Реферати українською » Политология » Аналіз агітаційних друкованих матеріалів на муніципальних виборах


Реферат Аналіз агітаційних друкованих матеріалів на муніципальних виборах

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Передвиборна агітація: особливості правовим регулюванням, лад і проведення

2. Аналіз агітаційних друкованих матеріалів (звернень), опублікованих у ході в передвиборній агітації з депутатів міської Думи IV скликання МО р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі відповідно до риторичними особливостями жанру звернення

3. Експертне лист звернення: складання моделі, контент-аналіз обертань у відповідність докритериальной базою, підбиття підсумків

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


Запровадження

Виборча система у Росії лише складається, але тепер ясно, що за умови апатії та байдужості, які панують у суспільстві, питання активної участі громадян, у демократичні вибори досить гостра. (1,с.1)

Так було в виборах депутатів міської Думи IV скликання р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі 23 жовтня 2005 року ухвалив що у середньому близько 46 % виборців (від 40 до 53,19 %) за десятьма виборчим округах. (I).

У в середньому у десяти виборчим округах близько 226 голосів (від 172 до 292) подано "проти всіх" (II). У міську Думу обрані 15 депутатів, які набрали найбільшу кількість голосів щодо інших мови кандидатів і дане кількість перевищила кількість голосів "проти всіх". П'ять мандатів депутатів залишилисянезамещенними, оскільки за трьом виборчим округах №№ 1,7,8 обрано за одним депутату, а, по округу №6 - жоден. (2,с.1-5)

Отже, понад половина громадян, котрі мають голоси, відмовили участь у виборах. П'ять мандатів депутатів залишилисянезамещенними зважаючи на те, що кількість голосів "проти всіх" перевищила кількість голосів "за" кандидата. Дані факти можуть бути показником спокою суспільства, коли виборець певний сьогоднішньому і майбутньому, спокійний і цікавиться політикою. З іншого боку, факт неучасті у виборах, і навіть голосування "Проти всіх кандидатів" то, можливо свідченням не аполітичності, а роздратування, і недовіри, коли країна (місто) про кризу, в людини низький рівень доходів, вважає, що хоч би хто балотувався у депутати, президенти, мери, всі нечесні, добивається лише доступу до української влади, до "годівниці", жадають привілеїв особисто собі, але в народ та її реальні потреби їй наплювати. Звісно, можливі й інші причини абсентеїзму. Безумовно і те, що людина вправі сам прийняти рішення про участі чи неучасть у виборах, і навіть у тому, "за" чи "проти" якого кандидата голосувати.

На думку, великий відсоток неучасті у виборах, і навіть "протестне" голосування також є результатом певного рівня проведення в передвиборній агітації, зокрема агітаційних друкованих матеріалів - інтерпретацій виборцям. Основна мета останніх очевидна - впливати на вчинки, спонукати до здійснення певного дії - проголосувати за кандидата.

Актуальність цього дослідження очевидна, либонь у жовтні 2006 року у м.Муравленко пройдуть довибори у міську Думу. Сьогодні проблема формування активної наукової та грамотної громадянською позицією, проведення в передвиборній агітації на професійній основі, і навіть принципах коректності і взаємоповаги досить гостра.

Мета роботи: з урахуванням аналізу агітаційних друкованих матеріалів (звернень), опублікованих у ході в передвиборній агітації з депутатів міської Думи IV скликаннямо р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі виявити "сильні" і "слабкі" боку, найбільшошибкоопасние місця даних текстів.

Надзавдання роботи: сприяти формуванню активної наукової та грамотної громадянською позицією виборців, учасників виборчого процесу (зокрема р.Муравленко).

