Реферати українською » Политология » Аналіз значення Середньої Азії в роботах вчених геополітиків


Реферат Аналіз значення Середньої Азії в роботах вчених геополітиків

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Оглавление

Вступ

1. Об'єкт дослідження

2. Аналіз значення середньої Азії на роботах вчених геополітиків

3.Внутрирегиональние відносини

4. Позиції зацікавлених держав у регіоні

Укладання

Список використаних джерел


Вступ

Під час вивчення євразійський геополітики неможливо обійти питання середньоазіатського регіону. Безліч побутових проблем, властиві всієї Азії беруть своє початок чи остаточному підсумку переплітаються у Середній Азії. Таке унікальне геополітичне становище робить її найважливішим структурним елементом міжнародної політики. У цьому регіон відрізняється нестабільністю і невизначеністю становища на міжнародній арені. Ситуація також ускладнюється змінами, що відбуваються в зовнішній політиці країн, претендують на статус наддержав: спроби Росії відновити втрачене після розпаду Радянського Союзу світове вплив, зросла економічна і політичний міць Китаю, реалізація геополітичних планів США у Центральній Азії. Усе це робить Середньої Азії цікавим об'єктом політологічного дослідження.

У цьому роботі зроблено спробу проаналізувати існуючої розстановки наснаги в реалізації регіоні, проблем внутрішнього і зовнішнього характеру. З отриманого результату здійснено прогнозування можливого розвитку подій для зацікавлених країн і досліджуваного регіону. І тому було використано порівняльний, системний, історичний методи, застосовані елементисценариотехники іS.W.O.T.-анализа.

Основні завдання даної роботи: вивчення особливостей регіону Середню Азію, виявлення існуючих зовнішніх й міністром внутрішніх проблем, визначення її місця у існуючому геополітичному просторі, можливостей розвиток зовнішньополітичних відносин.


1. Об'єкт дослідження

Середня Азія – регіон ніяких звань Азії, що виділяється з урахуванням історичних і географічних особливостей. Іноді терміни «Центральна» і «Середня» Азія не розрізняють. Існує також історичну назву Туркестан чи Західний Туркестан. Кордони Середню Азію досить спірні. Найчастіше за цей регіон включають 5 колишніх радянських республік: Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменія Узбекистан. Проте, Казахстан найчастіше виділяють із списку. Це пов'язано з переважаючими розмірами Казахстану, який вирізняється економічним розвитком. Також Казахстан не входив у «Середньоазіатський економічний район» СРСР. Деякі вчені розширюють поняття Середній Азії і беруть у нього Афганістан, Іран та Пакистан. Проте, ми відштовхуватися від цього, що Середня Азія це п'ять республік, оточені Росією, Китаєм, Афганістаном, Іраном і Каспійським морем. Нижче наведені деякі дані з кожної їх них.

Республіка Казахстан. Казахстан - унітарна президентська республіка. Президент - Нурсултана Назарбаєва – є і поки що єдиним глава держави. Столиця Анкара (до 1997 р.Алма-Ата). Володіє швидкому зростанні економікою, що виводить Казахстан на лідируючі позиції з Азії. Основа економічного потенціалу – величезні запаси з корисними копалинами, особливо у перерахунку душу населення. У тому числі запаси чорних і кольорових металів, нафту, природного газу, і навіть Уран (1/5 розвіданих світових запасів).

За даними на 2010 рік у9-ом площею Казахстані проживає лише 16 млн. людей. До того ж казахів у тому числі близько 50 % казахів і становлять приблизно, 25% російських. Проте, частка казахів постійно росте рахунок природний приріст і програмірепатриаций.

Казахстан дійсних членів ОБСЄ, СНД, ОДКБ,ЦАС, Організація Ісламська Конференція,ЕвразЭС,ШОС,СВМДА, організація — РадаТюркоязичних Країн, Тюркський Військовий Рада, Індивідуальний План Партнерства з НАТО. У географічному сенсі є начебто щитом між Росією та інші країнами Середню Азію.

Республіка Узбекистан. Узбекистан лежить у центральній частині Азії, між двома ріками - Аму-Дар'єю іСирдарьей і немає виходу на море. Президентська республіка, Президент – Іслам Каримов. Географія Узбекистану досить одноманітна, 2/3 площі зайняті степами і пустелями. Узбекистан виділяється здобиччю золота,виплавкой міді, машинобудуванням, орієнтованим на бавовняна комплекс. Тут є всіх підприємств, створюють необхідні машини для бавовняного циклу (підготовка грунту для посівів, посів, внесення добрив, збирання врожаю). У Ташкенті є єдиний всю Середньої Азії авіаційний завод. Узбекистан багатий своєї історією. На його території перебувають такі найдавніші міста, як Ташкент (нинішня столиця), Бухара,Хорезм і Самарканд. Можливо, саме такий чинник пояснює високий рівень національної самоідентифікації узбеків.

>Киргизская Республіка. Киргизія лежить у північно-східній частини Середню Азію в території двох гірських систем: Тянь-Шаню іПамиро-Алтая. Гори – переважний рельєф; немає виходу на море. Основна галузь економіки – гірничодобувна. Серед з корисними копалинами, видобутих в Киргизії можна назвати золото, вугілля, урану, рідкісноземельні метали. Проте відсутні паливно-енергетичних ресурсів, що ставить країну на залежне становище від сусідів. Киргизія - президентська республіка. Глава держави - президент, який обирається на виборах на термін. Історично склалося так поділ країни на частини – північ і з півдня, що бере почав із тісних родоплемінних відносин. Столиця – Бішкек, неофіційна «столиця» південній частині – місто Ош. Населення Киргизії складають у основному киргизи (~70%), але присутні й великі діаспори росіян і узбеків, що здійснює чималий впливом геть внутрішньополітичне життя країни. До того ж російське меншість переважнорасселено північ від, а узбецьке – Півдні. У Республіці сильнораспространен іслам.

Республіка Таджикистан. Таджикистан – країна, на 93 % покрита горами Паміру і Тянь-Шаню. Цей чинник зумовлює специфіку економічного розвитку. Таджикистан має значними ресурсами як з корисними копалинами і запасів води для поливу і виробництва електроенергії. Є родовища золота, срібла, алюмінію, цинку, свинцю, урану, коштовного каміння, солі, вапняку та інших. Є запаси енергетичного сировини (нафти, газу, вугілля). Належить до одної з самих забезпеченихгидроресурсами країн світу. Найважливіші культури – бавовну, тютюн, фрукти. Проте, Таджикистан належить до найбідніших країн світу, має найменший рівень ВВП душу населення серед 15 колишніх республік СРСР. Один із великих статей припливу засобів у країну – робоча міграція. Більшість населення –таджики-мусульмане, і навіть узбецька діаспора. Унікальне географічне розташування Таджикистану робить її з'єднувальною ланкою «трикутника» Китай – Середня Азія – Афганістан. Державне пристрій – президентська республіка. Столиця – Душанбе.

Туркменістан – східна країна Середню Азію. Єдине держава регіону, має спільний кордон Іраном.Омивается внутрішнім Каспійським морем. Форма правління — президентська республіка. Глава держави — президент, який обирається прямим таємним голосуванням терміном п'ять років. Але не завадило колишньому лідеру Туркменії Сапармурата Ніязова отримати титул Туркменбаші право на довічне правління, яким він користувався до своєї смерті. Туркменістан обдає сильним економічний потенціал, що забезпечується великими запасами природних ресурсів, зокрема нафти і газу. Проте, видобуток, переробку і продаж ускладнює застаріла транспортна інфраструктура низький рівень геодезичної розвідки.Развита культивація бавовни. У питанні Туркменія має менше проблем, ніж сусіди. Туркмени становлять переважна більшість, а національні меншість порівняно нечисленні. Столиця – Ашгабад.

У результаті складається своєрідний геополітичний регіон, що характеризується: а) що розвивається економікою, забезпеченістю енергетичними ресурсами, потенціалом до розвитку видобувної та обробної промисловості, текстильної галузі, але з застарілими транспортними магістралями; б) країни регіону належать до світу, але є низка міжнаціональних проблем, і навіть проблема змінного тиску християнство; за відсутності виходу до відкритого океану, серединна географічне розташування; р) країни регіону – президентські республіки, існують схожі проблеми з наступністю влади й тенденції до автократії, сильний вплив на політику мають традиційні кланові відносини.

2. Аналіз значення середньої Азії на роботах вчених геополітиків

Середня (Центральна Азія) впродовж історії займало важливе місце у працях політологів. Це пов'язано з поруч важливих чинників серед яких географічне розташування, наявність з корисними копалинами. Під час конфронтації Російської Федерації та БританськоїИмперий Середня Азія грала важливу буферну зони і аванпосту поширення впливу азіатському просторі. Це посилювало інтерес наукових співтовариств до регіону.

Так, ще Маккіндер, розробляючи глобальну геополітичну теорію, говорив, що Центральна Азія була плацдармом, в просуванні кочівників суші (монголо-татарів) до Європи. Він відносив Середньої Азії доХартленду, який, на його думку, був запорукою встановлення світового панування. Такий підхід розвиток ув американській геополітичної школі, зокрема завдяки М.Спайкмену. Надалі, З. Бжезинський запропонував концепцію побудови однополярного світу з пануючій роллю США. У цьому концепції детально проаналізоване значення Середню Азію на геополітичної карті.Рассматриваемий регіон разом із Закавказзям стає основою такий геополітичної категорії, як «>Евразийские Балкани»: «>Евразийские Балкани" становлять внутрішнє ядро величезної території, має видовжену форму, і мають дуже серйозну на відміну від зовнішньої оточуючої зони: вони є силовий вакуум. Хоча у більшості держав, розміщених у район Перської затоки і Близького Сходу, відсутня стабільність, останнім арбітром у цьому регіоні є американська сила.Нестабильний регіон зовнішньої зони є, в такий спосіб, районом гегемонії єдиною сили та стримується цієї гегемонією. Навпаки, ">Евразийские Балкани" справді нагадують більш давні, більш знайомі Балкани у Південно-Східній Європі: у політичних суб'єктів як спостерігається нестабільна ситуація, але вони є спокусою для втручання з боку потужніших сусідів, кожен із яких сповнений рішучості чинити опір домінуючою ролі іншого сусіда у регіоні. Саме ця знайоме поєднання вакууму сили та всмоктування сили та виправдовує термін ">Евразийские Балкани"» [1, 162] Геополітичне значення регіон стоїть у виду наступних чинників:

·Евразийские Балкани", розташовані з обох боків, неминучої транспортної мережі, які мають з'єднати з більш правильної прямий найбагатші райони Євразії й самі промислово розвинені райони Заходу з крайніми точками сході;

· історичні амбіцій й амбіції безпеки, по крайнього заходу, трьох самих безпосередніх і найпотужніших сусідів, саме Росії, Туреччини і Ірану, і навіть набирав геополітичний вагу Китаю;

· наявність важливих з корисними копалинами, включно із золотом, природного газу і.

Отже, Середня Азія є зоною перетину кількох конфліктних зовнішньополітичних векторів:

Росія. З. Бжезинський вказує, що з Російської Федерації є й причин виявляти інтерес до Середню Азію. По-перше, втрата значних запасів мінеральних і енергетичних ресурсів. Крім багатств самих республік, Росія значно втрачає у контролі над Каспійським морем: раніше лише невеликий південний перебував за українсько-словацьким кордоном з Іраном, нині припадати рахуватися з позиціями Азербайджану, Казахстану і Туркменистану. Друга причина - загроза посилення ісламського впливу південні регіони, що може спричинити до наростання сепаратистських і екстремістських настроїв. Іслам багато в чому став тієї ідеєю, яка сприяла формуванню і зміцненню націоналізму у країнах Середню Азію. І, по-третє, із заснуванням нових суверенних республік, Росія втрачала шанси у плану консолідації євразійського простору:центрально азіатські держави потрапляли в орбіти посилення геополітичних центрів, як-от Іран і Туреччина.

