Реферат Піар в політиці

Олексій Неживий

У статті викладено інформація по системної організації та проведення піар кампаній. Основою цієї інформації є успішний досвід автора у створенні і проведення цільових і виборних піар кампаній. Всі ці кампанії у цілому були спрямовані проти правлячої у Росії політичної сили, тобто їх мета суперечила інтересам правлячої партії і корумпованих чиновників. Системний підхід дозволяв домагатися непоганих результатів, попри сильне організаційне та інформаційний протидія. Нині насущним політичним запитом всіх опозиційних чинної влади сил, є демократизації політичної системи на країни й обмеження безконтрольної влади корумпованого чиновництва. З огляду на гіперінфляції країни, відсутності ефективній економічній й адекватної соціальної полі-тики у країні, прогресуючій корупції, держава дедалі більше і більше настає на життєві інтереси різноманітних соціальних груп у країні: трудящих, молоді, пенсіонерів, малого й середнього бізнесу – цей запит стає загальнонаціональним. Основним ресурсом існуючого країни режиму є тотальна розпродаж з корисними копалинами що належать народу Росії, цей ресурс дозволив тимчасово стабілізувати ситуацію і є економічне підґрунтя для яка у країні політичної надбудови. Проте, попри супердоходи держава схоже більше ураспиливании сировинних фінансових потоків між чиновницькими кланами, ніж у справжньої соціальної стабільності. Гучні і порожні піар проекти, типу, національних проектів нічого, крім пускання пилу у вічі й розкрадання державних коштів, не служать. Кланова систему влади, яка за спільному триманню різного рівня бюрократичних посад, які гарантують контроль над на фінансові потоки та владою, в пряму суперечить принципам державного управління та принципами політичного демократизму під управлінням державою. Усе це система тримається на високих цін на сировину і адміністративно-політичних репресіях стосовно незадоволеним. Влада не може зображати навіть видимість демократії у країні, і тому змушена приймати дедалі більше репресивне стосовно народові і опозиції законодавство. Проте наближається економічну кризу країни, дає опозиції шанс, реалізувати загальнонаціональний політичний запит. Наближається момент, коли порожні піар проекти не може будуть покривати непрацездатною влади, і тоді народу знадобляться нові рецепти управління і на цей момент треба готується, і готувати сам народ: інформаційно, організаційно і найголовніше свідомо (себто підготовки свідомості). Активна частину майна товариства, яка вже перебуває у опозиції до влади має стати авангардом, який поведе народ країни на завоювання демократичних свобод. У цьому шляху найгострішим буде питання: Хтопреобладающе проводити маси – опозиція чи корумповані чиновники, котрим є що втрачати?

PR – Технологія впливу маси!!! Елементи цій технології були випробувані в СтавропольськомуКрае, коли опозиція на чолі з мером містаСтаврополь завдала нищівна електоральне поразка партії чиновників на чолі з губернатором краю.

Під піаром у "класичному сенсі розуміється загал дійств (від більш) під час яких глядачі отримують якийсь інформаційний посил, мета якого уплинути наступне «Поведінка» глядачів.

Під «>Поведением» можна розуміти широкий, спектр: від простого запам'ятовуючи факту нікого події до формування ціннісного ставлення до чогось і наступного вибору на користь чогось.

Під глядачем розуміється представник певної соціальної групи чи як її правильно називати цільової групою, яка має якимось набором соціальних властивостей: культурним рівнем, якимись усередненими способами соціальнихдействий-реакций іусредненним свідомістю. Усереднена свідомість характеризується усередненим набором соціальних цінностей, службовців з оцінки що відбуваються навколо подій, і навіть усередненими запитами і потребами, які у своє чергу визначаються соціальними умовами, у яких мешкають члени цільової групи. Набір соціальних цінностей, запитів та потреб виявляється з допомогою соціологічних опитувань, фокус груп чи простого спілкування з велику кількість членів цільової групи. Граничне поняття на таку групи – це клас, характерне класовим свідомістю, усвідомленим або усвідомленим.

Завдяки комплексу заходів – це своєріднийорганизационно-информационний набір дій -екшен має мета надати заданий впливом геть поведінка цільової групи. Відкинувши грубе фізичне примус, єдина можливість досягнення групового зміни поведінки чи групового заданого поведінки лежить через зміна ціннісної шкали оцінки зовнішніх факторів, і інформаціїпривносимой в цільову групу ззовні. Тому, коли поставлено завдання спричинити усереднений вибір цільової групи чи інша комплексна завдання, на перших етапах завжди переносити завдання формування необхідноїинформационно-ценностной системи координат якщо представники цільової групи. Це необхідно з метою їхнього підготовки доусваиванию цільового посилання піар дії і правильною реакції себто подальшого усередненого дії представників цільової групи. Елементарно – це то, можливо проста інформаційна підготовка членів цільової групи. Складніше – це попереднє підвищення чи зниження ціннісної оцінки певних фактів свідомості членів цільової групи. Мета - зміни у потрібний бік середньої щодо цільової групі оцінки основного інформаційногомессажа (посилання) і наступного нею реакції дією, з допомогою постачання членів цільової групи необхідної, найчастіше однобокої інформацією і безпосередньої демонстрації нового ціннісного підходу групою заздалегідь підготовлених прибічників. Зовсім складно – це штучно викликане у глядача стан шоку із єдиною метою знов-таки модернізації у потрібному напрямку ціннісної оцінки наступногомессажа. Під час шоку свідомість глядача входить у елементарне стан і відключається усталена система ціннісних оцінок того що відбувається - на той час глядач не знає, як поводитися. Саме тоді заздалегідь підготовлена група своїм прикладом показує нову реакцію, а після участі у спільному дії дає ціннісне визначення лише, що здійсненого спільно чи побаченому із боку дії. Найчастіше, аби домогтися потрібного кінцевого результату, доводитьсяпошагово інформувати членів цільової групи необхідною інформацією і відпрацьовувати за ними елементарні нові реакцію цю інформацію. Дуже сильним методом є використання, зміни у потрібному напрямку ціннісних оцінок та всіх наступних способів реакції дією, загальних для цільової групи фобій - фактів викликають відчуття страху в усіх чи більшості її членів. Потреба безпеки – це друга найбільша потреба після потреби у їжі, як задовольнити цю потребу остаточно хтозна. Демонстрації діянь П.Лазаренка та (чи) інформація пов'язані з фактом що викликають члени цільової групи почуття прихованого страху (навіть не усвідомлюваного) роблять їх сприйнятливими до нових рецептам, як себе убезпечити.

Важливим елементом піар дії є інформаційний аспект. Для успішного охоплення цільової групи, особливо у випадках, коли її розмір Демшевського не дозволяє охопити організаційним дією всіх її членів, дуже важливо знати джерела та побудова потоків інформаційного обміну всередині цільової групи: джерел інформації з рейтингом їх авторитету і охоплення, способів поширення інформації, їх швидкості, авторитету і охоплення. Наприклад, джерелом із загальним чи частковим охопленням і високий рівень групового авторитету є висловлене вголос інформаційне повідомлення можливо ставлення до цього повідомленню неформального лідера цільової соціальної групи, яке далі транслюється через ЗМІ, у вигляді озвучування зборах чи «народного радіо» - усній передачі від однієї члена цільової групи до іншого. Найчастіше джерелом інформації то, можливо просте озвучування якогось факту через у ЗМІ з тій чи іншій рівнем охоплення, якому члени цільової групи звикли вірити, наприклад, у сільській місцевості населення з великою ступінь довіри належить до інформації розповсюджуваній місцевими електронними (ТБ, радіо) ЗМІ, а найчастіше правильно запущеним чуткам. Інформаційний аспект у його реальному втіленні називається інформаційним інтерфейсом піар дії. Буває, що який буде необхідний успішного рішення поставленого завдання інформаційного інтерфейсу немає або існуючий не задовольняє успішному досягненню поставленої цілі й тоді доводиться створювати інформаційні джерела та організовувати інформаційні потоки. Наприклад, під час виборів доводиться організовувати цей самий інформаційний інтерфейс:рекрутируя мережу добровільних чи оплачуваних помічників –агитаторскую мережу; вибирати з чи створювати тимчасово кампанії необхідні джерела інформації. Основною метою прирекрутинге є залучення до мережу членів цільової групи які мають максимально високої ступінь соціального довіри в інших представників цільової групи, вміють спілкуватися або мають схильність до спілкування, наступне навчання рекрутів стандартним способам спілкування, і передачі ( із єдиною метою надання процесу передачі системного передбачуваного характеру) і розподіл з-поміж них інших членів цільової групи із єдиною метою максимально повного охоплення. Ступінь задоволення цим критеріям виявляє міру соціальної значимості і повноти охоплення інформаційного інтерфейсу піар кампанії.

Отже, загальний сценарій проведення піар кампанії наступний: Насамперед формулюється реальна, адекватна справжньому моменту, мета, тобто те, що потрібно домогтися від інших членів цільових груп чи групи; Потім визначаються соціальні властивості цільових груп чи групи – членів, набір цінностей, запитів та потреб, основні групові фобії; Далі визначається існуючий інформаційний інтерфейс і проводяться заходи у разі потреби його модернізації для якомога більшої охоплення членів цільової групи; По результату виконання попередніх етапів формується план дій зі необхідного інформування членів цільової групи з максимально повним охопленням, зміни, якщо це потрібно, ціннісної шкали сприйняття членів цільової групи, на підготовку і однозначного сприйняття основного інформаційногомессажа.

Таким сценарієм проходить все – від політичної реклами й виборних кампаній, до революцій. Революція характеризується повної та кардинальної зміною одних громадських порядків і устоїв іншими та має у своїй основі внутрішні економічну причину (економічний конфлікт класів). Проте внаслідок те, що під час революції відбувається кардинальний злам суспільної свідомості (тих самих ціннісних оцінок звичних способів суспільну поведінку), коли той клас втрачає провідної ролі у формуванні суспільної свідомості наданні впливу громадське поведінка, а інший набуває, відбуватися ці зміни можуть прийняти лише і натомість зовнішнього суспільної кризи, що з війнами, економічними кризами – тобто, і натомість масового громадського шоку. У революції є лідери, які осмислене чи несвідомо реалізують описане вище сценарій. Якщо десь відбувається збій, революція зазнає приголомшливої поразки, вибори програються, а реклама є недієвої.

Уміння чітко усвідомити кінцевої мети, виділити цільові групи, які мають різними соціальними властивостями і потребують різних практичних підходів, вміння оцінити, модернізувати чи добудувати інформаційний інтерфейс, і далі сформулювати достатній задля досягнення кінцевої мети набір дій зі урахуванням організаційних можливостей, вміння послідовно реалізувати практично заплановане – ось запорука успіху піар кампанії.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуpolit-labs.narod/


Схожі реферати:

Навігація