Важкі дев'яності рік із їх труднощами і розчаруваннями породили у суспільстві дуже істотне прагнення до встановлення стабільності, що й вчасно почуте політичним истэблишментом.

(Читати…)

У період Перебудови наприкінці 1980-ых років у СРСР спостерігався сплеск молодіжних субкультур і зростання соціально-політичної активності громадян взагалі. Це було з процесами демократизації політичного устрою країни

(Читати…)

Загальновизнаним у сучасній теоретичної політології є уявлення про політичну культурі як особливої формі орієнтації суб'єктів і акторов політики на політичну систему.

(Читати…)

У межах господствовавшего раніше формаційного підходу історія радянських часів представлялася як від капіталізму до соціалізму з наступним його сходженням сходами зрілості від нерозвинених форм до більшу розвиненість.

(Читати…)

Незалежність від історичної спадщини. Незалежність від справедливості. Незалежність від блага. Незалежність від державності. Незалежність від російської.

(Читати…)

Цивілізація і "культуру. Поняття формації. Поняття цивілізації. Цивілізація і формація як різні середовища у розвитку суспільств. Шкала критеріїв Тойнбі. Європейська і російська цивілізації. Російська цивілізація між Сходом і Заходом.

(Читати…)

Політологія, як наука. Основні методологічні підходи до політології. Історичний розвиток політології. Сучасний системний підхід і силові методи дослідження. Методи конкретного соціологічного дослідження.

(Читати…)

Монархія і демократія є головними управління державою. Це різні форми управління. За часів були прихильники кожної з цих форм. Для якого- то певного проміжку часу характерна одне з цих форм.

(Читати…)

Сутність, це основна прикмета і функції політичну партію. Походження процес формування партій. Інституціоналізація партій. Типологія партій та партійних систем.

(Читати…)

У доповіді сучасні російські перипетії розглядаються крізь призму загальісторичних закономірностей радикальних громадських трансформацій загалом і російських зокрема.

(Читати…)

Назад 1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 Вперед

Навігація