Реферати українською » Политология » Зовнішня політика Республіки Казахстан на сучасному етапі


Реферат Зовнішня політика Республіки Казахстан на сучасному етапі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зовнішня політика Республіки Казахстан на етапі

У разі наростаючою взаємозалежності між суб'єктами міжнародних взаємин у епоху глобалізації жодна країна світу, незалежно від неї ресурсного і силового потенціалу чи ступеня розвитку, неспроможна не піддаватися впливу зовнішніх сил. Жодна країна, який би потужної у військовому і економічним відношенні вона була, неспроможна окремо від інших країнах справитися з найгострішими проблемами сучасності. Протистояти вони можуть лише тісного міжнародного співробітництва. За цих умов завданням окремих держав є найшвидша адаптація до новому природному середовищі через перегляд колишніх підходів і вироблення нових по ключових проблем зовнішньою і внутрішньою політики. Для молодий, незалежної Республіки Казахстан, що стала повноправним суб'єктом іактором міжнародних відносин, надзвичайно важливо ведення зовнішньої політики України, яка вчасно уловлювала виклики оточуючої міжнародної системи та гідно відповідала їм, ставлячи на чільне місце національні країни. Необхідно забезпечити нові підходи в зовнішній політиці, знайти ефективні принципи і моделі зовнішньополітичної поведінки в стрімко мінливих міжнародних, геополітичних і геоекономічних умовах.

З часу здобуття Казахстаном пройдено великий шлях. Багатовекторна зовнішня політика Казахстану, яка з'явилася біля підніжжя незалежності, змогла посприяти зміцненню суверенітету й державності, входженню країни у систему міжнародних взаємин держави і світогосподарських зв'язків. Впродовж минулих років республіка стала повноправним членом міжнародного співтовариства, чиї ініціативи практично завжди отримували міжнародну підтримку і здійснювалися практично, встановила стабільні передбачені взаємини з усіма сусідами. Склався міжнародний імідж республіки як серйозного і найнадійнішого партнера.

У сфері зовнішньої політики України Казахстану розвиваються тісні зв'язки з Росією, Китаєм, США, Європейський Союз, становищем країн Центральної Азії, і мусульманським світом. Сьогодні ні з Азії, ні з світове співтовариство немає держави, котра загрожує безпеці і національних інтересів Казахстану. Попри складні регіональні і глобальні процеси, наша республіка має тісні партнерські відносини з своїми сусідами і провідними світовими державами. Казахстан долучився до ключовим міжнародних договорів, неодноразово демонстрував підтримку глобальної боротьби з міжнародного тероризму, займає зважену і відповідальну позицію з питання нерозповсюдження зброї масового знищення.

З огляду на своє становище, Казахстан на міжнародній арені проводить багатовекторну політику. Зовнішньополітичний курс Казахстану розвивається у руслі багатосторонній дипломатії, що дозволяє Республіці Казахстан успішно маневрувати та боронити свої інтереси перед сильніших гравців, таких, наприклад, як Китай, навіть Росія. Багатовекторність зовнішньої політики України означає розвиток дружніх і передбачуваних взаємовідносин із державами, граючими істотну роль світових справах та котрі представляють для Казахстану практичний інтерес. Казахстан у свого геополітичного стану та економічного потенціалу немає права замикатися наузкорегиональних проблемах. Майбутнє Казахстану – та Азії, у Європі, і Сході, і Заході. Саме таке політика виключає будь-які прояви загрози національній безпеці Казахстану і зміцнює сприятливі зовнішні умови економічним і політичною перетворенням Казахстані. Концепція зовнішньої політики України доповнюється змінюється відповідно до новим нюансам у світовому ситуації, але багаторівневий і багатоплановий характер казахстанської дипломатії не піддається коригуванні.

Відкритість економіки та інтеграція досягаються у Казахстані саме за виваженої, багатовекторної зовнішньої політики України. Факти свідчать, що «багатовекторністьпо-казахстански» – забаганка лідера країни, а нагальна потреба, ігнорувати яку така, як Казахстан, має серединнаматериковое становище, ще зміцніле, потребує зарубіжних інвестиціях і зовнішньому ринках збуту, не мало і немає права.

Плоди багатовекторності відчувається у підвищенні міжнародного статусу Казахстану і, у реалізації найважливішим стратегічним завдання, поставленої Президентом Казахстану Н.А. Назарбаєвим – досягненні головування в ОБСЄ.

Казахстан здійснює миролюбну зовнішній політиці, спрямовану в розвитку взаємовигідного, багатостороннього і рівноправної співпраці і з сусідніми державами – передусім, з Росією і Китаєм, і усіма задіяними країнами, ні з міжнародними політичними і фінансовими організаціями. Казахстан, заявив про миролюбному характері своїй зовнішній політики, закономірно ув'язує запровадження національної стратегії безпеки зі створенням атмосфери взаємної довіри і співробітництва як і регіоні, і в усьому світі. Сьогодні Казахстан виступає із велику кількість неординарних ініціатив, знаходить широкий відгук у світовому співтоваристві. І на цю кількість перейшов у нова якість. Наша республіка незмінно здійснює політику відстоювання своїх національно-державних інтересів, маючи на увазі, передусім, територіальну цілісність та суверенітет, добробут громадян, і захист їх конституційні права.

Досягнення Казахстану в зовнішньополітичний сфері, і міжнародний вагу республіки великою мірою залежить, і залежатимуть надалі стану економіки. Вочевидь, що модернізації економічної і політичною життя в країні, її відновлення неможливий подальший успішний розвиток країни й збереження високих темпів розвитку, що підтверджує досвід передових азіатських економік. У цьому плані запропонована Президентом Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєвим Стратегія із входження до п'ятдесяти найбільш конкурентоспроможних країн світу, визначальна й видатнаконкретизирующая цілі й спрямованість казахстанських реформ, має значення. Суть цієї стратегії, відповідно до президентським Посланням, полягає у просуванні Казахстану до ринках держав світу. У цьому республіка має намір виступати на міжнародній арені як держава із сучасною й відкритої ринковою економікою, поважаючого демократичних норм і, суворо яке б свої міжнародні зобов'язання.Провозглашаемие орієнтири підкреслюють відданість Казахстану принципам мирного співіснування, добросусідства і взаємовигідного співробітництва держав, і навіть свідчить про прагненні влитися у співтовариство впливових демократичних держав світу, та розвитку і взаємодіючих з урахуванням ринкових принципів. Ключове слово тут – конкурентоспроможність, яка передбачає відмови від наздоганяючого розвитку та зосередження на піднятті секторів і сегментів казахстанської економіки, здатних витримувати найжорстокішу конкуренцію на міжнародних ринках і функціонувати у умовах глобалізації.

Успіхи процесу модернізації значною мірою обумовлені перспективами регіональної співпраці.Регионализм дає можливість таким новим суб'єктам міжнародних відносин, як Казахстан, не залишитися на задвірках світових процесів, а втягуватись у самісіньку гущавину міжнародних подій. Через регіональну інтеграцію середні і маленькі країни одержують шанс створити полюс міжнародних взаємин держави і мати свого голосу під час вирішення вузлових проблем сучасності. На етапі важливо приділяти більшої уваги економічним, соціальним, екологічним і демографічним проблемам центральноазіатського регіону, домігшись координації діянь П.Лазаренка та взаємодоповнюваності національних програм розвитку з іншими країнами регіону. Тільки об'єднання ресурсів, узгодженість і сумісність регіональної політики, особливо у сфері торгівлі, енергетики, і транспорту, дозволятьцентральноазиатским країнам уникнути перетворення на «сировинної придаток» і пасивний об'єкт інтересів провідних геополітичних центрів. Створення спільних кластерів в ключових галузях народного господарства з урахуванням обліку взаємних інтересів сприятиме зміцненню ділових зв'язків, зближенню та порозумінню між Казахстаном і центральноазіатськими країнами. Маючи прогрес, досягнутий у різноманітних галузях життєдіяльності, Казахстан міг стати двигуном регіонального розвитку та сприяти модернізації Центральної Азії, що є зоною підвищеної зацікавленості Казахстану одним із основних напрямів зовнішньополітичної стратегії.

Серед довгострокових пріоритетів Казахстану перебуває поглиблення регіонального партнерства сфері безпеки. Республіка активним учасником провідних регіональних об'єднань, як-от ШОС, ОДКБ, ЄврАзЕС іСВМДА, виступає із ініціативами, спрямованими зміцнення заходів довіри у регіоні, налагоджує двостороннє співробітництво у сфері регіональної потуги та глобальної безпеки з Росією, Китаєм, навіть Європейським Союзом. Використовуючи своє вузлове географічне розташування, Казахстан має всі необхідні ресурси, і потенціал, щоб зайняти провідні позиції з що формується на євразійському просторі багаторівневу систему безпеки, виконуючи у своїй важливу функцію щодо забезпечення геополітичної стабільності та безпеки регіоні.

Одне з найважливіших пріоритетів з виникнення нашої держави є розвиток відносин із країнами мусульманського світу. Це тим, що іслам уже багато століть був релігією казахів і багатьох інших народів, які населяють нашій країні. З іншого боку, питання розвитку ісламу тісно пов'язуватиметься з необхідністю розвитку казахської культури. Іслам які вже переріс у самостійний чинник у системі сучасних міжнародних взаємин держави і впливає багато політичних процеси у світовій політиці й економіці. Тому Казахстан за відродження та розвитку ісламу у межах загального розвитку і духовності республіки, і навіть за налагодження культурного діалогу й зміцнення взаємовигідного співробітництва з ісламськими країнами. Разом про те, Казахстан є світськими державою, у якому релігія відділена політики і, отже, неприпустимі будь-яким спробам маніпулювання питаннями релігії досягнення політичних цілей.

Через територію Казахстану у минулому проходив легендарний Великий Шовковий шлях. У зв'язку з ним багато хто країни світу виявляють зацікавлення у встановленні та розвитку різнобічних зв'язку з Казахстаном. Головний інтерес – це природні багатства, величезні запаси з корисними копалинами.

Світова спільнота дивиться на Казахстан як на з основні джерела енергії ХХІ сторіччя. Казахстан посідає чільне у світі за запасами нафти, газу, вугілля й уранових руд. З іншого боку, сільському господарстві республіки виробляє достатньо зерна експорту. При визначенні основних напрямів своєю зовнішньополітичною діяльності керівництво країни, насамперед, намагається мати користь з всіх таких геополітичних чинників.

Зовнішня політика Республіки Казахстан на етапі має яскраво виражений економічного характеру і на активне сприяння здійсненню курсу реформ, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Насправді це створення умов виходу країни на світових ринках товарів, послуг і капіталів, розвиток власного експортно-імпортного потенціалу, залучення інвестицій і технологій у виробничу сферу, реалізацію проектів нових транспортних шляхів.

Геополітичне розташування Республіки Казахстан з кінця Азії, і Європи, економічні та воєнно-політичні цілі й інтереси визначили місце Казахстану у системі міжнародних відносин. У цьому плані, казахстанський шлях у Європу – це відхід азіатських цінностей, а, навпаки, спроба поєднати два напрями зовнішньополітичної стратегії. Казахстан домігся помітних б у просуванні ідеї скликати Ради з взаємодії і заходам довіри в Азії, і навіть активно сприяє зміцненню потенціалу Шанхайської Організації Співпраці. У той самий час Казахстан взяв себе відповідальність за головування в ОБСЄ. Отже, партнерство і з ЄС – ця важлива напрям політики країни, що позиціонує себе, немов велике євразійське держава, відіграватиме великій ролі у забезпеченні глобальної і учасникам регіональної безпеки. Економічний і військово-політичний чинники в стратегії Казахстану щодо ЄС доповнюють одне одного, вони взаємозв'язані й взаємозалежні.

Казахстан продовжує зміцнювати позиції найбільш послідовного прибічника розвитку інтеграційних процесів між пострадянськими країнами регіону. Поза сумнівом, запропонована глава держави нова ініціатива з приводу створення Союзу центральноазіатських держав внесла певний імпульсоживленности у тиху зовнішню обстановку регіону, і покликана зіграти ключову роль як у своєму економічному, і політичному потенціалу. У недалекому майбутньому фокусом життя стане інтеграційна політика. Саме таке політика здатна посіяти насіння порозуміння, взаємодопомоги, злагоди і довіри між народами.

Важлива подія для Казахстану, які б те що, що Казахстан справді займає своє достойне місце в міжнародному співтоваристві, є його головування в ОБСЄ у нинішнього року. Багато в чому постанову по головуванні є визнанням досягнень Казахстану у сфері реформування політичної системи та розвитку ліберальної ринкової економіки. Консенсусне рішення держав-учасників ОБСЄ грунтується на визнання успішності внутрішньої і до зовнішньої політики країни, націлених на політичної стабільності у країні й у регіоні. Обрання республіки головою ОБСЄ свідчить про зростання авторитеті Казахстану на міжнародній арені. Те, що Казахстан є першою пострадянським державою і першою азіатською країною у європейській міжнародній системі безпеки, також накладає республіку складну місію. У цьому плані роль Казахстану як голови цієї організації може бути знаковою, оскільки його досвід демонструє зважену, спрямовану зберегти світу, багатовекторну політику. Казахстан являє собою зразок гармонійного сучасного багатонаціонального і поліконфесійного суспільства. Саме проблеми взаємодії релігій, міжетнічних відносин – і є той вагомий козир стабільності та безпеки Казахстану, який Україна може запропонувати як обміну досвідом європейських держав. У цілому нині, статус голови ОБСЄ сприятиме зміцненню іміджу країни, зміцненню позицій Казахстану як суб'єкт міжнародних відносин.

Казахстан перебуває в стику європейських і азіатських цивілізацій, між якими є і свої конфлікти у духовної (розвиток менталітету) та його економічної (злидні та багатство) областях. Виходячи з цього, спроба республіки будується не так на тому, що роз'єднує, але в тому, що об'єднує. І ми – діти єдиної цивілізації Землі та жити у злагоді та добросусідство. Важливо знайти золотої середини між поєднанням базових переваг демократії та ринку зі сталими національними традиціями. У реалізації це завдання велика рольказахстанцев.

У цілому нині, резюмуючи, можна говорити, що у перше десятиріччя нової доби геополітична ситуація у світі суттєво змінилася і таїть у великий комплекс нижченаведених проблем, які можуть опинитися обернутися погрозами та політичними ризиками національній безпеці і загальну стабільність Казахстану. У зв'язку з цим для Казахстану першочерговим завданням є реалізація збалансованої та відповідальної зовнішньої політики України, котра враховує інтереси Казахстану і надасть динаміки реального та світового розвитку. Зовнішня політика має бути на розуміння необхідності розв'язання компромісу навіть у гострих питаннях. Казахстану передбачається й у подальшому, керуючись дорученнями Президента РК, що уПосланиях, докладати зусиль у зміцненні обстановки безпеки, по диверсифікації каналів співробітництва з великими регіональними гравцями (зі США можуть, РФ, КНР), із свого впливу регіональні процеси. У цьому дуже важливими для казахстанського зовнішньополітичного відомства стають завдання пошуку оптимального консенсусу інтересів, гармонізації основних напрямів зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної, військової політики у регіоні Азії, оцінки реальні можливості всіх втягнутих у співробітництво учасників із казахстанської боку для активізації ролі Казахстану у міжнародних процесах. Домогтися цього за рамках багатовекторної дипломатії, розвитку інтеграційних процесів на регіональному і міжрегіональному рівні, колективної нейтралізації викликів та внутрішніх загроз

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація