Реферати українською » Политология » Соціальні наслідки комуністичного тоталітаризму в Білорусі


Реферат Соціальні наслідки комуністичного тоталітаризму в Білорусі

Страница 1 из 7 | Следующая страница

року міністерство освіти республіки Білорусь

>УО Білоруський державний економічний університет

Кафедра політології

Курсова робота

з дисципліни: Введення ЄІАС у політичну теорію

на задану тему: Соціальні наслідки комуністичного тоталітаризму БілорусіЗміст

 

Запровадження

1. Поняття тоталітаризму

1.1 Характерні ознаки тоталітарного політичного режиму

1.2 Встановлення тоталітарної системи влади у СРСР

2. Епоха сталінізму

2.1 Колективізація

2.2 Індустріалізація

2.3 Культура

2.4 Велика Вітчизняна Війна

3. Періоди «відлиги» і «застою»

4. Перебудова

Укладання

Список використаних джерел

тоталітаризм сталінізм колективізація застій


Запровадження

Прогрес - глобальний процес, що характеризує рух людського суспільства до всьому протязі історії.

XVII-XX ст. історії пройшли під знаком модернізації. Модернізація – явище цивілізаційного масштабу, глобальний феномен історії. На думку академіка РАН В.В. Алексєєва під модернізацією розуміється всеосяжний процес інноваційних заходів під час переходу від традиційного до сучасного суспільству, який за переході то, можливо представлений як сукупність процесів: структурної і функціональної диференціації суспільства, індустріалізації, урбанізації, бюрократизації, професіоналізації, раціоналізації, становлення сучасних мотиваційних механізмів тощо.

Модернізація являє собою у відповідь виклик із боку розвинутих країн. Це спосіб «наздоганяючого» розвитку,предпринимаемий уряд із метою подолати історичну відсталість й уникнути іноземної залежності. Саме таку мету переслідували, сталінська індустріалізація 1930-х ХХ століття, перебудова 1985 р. й економічні реформи 1991 - 1993 рр. Слід зазначити, що концепцію модернізації у СРСР доповнювалася становищем про випереджальному типі розвитку. Радянське керівництво хотіло непросто створити аналог західного індустріального суспільства, а перевершити основні соціальні, економічні, культурні досягнення Заходу з урахуванням неринковою, соціалістичної моделі.

Багато наукові діячі, такі як: Т.Парсонс, В.В Алексєєв,Н.Ф. Наумова, О.Г. Вишневський , Б.М. Миронов, дослідивши процес модернізації, присвятили йому свою працю. Американський соціолог Т.Парсонс виділив універсалії модернізації, передбачив розпад нашої соціальної системи. Його був такий: всяка модернізація тягне у себе весь ланцюжок системних змін.

У цьому роботі, спираючись наукові роботи, історичні дані і соціологічні дослідження, ми ретельніше проаналізуємо процес модернізації, з якими соціальними наслідками зіштовхнулися СРСР, зокрема БРСР, і яку «соціальну ціну» заплатив народ за його здійсненні . Оскільки модернізація відбувалася у умовах комуністичної тоталітарної системи, ми розглянемо саме поняття «тоталітаризм» і його виникнення у радянському державі, і те як обмежена ефективність яких і вичерпаність тоталітарних ресурсів зростання призвела до пошуку нових ресурсів немає і стимулів розвитку, у результаті Україна дійшла ринкової економіки і став на демократичний шлях розвитку.


1. Поняття тоталітаризму

 

1.1 Характерні ознаки тоталітарного політичного режиму

 

Передусім, з'ясуємо, чим є тоталітарний режим у сучасній політологічній літературі. Поняття «тоталітаризм» (від латів.Totalis) означає весь, цілий, повний. Він був введено на початку ХХІ століття. 1925-го р. це поняття вперше прозвучав у італійському парламенті. Лідер італійського фашизму Б. Муссоліні впровадив їх у політичний лексикон. Відтоді починається становлення тоталітарного ладу Італії, потім у СРСР роки сталінщини й у гітлерівській Німеччині з1933г.

Частина авторів (наприклад, академік Академії гуманітарних наук Ю.Г. Волков, академік Академії інформатизації освіти Ю. С.Борцов та інших.) відносять тоталітаризм до крайньої різновиду авторитарних політичних режимів. «Тоталітаризм є систему насильницького політичного панування, характеризується повним підпорядкуванням суспільства, його економічної, соціальної, ідеологічної, духовної і навіть побутового життя влади пануючій еліти, організованій на цілісний військово-бюрократичний апарат, і очолюваний лідером (вождь, фюрер, дуче ідр.)»[1] .

Здійснити науковий аналіз тоталітарної державної фінансової системи спробувала американський політолог X. Арендт (1906—1975) у роботі "Походження тоталітаризму", що у США 1951-го р. УОснове її концепції лежить ідея тотального панування держави у суспільстві. Ця ідея реалізується у умовах "масового суспільства", за наявності "тоталітарної особистості" і "тоталітарного руху". Соціальною базою тоталітаризму, на думку Арендт, є суспільство без класів, без соціальної стратифікації, де є безліч людей, не сполучених спільними інтересами, нездатних об'єднатись у організацію та влитися спільно діяти [2]. Серед такий аморфною соціальної маси формується "тоталітарна особистість" - середня, пересічна, без особливих достоїнств, схильна до насильства і злочину. Саме такі умови виник тоталітарний нацистський політичний режим у Німеччині. Що таке тоталітаризм та її характерні ознаки? Тоталітаризм - це таке політичний устрій, що характеризується повним контролем держави з усіх сферами життя, фактичної ліквідацією права і свободи громадян, репресіями щодо опозиції і інакодумців. У політичній літературі виділяється безліч ознак цього режиму, серед найбільш характерними є такі.

Перший - повна монополізація влади тим чи іншим політичним лідером. Генсек, фюрер з'єднує у своїй особі законодавчу і виконавчу владу, а судова поставлено такі умови, що вона вже практично втрачає на своїй незалежності. Опинившись на вершині тоталітарної системи політик бачить себе вождем і рятівником народу. Дорогою до абсолютного панування він неодмінно когось скидає, придушує або що-небудь руйнує.Присвоив всю повноту влади, верховний вождь створює власну командну вертикаль.Нижестоящих начальників він призначає і зміщує своєї волею. Кожен чиновник зобов'язаний йому кар'єрою і має беззастережно виконувати його вказівки.Неугодние вождю державні урядовці звільняються й від посад, піддаються суду чи забуттю.

Другий ознака тоталітарного режиму - ліквідація багатопартійності, встановлення панування однієї політичну партію у суспільстві. Однопартійна система дозволяє створити, й впровадити у маси єдину ідеологію, підтримує і захищаючу інтереси правлячого політичного режиму. У такій системі немає критичним виступам і опозиційним рухам.

Пропаганда, інформаційне забезпечення населення носять централізований державний характер. У основі пропагандистських догм лежать соціальні, расові, релігійні забобони. Інформаційний монополізм відкриває можливість створювати легко засвоювані громадські міфи, своєрідну гіперреальність, ілюзорний світ, які цілком захоплюють масову свідомість.Люмпенизированние верстви населення починають вірити, що вони беруть участь у політичного життя, тоді як насправді їх використовує владу у ролі засобів задля зміцнення своїх позицій у суспільстві.

>Безраздельное панування тоталітарної партії, у політичній сфері виключає можливості появи у суспільстві демократичного механізму. Громадські організації можуть існувати лише тому випадку, якщо вони беззастережно визнають верховенство правлячої партії. Нацистська партія у гітлерівській Німеччині, комуністичних партій у колишніх соціалістичних країнах у такий спосіб досягли безпосереднього і сповненого контролю держави з особистості.

Третій ознака тоталітарного режиму - створення широкого суспільно-політичного руху, забезпечує їй масову соціальну підтримку. Це рух впроваджує в масову свідомість тоталітарну ідею, допомагає тоталітарній державі підтримувати всеосяжний контроль над різними проявами життя, формує позитивне ставлення до чинної влади народу. З допомогою апарату залякування і активістів руху на суспільстві нагнітається атмосфера підозріливості та шпигуноманії. Всюди починають шукати ворогів, поширюється доносительство і кругову поруку. За цих умов найкращий спосіб продемонструвати лояльність режиму стає особиста відданість та догідництво.

Масового характеру суспільно-політичного руху надає тоталітарному режиму видимість народовладдя, демократичності, забезпечує йому відому стійкість.Предшествуя остаточному закріплення тоталітарної системи, рух має на меті встановлення диктатури однієї особи чи групи осіб. У цьому воно спирається на силові методи боротьби з опозиційними партіями і об'єднаннями.

Четвертий ознака тоталітаризму - державно спрямовуваний терор, з якого існуюча влада прагне домогтися загальної лояльності громадян. Разом із тотальною пропагандою терор породжує загальне насильство, викликає в громадян постійний власний страх і невпевненість у власних силах.

Репресивні дії державних каральних органів розпочинаються з "полювання на відьом", з розправи над опозицією. Та згодом терор сягає загальнонаціонального розмаху. Відчуття незахищеності окремої людини перед державної машиною стає таким явним, особиста безпеку виявляється настільки мінімальної, що настає параліч індивідуальної волі, з'являється боягузливість, зрада й підозрілість людей друг до друга.

П'ятий ознака тоталітарної системи - це стосується її прагнення до створення замкнутого, відособленого економічний механізм, які перебувають під жорстким, централізованим контролем держави. Суворо централізований порядок економічного життя потрібно правлячої верхівці у тому, щоб мати необмежений доступом до матеріальним і нашим фінансовим ресурсів, необхідним реалізації тих чи інших вольових рішень, проектів, і навіть у тому, щоб максимально підвищити економічну залежність від тоталітарної держави.

Домагаючись державного монополізму в господарської сфері, тоталітарний режим виганяє з економіки ті частини промислового й фінансового бізнесу, яка йде співробітництво з нею.Отнятие засоби виробництва, капітали присвоюються тоталітарним державою чи переходять до рук лояльних йому підприємців.

Високий рівень регламентації господарську діяльність при майже повному придушенні профспілок відкриває тоталітарної влади можливість необмеженої експлуатації трудящих. Використовуючи позаекономічне примус (працю ув'язнених), різноманітних афери, режим отримує величезні прибутку. Частина їх іде на фінансової підтримки тоталітарного руху, репресивних органів прокуратури та силові структури, але більшість присвоюється правлячої клікою.

Шостою ознакою тоталітарної влади є насадження у суспільстві однієї, єдино вірної ідеології. Її зміст утворюється сукупністю спеціально придуманих міфів і псевдонаукових теорій. Проводячи у життя свою ідеологію, влада підкреслює винятковий характер своїй історичній місії, вона неодмінно когось або щось "захищає", "рятує" тощо.

Історично першої організованою формою тоталітаризму вважається комунізм на радянський кшталт, який сформувалася після Великою Жовтневою соціалістичною Революції Росії (1917) і проіснував 74 року. Ідеологія комуністичного тоталітаризму — марксизм-ленінізм, до складу якого: класове перевага робітничого класу, диктатуру пролетаріату,классово-неполноценние верстви (власники, селянство, інтелігенція), репресії, до знищення ">классово-неполноценних" власників тощо. Комуністичний тоталітаризм більшою мірою, ніж її інші різновиду, висловлює основні риси цього режиму, оскільки повністю знищує приватну власність, отже, основу свободи творчої особистості [3].

1.2 Встановлення тоталітарної системи влади у СРСР

 

Тоталітаризм, зазвичай, можливий за країнах із незміцнілої чиразрушающейся демократією за умов глибокої кризи суспільства, під час ломок і потрясінь у соціальній, політичної й духовного життя. У тоталітаризм «стартував» й у умовах глибокої кризи. Серед основних умов виникнення тоталітаризму багато дослідників називають вступ суспільства на індустріальну стадію, коли різко зросли можливості засобів, сприяють загальної ідеологізації нашого суспільства та встановленню всебічного контролю за особистістю. Ця стадія породила монополізацію економіки та одночасно посилення структурі державної влади, її регулюючих і контрольні функції. Індустріальна стадія сприяла появі світоглядної передумови тоталітаризму, саме формуванню колективістського світогляду, свідомості, заснованого на перевагу колективного над індивідуальним. І, нарешті, значної ролі грали політичні умови, до яких належать поява нової масової партії, різке посилення роль держави, розвиток різноманітних тоталітарних рухів.

