Реферати українською » Право, юриспруденция » Операційний і фінансовий леверидж


Реферат Операційний і фінансовий леверидж

Продченко І.А.

Операційний леверидж

Поділ всієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні й перемінні їх види дозволяє вживати механізм управління операційній прибутком, відомого як «операційний леверидж».

У найбільш загальному вигляді леверидж можна подати як процес управління активами і пасивами підприємства, направлений замінити зростання прибутку. Буквально — це важіль на підйом тягарів, т. е. якийсь чинник, невеличке зміна якого не може призвести до суттєвого зміни результативних показників, дати так званий леверажный ефект, чи ефект важеля .

Оцінка рівня левериджа дає змоги виявити можливості зміни показників рентабельності, рівень ризику, чутливість прибутку до змін внутрішньовиробничих факторів, і ситуації над ринком. Оскільки чинники, що впливають прибуток, поділяються на виробничі і фінансові, відповідно розрізняють області дії фінансового і виробничого важеля.

Виробничий леверидж (операційний важіль) — це потенційна можливість проводити балансовий прибуток шляхом зміни структури собівартості і обсягу випуску продукції (постійні й перемінні витрати, оптимізація).

Дія операційного левериджа грунтується у тому, що його присутність серед складі операційних витрат будь-який суми постійних їх видів призводить до того, що з зміні обсягу реалізації продукції, сума операційній прибутку завжди змінюється вищими темпами. Інакше кажучи, постійні операційні витрати самим фактом існування викликають непропорційно вищу зміна суми операційній прибутку підприємства незалежно від зміні обсягу реалізації продукції.

Дія операційного важеля пов'язаний із різною природою, і впливом поточних витрат за виробництво і продукції. Залежно через зміну обсягу виробництва X розрізняють перемінні витрати й условно-постоянные , дослідження яких складає предмет аналізу беззбитковості. Результати такого аналізу можна графічно (див. рис. 5.1 ).

Аналіз беззбитковості виробництва збудовано на аналітичному поданні моделі беззбитковості (формули беззбитковості):

Виручка = Витрати

З цієї формули виводяться все базові параметри, необхідних проведення зазначеного виду аналізу:

критичний (беззбитковий) обсяги виробництва = поріг рентабельності ;

критичне значення ціни реалізації;

критичне значення постійних витрат;

критичне значення змінних витрат.

Щодо кожного з цих параметрів розраховується маржа безпеки — відсоткове співвідношення планової, чи фактичної і критичної величини параметра. Для обсягу виробництва ця маржа називається запасом фінансової міцності підприємства. Він показує, наскільки відсотків за зміни ситуації над ринком може впасти обсяги виробництва до критичного показника.

Важливими поняттями під управлінням обсягом виробництва через на зміну структури витрат є:

контрибуционная маржа (маржинальный дохід) — це відмінність між ціною і питомими перемінними витратами ;

критичний обсяги виробництва — на цю кількість продукції, сумарний маржинальный прибуток від реалізації якої покриває условно-постоянные витрати . У цьому реалізацію в натуральних одиницях (X1), що забезпечує поставлене валовий дохід, вираховується за формулою:

Співвідношення постійних і змінних операційних витрат підприємства, що дозволяє «включати» механізм операційного левериджа з різноманітною інтенсивністю на операційну прибуток підприємства, характеризується «коефіцієнтом операційного левериджа», який розраховується за такої формули:

де КОЛ — коефіцієнт операційного левериджа;

Ипост — сума постійних операційних витрат;

И0 — загальна сума операційних витрат.

Що значення коефіцієнта операційного левериджа для підприємства, тим, у більшою мірою вона здатна прискорювати темпи приросту операційній прибутку стосовно темпам приросту обсягу реалізації продукції.

Конкретне співвідношення приросту суми операційній прибутків і суми обсягу реалізації, достигаемое за певного коефіцієнті операційного левериджа, характеризується показником «ефект операційного левериджа». Принципова формула розрахунку цей показник має вигляд:

де ЭОЛ — ефект операційного левериджа, який досягається при конкретному значенні його коефіцієнта для підприємства;

Схожі реферати:

Навігація