Завдання:

1. вивчити літературу, джерела з темі дослідження;

2. здійснити збір агітаційних друкованих матеріалів, опублікованих у ході в передвиборній агітації з депутатів міської Думи IV скликаннямо р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі;

3. здійснити збирання та аналіз статистичних даних із упорядкуванням зведених таблиць, діаграм про перебіг і результати виборів у депутати міської Думи IV скликаннямо р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі;

4. проаналізувати особливості правовим регулюванням, лад і проведення в передвиборній агітації, зокрема здійснюваної за допомогою випуску й ризик поширення агітаційних друкованих матеріалів;

5. з урахуванням вивчення риторичних особливостей агітаційних передвиборних матеріалів (звернень), статистичних відомостей з депутатів міської Думи IVcозива р.Муравленко, здійснити змістовний аналіз агітаційних друкованих матеріалів (звернень), опублікованих у ході в передвиборній агітації з депутатів міської Думи IV скликаннямо р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі;

6. використовувати метод контент-аналізу текстів (звернень) з урахуванням розробки експертного аркуша для одержання кількісної інформації про їх вмісті та перспективи подальшої статистичної обробки та аналізу.

7. привернути увагу громадськості міста (потенційні виборці, учасників виборчого процесу) до усвідомленої аналізу матеріалів в передвиборній агітації у вигляді виступів за підсумками дослідження на наукових конференціях, опублікування матеріалів роботи у засобах масової інформації.

Об'єкт дослідження: передвиборна агітація.

Предмет дослідження: агітаційні друковані матеріали (звернення), опубліковані під час виборів у депутати міської Думи IV скликання р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Методи дослідження:

1) емпіричні: вивчення літератури та документів на тему дослідження, збирання та аналіз статистичних даних із упорядкуванням зведених таблиць, діаграм, контент-аналіз тексту;

2) теоретичні: теоретичний аналіз політики та синтез; моделювання.

Гіпотеза дослідження: тоді як ході дослідження зможемо проаналізувати особливості правовим регулюванням, лад і проведення в передвиборній агітації, зокрема здійснюваної за допомогою випуску та влучність поширення агітаційних друкованих матеріалів, і навіть з урахуванням вивчення риторичних особливостей агітаційних передвиборних матеріалів (звернень), статистичних даних про виборах, здійснити аналіз агітаційних друкованих матеріалів (звернень), опублікованих у ході в передвиборній агітації з депутатів міської Думи IV скликання р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі, ми зможемо оцінювати якість, і навіть виявити "сильні" і "слабкі" боку, найбільшошибкоопасние місця даних текстів.

Короткий огляд літератури. У своїй роботі ми маємо намір використовувати великий коло джерел, літератури з наступних напрямах:

1) особливості правовим регулюванням, лад і проведення в передвиборній агітації (№№ 1, 3,4);

2) риторичні особливості що закликає до дії промови, звернення (№5);

3) методика контент-аналізу (№14);

4) статистичні інформацію про виборам депутатів міської Думи IV скликання (№2);

5) зразки агітаційних друкованих матеріалів (звернень) кандидатів у депутати міської Думи четвертого скликання р.Муравленко (№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).


1. Передвиборна агітація: особливості правовим регулюванням, лад і проведення

Основи регулювання передвиборного процесу визначаються Федеральним законом №67-ФЗ від 12 червня 2002 р. "Про основні гарантії виборчих правий і права щодо участі в референдумі громадян Російської Федерації".

Передвиборній агітацією законодавець називає діяльність, здійснювану у період кампанії уряду й має метою спонукати чипобуждающую виборців до голосування за кандидата, кандидатів, список кандидатів, або проти (них) або проти всіх кандидатів (проти всіх списків кандидатів) (>ст.2.4). (3,с.62.)

Федеральним законом (ст.49) встановлено, що правомірна передвиборна агітація (агітаційний період) починається з дня висування кандидата, списку і шляхом створення відповідного виборчого фонду. З дня початку виборчої кампанії і по дня висування кандидата, списку і шляхом створення відповідного виборчого здійснювана у будь-якій формі передвиборна агітація із боку потенційний кандидат є протиправній (протизаконною).

Законодавець також встановив обов'язковий всім суб'єктів агітаційної діяльності термін закінчення агітаційного періоду (правомірною в передвиборній агітації) - в нуль годин за часом за одну добу досі голосування (ст.49, п.1). Федеральний закон забороняє проведення в передвиборній агітації щодня голосування у попередній йому день. (ст.49, п.3)

Примірники друкованих агітаційних матеріалів чи його копії, екземпляри аудіовізуальних агітаційних матеріалів, фотографії інших агітаційних матеріалів на початок їх поширення повинні бути надані кандидатом, виборчим об'єднанням, виборчим блоком, ініціативної групою з проведення референдуму й інший групою учасників референдуму відповідну до виборчої комісії, комісію референдуму. Разом з зазначеними матеріалами повинні прагнути бути також дані про місце перебування (про адресі місце проживання) організації (особи),изготовившей і котра замовила (>изготовившего і замовив) ці матеріали. (ст.54) (4,с.41 46)

 

2. Аналіз агітаційних друкованих матеріалів (звернень), опублікованих у ході в передвиборній агітації з депутатів міської Думи IV скликання МО р.Муравленко Ямало-Ненецькому автономному окрузі відповідно до риторичними особливостями жанру звернення

Звернення (як і весь виборча кампанія) має бути чітко орієнтоване на певну публічну (чи масову, якщо виступаємо з питань телебачення) аудиторію. Конче важливо звертатися немає широким народним масам, всім виборцям, а пам'ятати саме свій електорат, сказати щось, що опиниться топосом саме з нього. (5, з. 193-194)

Приміром, у спілкуванні кандидати депутати Нікітіна М. Н. сказано: "Шановні жителі виборчого округу №2! Чимало з подібних нас, приїхавши містоМуравленко на 2-3 року заробити, живуть де вже другий, і деякі та третій десять років. Місто стало рідним й улюбленою, він став Батьківщиною дітей, місцем, де з вами живемо! (…)Микрорайонам, у яких розташований виборчий округ №2 притаманні все загальноміські проблеми. Та особливо віра гостро виражена проблема старого і аварійного житла. У своїй програмі цієї проблеми ставлю перше місце (…)" (6,с.13)

У зверненнях цілого ряду кандидатів у депутати відсутня адресність, чітка орієнтованість на конкретну аудиторію виборців. Прикладами можуть бути такі звернення:

>Молдован Є.В., у якому наведені дані біографії, та був зазначено: "На моє переконання у цьому, що у будь-яку роботі важливо дотримуватися двох правил успіху: "Ми розвиватимемо позитиви, і тоді негативні зменшуватимуться" і "Ми будемо активно боротися з вадами, і вони вирішені". Вирішивши про участь у майбутніх виборах у депутати Міський Думи, цілком усвідомлюю весь рівень відповідальності. Вірю у те, мій працю може бути корисним"; (7,с.6)Рубачева Е.В., у якому після описи біографічних даних сказано: "… Основним пунктом своєї програми вважає "Місто жителям, а жителі - нафтовики"; (8,с.5)

Як має будуватися звернення? Дії, яких оратор спонукає у спілкуванні, потрібно чітко позначити у вступі, там-таки стисло висловити обставини, які змусили оратора звернутися до слухачів і пояснити, чому і, як корисно для адресата (а чи не дляобращающегося) виконання цих дій. У цьому оратору необхідно враховувати цінності слухачів, починати промову з думок, які сприйняті як абсолютно слушні та правильні, аби домогтися порозуміння з аудиторією. Слід пам'ятати, що слухач здатний прийняти ідею, коли мова зачіпає особистісно. І на реалізації всього цього в оратора, за законами домірності частин, лише кілька фраз. (5, з. 194)

Ось фрагмент виступи, відповідний вище наведених вимогам:

>Молдован Є.В.: "Я директор №2, молодий директор. На жаль, найгіршою за станом школи. І на цю школу ходять вчитися Ваші діти так і моя дитина. Я йду на депутати, щоб побудувати поруч із нашої школою ще одне - нову. Нині робота з цього напряму просувається.Виберете мене депутатом, і ми із Вами вирішимо такі жителям нашого мікрорайону в подальші п'ять років…" (9)

Хочеться також відзначити, що з більшості аналізованих звернень, з погляду, вступ або не було, або відповідало вище наведених вимогам.

У основній частини слід аргументувати необхідність виконання слухачами названих дій, що вони свідомо спромоглися об'єднати свій вибір. Так переважна більшість звернення, який закликає виборців віддати голоси за певного кандидата, зазвичай і двох змістовних блоків (>микротем):

1) повідомлення відомостей про кандидата як, гідному і здатний виконувати свої майбутні обов'язки;

2) подання, і обгрунтування програми майбутніх дій, із чого виборці змогли зрозуміти, що це той самий людина, який вам потрібен.

У першіймикротеме годі було докладно викладати всю біографію кандидата, досить повідомити тільки те, що дозволить слухачам уявлення про людину дослідному, здатний за обставин діяти кращим їм чином, і навіть про його політичної орієнтації, моральні й духовні принципах, життєвих пріоритетах, тобто. усе те, що викликати щодо нього довіру у виборців.

У другіймикротеме оратору слід викласти і аргументувати програму майбутніх дій: перерахувати конкретні справи, пов'язані з вадами громадського життя і сформованій ситуацією, що він хотілося б зробити, якщо оберуть. Головне - оратору необхідно пояснити, як саме має намір усе це здійснювати, обґрунтувавши гадані дії як найбільш правильні за умов, щоб слухачі могли уявити, наскількиобещаемое реально, оцінити форми і силові методи майбутньої роботи нинішнього претендента і зробити вибір "свого" кандидата. (5, з. 194-196)

Ось, наприклад:

>Подорога А.А.: "Кажуть, що великих начальників - це з негнучкою волею, жорсткі урбаністи і категоричні. Але тепер змінюють суворим начальникам приходять керівники нової формації: це молоді й доброзичливі люди, освічені й прості зі спілкуванням. Такі, як гендиректор транспортної компанії ОлександрПодорога. Особистісні якості молодих керівників вдалося поєднати у ньому з потужною внутрішньої енергією, силою характеру і цілеспрямованості. Це дозволяє керівнику оперативно приймати правильні управлінські рішення, відстоювати свою думку і тим самим користуватися беззаперечним авторитетом у колективі свого підприємства.

Як людина керівник, Олександр Олександрович ще похвалитися не може простий трудовий біографією. Проте в нього є дуже важлива риса характеру: вона завжди домагається виконання поставлених завдань - хоч би складними не були. Ілюстрацією його цілеспрямованості може бути трудова книжка транспортного "генерала": від простого робітника да керівника вищої ланки найбільшого на Ямалі спеціалізованого підприємства.

На посаді генеральний директор він показав себе як вдумливий керівник.

На думку Олександра Олександровича, в ефективному управлінні підприємстві містом є чимало загальних моментів. І топ-менеджер, і депутат міської Думи повинні мати фундаментальними знаннями з економіки, щоб оцінювати ефективність вкладень і давати бюджетні гроші засоби у потрібному напрямку…". (10,с.5)

Це уявлення повністю реалізує свої завдання, створює позитивний портрет кандидата, здатного впоратися зі своїми майбутніми обов'язками, й що викликає довіру у виборців. Хоча погляду домірності частин, виглядає зайве великим. У разі це пояснюється лише тим, що друга частину звернення із його чіткою поданням і обгрунтуванням програми майбутніх дій практично немає.

На відміну від попереднього прикладу, наступного зверненні першамикротема, куди входять інформацію про біографії, поглядах, пріоритетів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація