Реферати українською » Право, юриспруденция » Гарантії надання медико-санітарної допомоги в РФ


Реферат Гарантії надання медико-санітарної допомоги в РФ

>Реферат на уроках ПРАВОСОЦИАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Студента 4 курсу юридичного факультетуMilliondollarboy

Інститут гуманітарної освіти

Москва 2008 рік

Відповідно до Конституцією Російської Федерації, загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації визнаються, й закріплюються гаразд, передбаченому Основами законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян 22 липня 1993 р. N 5487-1, гарантії здійснення медико-санітарної допомоги громадянам. До видам медико-санітарної допомоги у відповідність до гол. 8 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян ставляться:

1. Первинна медико-санітарна допомогу; 2. Швидка медичну допомогу; 3. Спеціалізована медичну допомогу; 4.Медико-социальная допомогу громадянам, страждає соціально значимими захворюваннями; 5.Медико-социальная допомогу громадянам, страждає захворюваннями, котрі представляють небезпеку обману оточуючих.

Зупинимося докладніше кожному зі справжніх пунктів. Як у ст. 38 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян первинна медико-санітарна допомога є основним, доступними цінами й безплатним кожному за громадянина виглядом медичного обслуговування і включає: лікування найпоширеніших хвороб, і навіть травм, отруєнь та інших невідкладних станів; медичної профілактики найважливіших захворювань;санитарно-гигиеническое освіту; проведення інших заходів, пов'язаних із поданням медико-санітарної допомоги громадянам за місцем проживання. Первинна медико-санітарна допомогу забезпечується установами муніципальної галузі. У наданні первинної медико-санітарної допомоги можуть також брати участь установи державної влади і приватної систем охорони здоров'я з урахуванням договорів із страховими медичними організаціями.

Обсяг і Порядок надання первинної медико-санітарної закріплено наказом МОЗ та розвитку РФ від 29 липня 2005 р. №487. Фінансове забезпечення заходів із надання первинної медико-санітарної допомоги у амбулаторно-поліклінічних,стационарно-поликлинических і лікарняних установах, медичної допомоги, жінкам під час вагітності, під час та ж після пологів відповідно до справжніми Основами є видатковими зобов'язанням муніципального освіти. Надання первинної медико-санітарної допомоги може також фінансуватися рахунок коштів обов'язкового соціального страхування та інших джерел у відповідно до законодавства Російської Федерації. У розділі ст. 39 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян визначає, що швидка медична допомога надається громадянам при станах, потребують термінового медичного втручання (при нещасних випадків, травмах, отруєння та інших станах і захворюваннях), здійснюється невідкладно лікувально-профілактичними установами незалежно від територіальної, відомчої підлеглості та форми 3 власності, медичними працівниками, і навіть особами, зобов'язаними її надавати як першої допомоги згідно із законом чи з спеціальному правилу. Швидка медична допомога надається установами i підрозділами швидкої медичної допомоги державній чи муніципальної галузі гаразд, встановленому федеральним органом виконавчої, що забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я. Швидка медичну допомогу громадянам Російської Федерації й іншим особам, які є її території, надається безоплатно. Фінансове забезпечення заходів із надання спеціалізованої (>санитарно-авиационной) швидкої медичної допомоги, відповідно до справжніми Основами є видатковими зобов'язанням суб'єктів Російської Федерації. Фінансове забезпечення заходів із надання швидкої медичної допомоги (крімсанитарно-авиационной) громадянам Російської Федерації й іншим особам, які є її території, відповідно до справжніми Основами є видатковими зобов'язанням муніципального освіти. У плані ст. 40 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян спеціалізована медична допомога надається громадянам при захворюваннях, потребують спеціальних методів діагностики, лікування та профілактики використання складних медичних технологій. Спеціалізована медична допомога надається лікарями-фахівцями в лікувально-профілактичних установах, отримали ліцензію на медичну діяльність. Види і стандарти спеціалізованої медичної допомоги, наданої у державних установах охорони здоров'я, встановлюються федеральним органом виконавчої, що забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я. Фінансове забезпечення заходів із надання спеціалізованої медичної допомоги у шкірно-венерологічних, протитуберкульозних, наркологічних, онкологічних диспансерах та інших спеціалізованих медичних організаціях (крім федеральних спеціалізованих медичних організацій, перелік яких стверджується Урядом Російської Федерації) відповідно до справжніми Основами є видатковими зобов'язанням суб'єктів Російської Федерації. Фінансове забезпечення заходів із надання спеціалізованої медичної допомоги, наданої федеральними спеціалізованими медичними організаціями, перелік яких стверджується Урядом Російської Федерації, відповідно до справжніми Основами, є видатковими зобов'язанням Російської Федерації. У розділі ст. 41 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян регламентує становище у порядку, якого громадянам, страждає соціально значимими захворюваннями, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації, виявляється медико-соціальна допомогу дітям і забезпечується диспансерне спостереження у лікувально-профілактичних установах безкоштовно або на на пільгових умовах. Види і обсяг медико-соціальної допомоги, наданої громадянам, страждає соціально значимими захворюваннями, встановлюються федеральним органом виконавчої, що забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я 4 Заходи соціальної підтримки у наданні медико-соціальної допомогу й лікарському забезпеченні громадянам, страждає соціально значимими захворюваннями, встановлюються органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації. Фінансове забезпечення заходів із надання медико-соціальної допомоги громадянам, страждає соціально значимими захворюваннями (крім допомоги, наданої федеральними спеціалізованими медичними установами, перелік яких стверджується Урядом Російської Федерації), відповідно до справжніми Основами законодавства і є видатковими зобов'язанням суб'єктів Російської Федерації. Що ж до медико-соціальної допомоги громадянам, страждає захворюваннями, котрі представляють небезпеку обману оточуючих, то відповідності зі ст. 42 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян особам, страждає захворюваннями, котрі представляють небезпеку обману оточуючих, перелік яких визначається Урядом Російської Федерації, медико-соціальна допомога виявляється в виділені на цього установах державної пенсійної системи охорони здоров'я на рамках Програми державних гарантій надання громадянам Російської Федерації безплатної медичної допомоги. Для окремих категорій громадян, хронічних хворих, котрі представляють небезпеку обману оточуючих, зберігається місце роботи з період їх тимчасової непрацездатності, встановлюються заходи соціальної підтримки, зумовлені органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації. Фінансове забезпечення заходів із надання медико-соціальної допомоги громадянам, страждає захворюваннями, котрі представляють небезпеку обману оточуючих (крім допомоги, наданої федеральними спеціалізованими медичними організаціями, перелік яких стверджується Урядом Російської Федерації), відповідно до справжніми Основами є видатковими зобов'язанням суб'єктів Російської Федерації. Заходи соціальної підтримки у наданні медико-соціальної допомоги громадянам, страждає захворюваннями, котрі представляють небезпеку обману оточуючих, встановлюються органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуreferat


Схожі реферати:

Навігація