Запровадження   Актуальність. Політичні рішення займають особливу увагу як і поточної політичної практиці, і у політичної науці. Невипадково їхню соціальну значимість виділяється багатьма відомими політичними мислителями. Наприклад, американський політолог Р. >Макридис вважав, що прийняття рішень – «найважливіша соціальна функція політики», яке колега Д. >Истон навіть визначав політичну науку як «досліджен...

(Читати…)

ЗапровадженняУ разі стрімких змін економічних перетворень, які у соціальному просторі Росії, проблема становлення та розвитку громадянського суспільства є одним із найактуальніших у системі громадських наук. Зацікавлення цьому предмета дослідження зумовлено тим, саме з розвитком інституту громадянського суспільства пов'язані сподівання зміцнення демократичних принципів нашої життєдіяльності, встановлення принципово нових стосунків між суспільством...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Етапи розвитку сучасної політичної думки 2. Політична наука у Європі на XX столітті 2.1 Політичне вчення Макса Вебера 2.2 Теорії політичних еліт Р. >Моски, У. Парето, Р. >Михельса 2.3 Політичне вчення До. Шмітта 2.4 Політичне вчення До. >Ясперса 2.5 Теорії тоталітаризму X. Арендт, До. Фрідріха, З. Бжезинського, Л. Шапіро, Р. >Арона 3. Політична наука в XX столі...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ Вступ 1. Сутність і характерні риси політичного лідера 2. Імідж політичного лідера Укладання Список використаної літератури Вступ Політичне лідерство виникає лише за наявності певних політичних умов і розширення політичних свобод. Її неодмінними передумовами є: політичний плюралізм, багатопартійність, а як і внутрішньопартійна і >внутрипарламентская діяльність (фракційна). Коли йдеться і...

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Основні підходи до розуміння політики 2. Сутність політики, як соціального явища 3. Особистість, соціальні спільності та держава як суб'єкти політики 3.1 Особистість як суб'єкт політики 3.2 Соціальна спільність як суб'єкт політики 3.3 Як суб'єкт політики 3.4 >Властно значимі інтереси – основа діяльності суб'єктів політики 4. Соціальна політику...

(Читати…)

зміст Запровадження Глава 1. Типи політичних режимів 1.1 Тоталітарний політичний режим 1.2 Авторитарний політичний режим 1.3 Демократичний політичний режим Глава 2. Порівняльний аналіз політичних режимів Укладання Список використаної літератури запровадження Поняття "політичний режим" - одна з прийнятих у сучасної політології. Його застосовують щодо характеристики спос...

(Читати…)

>Національний >університет «>Києво-Могилянська >Академія» Факультет >соціальних наук й >соціальних >технологій Кафедра >політології >Східна та >Південно-східна >Азія як полі >геостратегічних >інтересів України >Письмова робота із >політичної >географії студента 3 року >навчання, Мельника Романа >Івановича >Науковий >керівник Кандидат >географічних наук, Доцент Ткачук >Л.М.

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Природа і сутність політичної влади 2. Види політичної влади 3. Основні риси політичної влади й принципи її функціонування 4. Функції і механізми здійснення політичної влади 4.1 Функції політичної влади 4.2 Механізми здійснення політичної влади Укладання Список літератури Запровадження Влада – одну з основних категорій політичної науки...

(Читати…)

>СОДЕРЖАНИЕ партія безпартійний >бипартизм антагонізм ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА I. Типологія партійних систем по кількісному критерію 1. >Беспартийние і однопартійні системи 2. >Бипартизм як головний чинник стабільності уряду 3. >Многопартийность і його різновиду ГЛАВА II. Класифікація партійних систем за якісними характеристиками 1. Типологія партійних систем М. >Дюверже, Дж. >Сартори і Ж. >Блонделя

(Читати…)

Зміст Запровадження 1. Форми правління в світі 1.1 Поняття форми управління 1.2 Основні різновиду форми управління 2. Монархічна форма правління 2.1 Ознаки монархії й особливо сучасної монархії 2.2 >Разновидности монархічних форм правління 3. >Республиканские форми управління 3.1 Основні ознаки республіканських форм правління 3.2 >Разновидности республіканських форм правління

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 271 Вперед

Навігація