Інтереси Ірану та Туреччини є дуже схожими і звичайно не поділяються Бжезінським. Обидва ці держави є світовими геополітичними гравцями, тим щонайменше, здатні в ролі регіональних осередків впливу. Розпад Радянського Союзу припала на зміцненням їх позицій. Тому освіту нових незалежних мусульманських держав зумовило підвищений інтерес Туреччини і Ірану до оскільки він розглядався регіону.

Китай. Бжезинський пророкує, що енергоресурси аналізованого регіону мають увійти до кола особливих інтересів Пекіна, й одержання прямого доступу до них — без хоч би не пішли контролем із боку Москви — має стати основна мета Китаю [1, з. 213]. Тим більше що, Китай також стурбований проникненням до своєї західні провінції сепаратизму, особливо не з Казахстану. Це, безумовно, підштовхуватиме Пекін зміцнювати відносини з Казахстану і Киргизією, щоб мати гарантії безпеки західних межах. З іншого боку, середньоазіатські країни є буфером між Китаєм і Росія у Центральній Азії. Відповідно Пекін зацікавлений у встановленні у яких лояльних себе режимів.

Вище перелічене веде до того що, що Середня Азія стає осередком напруженості на міжнародній арені. За такого стану, США, попри географічнийудаленность, повинні, на думку Бжезинського, включити цей регіон до сфери власних інтересів. Це необхідне стримування таких геополітичних конкурентів як і Китаю і зрештою збільшення роль регулюванні світових політичні й економічні процесів. Також автор свідчить, що у недалекому майбутньому Штати може охопити дефіцит енергетичних ресурсів.Следственно, багатий регіон «Євразійських Балкан» ні бути відкритим американських ресурсовидобувних компаній.

Важливість Середню Азію як геополітичного регіону підкреслює і З.Хантингтон. Він зазначає, що ця галузь перебуває в лінії між цивілізаційного розламу між Росією і мусульманським світом. «Релігія підігріваєвозрождающуюся етнічну самоідентифікацію, і всі посилює побоювання російських щодо безпеки їх південних кордонів» [2, з. 435] Це спричиняє з того що Росії припадає нарощувати у цьому регіоні свій військовий потенціал, із засобів розміщення військових баз. Побоювання небезпідставні, враховуючи, що неодноразово вже зіштовхувалася зі релігійними конфліктами, як і усередині федерації, і у південних кордонів.Хантингтон, свідчить, що це з південно-східними сусідами лінією розламу, в багато стала умовою формування російських як нації.

Середня Азія активно вивчалася російськими вченими у межах концепції євразійства. У тому числі Трубецькой М.С., Савицький П. М. та інших. Ця традиція була продовжено за радянських часів Л. Н.Гумилев. У працях цих мислителів Середня Азія виступає важливим ланкою євразійського простору. Наприклад, Трубецькой звертав увагу те, що Росія, об'єднавши навколо себе, окрім східноєвропейських держав країн Центральної Азії, може створити повністю саме достатню економіку й стати незалежної від світового фінансового ринку.

На етапі цих ідей детально розробив Олександр Дугін. Середня Азія теоретично Дугіна - важливе геополітичне направлення у боротьби зталассократией. Він виділяє ряд плюсів від зміцнення Росії у регіоні: інтеграція в континентальний блок Індії, стратегічна підтримка Іраку проти Туреччини, прямий коридор на Близькій Схід. Під поняттям Середня Азія Дугін розуміє значно більше великі території, ніж прийнято вважати зазвичай: 5 зазначених вище республік доповнюється Афганістаном, Пакистаном, Іраном і навіть Індією. Однією із визначальних умов встановлення російського впливу у середньоазіатському ареалі є усунення інтеграційних процесів з «>атлантистской» Туреччиною. І тому

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація