Реферати українською » Политология » Політична свідомість


Реферат Політична свідомість

Федеральне агентство за освітою

>ГОУВПО

>ВСЕРОССИЙСКИЙЗАОЧНЫЙФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра >ФИЛОСОФИИ І СОЦІОЛОГІЮ

Факультет Фінансово-кредитна

Спеціальність Фінанси і кредиту

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни >ПОЛИТОЛОГИЯ

Тема ">ПОЛИТИЧЕСКОЕ СВІДОМІСТЬ"

Москва 2011


Зміст

 

Запровадження

Поняття "політичної свідомості", його структурні компоненти

Політична ідеологія. Її основні елементи, функції і формування

Політична психологія. Її основні елементи, функції і формування

Укладання

Список використаної літератури

 


Запровадження

 

Політичну реальність неможливо уявити без духовної складової – ідей, концепцій, почуттів, настроїв тощо. Часом здається, що став саме політичні ідеї, перетворені на гасла і програми дій, визначають хід політичних подій. У цьому таких ідей буває безліч й вони різні, що цілком природно виникає бажання пояснити, чому саме ця, а чи не інші політичні ідеї, цінності й переваги беруть гору у той або ту епоху. З іншого боку, потрапляючи у ситуацію, який від кожного людей реально політичного вибору, ми намагаємося щосили дати раду хаотичному різноманітті сьогоднішніх політичних лозунгів і програм. Політологія неспроможна визначати наш особистий політичний вибір. Але вони можуть і має створити умови такого вибору, тобто. показати, як функціонує сфера політичної свідомості, які способи його існування, а як і механізми освіти та розвитку.


Поняття "політичної свідомості", його структурні компоненти

 

Політичне свідомість – то окрема форма суспільної свідомості, у якому відтворюється в ідеальному плані політична реальність (політичні відносини, інститути, діяльність), і навіть здійснюються її тлумачення і - оцінка.

Політичне свідомість включає у собі теорії, ідеї, почуття, уявлення, цінності, очікування, настрої тощо., складаються в різних соціальних груп, і індивідів з урахуванням їхнього вмикання до системи політичних відносин також участі у процесах здійснення політичної влади.

Структура політичної свідомості достатня складна. Вона має безліч найрізноманітніших вимірів. І щоб не заплутатися, виділяючи структурні елементи політичної свідомості, необхідно щоразу чітко уявляти собі, з якого підставі виробляється виділивши. А підстав таких чимало.

Спочатку підкреслимо, що політична свідомість – це форма суспільної свідомості, отже, воно формується, як свідомість групове, корпоративне. Оскільки соціальних груп у суспільстві багато, то цілком правомірно виділення особливостей політичної свідомості залежно з його носія, суб'єкта, тобто. будь-якої соціальної спільності. Як таких суб'єктів політичної свідомості можуть виступати, класи, стану, нації, вікові групи (молодіжне політичне свідомість, наприклад), територіальні тощо. Той-таки критерій (носій свідомості) лежить основу розрізнення масового політичної свідомості і елітарного.

Іншим провідним підставою виділення структурних елементів політичної свідомості є глибина і адекватність розуміння їм політичної реальності. За цим критерієм виділяють рівні політичної свідомості – теоретичний і повсякденний, ідеологічний і психологічний.

Політична теорія (філософія політики, соціологія політики, політологія тощо.) – це відтворення істотних і закономірних сторін політичного життя суспільства на форміабстрактно-логических понять, гіпотез, концепцій. Завдання теорії – вироблення систематизованого знання про політику, що дозволяє пояснювати її виникнення і наступне розвиток.

>Обиденное політичне свідомість – це стихійно створювані уявлення соціальних груп про політику, діяльності її інститутів та їхніх представників. Зазвичай, ці уявлення, які спираються на житейський досвід минулого і здоровий глузд, відрізняються поверхнею, стереотипністю, наявністю безлічі ілюзій й регіональних протиріч, схильністю до персоніфікації політичних проблем. Така характеристика повсякденного політичної свідомості значить будь-якої його ущербності або меншовартості. В нього просто інший, ніж в теорії обрій й інші можливості.

Різниця політичної ідеології й психології йде з до того ж підставі – глибину та адекватності відтворення політичної реальності. Проте ідеологія не тотожна теорії, а політична психологія за межі буденної свідомості.

Під ідеологією зазвичай розуміють систему теоретичних поглядів, ідей, виражають інтереси і цілі певних соціальних груп, і вкладених у утримання або зміна існуючих громадських відносин. Політична ідеологія є теоретичне осмислення політичної реальності з погляду інтересів і цілей будь-якої соціальної групи (класу, нації, вищі ін.).

Обсяги понять "політична ідеологія" і "політична теорія" частково перекривають одне одного, оскільки ідеологія аналізує політичну реальність засобами теорії – це систематизоване, логічно послідовне, претендує на об'єктивність знання, що виробляється професіоналами сфери духовного виробництва. Проте ідеологія не вкладається повністю до рамок теорії, оскільки представляє знання як про "сущому" (у тому, що є), а й "належному" (у тому, що має бути) у суспільстві, що позбавляє її твердої теоретичної грунту.

Іншим рівнем політичної свідомості, парним ідеологічному, є політична психологія – сукупність політичних почуттів, думок, настроїв, які в різних соціальних груп з урахуванням спільності політичних потреб та інтересів. Будучинесистематизированним і стихійно тим що формуються духовним освітою, політична психологія є своєрідний аналог буденної свідомості. Але повного збіги між ними, оскільки поняття "політична психологія" включає у собі поруч із раціональними ще й ірраціональні (неусвідомлювані), не контрольовані свідомістю елементи – мотиви, переваги, встановлення і т.д.

Таке загалом співвідношення основних рівнів політичної свідомості,различаемих за рівнем проникнення сутність політичної реальності й, як наслідок, - за способом формування, соціальним функцій тощо. За такої структурному розчленування політичне свідомість аналізується переважно з погляду змісту укладеного у ньому знання, тобто. певного обсягу інформації про мир політики. Для пояснення багатьох політичних процесів і явищ важливі як наявність в людини знання про політику, однак і спосіб існування цієї знання, його убудованість до механізмів політичної поведінки людини. У цій підставі з політичної свідомості можна назвати такі елементи, як: політичні переконання, установки, ціннісні орієнтації, настрої, очікування, стереотипи, забобони тощо. Ці структурні елементи політичної свідомості характеризують по більшу частину йогоемоционально-волевую бік і тому розглядаються всередині політичної психології.

 

Політична ідеологія. Її основні елементи, функції і формування

 

Політичну ідеологію часто називають "ядром" політичної свідомості. Оскільки основна "тяжкість" ідей концепцій зосереджена ідеологіях. Саме вони розробляють концептуальні політичні схеми, пояснюють і виправдовують виникаючі політичні колізії, виявляється раціоналізують непевні й невизначені політичні "почуття" народних мас. Центральне місце ідеологій у структурі політичної свідомості спочатку зумовлено поруч відмінних рис формування та функціонування. Ось вони:

- цілісність, систематичність поданого до ідеології знання, використання коштів пізнання теоретичного рівня;

- поява світ о результаті діяльності ідеологів;

- явна націленість зміну чи закріплення існуючих політичних взаємин держави і інститутів;

- обумовленість інтересами різних соціальних груп;

- апеляція цілей і цінностям життя як один з головних аргументів;

- схильність до деякою "лакування" дійсності.

До числа головних функцій ідеології ставляться такі:

-целеобразующая – формулювання цілей у суспільному розвиткові, що надає зміст і обгрунтування домаганням соціальних груп на влада;

-программно-практическая – переклад теорії в практику;

-интегративная – згуртування, формування єдності соціальної групи;

-мотивирующая – спонукання людей до політичної активності;

- комунікативна – формування особливого мови політичного спілкування – знаків, символів, ритуалів, яким прихильники ідеології розрізняють своїх прибічників бандерівців і відокремлюють "чужаків".

До основних функцій ідеології можна також ознайомитися віднести пізнавальну,аксиологическую, пропагандистську, апологетичний. Таке загалом призначенні ідеології в світі.

 

Політична психологія. Її основні елементи і формування

Хоч би як були глибоко продумані і обгрунтовані політичні ідеології, жодна їх нічого очікувати прийнята масами, якщо вони суперечать політичної психології людей. У цьому рівні політичної свідомості раціональні конструкції ідеологій перетворюються на конкретні стимули, мотиви та настанови політичної поведінки. Тому вивчення політичної психології має важливе значення для світу політики. Такі процеси можна розглядати і як масові явища психіки (індивідуальний феномен свідомості), чи як топологічні риси психології особистості, зумовлені її включенням до різні соціальні групи.

У цілому нині сфера політичної психології включає у собі такі явища:

- соціально-політичні підстави психологічної активності;

- психологічні механізми взаємодії з політичною середовищем (установки, стереотипи, забобони);

- психологічні майнового статку тих, зумовлені політичних реалій;

- стійкіполитико- психологічні форми і продукти діяльності (традиції, навички, звички);

- психологічні процеси політичної комунікації (навіювання, наслідування, чутки) та інших.

У цілому нині цього рівня політичної свідомості притаманні такі особливості:

- спонтанний,малоконтролируемий процес створення;

- переважаннячувственно-емоциональних компонентів свідомості;

-взаимоналожение раціональних і ірраціональних духовних елементів;

- відома суперечливість і неузгодженість різних елементів;

- виконання переважно адаптивної і мотивуючої функцій;

- рухливість, мінливість, швидка пристосовуваність до що складається ситуації тощо.

У Конституції РФ записано, створення державної ідеології забороняється. Поясніть сенс такої заборони

Відповідь проста.

Російської Федерації демократичну державу, має звід права і свободи громадянина (Конституція РФ). У якій прописано, кожен громадянин має право свободу світогляду.

Якщо нашій країні з'явиться ідеологія державному рівні, що диктуватиме громадянам як, то в такий спосіб порушується стаття конституції, інакше кажучи свободу вибору громадянина.


Укладання

Отже, духовна складова політичного життя суспільства – політичне свідомість, постає складної багаторівневої конструкцією, основну вагу якої припадає на політичну ідеологію і психологію. Ступінь їхньої розвиненості, а як і характер взаємодії з-поміж них істотно впливають на форми політичної поведінки громадян, і на режими функціонування політичних інститутів. Єдність усіх цих компонентів дозволяє говорити про певний тип політичної культури суспільства.


Список використаної літератури

 

Політологія / Підручник, під редакцією В.М.Лавриненко.Юнити. Москва 1999


Схожі реферати:

Навігація