Реферат Виборча система РФ

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУП............................................................................................................... 3

1. ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РФ............................. 4

2. ВИБОРЧА СИСТЕМА РФ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕНИЯ ВИБОРІВ.......................................................... 7

2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ.............................................................. 7

2.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСУВАННЯ.................................................................................. 8

2.3. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ................................................................................................... 9

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………… 10


ВСТУП

            

             Конституція РФ говорить: «Громадяни Російської Федерації заслуговують обирати й бути обраними до органів влади й органи місцевого самоврядування, і навіть брати участь у референдумі. Громадяни Російської Федерації заслуговують брати участь у управлінні справами держави як безпосередньо, і через своїх представників.» [1].

             Громадяни Російської Федерації справді отримали право «обирати й бути обраними» тільки з прийняттям конституції Росії 1993 року. Попередніми роками вибори в суті своїй були безальтернативними, отже, лише декларативними, і аж ніяк демократичними.

             Державна влада навчилася використовувати на всю потугу державного механізму (державної машини) задля досягнення власних цілей.

             Чималу роль передвиборних виборчих компаніях почали грати засоби інформації. Вони вміло формують думка громадян, підстьобують їх підтримувати тієї чи іншої кандидата (партії). Контроль за центральними засобами масової інформації забезпечує перемогу в виборах. Здається, такі вибори не можна повною мірою назвати демократичними.

             Виборча компанія із боку представників структурі державної влади ведеться зовсім на демократичним способом: осквернення честі й гідності можливих конкурентів; компраматы; використання держапарату і коштів масової інформації суто в в односторонньому порядку висловлення власних інтересів.

             Створено небезпечні прецеденти маніпулювання думкою громадянам Російської Федерації, хоч як корисна розвитку демократії та державності Росії.

             Вважаю, що необхідно наново переглянути законодавство Російської Федерації у частині виборчого права із єдиною метою внесення усіх поправок для виправлення ситуації.

 


1. ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РФ

           

              Избира тельное право, будучи сукупністю конституційно-правових норм, утворює важливу складової частини конституційного права Російської Федерації, одне з найбільш значущих институ тов, і регулює такі суспільні відносини, які складыва ются, під час виборів президента Російської Федерації, де путатов законодавчих (представницьких) органів влади Федера ции і його суб'єктів, і навіть під час виборів у виконавчі органи влади й органи місцевого самоврядування.

             Проте термін «виборче право» використовується як для позначення однієї з конституційно-правових інститутів, а й як назва однієї з суб'єктивних прав російських громадян. І тут різниться активне виборче право — право обирати, тобто. право громадян Російської Федерації участь у виборах до органів влади й виборні органи місцевого самоврядування; пасивне виборче право — право обиратися, тобто. право громадян Російської Федерації на обрання до органів влади й виборні органи місцевого самоуправления[2]. Виборче право Російської Федерації має джерела. Ними є нормативні акти, які містять конститу ционно-правовые норми, що визначають порядок проведення виборів. До таких джерел ставляться:

1) Конституція Російської Федерації, конституції республік у складі Російської Федерації; статути країв, областей, міст феде рального значення, автономної області, автономних округів;

2) Федеральний конституційний закон від 10 жовтня 1995 р. №2-ФКЗ «Про референдумі Російської Федерації»;

3) Федеральні закони, і навіть закони суб'єктів Російської Федерації, докладно які регламентують орга низацию і Порядок виборів у різні органи державної уласе ти і органи місцевого самоврядування:

Схожі реферати:

Навігація