Реферат Політична еліта

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
насамостійний політичнийкапітал.

>Така практика далеко ще незавждистабілізує уладові йпідвищуєїї авторитет.Частіше -навпаки,знижуєїїпотенціал,робить уладовіуразливою йнестійкою. Ісьогодні чималопредставниківеліти, котрівважають, щонайбільшприродним длякерівникає непрофесіоналізм політика, аполітиканство,виверткість,хитрість,умінняманеврувати.

Причинасуспільноїнеефективності Сучасної українськоїполітичноїеліти - ввідсутності знань йвмінь, а бо вона немаєпотребибрати доувагиінтересисуспільства [9, 33-55].Така потребаможедиктуватися чиморальними засідкамиеліти, чимеханізмамиїїполітичноївідповідальності, читискомгромадянськогосуспільства.


>Література

 

1.Сучаснауправлінськаеліта в Україні:якісні характеристики,шляхи таметодипідготовки. - До., 2003. - 180 з.

2.Політологія:підручник / Ред. Про. У.Бабкіна, У. П.Горбатенко. - До. : ПЦ ">Академія", 2003. - 278 з

3.Кремінь В. Г.Політологія.Підручник // Зазагальноюредакцією проф.Кремінь В. Г. проф.ГорлачаМ.І. –Харків ">Єдінорог", 2001. - 186 з.

4.Дюркгейм Еге. Соціологія. Її предмет, метод, призначення. – М.: Канон, 1995. – 197 з.

5. Форд Р. Моє життя, мої досягнення. – До.:Грайлик, 1993.

6. Основиполітології: Курслекцій. /За ред. Б.Кухти — До., 1992 — Ч. 1. - З. 236

7.Суспільнатрансформація йдержавнеуправління:Політично-правовідетерминанти. - До.:Видавн.дімІн Юрі, 2003. - 496 з.

8. Полохало У.Правлячаеліта таконтреліта всучасній Україні //Демократія в Україні.Минуле ймайбутнє. — До., 1993.

9.Правлячаеліта Сучасної України:соціологічний портрет / М. Шульга, Про.Потєхін, М. Бойко таін. //Вісник НАН України. – 1998. – № 7 – 8. – З. 33 – 55.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація