Реферати українською » Право, юриспруденция » Административно-правовой режим військового становища: поняття, утримання і правові основи


Реферат Административно-правовой режим військового становища: поняття, утримання і правові основи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

B.C. Четвериков

Під воєнним станом розуміється особливий правової режим, запроваджуваний біля РФ чи її місцевостях відповідно до Конституцією РФ указом Президента РФ у разі агресії проти Росії або безпосередньою загрози агресії (див.: ФКЗ від 30.01.2002 р. № 1-ФКЗ).

Метою запровадження військового стану є створення умов відображення чи запобігання агресії проти РФ.

Період дії військового становища починається з дати й початку дії військового становища, які указом Президента РФ про майбутнє запровадження військового становища, і закінчується датою і часом скасування (припинення дії) військового становища.

У період дії військового положення у відповідність до справжнім Федеральним конституційним законом можуть у тій мірі, у це необхідне забезпечення Ізраїлю і держави, обмежуватися правничий та свободи громадян РФ, іноземних громадян, осіб без громадянства (далі - громадяни), діяльність організацій, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, права їх посадових осіб. На громадян, організації та їх посадових осіб можуть покладатися додаткові обов'язки.

Збройні сили РФ, інші війська, військові формування та органи, які виконують завдання у сфері оборони (далі - Збройні сили РФ), інші війська, військові формування та органи, застосовуються відбиття чи запобігання агресії проти Росії у відповідність до федеральними законів і іншими нормативними правовими актами РФ, соціальній та відповідність до загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного правничий та міжнародними договорами РФ у сфері.

Загальна чи часткова мобілізація, якщо вона було оголошено раніше, під час введення військового становища біля РФ чи її місцевостях оголошується відповідно до федеральними законів і іншими нормативними правовими актами РФ.

Правовий основою військового положення є Конституція РФ, справжній Федеральний конституційний закон «Про військовому становищі», усталені його основі федеральні закони та інші нормативні правові акти РФ, і навіть загальновизнані принципи і норми міжнародного правничий та міжнародні договори Росії у цій галузі.

Відповідно до частиною 2 статті 87 Конституції РФ основою запровадження Президентом РФ військового становища біля Росії чи її місцевостях є агресія проти РФ чи безпосередня загроза агресії.

Для цілей справжнього Федерального конституційного закону, у відповідність до загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного права агресією проти РФ визнається застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальній цілісності Росії або будь-яким іншим чином, несумісним із Статутом ООН.

Відповідно до загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного права актами агресії проти РФ незалежно від оголошення іноземним державою (групою держав) війни РФ зізнаються:

1) вторгнення чи напад Збройних Сил іноземної держави (групи держав) завезеними на територію РФ, будь-яка військова окупація терені Росії, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія території РФ чи її частини із застосуванням збройної сили;

2) бомбардування збройних сил іноземної держави (групи держав) території РФ чи застосування будь-якого зброї іноземним державою (групою держав) проти РФ;

3) блокада портів чи берегів РФ збройних сил іноземної держави (групи держав);

4) напад Збройних Сил іноземної держави (групи держав) на Збройні сили РФ й інші війська незалежно від місця їх дислокації;

5) дії іноземної держави (групи держав), що дозволяє (дозволяють) використовувати своєю територією іншій державі (групі держав) з метою акта агресії проти РФ;

6) засилання іноземним державою (групою держав) чи то з імені іноземної держави (групи держав) збройних банд, груп, іррегулярних сил чи найманців, які проводять акти застосування збройної сили проти РФ, рівносильні зазначених у теперішньому пункті актам агресії.

Актами агресії проти РФ можуть визнаватися також інші акти застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальній цілісності РФ або будь-яким іншим чином, несумісним із Статутом ООН, рівносильні зазначених у теперішньому пункті актам агресії.

Військове становище біля РФ чи її місцевостях вводиться указом Президента РФ.

Президент РФ негайно повідомляє про майбутнє запровадження військового становища Ради Федерації ФС РФ (далі - Раду Федерації) та інвестицій Державної Думі ФС РФ (далі - Державна Дума) (п.2 ст. 87 Конституції РФ).

У указі Президента РФ про майбутнє запровадження військового становища слід визначити:

• обставини, послужили підставою запровадження військового становища;

• дата та палестинці час набуття чинності військового становища;

• кордону території, де вводиться на військовий стан.

указ президента РФ про майбутнє запровадження військового становища підлягає незамедлительному оприлюдненню каналами радіо та телебачення та офіційному опублікуванню.

указ президента РФ про майбутнє запровадження військового становища негайно передається затвердження Ради Федерації (пункт «б» ст. 102 Конституції РФ).

Питання затвердженні указу Президента РФ про майбутнє запровадження військового становища має бути розглянутий Радою Федерації протягом 48 годин із моменту отримання даного Указу.

З огляду на надзвичайних і непредотвратимых при умовах обставин засідання Ради Федерації може бути проведене пізніше зазначеного терміну.

Рішення про затвердження указу Президента РФ про майбутнє запровадження військового становища приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Ради Федерації й оформляється відповідною постановою.

Що стосується, якщо указ Президента РФ про майбутнє запровадження військового становища Раду Федерації не затвердив, таке рішення оформляється постановою Ради Федерації.

указ президента РФ про майбутнє запровадження військового становища, не затверджений Радою Федерації, припиняє дії з наступного дні після дня прийняття цього рішення, що населення Росії чи керівники відповідних її окремих місцевостей оповіщається у тому порядку, що не воно повідомлялося про майбутнє запровадження військового становища.

Режим військового становища включає у собі комплекс економічних, політичних, адміністративних, військових та інших заходів, вкладених у створення умов відображення чи запобігання агресії проти РФ.

Забезпечення режиму військового становища здійснюється органами державної влади органами військового управління у відповідність до повноваженнями, наданими справжнім Федеральним конституційним законом, іншими федеральними законів і іншими нормативними правовими актами РФ.

Органи місцевого самоврядування сприяють органам державної влади органам військового управління у забезпеченні режиму військового становища.

З указів Президента РФ біля, де введено на військовий стан, застосовуються такі заходи:

1) посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадську безпеку, охорони військових, важливих державних підприємств і спеціальних об'єктів, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, і навіть об'єктів, які мають підвищену небезпеку обману життя і здоров'я покупців, безліч природного довкілля;

2) запровадження особливого режиму роботи об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, і навіть об'єктів, які мають підвищену небезпеку обману життя і здоров'я покупців, безліч природного довкілля;

3) евакуація об'єктів господарського, соціального і охорони культурної призначення, і навіть тимчасове відселення жителів у безпечні райони з обов'язковим наданням таким жителям стаціонарних або часових житлових приміщень;

4) запровадження й забезпечення особливого режиму в'їзду територію, де введено на військовий стан, і виїзду з неї, і навіть обмеження свободи пересування ній;

5) призупинення діяльності політичних партій, інших об'єднань, релігійних об'єднань, провідних пропаганду і (чи) агітацію, так само як іншій діяльності, яка підриває за умов військового становища оборону і безпека РФ;

6) залучення громадян, встановленому Урядом РФ, до виконання робіт потреб оборони, ліквідацію наслідків застосування противником зброї, відновленню ушкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення і військових об'єктів, і навіть до брати участь у боротьби з пожежами, епідеміями і эпизоотиями;

7) вилучення відповідно до федеральними законами який буде необхідний потреб оборони майна у громадських організацій і громадян із наступної виплатою державою вартості вилученого майна;

8) заборона чи вибору місця перебування або місце проживання;

9) заборона чи проведення зборів, мітингів і демонстрацій, маніфестацій і пікетування, і навіть інших масових заходів;

10) заборона страйків та інших способів призупинення або припинення діяльності організацій;

11) обмеження руху транспортних засобів і здійснення їх огляду;

12) заборона перебування громадян вулицях й інших громадських місцях у час діб, і надання федеральним органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ та штучних органів військового управління права за необхідності здійснювати перевірку документів, що засвідчують особу громадян, особистий огляд, огляд їх речей, житла і транспортних засобів, а, по підставах, встановленим федеральним законом, — затримання громадян, і транспортних засобів. У цьому строк затримки громадян неспроможна перевищувати 30 діб;

13) заборона продажу зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, встановлення особливого режиму обороту лікарських засобів та препаратів, містять наркотичні й інші сильнодіючі речовини, спиртних напоїв. У нещасних випадках, передбачених федеральними законів і іншими нормативними правовими актами РФ, громадяни мають виробляється вилучення зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, а й у організацій — вилучення поруч із зброєю, боєприпасами, вибуховими і отруйними речовинами бойової частини і навчальної військової техніки радіоактивні речовини;

14) запровадження контролю над роботою об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, над роботою друкарень, обчислювальних центрів - і автоматизованих систем, засобів, використання його роботи потреб оборони; заборона роботи приемопередающих радіостанцій індивідуального користування;

15) запровадження військової цензури за поштовими відправами і повідомленнями, переданими з допомогою телекомунікаційних систем, і навіть контролю над телефонними переговорами, створення органів цензури, які займаються зазначеними питаннями;

16) інтернування (ізоляція) відповідно до загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного громадян іноземної держави, який воює із РФ;

17) заборона чи виїзду громадян межі території РФ;

18) введення у органах структурі державної влади, інших державних органах, органах військового управління, органах місцевого самоврядування та організаціях додаткових заходів, вкладених у посилення таємності;

19) припинення діяльність у РФ іноземних і міжнародних організацій, проти яких правоохоронні органи отримані вичерпні відомості про у тому, що ці організації здійснюють діяльність, спрямовану на підрив оборони та безпеки РФ.

На території, де введено на військовий стан, референдуми і вибори у органи державної влади органи місцевого самоврядування не проводяться.

У період дії військового становища федеральними законів і іншими нормативними правовими актами РФ з метою виробництва (виконання, надання послуг) для державних потреб, забезпечення Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань органів, спеціальних формувань й у потреб населення може бути передбачені заходи, пов'язані після запровадження тимчасових обмежень за проведення економічної і втрати фінансової діяльності, оборот майна, вільне пересування товарів, послуг і коштів, до пошуку, отримання, передачу, виробництво і розповсюдження інформації, тимчасово змінені форма власності організацій, лад і умови процедур банкрутства, режим трудової діяльності й встановлено особливості фінансового, податкового, митного та банківського регулювання як у території, де введено на військовий стан, і територій, у яких на військовий стан не введено.

Збройні сили РФ, інші війська, військові формування та органи забезпечивши режиму військового становища виконують такі:

1) підтримку особливого режиму в'їзду територію, де введено на військовий стан, і виїзду з неї, і навіть обмеження свободи пересування ній;

2) що у порятунок і евакуації населення, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, боротьби з пожежами, епідеміями і эпизоотиями;

3) охорона військових, важливих державних підприємств і спеціальних об'єктів, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, і навіть об'єктів, які мають підвищену небезпеку обману життя і здоров'я покупців, безліч для довкілля;

4) припинення діяльності незаконних збройних формувань, терористичної і диверсійної діяльності;

5) охорона громадського порядку та забезпечення громадську безпеку;

6) що у проведенні тих заходів щодо забезпечення режиму військового становища.

Повноваження президента Росії:

1) керує організацією забезпечення режиму військового становища;

2) забезпечує узгоджене функціонування і зміцнити взаємодію органів структурі державної влади з метою забезпечення режиму військового становища;

3) контролює застосування заходів для забезпечення військового становища;

4) визначає відповідність до справжнім ФКЗ заходи режиму військового становища, застосовувані федеральними органами виконавчої, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами військового управління біля, де введено на військовий стан, і навіть повноваження зазначених органів щодо застосування цих заходів;

5) визначає завдання й встановлює порядок залучення Збройних сил Росії, інших військ, військових формувань органів задля забезпечення режиму військового становища;

6) призупиняє діяльність політичних партій, інших об'єднань, релігійних об'єднань, провідних пропаганду і (чи) агітацію, так само як іншій діяльності, яка підриває за умов військового становища оборону і безпека Росії;

7) встановлює заборони чи обмеження проведення зборів, мітингів і демонстрацій, маніфестацій і пікетування, і навіть інших масових заходів;

8) встановлює заборони для проведення страйків і призупинення чи припинення діяльності організацій іншим чином;

9) визначає порядок військової служби у дії військового становища;

10) приймає необхідні заходи для припинення чи призупиненню дії за міжнародні договори Росії із іноземним державою (групою держав), які заподіяли (які вчинили) акт агресії проти РФ, і (чи) державами, союзними з нею (ними);

11) припиняє за умов військового становища діяльність у РФ іноземних і міжнародних організацій, проти яких правоохоронні органи отримані вичерпні відомості про у тому, що ці організації здійснюють діяльність, спрямовану на підрив оборони та безпеки РФ;

12) встановлює біля, де введено на військовий стан, особливий режим роботи об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, і навіть об'єктів, які мають підвищену небезпеку обману життя і здоров'я покупців, безліч для довкілля;

13) стверджує положення про федеральних органах виконавчої, керівництво яким він здійснює.

Повноваження Ради Федерації ФС РФ:

1) розглядає прийняті Державної Думою федеральні закони, з питань гарантування режиму військового становища;

2) розглядає прийняті Державної Думою федеральні закони, з питань припинення чи призупинення дії за міжнародні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація