Зміст Запровадження 1. Поняття, характерні риси і функції політичної еліти 2. Особливості політичної еліти у Росії 3. Роль політичної еліти у демократичній відновленні суспільства Росії Укладання Список літератури   Запровадження У наш час життя російського суспільства, його особливістю є об'єктивне усвідомлення існуючих політичних реалій, більш ...

(Читати…)

Міністерство сільського господарства РФ Федеральне державне освітнє установа вищого професійної освіти >Пермская державна сільськогосподарська академія імені академіка >Д.Н. Прянішнікова» Кафедра відчуття історії і соціології Спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит» Контрольна робота По дисципліни Політологія і соціологія на задану тему Політичний лідер сучаснос...

(Читати…)

Зміст Питання 1. Як співвідносяться поняття «політичний менеджмент» і «політичний PR»? Питання 2. Які теоретичні методи, дозволяють описувати і пояснювати політичний менеджмент, Ви знаєте? Питання 3. Назвіть складові довкілля Питання 4. Що таке «політичне дію»? Питання 5. У чому суть формули А. >Даунса Питання 6. Які типології політичної реклами пропонують фахівці Центру політичного консультування «Нікколо М»?

(Читати…)

Федеральне агентство за освітою >ГОУ >ВПО >ВСЕРОССИЙСКИЙ >ЗАОЧНЫЙ >ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ Кафедра >ФИЛОСОФИИ І СОЦІОЛОГІЮ Факультет Фінансово-кредитна Спеціальність Фінанси і кредиту >КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА з дисципліни >ПОЛИТОЛОГИЯ Тема ">ПОЛИТИЧЕСКОЕ СВІДОМІСТЬ" Москва 2011 Зміст   Запроваджен...

(Читати…)

>Зміст   >Вступ 1. Політична >еліта 2. >Громадянське сус-пільство - >джерело >політичної >еліти 3. >Умови >громадянської >консолідації 4. >Головні штрихи до портрета Сучасної >еліти 5. >Криза >рекрутингу 6. >Альтернативна >еліта – шанс >збереження та >трансформації країни >Висновок >Література >Вступ   >Жодне сус-пільств...

(Читати…)

>Реферат із >політології на задану тему >Проблеми >теорії політики в >епоху Відродження. >Протиставлення політики >богослов’ю   Культура, >філософія, >політична думка Відродження (>Ренесансу) >синтезували >спадщину двох >животворних >джерел — >античності та >середньовіччя, в >результаті чого >народилася >оригінальна й культура, й >філософія, й >політологія. >Мислителі >е...

(Читати…)

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне агентство за освітою >ГОУ >ВПО Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут Кафедра філософії Контрольна робота по політології на задану тему: Як основний інститут політичною системою (>Вариант-20) >Барнаул – 2009 Зміст держава правової несправедливість Запровадження Сутність, це основна...

(Читати…)

>Ларі Даймонд: т>ри >парадокси >демократії >Зміст   >Вступ 1. >Згода >versus >ефективність 2. >Представничість >versus >керованість 3. >Конфлікт >versus консенсус 4. >Етнічні і >партійні >поділи >Вступ світ 1990 року >переживає >демократичну >революцію. У >всьому >світі,що >розвивається, люди >протестують й >повстають >прот...

(Читати…)

ОСОБЛИВОСТІ >ИМИДЖА ПОЛІТИКА У >МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ >РЕГИОНЕ (НА >ПРИМЕРЕ >КРАСНОЯРСКОГО КРАЮ) Зміст роботи Запровадження Глава 1. Теорія і методологія формування іміджу політичного діяча 1.1 Імідж відбитка проявів сучасної реальності 1.2 Методологічні основи процедури формування образу політичного діяча 1.3 >Использования ідеального типу як інструмент формування іміджу політика Глава 2. Ос...

(Читати…)

Запровадження Перш ніж розпочати аналізу політичною системою, відзначимо ось що обставина. Одне з найважливіших методичних інструментів аналізу, у західної політичної науці починаючи з 1950-х років став системний аналіз. Проте якщо з легкої руки зачинателів цього підходу – американський політолог Д. >Истона, До. Дойча, Р. >Алмонда та інших. – поняття «політична система» і «системний аналіз» у країнах фактично їх як синоніми. Хочеть...

(Читати…)

Назад 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 271 Вперед

Навігація