Реферати українською » Политология » Політична система Чехії


Реферат Політична система Чехії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Контрольна робота із курсу ">Політичнісистеми світу"

на задану тему: "Політична системаЧехії"

 


I. >Загальнаполітико-економічна характеристикаЧехії

 

1.1Офіційнаназва країни,їїстолиця йнайбільшіміста

>Офіційнаназва –Чехія.

>Столиця – Прага (1,2 млн.чол.).

>Найбільшіміста: - Прага (1212000 Чоловік), Брно (388000 Чоловік), Острава (327500 Чоловік),Пльзень (173000 Чоловік),Оломоуц (106000 Чоловік),Усти-над-Лабой,Градец-Кралове.

 

1.2Площа територї,протяжністькордонів,сусіди

>Площа територї – 78,864 тис. км2,включаючи:землі: 77,276 км2; води: 1,590 км2.Протяжністькордонів – 1,881 км.

>Кордони ізкраїнамизаймають: ізАвстрією – 362 км,

>Німеччиною – 646 км,Польщею – 658 км,Словаччиною – 215 км.

>Країни-сусіди – напівночімежує ізПольщею, насході – з

>Словаччиною, напівдні – ізАвстрією, назаході тапівночі – ізНімеччиною.Чехіязаймаєісторичні реґіониБогемії таМоравії, атакожчастинуСілезії.

1.3Кількісний,етнонаціональний йрелігійний склад

>Населення – 10,272,179 (>липень 2000).

>Віковий склад населення (2000 р.):

0-14 років: 16% (>чол. 866,754;жінки - 823,795);

15-64 років: 70% (>чол. - 3,579,454;жінки - 3,577,919);

65 років йвище: 14% (>чол. - 547,462;жінки - 876,795).

>Етнічний склад населення: чехи (>богемці) – 94,4%, словаки – 3,8%, поляки – 0,7%,німці – 0,5%,іншінаціональності – 0.6%. У странепроживає 80 тис.поляків, 70 тис.німців, 20 тис.угорців, 12 тис.росіян таін.

За межами країнипроживаєприблизно 800 тис. Чоловік (в основному США).

>Релігія –римсько-католицькацерква (понад 3 млн.віруючих),гуситська (400 тис.віруючих),євангелічна (200 тис.віруючих),православна,греко-католицька таін.

 

1.4Державна мова,грошоваодиниця,валютнізапаси

>Державна мова –чеська, але йтакожвикористовуєтьсясловацька,російська,німецька таанглійська.

>Грошоваодиниця –чеська крона.Іноземна валюта не ходити йпідлягаєобміну у всіхвідділенняхДержавногоНаціонального БанкуЧехії та пунктахобміну. Час роботибанків – із 8 до 17 рік. ізпонеділка поп’ятницю.Станом наквітень 1999 р.

>1USD=35CZK.Валютнізапаси – 68, 62 млрд. дол.

 

1.5Конституційніоснови державного ладу

>Дієконституція,прийнятаНаціональноюРадою 1992-го року (ізпоправкою 1997 р.). Голова держави – Президент,обирається парламентомтерміном п'ять років. З января 1993 р. – Вацлав Гавел (усічні 1998 р.обраний надругийтермін).Законодавча владаналежить парламенту, щоскладається із двох палат –Палатидепутатів й Сенатові.

Палатадепутатів (200 Чоловік)обирається на виборах 4 рокта, а Сенат (81 сенатор) –терміном на 6 років, при цьому 1/3 його складуоновлюєтьсякожні 2 рокта.Вищийвиконавчий орган –Уряд зпредставниківЧСДП. Голова –М.Земан (>лідерЧСДП).

УадміністративномувідношенніЧехіяскладається із 6 областей й 77районів:


Область

>Площа (км2) >Населення
>ЦентральнаБогемія (>адмінцентр – Прага) 11003 1112400

>Південна

>Богемія (>Ческе-Будейовіце)

11345 697300
>ЗахіднаБогемія (>Пльзень) 10876 860300

>Північна

>Богемія (>Усти-над-Лабой)

7810 1173700
>СхіднаБогемія (Брно) 11240 1232600
>ПівнічнаМоравія (Острава) 15028 11067

Формаправління –республіка.

>Політичний режим –демократія

1.6Політичні партії,громадськіорганізації йрухи

>Уряд уЧехіїоднопартійний.

Доосновнихполітичнихпартій,представлених упарламенті,відносяться:Чеськасоціал-демократичнапартія (>ЧСДП) –лівоцентристськапартія,дотримуєтьсятрадиційчехословацького й закордонногосоціал-демократичного руху; 13 тис.членів.Створена в 1878 р. У 1948 р.відбулосяїїзлиття ізКомпартієюЧехословаччини. У 1989 р.відновила свою діяльність яксамостійнапартія. ЧленСоціалістичногоінтернаціоналу.Має 74місця впалатідепутатів. Голова –М.Земан.

>Цивільна демократичнапартія (>ЦДП) –виникла в1991 р. урезультатірозпадуЦивільного форуму,вважає собі “>правоконсервативноюпартією ізреалістичною йпрагматичноюідеологією”.Основніпринципиїїпрограми –парламентськадемократія,ринковаекономіка зсильноюприватноювласністю.Налічує 20 тис.членів; надостроковихпарламентських виборах 19-20червня 1998 р.отримала 63місця впалатідепутатів. Голова – В.Клаус (головапалатидепутатів).КомуністичнапартіяЧехії йМоравії (КПЧМ) –виникла 1990-гороці набазітрансформаціїколишньоїкомпартіїЧехословаччини.Має 24місця впалатідепутатів. Голова –М.Гребеничек.

>Християнсько-демократичнаунія –Чехословацька народнапартія (>ХДУ-ЧНП)виникла в 1918 р.,діяла до 1938 р. У 1945 р.відновила свою діяльність, із 1948 по 1989 р.співробітничала із КПЧ у рамкахНаціонального фронту.Злиття двохпартійвідбулося 1992-го р.Відноситься до правого центру.Приблизно 100 тис.членів, 20 місць впалатідепутатів. Голова –Я.Касал. СоюзСвободи (СС) –виник у 1998 р. врезультатірозколуЦДП.Партія правогоспрямування.Має 19 місць упалатідепутатів. Голова –Я.Румл.Усього вЧеськійреспубліцізареєстровано понад 80партій йрухів.

>Найбільш великимпрофспілковимоб’єднанням уЧехіїєЧесько-моравськаконфедераціяпрофспілок, у складякої входити понад 30галузевихпрофспілок. УЧеськійреспубліціналічується понад 200молодіжнихорганізацій (>невеликі закількісним складомоб’єднаннямолодих людей заінтересами, що немаютьсуворихорганізаційних структур).

1.7Зовнішніатрибути держави (прапор, герб,гімн,національні свята)

>Прапор –зліварівностороннійтрикутник ізстороною,рівноюширині блакитногокольору, далідвіодинакові зашириноюсмуги:верхня –біла,нижня –червона.Національні свята: 8травня – Деньзвільнення від фашизму, 5 июля – Деньслов’янськихпроповідниківКирила йМефодія, 6 июля –Спалення ЯнаГуса (1415 р.), 28жовтня – ДеньутворенняЧехословаччини (1918 р.).

1.8 Коротка характеристикаісторичногорозвитку

400 р. дон.е. – на територї країни жили племенакельтів.

5 ст. –переселеннясюдислов’янських племен.

6 ст. – ускладіслов’янської держави Саме.

9 ст. – чехиприйнялихристиянство йблизько 900 рокузаснуваликоролівствоБогемія.

10 ст. –утвориласьВеликоморавська держава.

>Празькекнязівство, щоутворилося, стало ядромранньофеодальноїчеської держави; іздругоїполовини 12 ст. –королівство ускладіСвященноїРимськоїімперії.

1085 р. –чеський князьприйнявкоролівську корону

1241 р. – уМоравіїрозбитітатаро-монголи, щовторглися вкраїну (битва подОломоуцом).

1310 р. – королямиЧехії сталадинастіянімецькихЛюксембургів.

1419-1434 рр. –гуситський рухпротикатолицької церкви йнімецькогозасилля,зазнавпоразки.

1526 р. –розгром туркамичесько-угорськоговійська.Обрання начеський престолавстрійськогоерцгерцога.

1620 р. – послепоразки вбитвібіляБілої ГоріЧехіявтратиланезалежність йввійшла у складАвстрії.

1781 р. –відмінакріпосного права вЧехії.

1867 р. –Чехія ускладіАвстро-Угорщини.

28жовтня 1918 р. –утвореннясамостійної,незалежноїЧехословаччини, у складякоїввійшличеськіземлі таСловаччина.

1938 р. – передачаНімеччиніСудетськоїобласті (>Мюнхенськазмова).

Уберезні 1939 р. усічеськіземлі булиокупованіфашистськимивійськами іоголошені (завиняткомвиключених у 1938 р.) “протекторатомБогемії йМоравії”.Народне (>травневе)повстання

1945 р. іуспішні діїРадянськоїАрмії таїїсоюзниківпризвели дорозгромуокупантів

>ПісляДругоїсвітовоївійни буввідновленатериторіальнацілісністьЧехословаччини,чеські тасловацькіземліввійшли у складЧехословацькоїРеспубліки.

3 лютого 1948 р. – “>Лютнева революція” йприхід до владикомуністів,проголошенийвступ країни на шляхсоціалістичногобудівництва.

1960 р. –оголошено про “>побудовусоціалізму” вЧехословаччині.

>Наприкінці 60-х рр.почався процесвідновленнясоціалізму шляхом йогодемократизації,який здобувшиназву “>празькоївесни”, що бувзупинений усерпні 1968 р. послевведеннявійськп’ятикраїнВаршавського Договору (узаяві від 4грудня 1989 р.радянський урядвизнав, щовведенняцихвійськ уЧехословаччину бувнеобґрунтованим, арішення про йогоздійсненняпомилковим).

1 января 1969 р.чеськіземліотримали статусреспубліки вскладіфедеративноїЧехословацькоїСоціалістичноїРеспубліки (>ЧСРР), у 1990 р. –ЧехословацькоїФедеративноїРеспубліки (>ЧФР),потім –Чеської йСловацькоїФедеративноїРеспубліки (>ЧСФР).

Урезультатівиникненнягостроїсуспільно-політичноїкризи 1989-го р. КПЧ буввідсторонена від влади. Напарламентських йкомунальних виборах 1990 р.новіполітичнісили здобулипідтримкувиборців й приступили до демонтажуколишньоїсистеми.

У 1990-1992 р. вЧСФРрізкозагострилася проблема державно- правового улаштуючехословацькоїфедерації.Післяпарламентськихвиборів учервні 1992 р. запитання чизбережетьсячехословацькафедерація, чимаєстатисярозпад єдиної держави, залишилося впрактичнуплощину. Угрудні 1992 р.ФедеральнимизборамиЧСФР бувприйнятий закон проподілфедерації.

1 января 1993 р. –розпадЧехословаччини іутвореннясамостійнихнезалежних держав.Відповідно до Закону проподілфедераціїправонаступництвоЧСФР було бпоширено наобидвіреспубліки –Чехію йСловаччину.

1.9Загальна характеристика природно-ресурсногопотенціалу

 

>Чехія –індустріально-аграрнакраїна іздоситьвисокимрівнемрозвиткуекономіки.

У страневедетьсявидобутоккам’яного й буроговугілля.

>Розвинутачорна йкольороваметалургія.Машинобудуваннявиробляє:устаткування дляметалургійної,хімічної,енергетичної йтекстильноїпромисловості,верстати,устаткування для АЕС,пивоварні заводі,виробиелектроніки,тепловози,електровози,залізничнівагони,трамваї татролейбуси,легкові йвантажніавтомобілі,автобуси,спортивні талегкілітаки,трактори йсільськогосподарськімашини,електротехнічнівироби йпобутовіелектроприлади, холодильники,пральнімашини,мотоцикли йвелосипеди таін.

>Хімічнапромисловістьвипускає:сірчану кислоту, соду,пластмаси,синтетичні смоли йматеріали,хімічні волокна,синтетичний каучук,мінеральнідобрива,ліки іін.Розвинутовиробництворізноманітнихбудівельнихматеріалів.Найдавнішагалузьпромисловості –скляна йфарфорова.Деревообробнапромисловістьвиробляємеблі, папір,олівці, картон.Є багатосучаснихпідприємствтекстильної ташвейноїпромисловості. Повипускушкіряноговзуття на свою душу населенняЧехіязаймає першемісце у світі.Повсякчасрозвинутахарчовапромисловість. Увеликійкількостівипускаєтьсязнаменитечеське пиво.

>Сільськегосподарство країнивиділяєтьсятехнічноюоснащеністю йпродуктивністю.Вирощуєтьсяпшениця, жито,ячмінь, овес,кукурудза,цукровийбуряк,картопля.Розвинутесадівництво йовочівництво.Тваринництвомаєм’ясо-молочнийнапрям.Розводиться великарогата худорба,свині,вівці, коней,птиця.

>КліматЧехії –континентальний,помірний.Середнярічна температурастановить +9 З. УціломукліматЧехіїдужем’який йможе бутиумовнопорівняний ізкліматомпівденної України. Великучастину країнизаймає плато,оточенегірськими хребтами. Насходіпереважаєгорбистарівнина, напівдні –височина. ГораСніжкаявляєтьсявищоюточкою країни (1602 м.).СереднайгарнішихрайонівЧехії –Альпійські міські із луками.Майже 12 % територї державиєприроднимизаповідниками (1351).Головніріки –Морава, Влтава,Лоба.Лісирозташовані серед стосів –складаютьсяпереважно із такихпорід якялина, сосна, дуб, клен, ясний, бук, липа.

ДляфауниЧехіїхарактерні:вовк,рись, олень, косуля,заєць,білка, кабан,куниця. Зптахів –глухар, куріпка,лелека, орел, дятел.

>Чехіявиключнобагаталікувальнимимінеральнимиджерелами, що стало причиноюрозвиткукурортів.Тобто, можнасказати, щоприродніресурсиЧехіїхарактеризуються,головним чином, великимрекреаційнимпотенціалом.

 

1.10Внутрішня політика таекологія

З 1990 р. уЧеськійреспубліціздійснюютьсярадикальніперетворення ізметоювиходу напараметриринковоїекономіки,Особливий акцент переносити нароздержавленнявласності таформування конкурентногосередовища.Практичнозавершеніприватизаційніпроцеси.Частка приватного сектора увиробництві валовогонаціонального продуктудосягла 75%.Післяекономічногопожвавлення 1994-1996 рр. із 1997 р. уЧехіїспостерігаєтьсядеякий спад.Збільшилосявідставання ЧР віднайбільшрозвиненихкраїнЗаходу зарівнемвиробництва йпродуктивності роботи,погіршивсяцілий рядекономічнихпоказників,знизивсярівень життя населення.

Усільськомугосподарстві був проведена великареституція (>відновлення) праввласників на грішну землю йсільгоспвласність. Тричвертісільськогосподарськихкооперативів,відповідно дорішенняїхніхчленів,перетворені вкооперативи земельнівласників.Інтерес доведенняфермерськихгосподарствзалишаєтьсянезначним.

>Безробіття 1997-го р.досягло 7%,річнийрівеньінфляції – 7,6% й із того годинисуттєво незмінилися.

>Охоронаприродизаймає вЧехіїодне ізпершочергових місць,саме тому багато областейвідрізняютьсяекологічноючистотою.Протезабрудненняповітря й води околицяхпівнічноїБогемії йпівнічноїМоравіїбіляОстравистановлятьзагрозуздоров’ю,кислотнідощіруйнуютьліси.

1.11 Наука й культура

УЧехіїрозвинутамережанавчальнихзакладів: 4 тис.початкових йсередніхшкіл (понад 1 млн.учнів),близько 700середніхспеціальнихнавчальнихзакладів (450 тис.учнів) й понад 20вузів (понад 100 тис.студентів). У странефункціонуютьприватні школи (>приблизно 50 тис.учнів).

>Найбільшіперіодичнівидання: “Власта” (380 тис.), “>Земедельске новини” (понад 360 тис.), “>Млада фронтуднес” (400 тис.). “>Праце” (220 тис.), “Право” (370 тис,). “>Лідове новини” (110 тис.).Дієінформаційне агентство –Чеськетелеграфне агентство (>ЧТК).Функціонуєчеське радіо йтелебачення.

Ос-кільки культураЧехіїтіснопов’язана ізісторією, тому тутдосить багатовизначнихпам’яток. УКарлових-Варах –мінеральніджерела (містоєміжнародним курортом). УмістіПльзень –готичнацерква св.Варфоломія (13століття), ратуша (16століття). УУсті-над-Лабою –кількаготичних церков 13століття. УЧеске-Будеєвиці –готичнацерква св.Марії,єпископський палац. УЛіберце –церква 16 ст. й замок 17 ст. УГрадец-Кралові –старе місто,розташованенавколо собору 14 ст. УПардубіце –церква 13 ст.,старе місто 16 ст.;окрім цього умістіпроводятьсявсесвітньовідомікінні перегони. У Брно – собор св. Петра й Павла (15cт.), ратуша 16 ст. УОломоуці – собор св.Венцеслава (12 ст.), ратуша 13 ст., палацархієпископа, кварталособняків устилібароко (17 ст.). УПразі, якоїназивають “Злата Прага” чи “>Місто сташпилів”,викликаютьзахопленнязнаменитеСтаре місто 13 ст., Нове місто 14 ст.,Карлів міст зфігурамисвятих (14 ст.),Градчанський замок, собор св.Вітта вготичномустилі (вньомузнаходятьсягробницібагатьохкоролівБогемії.).

>Багато вЧехії йрозважальнихзакладів:ресторанів,барів,театрів,кінотеатрів;щорічновідбуваютьсячисленнімузичніфестивалі,концерти Сучасної такласичноїмузики,фольклорні свята тощо.

>Діячі науки ймистецтва: Я.Каменський (>педагогіка),Й.Марци (пояснивширайдугу),Й.Хелл (>водостовпчиковийдвигун), Я.Пуркіш (цитолог), У.Бальцано (>математичнийаналіз), Ф. Герстнер (>підйомнімашини), Є.Вепр (>теоріякривих), Я.Гейровський (методполярографії), Є.Чех (>теоріяфункції), Я. Гус (>філософ), Т. Масарик (>політик,економіст,державнийдіяч), Т. Шафарик (>історик), Я. Гашек, До. Чапек (>письменники), Б. Сметана, А.Дворак, З.Гавелка (>композитори).

1.12Зовнішня політика тазовнішньоекономічнізв’язки

>Активневикористаннязовнішньоекономічноїсферидаєкраїнізмогузадовольнятипотребигосподарства унафті,нафтопродуктах,сировині,продовольстві,устаткуванні (>імпорт) та матірсталі ринкизбутусвоєїпродукції.ОсновніторговіпартнериЧехії –Німеччина (28,5%),Словаччина (14.5%),Австрія (6,7%),Росія (6,5%).ЗовнішнязаборгованістьЧеськоїреспубліки заостанні роктазросла йсягнуламайже 44 %.Скоротивсяприпливіноземнихінвестицій йзнизивсяміжнародний рейтингкредитоспроможності держави.

>Орієнтириекономічної політики урядупов’язанізівступом країни доЄС,дальшимпосиленнямгосподарськихпозицій у світі,забезпеченнямвисокихсоціальнихстандартів життя населення.

>Чехія – член ООН (із 1993 р.;Чехословаччина був членом ООН із 1945 р.), ЗарадиЄвропи (із 1993 р.),асоційований партнер ЗЄС (із 1994 р.), членВишеградськоїгрупи (>об’єднала державиСхідної таЦентральноїЄвропи –Угорщину,Чехію,Польщу,Словаччину), НАТО (із 1999 р.).

>трансформація політика система чехія


II.ТрансформаціяполітичноїсистемиЧехословаччини 1989-го – 1992 рр.

>Суспільно-політичнізміни вжиттірадянськогосуспільства, щоотрималиназву “>перебудова”,викликали рядсоціальнихзмін й вкраїнахсоціалістичноїспівдружності, до тогочислі вЧехословаччині.Чехословацьке сус-пільство давно ужедозріло дляпроведення реформ.

>Незадоволенняофіційноюполітичноюлінієюохоплювало всебільші прошаркисуспільства.Особливовисокоїнапругиситуація всуспільствідосягла всерпні 1988 р. узв’язку ізсумноюдатою –двадцятиріччямвторгнення вЧехословаччинурадянськихвійськ.Починаючи із того години і доосені 1989 р. в странемайже неприпинялисявуличнізбори,мітинги тадемонстрації.

>Революційніподії, щоотрималиназву “>лагідної” чи “>оксамитової”революції,почалися 17 листопаду 1989 р. щоднястудентів.

>Керівництвом КПЧ було бнегайно проведенокадрові перестановки:Генеральним секретаремвибрали КарелаУрбанека, ізПрезидії ЦК КПЧвивелидіячів, щонайбільшскомпрометували собіантинародноюполітикою. Однакце уже були урятувати авторитеткомуністичної партії тазберегтиїї уладові. 27 листопадупройшовзагальнийстрайк, а ще через двадніФедеральнізбори ЧССР буливимушенівиключити ізКонституції країнистаттю 4, щозакріплювалакерівну роль закомуністичноюпартією.

>Водночасзагострилосянаціональне запитання.Словацькі політики не булизгідні ізіснуючоюформоюФедерації.Претензіїнадходилитакож ізМоравії таСілезії. Урезультатіскладнихпереговорів 1грудня 1990 р. взаконодавчому порядку було бзміненофедеральнийустрій,переглянутокомпетенціїфедеральних йреспубліканськихорганів.Зміниласьназва держави –віднині вона сталаЧехо-СловацькоюФедеративноюРеспублікою (>ЧСФР). Однакзагостреннянаціонального запитаннязберігалонебезпекурозколу країни,реальнимставаловиникнення намісціЧСФРконфедерації чинавіть двохсамостійних держав –Чехії таСловаччини.Водночас, недивлячись назначніекономічні тасоціальнітруднощі,відродженняЧехословаччини вцейперіодйшлобурхливими темпами.

За дві із половиною рокта послереволюції привладізалишалася та ж сама команда. 5 июля 1990 р. У. Гавел бувпереобраний президентомновим складомФедеральнихзборів (234 голоси “за” та 50 “>проти”), а словак М.Чалфа, що вступивши тім годиною уподібний доГромадянського форумусловацький рух “>Громадськістьпротинасилля”, бувзновузатверджений посадіпрем’єр-міністраЧСФР. У странездійснюваласяекономічна реформа,пов’язаназізвільненнямцін, але й урядзберіг свою уладові.Більш того, замісяці, що минули із початкулібералізації (>січень 1991 р.), у стране не було бзафіксовано жадноївеликоїдемонстраціїпротиреформи.

>Динамікаекономічних реформ у страневтілювалася відіменіміністрафінансів урядуЧСФР У. Клауса –економіста правогоідейногоспрямування, щоорієнтувався на захід.ЛініякерівництваЧехо-Словаччини тих,щобнадатипроцесамприватизаціїпоступовий йвнаслідок чогонезворотний характер,включитиїї до сфериспочаткудрібне, апотімвеликевиробництво, вціломузнаходитьпідтримку всуспільстві.

25жовтня 1990 р. було бприйняторішення про “малу”приватизацію.Передбачалосяпродати напублічних торгахприблизно 100 тис. невеликихоб’єктів.Початокреформидатується 1 января 1991 р.Переслідувалась позначкадомогтисястабілізації національноївалюти,частковоїлібералізаціїцін йвведенняконвертованостікрони. Усічні 1991 р.розпочалася “мала”приватизація шляхом продаж ізаукціону невеликихмагазинів йресторанів. Напершомуетапіці підприємства продавалисялишегромадянамЧехо-Словаччини.

На середину июля 1991 р. вЧеськійРеспубліці було бприватизовано 5411об’єктів назагальну суму 3,9 млрд. крон. УСловацькійРеспубліці продали 3123дрібнихпідприємств, що принесло до Фонду державноївласності 1,8 млрд. крон. Один ізрезультатів “>малої”приватизації –створенняасоціаціїпідприємцівЧехо-Словаччини, щоналічувала, згідно журналу “Таймі”, уже на початкутравня 1991 р. 350 тис. Чоловік. Длямайже16-мільйонного населення країнице було бдостатньовагома цифра,хоча багатопідприємців не малідостатніхкоштів,щобнегайнорозпочати свою діяльність.

Одним ізосновнихелементівекономічноїреформи вЧСФР було бстворення конкурентногосередовища. Зцієюметою в1991 р. бувприйнятий закон про захистекономічногосуперництва (>антимонопольний закон).Під контрольреспубліканськихантимонопольнихуправліньпідпадаливиробники, доля ввипускупевного виду товару чинаданніпослуг навнутрішньомуринкуперевищувала 30%.Підприємства із понад 40%часткоювідносилися уже докомпетенціїствореного вЧСФР Федеральногоуправління ізекономічногосуперництва. На думкуаналітиків,країнауспішно (навідміну відбагатьохіншихпостсоціалістичних держав)пройшлапершу фазу реформ,зберігаючимакроекономічнустабільність.Окреслилисьшляхи Повернення назахідніфінансові ринки та всвітовуекономіку,власнеринковімеханізми всещезалишалисяслабкими.

У 1991-1992 рр.національне запитання вконтекстіполітичного тасоціальногорозвиткузберігалонайбільшугостроту дляЧСФР. Предметомсуперечок бувнаціональна такультурно-мовнасамобутністьсловаків,державно-правове іекономічне становищеСловаччини ускладі єдиної держави. Доісторичнотрадиційнихвзаємнихпретензійдодавалисярозбіжності із приводутемпів йметодівздійсненняекономічних реформ. Президент країни У. Гавелрозробив проектновоїконституції, але й 21 января 1992 р.Федеральнізбори його непідтримали. 14березня вБратиславівідбувсямітинг ізвимогою державноїсамостійностіСловаччини. Напарламентських виборах 6червня вЧехіїперемогу здобулакоаліціяправоцентристськихпартійГромадянсько-демократичної (ГДП) та

>Партіїхристиянськихдемократів, щоорієнтувалися назбереженняфедерації тапроведеннярадикальнихринкових реформ йзаперечувалапротибездумноїсоціальної політики. УСловаччиніпереміглівоорієнтований Рух задемократичнуСловаччину (>РЗДС), щовиступав засуверенітетСловаччини таприйняттясвоєїконституції йпідкреслювавважливістьсоціального аспекту реформ.

5березня 1992 р.ПрезидіяФСЧСФРвстановилатермінпарламентськихвиборів – 5-6червня 1992 р.Фактичновпродовжтрьохмісяціврозгорнуласяборотьбарізнихполітичних сил із приводу двохфундаментальних проблем уконтекстімайбутнього єдиної держави:приватизація таїїекономічнінаслідки, із одного боці, тадержавнийустрійЧехо-Словаччини – ізіншого.Ціпроблемиперетиналися ізтретьою –зовнішньополітичною, що тодізводиласянасамперед довідносин ізНімеччиною.

>Виокремлюючи вякостіпровідноїприватизацію, якої У. Гавелназивав “>тотальноютрансформацієюекономіки”,требавідзначити, що проходила вона не безперешкод йпрорахунків.Зовнішньо- тавнутрішньополітичніподії справилирізноплановийвплив нанеї.Напередодніпарламентськихвиборіввідбувсявибухприватизаційноїактивності,якийсупроводжувавсяперіодомобережногоочікування.Швидкийвикупкупонівзмінивситуацію,передбачалосьвключенняпринципово новихекономічнихмеханізмівакціонування.Проглядалася новаякістьекономічного життя:модернізація одних великихпідприємств йбанкрутствоінших.НаявніресурсиЧехо-Словаччини – надповніймірізастарілаіндустріальна база,кваліфікованаробоча сила,відносностабільнаситуація всільськомугосподарстві,насиченістьринку товарамиспоживання,стабільна крона – давалиможливістьперетворитиперехіднийперіодхоча й вдостатньо “>шоковий”, але й не “>надмірнохірургічний”.

>Відноснодоліфедеративної державипроглядаласялінія назростаннязагрозиїїрозколу.СуперсепаратистиЧехії (їхні мотив –чимскорішевідкинемо “>слабку”Словаччину, тімшвидшестанемо “>частиноюсильноїЄвропи”) таСловаччини (>чимшвидшевідмовимося від “>пригноблюючої”Чехії, тімінтенсивніше будеморозвивати “свою”економіку) врезультатіостанніхвиборівзміцнили своїпозиції. НаБратиславських переговорахлідерівчеськоїГромадянськоїдемократичної партії (ГДП) та Руху задемократичнуСловаччину (>РЗДС)В.Клауса та У.Мечіяра, щоперемогли на виборах, було бдосягнутодомовленості про вушко роботи попідготовціподілуЧехо-Словаччини надвісамостійні держави,кожна із які станісуб’єктомміжнародного права. А,щобзберегтидієздатність йбезперервність державногомеханізму, було бствореноновийфедеральний уряд,який разом ізФедеральнимизборамимавврахувати усінюанси, усідеталі “>лагідногорозлучення”.

Урезультаті було бприйняторішення проподіл країни надві держави. 25 листопадуФедеральназбориприйняли Закон проприпиненняіснуванняЧСФР із 31грудня 1992 р. таподілїї надві держави.Поділмирнимзаконодавчим шляхом ставшипозитивним прикладомвирішеннянаціональних проблем,хоча ічехословацьке “>розлучення” необійшлось бездеякихтруднощів йускладнень.Значнийрозрив усоціально-економічномурозвитку таполітичномументалітетіЧехії таСловаччини, їхньоговідміннінаціонально-культурнітрадиції впереломнийісторичний момент й нацей разсприялиперемозівідцентрових сил.


>Література

1.Бартушка У. Радянське впливом геть зміну режиму на Чехословаччини 1989 р. // Революції 1989 року у країнах Центральної (Східної) Європи: Погляд десятиліття. – М.: Наука, 2001. – З. 176 – 181.

2. Браун Т,Моа М.Посібник ізаналізу державної політики / Пер. із анг.. – До.: Основи, 2000.

3. ВолковВ.К. Революційні перетворення на країнах Центральній, і південно-східної Європи // Зап. історії. – 1990. – № 6.

4.Вступ доаналізу державної політики:Навч.посібник./ У. Романов, Про. Рудика, Т.Брус. – До.: Основи, 2001.

5. Гавел У. Шлях без насильства // Вісті. – 1990. – 2 лютого.

6. Гавел У. Уміння чекати – цю майстерність, якому треба вчитися, як й уміння творити // Незалежна газета. – 1994. – 29 листопада.

7. Гавел думає тільки про наступника // Відлуння планети. – 1998. – № 24.

8. Гавел має наміру віддавати корону // Відлуння планети. – 1999. – № 7.

9. Даньшина У. Економічна реформа в Чеської республіці // Економіст. – 1995. – № 2.

10.Дидусенко А. Два Вацлава домовиться не зуміли // в Новий час. – 1997. – № 51.

11. Задорожнюк Є.Г. Приватизація мовою у Чехо-Словаччині: прориви і глухі куточки // Східну Європу: контурипосткомунистической моделі розвитку. – М., 1992.

12. Задорожнюк Є.Г. Вацлав Гавел – драматургія президентства //Кентавр. – 1995. – № 5. – З. 10 – 22.

13.Зубовский У. Економічна реформа у Чехії // Своє справа. – 1993. – № 37-38.

14. Клаус У. Десятьзаповідейчеськоїреформи // Голос України, 1994. – 13 апреля.

15.Коровицина І.В. Соціокультурні процесипери ода посткомуністичної трансформації у Чехії (за матеріалами досліджень чеських соціологів) //Посткомунистическая

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація