завоювання влади.

Популизм поширений у найбільшою мірою серед верств з низькому рівні політичної і правової культури і умов не зміцнілих структур народовладдя. Нездатність мас відрізнити демагогію від реалістичних пропозицій, чорно-біле бачення світу, готовність обожити чергового кумира і ненавидіти конкурентів - все симптоми невисокою політичної культури, дуже використовуваної популістськими лідери до мобілізації громадської підтримки.

Характерна риса популізму - прямий контакт між лідерами, з здатністю впливати на розум і почуття покупців, безліч масами. Популизм тяжіє до сильної особистості, харизматичному лідеру, вождю, котрій найважливіше не якісь програми, вироблені партійними чи інші інстанціями, а "голос народу", реальні настрої і сподівання "простої людини", якими голосував би він і керувався як програми дій.

Небезпека чистого популізму для політика: висунувши кілька ходових гасел, він швидко стає їх заручником, і кожна спроба коригування чи зміни курсу сприймаються його електоратом як зрада.

Звісно ж неправильним думка, що це популісти брешуть. Річ у інтерпретації і тих рецептах, які пропонують видалення найболючіших точок.

Политик-популист не думає серйозно про наслідки і "своїх можливих дії на випадок приходу корумпованої влади. Він головне - отримати якнайбільше голосів на цей час. Потім - прийдуть інші моменти, інші гасла. Оскільки настрої натовпу мінливі, популістська політика із боку виглядає безцільним метанням з боку убік. Насправді ж тут точний тонку розрахунок - бути завжди у фарватері більшості. Меньшинства політичні, релігійні, національні популістів цікавлять, бо роблять погоди під час виборів. Саме тому, на думку Т.Лобовой-Грозмани, популізм, перемігши, наводить найчастіше до встановлення тоталітарної диктатури, оскільки найпростіший спосіб боротьби з незадоволеними - їх фізичну ліквідацію. Тоталітаризм в популістському варіанті - це побоювання розплати через те, обіцяна може бути впроваджено життя.

Популизму схильні піддаватися як люмпени, психічно неврівноважені люди, хоча і вони, часом, становлять основну базу популістських рухів. На певних етапах розвитку суспільства виникають моменти, що й благополучніші та освічені верстви бажають почути від допомоги когось прості і ясні рецепти виходу з труднощів.

Основні ідеї популізму: пряме участь народу управлінні, так звана "пряма демократія", недовіру до представницьким державних інституцій, критика бюрократії, корупції та т.д.

Популисты висувають і прогресивні, демократичні вимоги. Але найчастіше йому характерні ірраціоналізм, поверховість при поясненні економічних бід народу. Тому популізм - це ухиляння від справді наявних проблем, від об'єктивно існуючих інтересів та потреб людей, уводящий маси від реальності, не задовольняє їх, у світ незбутніх очікувань, дива. Популизм виникає грунті розчарування, ним і закінчується.

Популизм часто обслуговує політичний радикалізм, суті якого полягає у заміні реальної дистанції між цілями і коштами, що потенційно можуть сформуватися лише з спливанні часу категоричним вимогою: якщо поставлені мети, мають бути і кошти, необхідно але їхні знайти й застосувати. Чим більше радикальний політик, тим, у більшою мірою зажив популістськими прийомами.

Так історично з руху, котрій було характерним проведення акцій громадянської непокори, громадських кампаній, "походів" з протесту проти проти конкретних заходів влади, сучасний популізм перетворився на "вид соціальної і політичною демагогії".

Популизм як політологічне поняття може бути ні однозначно позитивним, ні, безумовно, негативним. Характеризовать може бути в параметрах: рівень впливу на свідомість мас; ефективність впровадження популістських гасел; кінцеві результати популістською політики.

Розвиток популістських тенденцій загрожує витратами з суперечливою природи популізму, що відбиває протиріччя масової свідомості. Причому витрати ці тим серйозніше, ніж слабше демократичні традиції суспільства. Але є позитивний момент, що полягає у цьому, що суспільно-політична самодіяльність народу є найкращим школою демократії: вона виховує в пересічного людини почуття соціальної відповідальності держави і особистісного гідності, розширює його розумовий кругозір.

Можна упевнено сказати, що популістське свідомість - це особливий демократичний компонент політичної культури, суттю якого є прагнення мас до справжньому і особистій участі у процесі.

У явище популізму, як сукупності форм і методів боротьби вплив у народі, важливо - в ім'я чого ведеться це, як буде використано цей вплив і у результаті отримає народ.

З одного боку, популізм є ознакою демократичного будівництва суспільства, з другого боку, самого суспільства має з допомогою демократичних і інститутів створити умови для мінімізації популістських зазіхань. І тому необхідно становлення повноцінних механізмів народовладдя, стабільних демократичних і традицій, твердження у соціальній практиці високої політичної і правової культури як посадових осіб, і громадян, плюралізму, повноцінної інформаційного середовища.

Список літератури

Н.А.Баранов. До питання сучасному популізмі

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Есеї про демократію
  З сьогоднішньої погляду демократія – одну з найвищих цінностей, святиня сучасної європейської
 • Реферат на тему: Сучасна Індія
  Пробудження політичного самосвідомості. Индуистско-мусульманские протиріччя. Удосконалення
 • Реферат на тему: Співдружність Незалежних Держав: загальну характеристику
  Співдружність Незалежних Держав (СНД). Ця регіональна організація було створено поруч держав із
 • Реферат на тему: Хвилі міграції. Нова ситуація
  Розпад СРСР неодмінно веде у себе виникнення і від нової міграційної ситуації. Зміни можуть бути
 • Реферат на тему: НАТО
  НАТО, Організація північноатлантичного договору (North Atlantic Treaty Organization), міжнародна

Навігація