У у Радянському Союзі тоталітарна систему влади в кінці 20-х — початку 30-х рр. Тоталітарний режим контролював всі сфери життя суспільства, включаючи життя людини. Пізніше цю систему перетворилися на режим особистої влади, потім у культу особи Сталіна.

Важливе значення на формування політичного режиму на країні мали особливості характеру самого Сталіна: сильна воля, величезні організаторські здібності,сочетающиеся з необмеженим властолюбством, грубістю, болючої підозріливістю тощо. Сталін усунув своїх політичних суперників став диктатором, обравши «казармену модель соціалізму». Це було одній з причин тоталітаризму СРСР. Інший причиною стала монополія на влада більшовицької партії. Керівництво Компартії практично непідконтрольне партійним масам. У 30-ті рр. багато старі більшовики знищили. Нові партійні керівники всім були зобов'язані Сталіну, беззастережно вважали його єдиновладдя. Він стояв на вершині піраміди влади. Усі нижчі ланки у цій піраміді мали лише виконавчі функції відношення до вищим. Страх упродовж свого долю, залежність від вищих вождів робило їх глухими до інтересів і потреб народу, тож будь-які прояви народовладдя придушувалися, а проголошена демократія ставала формальної, країнигосподстовал тоталітарний режим.Диктатура пролетаріату перетворилася до диктатуру партії. Слід зазначити, що піраміда влади спиралася на міцну соціальну основу, тобто. народ у своїй підтримував сталінське керівництво та її політику. Люди не допускали думку про злочинні дії Сталіна, якого офіційна пропаганда вважала як мудрого вождя, під проводом якої здійснюється будівництво найсправедливішого суспільства. Безгосподарність, беззаконня, жорстокість, приносили страждання й горі народу, пов'язували з іменами конкретних осіб, а успіхи зі Сталін і його найближчим оточенням. Кожен, хто хоч б сумнівався у мнимій величі Сталіна, у необхідності тоталітарної системи, знищувався. Відсутність гласності дозволяло приховувати злочину. А головний винуватець всіх злочинів — Сталін — проголосили символом соціалізму.

Стрижнем системи стала партія, яка була фактично поєднала у собі партійний та Харківський державний апарату. Партійні органи брали участь у плануванні народного господарства, жорстко втручалися в підприємств, установ. Сталін оточив себе відданими людьми готовими попри всі заради кар'єри. Але й апарату потрібен був і, який гарантував стабільність влади. Так склаласяпартия-государство.

На середину 30-х рр. марксизм-ленінізм став як партійної, а й державної ідеологією. Про це було записане у Конституції СРСР1936г. Та радше правильним було здійснювати мова йде про ідеології сталінізму.

Сталінізм — це цілісна, дуже жорстка ідеологія, що охоплювала всі сфери духовного життя суспільства. Було створено атмосфера страху, загальної підозрілості, недовіри друг до друга, доносительства. Сталін писав праці з історії, філософії, мовознавства, літературознавства, марксизму, тобто. виступав як головний теоретик партії з усіх проблем політичного, економічного, культурного розвитку суспільства.

Повністю була відсутня гласність, панувала безмежна таємність. Соціалізм зображувався як ідеальне суспільство, а капіталізм як суспільство «паразитичне», «>загнивающее».

Кошти масової інформації було поставлено під партійний контроль (до1989г.) У шкільних, і вузівських програмах все явища у природі й суспільстві розглядалося лише з погляду марксизму. «Залізна завіса» перешкоджав проникненню у СРСР інших поглядів. Активно велася антирелігійна пропаганда. Були закриті багато монастирі і храми, заарештовані священнослужителі, заборонено хрещення дітей у церкви. Уся література опозиційних партій — меншовиків, есерів, анархістів тощо. — було вилучено з бібліотек. Партійні творчі спілки здійснювали контролю над письменниками, артистами, митцями та людьми інших творчих професій. Отже, ідеологічний

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація