Реферати українською » Политология » Міжнародні відносини та зовнішня політика Білорусі


Реферат Міжнародні відносини та зовнішня політика Білорусі

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
право виникло разом із міждержавними відносинами і викликано потребою забезпечення їхніх стабільності івзаимовигодности. Міжнародне право окреслюється спосіб оформлення і закріплення звичаї і договорах політичних, економічних пріоритетів і інших відносин між державами. Великого значення набули резолюції і рішення відділу міжнародних організацій, насамперед ООН. Вона виконує координуючу і регулюючу роль. Також вона не має механізми, які захищають законні правничий та інтереси держав. Міжнародне право іноді сьогодні як узгодження воль держав на відміну державного з і механізмами примусу.

Зміст міжнародного права становлять загальновизнані норми та принципи. Під нормою МП розуміється правило поведінки, яке визнається державами та інші суб'єктами МП залишилася в ролі юридично обов'язкового. Найбільш значимі норми називаються принципами МП. Порушення будь-яким державою принципу міжнародного права іншими державами в сприймається як зазіхання міжнародний правопорядок. Зміст і принципів визначається історичним етапом міжнародних відносин. Сучасний міжнародний порядок полягає в засадах і нормах МП, що у Статуті ООН (1945 р.), документах Гельсінкського завершального акту НБСЄ (Нарада по Безпеки і Співробітництва у Європі, 1975 р.), Паризької хартії для Європи (1990 р.). Сутність цього близько виявляється у десяти принципах: принцип суверенної рівності держав; принцип незастосування сили та загрози силою; принцип непорушності державних кордонів; принцип територіальної цілісності держав; принцип мирного дозволу міжнародних суперечок; принцип невтручання у внутрішні справи; принцип загального поваги правами людини; принцип самовизначення народів та націй; принцип співробітництва; принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань.

Отже, аналіз конкретних зовнішньополітичних діянь П.Лазаренка та міжнародних відносин крім теоретичного підходу, що з використанням понятійного апарату, передбачає користування танормативно-юридического підходу – оцінки конкретної політики України з погляду відповідності Конституції та принципам міжнародного права.


3. Зовнішня політика Республіки Білорусь у служить забезпечення сприятливих зовнішніх умов внутрішнього розвитку як поступального зростаючого достатку білоруського народу. Вона наступних принципах:

· Дотримання загальновизнаних принципів, і норм міжнародного права;

·Соразмерность зовнішньополітичних цілейполитико-дипломатическому, економічному, оборонному, науково-технічному, інтелектуальному потенціалу держави, забезпечення реалізації задля зміцнення міжнародних позицій Республіки Білорусь у і його міжнародного авторитету;

· Підвищення ефективності політичних, правових, зовнішньоекономічних та інших інструментів захисту державного суверенітету Республіки Білорусь у і його національної економіки умовах глобалізації;

· Розвиток з урахуванням загальновизнаних принципів, і норм міжнародного права всебічного співробітництва з державами. Міжнародними організаціями, взаємний облік й дотримання інтересів всіх членів міжнародного співтовариства;

· Добровільність входження й у міждержавних утвореннях;

· Схильність політиці послідовної демілітаризації міжнародних відносин;

· Відсутність територіальних претензій до суміжним державам, невизнання територіальних домагань до Республіці Білорусь.

Нині (2007 р.) Республіки Білорусь підтримує дипломатичних відносин зі 154 державами світу, в 46 у тому числі відкрито 53 дипломатичних представництва. У тому числі 44 посольства, 2 постійних представництва при міжнародні організації, 6 генеральних консульств і одну консульство. За кордоном теж функціонують 12 відділень посольств Республіки Білорусь у.

Іноземні держави представлені у Білорусі 35 посольствами, 2 відділеннями посольств, 1торгпредством, 17 консульськими установами (включаючи почесних консулів); міжнародних організацій – 12 представництвами. За сумісництвом Республіка Білорусь акредитовано 87 іноземних диппредставництв.

Білорусь здійснює багатовекторну зовнішній політиці. Разом про те, об'єктивна обмеженість зовнішньополітичних ресурсів диктує необхідність їх концентрації ряд найважливіших напрямів. Тому, з урахуванням співвіднесення власних національних інтересів влади з оцінкою міжнародної ситуації та дій партнерів, у межах багатовекторності Республіки Білорусь формулює і реалізують пріоритетні напрямки зовнішньої політики України.

Головний пріоритет зовнішньої політики України Республіки Білорусь у – країни-сусіди. Насамперед, Росія – як наш основний торговий партнер, а й джерело широкої підтримки Білорусі на міжнародній арені. Для Республіки Білорусь у співробітництво із Російською Федерацією має стратегічне значення. Важливіше те, що, ладу свої взаємини на союзницької основі, Білорусь і Росія зберігають свій суверенітет, залишаючись повноправними суб'єктами міжнародного права.

Наступний пріоритет цьому напрямі зовнішньої політики України Республіки Білорусь у – партнери із СНД. Білорусь завжди була послідовним прибічником відновлення перерваних після розпаду СРСР зв'язків в ім'я успішного і сталого розвитку країн і народів. Разом про те функціонування сьогоднішнього далеко ще не досконалого механізму взаємодії держав-учасників СНД відчуває певні проблеми. Це спонукає Республіку Білорусь шукати нові формули взаємодії в рамках СНД.

Білорусь надає велике значення розвитку інтеграційних утворень на пострадянському просторі в, передусім, ЄврАзЕС і ОДКБ. Це найдинамічніше що розвиваються організації з великою перспективою.

Активна участь Республіки Білорусь у у розвитку ЄврАзЕС забезпечує досить просунутий рівень міжгалузевого співробітництва. ЄврАзЕС наблизилося до такому етапу, коли, крім суто економічним інтеграції, що є стрижнем цій міжнародній структури, стає дедалі більше потреб у нових гранях – співпрацювати у сфері, галузі охорони здоров'я і спорту до формулювання своїх зовнішньополітичних пріоритетів.

ОДКБ вносить вагомий внесок у забезпечення колективної безпеки все у регіоні. На порядку денному цієї організації – протидія тероризму, незаконної з розробки й поширенню зброї, зокрема зброї масового знищення, наркоторгівлі, незаконної міграції. Білорусь розглядає ОДКБ як організацію, котра може забезпечити захист національних інтересів входять до неї держав.

Як невід'ємний елемент Європейського континенту та прихильниця світу та науково-технічного прогресу Республіки Білорусь послідовно втілює у життя ідею добросусідства.Добрососедские стосунки двосторонньої основі, їх успішна економічна складова дають Республіці Білорусь додаткових аргументів в яке переживає непрості часи діалозі з ЄС. Найбільш ефективно торгово-економічні зв'язки розвиваються з Німеччиною, Польщею, Литвою, Латвією, Великобританією, Голландією, Італією, Францією, Бельгією. Такі взаємні об'єктивні інтереси як трансприкордонне співробітництво, боротьби з злочинністю, стратегічний транзит, підтримку регіональних контактів, екологічне, культурне взаємодія служать додатковим мотивом у розвиток конструктивних відносин між Республікою Білорусь та Європейським Союзом у сферах.

Інтересам Білорусі відповідає повноформатна співробітництво зі США можуть на усіх напрямах. Розуміючи, потенціал взаємних відносин далекий до свого максимуму, Республіки Білорусь запрошує навіть ЄС щодо конструктивного діалогу однакові умовах.

Як один з перспективних напрямків зовнішньої політики Білорусі виступаєазиатско-африканский вектор. У основі його потенціалу лежить співзвучність позицій з питань актуальною міжнародної тематики, і реальні домовленості, і відкриті симпатії до Республіки Білорусь у. Напрацьовані політичні контакти, прогнозований економічного зростання Китаю, Індії, та інших країнах Південно-Східної Азії вже, їх висока платоспроможність створюють передумови для серйозного нарощування торгово-економічного співробітництва успішної реалізації національних зовнішньополітичних завдань.

На якісно нового рівня виходять відносини Республіки Білорусь у із країнами Латинська Америка. Встановлення політичного діалогу високому рівні з Венесуелою позитивно вдарило по пожвавленні ділових контактів, підігріло інтерес до спільного впровадження великих проектів. Ефективно розвиваються відносини з нашим традиційним і був надійним партнером – Кубою.

Пріоритетний місце у зовнішній політики Білорусі займає багатостороння дипломатія, просування і захист інтересів у міжнародних регіональних еліт і універсальних організаціях. Саме рамках багатосторонньої співпраці найчіткіше і повноваго проявляється миролюбний характер білоруської зовнішньої політики України, її у стабільність і безпека, розвиток світу та науково-технічного прогресу Землі.

Значна частка власності політичного діалогу Республіки Білорусь у з Заходу зосереджена ОБСЄ, яку Білорусь розглядає як ключовою структури із гарантування безпеки і загальну стабільність у Європі. Зусилля білоруської боку у сфері взаємодії з ОБСЄ спрямовані на зміцнення складових співробітництва у форматі цієї організації, сприяння її прогресивному реформування, насамперед шляхом більш повного врахування кожногогосударства-участника.

Будучи однією згосударств-основателей Організації Об'єднаних Націй, Республіки Білорусь підтримує політику ООН у сфері збереження міжнародного світу та безпеки, у сфері зміцнення та розвитку існуючих міжнародних режимів профілактики поширення зброї масового знищення, скорочення співробітників і ліквідації його наявних арсеналів. Принципова позиція Білорусі, у тому, що став саме ООН має стати консолідуючим і координуючим центром з вироблення стратегії і тактики дій міжнародного співтовариства у сфері боротьби з тероризмом.

Озвучені Главою білоруської держави на спеціальному пленарному засіданні високого рівня 60-ї сесії генеральної Асамблеї ООН (2005 р.) ініціативи необхідність активізувати діяльність світового співтовариства з боротьби з торгівлею людьми і визнання різноманіття шляхів розвитку держав отримали широку міжнародну підтримку і в цьому свій відбиток у Підсумковому документі ювілейного саміту ООН і резолюціях Генасамблеї.

Білорусь – єдину зі країн Європи є повноправним членом Руху неприєднання (>ДН). Членство вДН створює додаткову змога просування ініціатив Білорусі, у ООН (держави – члени Руху неприєднання становлять 61 відсоток чисельного складу Організації Об'єднаних Націй). Разом з партнерами поДвижению Білорусь протистоїть практики застосування «подвійних стандартів» у світовій політиці, за побудова справедливого міжнародного економічного порядку, ефективну інтеграцію країн і із перехідною економікою у світового господарства, стверджує віру в унікальність і розмаїтість шляхів соціально-економічного і політичного розвитку людства.

Активно використовуючи трибуни ООН, ОБСЄ, Руху неприєднання утвердження мирних і справедливих підходів до розв'язання всіх навіть найбільш конфліктів, Білорусь цим підтверджує на міжнародній арені імідж миролюбного держави. Послідовна політика у сфері ядерного роззброєння, що у більшості режимів нерозповсюдження забезпечує Білорусі високе міжнародне визнання.

Республіки Білорусь виходить із переконання, що світової порядок ХХІ сторіччя повинен містити механізмах колективного рішення ключових проблем, на пріоритеті положень Статуту ООН і загальновизнаних норм міжнародного права. Стабільність системи міжнародних стосунків може бути досягнуто тільки із реального рівноправності всіх його суб'єктів, взаємного поваги та взаємовигідного співробітництва, покликаного забезпечити надійну безпеці кожного члена світового співтовариства на політичної, військової, економічної, гуманітарної та інших сферах.


ЛІТЕРАТУРА

 

1.         Круглова Г.А. Політологія:Учеб.пособие.–Мн.: ЗАТ “>Веди”, 2007.

2.         Мельник В.А. Політологія: Підручник. Мінськ, 2006.

3.         Мельник В.А. Республіки Білорусь: влада, політика,идеология.–Мн., 2008.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація