Реферати українською » Политология » Історія розвитку політичної думки


Реферат Історія розвитку політичної думки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. ПОЛІТИЧНІ НАВЧАННЯДРЕВНЕГО СВІТУ

Вже Давньому світ із появою держави складалися своє уявлення у тому як і має відбуватися процес управління державою й у чиїх руках повинна бути влада.

Перш ніж переходити до розгляду конкретних течій хочеться оглядово уявити соціальну структурудревнеазиатского суспільства.

Виділимо загальні характерні риси для давньокитайській ідревнеиндийской цивілізації:

- примат колективної праці, виняткова внутрішня цілісність, міцність і монолітність азіатською громади, злитість індивіда з колективом;

- панування державної власності як верховної власності правителя, відсутність приватної власності на грішну землю;

- повільне формування ринку, товарно-грошових відносин;

- переважання позаекономічних методів примусу і стимулювання праці, коли товару призначалася на розсуд великого розпорядника, з яким залежний виробник змушений був або беззастережно погоджуватися, або продукт взагалі в нього вилучався шляхом відвертого розбою;

- специфічнесословно-кастовое ієрархічне розподіл суспільства, б із особливим місцем ньому колосальної прошарку чиновників, які, не володіючи власністю, від імені патрона нею розпоряджалися й у будь-який час були позбавлені цього права за примхою верховного власника власності — правителя;

- залежне становище особи соціального статусу.

Далі як зведених таблиць представлений огляд політичних навчань найбільш які розвинулися у старовинному Китаї (таблиця 1.1) та давньою Індії (таблиця 1.2)


Таблиця 1.1 –Древнекитайская політична думку

Критерій оцінки >Даосизм >Конфуцианство >Моизм >Легизм
Час виникнення VI століття е. 551-479 рр е. 479-400 рр. е. 390—338 рр. до зв. е.
Загальна ідея Державою править «Син Неба» влада якого на кшталт божественної.
Держава

Держава штучно створена структура.

>Даосизм заперечує адміністративну ієрархію і просить повернутися до природною простоті людини.

>Отрицал необхідність держави якщо «правила ритуалу» дотримуються усіма. Держава - засіб приборкання хаосу і анархії, єдино розумний шлях подолання розбіжностей, шлях до великого ідеалу – уніфікації (абстрактної ідеї справедливості, що досягається діями необмежену владу). >Деспотия джерело якої в рівність всіх перед законом (кримінальний закон, репресії, розпорядження міністрів та уряду)
Управління (влада) Управляти державою мають розумні вожді у складі спадкової знаті, які б побачити чудесну таємницю Дао і повісті у себе народ. Управляти державою покликані шляхетні мужі на чолі з «сином Неба». До них належать всі ті, хто незалежно від соціального походження доброчесна і талановитий, готовий самовдосконалюватись. Виступав проти управління з урахуванням законів. Управління державою не вимагає навчання, а полягає в знаннях із цивілізованого життя. Виконавці насильства повинні добре оплачуватися. Глава держави - мудрий правитель, налагоджений інструмент виконавчих органів.Поощрялись доноси, порядок підтримується у вигляді покарань і нагород. У такому суспільстві повинен панувати жорсткий лад у формі суворої дисципліни, порушення яка повинна суворо карати. Усі приноситься на поталу закону. У зразковому державі влада правителя спирається на силу. Єдине держава з суворої централізацією.
Ставлення до людини (суспільству) Людина має лише з допомогою своєї праці.Даосизм розглядав людину як частину великого цілого Дао. Людина мала стати знову частиною природи. Існує 2 типу людей: ”>Дзюнь-цзи” і “>сяо-жень”. «>Дзюнь-цзи» — лицарі основі моралі й боргу, які може й зобов'язані керувати іншими, вести за собою. Інші ж цього морального права й не мають.Сяо-жень («мізерні людці»). Людина передусім егоїст, користолюбець, якого треба приборкати, тому важливою завданням вважав подолання у людині антисоціальної шляхом вигоди і розрахунку. Людина - “бидло” оскільки він дурний і порочний. За пороки його треба карати, а дурість навіть зручна. Людини треба свідомооглупить. У такому суспільстві повинен панувати жорсткий лад у формі суворої дисципліни.
Чиї інтереси захищали >Мелкособственническая знати і общинна верхівка Прошарки, прагнули примирити майнову і спадкову знати Вільні хлібороби, ремісники, торговці, нижчі чини чи державній апараті. Чиновники і правитель.

Таблиця 1.2 – Давньоіндійська політична думку

Критерій оцінки ЗакониМану >Артхашастра >Буддизм
Загальна ідея Кожен займає то життєве становище, що він заслужив справами й вчинками, досконалими їм у минулого життя. Чим більший людина робить добрих справ за життя, ніж старанніше він працює, тим більша статусом з нього таке переродження. Осуд усіляких теологічних поглядів на той час. З іншого боку, залежно від часу, було визнання рівності достоїнств всіх покупців, безліч непротивлення влади, прийняття її.
Держава На чолі стоять вищі стану, представники яких отримали місця завдяки праведності свого життя. Держава має 7 елементів: цар, радники, країна, фортеця, скарбниця, військо і союзники. Ключова постать- цар. Держава з государем на чолі повинна бути народу, допомагати йому, проявляти доброчинність, залежно від сприяти народним розважальним заходам, проте, народ так само зобов'язаний слідувати власному призначенню, одержаному від народження, не дозволяючи собі зайвої ледарства.
Управління (влада) Для управління, крім морально-психологічних методів, застосовувалися також і інструменти державного примусу, прийняті як продовження караючої сили богів.

Сильна централізована царська влада, правитель має абсолютною владою. Проте, діяльність правителів має бути спрямована зміцнення держави, вилучення користі нього.

Звільнення держави тяжіння релігійних традицій, першість світської влади.

Ставлення до людини (суспільству) Людина від народження набуває суворо певну довічну належність до певної касті, що визначає життєве розпорядження. Людина міг перейти на більш вищу касту тільки після соєю смерті" й лише за умови, що він смиренно виконував свій життєвий розпорядження своєму відповідно докастовому статусу. Збереглося кастове розподіл, проте, попри чільне місце висувалися моральні цінності затвердження гідності людини.
Чиї інтереси захищали Вищих станів, саме духівництва. Інтереси вищих верств, проте, у разі пріоритет віддавався вже світської їх складової, ще, приділяється інтерес положенню й нижчих станів Концепція буддизму доситьадаптируема, унаслідок чого буддизм у різний час використовувався за захистом інтересів різних груп населення, крімбрахманства. У багатьох їм користувалися кшатрії.

Перш ніж можливість перейти до розгляду політичних ідей у античному світі ж хочеться змалювати загальну картину особливостей культури давньогрецького суспільства.

Для Стародавню Грецію характерним було не централізовану державу з велику кількість міст, а протилежне явище – дуже багато карликових міст-держав, займали невелику територію. Природні особливості Стародавню Грецію сприяли розвитку полісів, проте невеликі території вимагали підвищення продуктивності хліборобства й збільшення доходів з допомогою розвитку ремесел і торгівлі. за рахунок торгівлі організовувалися економічні зв'язок між грецькими полісами і негрецьким світом, що викликало розвитку виробництва, стимулювало особисту ініціативу і підприємливість громадян, розширювало кругозір. Проте за тлі всіх позитивних аспектів не можна упускати і те, що виникала боротьба влади між різними верствами суспільства.

Давньоримські мислителі розвинули згодом ідеї давньогрецьких філософів. Політичні навчання у в Давньому Римі мали свої особливості у зв'язку з великим розвитком рабовласницького способу виробництва.

Далі представлена зведена таблиця часу світанку давньогрецької філософії і політико-правової думки і ідеї представників давньоримському філософської школи.

Таблиця 1.3 – Старогрецька політична думку

Критерій оцінки Сократ Платон Аристотель
Загальна ідея Ідеалом була аристократія мудрих правителів
Держава Усі формам воліє аристократію.

Держава створюється людьми, які можуть зробити наодинці задовольняти свої потреби. Ліпшими виділяє: монархію і аристократію.

>Отрицал приватну власність,т.к. веде спричиняє порушення нормального політичного устрою.

Природа держави у поліпшенні життя громадян, у позиційному захисті справедливості і право.

Власність – умова стабільності і процвітання й держави.

Управління (влада) Влада мусить належати «найкращим», тобто. моральним, справедливим і досвідченим у мистецтві керівництва громадянами.Подвергал критиці недоліки сучасної йому демократії Мудрість правителя може компенсувати відсутність закону, проте справжня гарантія процвітання держави у системі законів і неухильному їх виконанні. Ідеальне держава має бути мудро, мужньо і розважливо, це зберегти лишеправители-философи. Закон сприймається як вища інстанція з урахуванням якої управління державою.
Ставлення до людини (суспільству) Усі люди прагнутьудовольствиям, вони говорять про справедливості, мужність, прекрасному, вважають їхню найважливішими, не бажаючи не знають, що це таке  >Отождествляет людини із державою. Якщо справедливість властива людині, вона властива і цілому державі. Людина має йти до досконалості, щоб бути подібним Богу, тобто. може бути ідеальним.Душе людини притаманні 3 частини: розумне, шалений івожделеющее. Людина (громадянин) є первиннимелементомм держави. Не громадянин існує на благо держави, а держава на благо громадян. Людина – політичне тварина, що прагне до «спільному співжиття».
Чиї інтереси захищали >Аристократия >Аристократия Середній клас, громадяни.

Таблиця 1.4 – Давньоримська політична думку

Критерій оцінки >Цецерон Сенека
Загальна ідея Держава право носять божественний характері і засновані на загальним розумі й справедливості.
Держава

Держава визначає як усе, надбання народу. Держава право творяться з природи людей, носять божественний характер, засновані на розумі й справедливості.

Ідеал - аристократичну сенатську республіку.

Він, що всесвіт - природна держава з своїм природним правом, визнання чого - справа необхідний і розумний. Членами цієї держави, згідно із законом природи, є всі люди, незалежно від цього, визнають вони почали це чи ні. Що ж до окремих державних утворень, всі вони випадкова й значимі задля людства, а тільки до обмежене коло людей.
Управління (влада)

Управління державою – це поєднання науку й мистецтва, яка потребує знань і керівник чеснот, вміння їх майже запровадити у інтересах спільної блага.

Для стійкості держави необхідні змішані форми влади.

Сенека думав, що монархія при справедливому царя, носії розуму, то, можливо запорукою благоденства держави
Ставлення до людини (суспільству) Народ – з'єднання багатьох, пов'язаних між собою згодою у питаннях правничий та спільних інтересах. Співтовариство складається з різних груп: вільних, гідних покупців, безліч знехтуваних (лихварі, дрібні торговельники й ін) Усі люди рівні й тому, що вони – «та інших по рабству», оскільки однаково перебувають при владі долі. Люди нездатна змінити світові відносини, вони лише мужньо переносити приречення долі.
Чиї інтереси захищали громадяни Багаті верстви населення

2. ПОЛІТИЧНАМЫСЛЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ У ПЕРІОД ФЕОДАЛІЗМУ

Політична думку у середні віки була схильна до великому впливу релігії, і церкви. Релігія у період була ядром світогляду феодального суспільства, стрижнем його культури. Увесь політичний історія середньовіччя характеризується жорстокої боротьбою між римсько-католицькоїцерквью, папством і світськими феодалами за чільну роль суспільстві, тому однією з центральних проблем політичного знання на той час було питання пріоритету влади.

У період Відродження і Реформації політичні ідеї зпрофеодальних перейшли у анти феодальні,раннебуржуазние, які підривали підвалини старого середньовічного світу. У першій половині XVI століття початок розгортатися широке громадське рух, антифеодальне зі своєї соціально-економічної суті й релігійне по ідеологічної формі. Найближчою цілю цього руху була зміна доктрин римсько-католицької церкви, перетворення церковної організації, перебудови взаємовідносин церкві та держави. Також у цю епоху виникає соціалізм.

Політичну думку у Європі зручніше розглядати поділяючи в три напрями: ліберальне (таблиця 2.1),церковно-реформаторское (таблиця 2.2) й соціалістичний (таблиця 2.3).

Таблиця 2.1 – Ліберальна політична ідеологія

Критерій оцінки >Н.Макиавелли
Загальна ідея Основа політики вигода і сила. Політика автономна сфера людської діяльності.
Держава Поміркована республіка, що сполучає демократичний, аристократичний і монархічний елементи влади.
Управління (влада)

Для контролю припустимі будь-яких заходів (зневага мораллю), основа влади - хороші закони та хороше військо.

>Правитель має поєднати у собі риси лева й лисиці.

Ставлення до людини (суспільству)

Людина наділений могутніми творчими можливостями,

здатний опиратися долі протиставляючи свою енергію та проникливість.

Чиї інтереси захищали вищі верстви українського суспільства

Таблиця 2.2 – Політичні погляди реформаторів церкви

Критерій оцінки >М.Лютер Ж. Кальвін >Т.Мюнцер
Загальна ідея Порятунок в вірі й державі що наближається до «>Царствию Божого».
Держава Монархія

Олігархія,

>Аристократическая республіка

Форма демократії-

«християнський спілку і стати братство»

Управління (влада)

У основі - світська влада монарха, освячена релігійним авторитетом

Керівництво з урахуванням практичну доцільність

Будь-яка влада – божественна

Заборона інакомислення,

Управління у межах доктрини тиранії

Влада руках простого народу

Управління з урахуванням «загалу»,

Ідеальне суспільство

Ставлення до людини (суспільству) Людина зобов'язаний виконати свою покликання, призначені богом Людина – безсиле істота, підвладне Богу Людина має вільної волею не є слухняним рабом
Чиї інтереси захищали >Аристократия

Духівництво,

>Нарождающаяся

Буржуазія

Селяни, бідняки

Таблиця 2.3 – Політичні ідеї представників раннього утопічного соціалізму

Критерій оцінки Т. Мор Т.Кампанелла
Загальна ідея Перехід від приватної власності до громадської.
Держава Державне пристрій Утопії характеризує чітка ієрархічна систему управління, порушник якої є злочинцем і відсутні будь-які раціональні канали зміни державних
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація