Реферати українською » Право, юриспруденция » Закон про охорону й використанні історичних пам'яток


Реферат Закон про охорону й використанні історичних пам'яток

ЗАКОН РРФСР

 

від 15 грудня 1978 року

 

Про охорону та використання історичних пам'яток

і фізичної культури

(Відомості Верховної Ради РРФСР, 1978 р., N 51, ст.1387)

(зі змінами на 18 січня 1985 року)

--------------------------------------------------------------------

     Текст документу з змінами, внесеними:

     указом Президії Верховної Ради РРФСР від 18 січня 1985

року N б/н.

--------------------------------------------------------------------

 

     У, до складу якої входить з урахуванням добровільного

об'єднання і рівноправності коїться з іншими союзними республіками Російська

Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, пам'ятники

історії держави та культури надбанням народу. Радянське

держава, слідуючи ленінським принципам відносини у культурному

спадщини, створює всі умови задля збереження й ефективного

використання пам'яток у сфері комуністичного будівництва.

 

     Пам'ятки минуле й культури народів СРСР відбивають матеріальну

та Духовну життя минулих поколінь, багатовікову історію нашої

Батьківщини, боротьбу народних мас до її волю і,

революційне рух, становлення та розвитку Радянського

соціалістичного держави.

 

     У будівлях минуле й культури втілені видатні події

Великою Жовтневою соціалістичною революції, Громадянської і

Великої Вітчизняної війн, трудові подвиги робітничого класу,

колгоспного селянства, й інтелігенції, братерську дружбу народів

нашої країни, героїчна боротьба радянський народ за побудова

соціалізму, і комунізму.

 

     Пам'ятки минуле й культури народів СРСР становлять

невід'ємну частину світової спадщини, засвідчують

величезний внесок народів нашої країни у розвиток світової цивілізації.

 

     У пам'ятники служать цілям розвитку науки, народного

освіти та світової культури, формування високого почуття радянського

патріотизму, идейно-нравственного, інтернаціонального і

естетичного виховання трудящих.

 

     Охорона пам'яток - важливе завдання державних

громадських організацій. Бережливе ставлення до па-м'ятників історії держави та

культури - патріотичний обов'язок кожної радянського громадянина.

 

     Радянське законодавство покликане активно сприяти

поліпшенню справи охорони та ефективного використання пам'яток історії та культури,

подальшого зміцнення законності у цій галузі.

 

 

                              Розділ I

 

                          СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА

 

 

     Стаття 1. Пам'ятки історії держави та культури

 

     Памятниками минуле й культури споруди, пам'ятні

місця та предмети, пов'язані з історичними подіями у життя

народу, розвитком й держави, твори матеріального

та духовної творчості, які мають історичну, наукову,

художню або ту культурну цінність.

 

     Усі пам'ятники історії держави та культури, розміщені

РРФСР, охороняються державою.

 

 

     Стаття 2. Завдання радянського законодавства про охорону і

               використання пам'яток історії держави та культури

 

     Радянське законодавство про охорону й використанні пам'яток

минуле й культури регулює суспільні відносини у сфері

охорони і видів використання пам'яток з метою забезпечення їхніх схоронності

для сьогодення й майбутніх поколінь, ефективне використання для

наукового вивчення і потужної пропаганди пам'яток у сфері

комуністичного виховання трудящих.

 

 

     Стаття 3. Законодавство Союзу і РРФСР про охорону і

               використання пам'яток відчуття історії і культури

 

     Законодавство Союзу і РРФСР про охорону та використання

пам'яток історії та культури складається з Закону СРСР "Про охорону і

використання пам'яток відчуття історії і культури" і що видаються

відповідність до ним інших актів законодавства Союзу РСР, справжнього

Закону інших актів законодавства РРФСР про охорону і

використання пам'яток відчуття історії і культури.

 

 

     Стаття 4. Власність на пам'ятники минуле й культури

 

     Пам'ятки відчуття історії і культури перебувають у власності

держави, і навіть колгоспів та інших кооперативних організацій, їх

об'єднань, профспілкових та інших громадських об'єднань є й у особистої

власності громадян.

 

     Знову выявляемые об'єкти, які мають історичну, наукову,

художню або ту культурну цінність, які мають

власника чи власник яких невідомий, вступають у

державну власність, якщо інше не передбачено

законодавством Союзу і РРФСР.

 

 

     Стаття 5. Порядок відчуження пам'яток історії та культури

 

     Продаж, дарування чи інше відчуження пам'яток історії та

культури допускається з обов'язковим попереднім повідомленням

державні органи охорони пам'яток. Під час продажу пам'яток

держава має переважного права купівлі.

 

 

     Стаття 6. Види пам'яток історії та культури

 

     До пам'яткам історії держави та культури у відповідності до статті 1

даного Закону ставляться:

 

     пам'ятники історії - будинку, споруди, пам'ятки і

предмети, пов'язані з найважливішими історичними подіями у життя

народу, розвитком й держави, революційним рухом, з

Великою Жовтневою соціалістичною революцією, Громадянської і

Великої Вітчизняної війнами, соціалістичним і комуністичним

будівництвом, зміцненням міжнародної солідарності, ні з

розвитком науку й техніки, культури та побуту народів, з життям

видатних політичних, державних, військових діячів, народних

героїв, науковців, літератури і мистецтва; поховання загиблих

за волю і Батьківщини;

 

     пам'ятники археології - городища, кургани, залишки древніх

поселень, укріплень, виробництв, каналів, доріг, древні місця

поховань, кам'яні статуї, лабіринти, наскельні зображення,

старовинні предмети, ділянки історичного культурного шару древніх

населених пунктів;

 

     пам'ятники містобудування й архітектури - архітектурні

ансамблі і комплекси, історичні центри, кремлі, квартали,

площі, вулиці, набережні, залишки древньої планування і забудови

міст та інших населених пунктів; споруди громадянської,

промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, а

також пов'язані із нею твори монументального,

образотворчого, декоративно-прикладного, садово-паркового

мистецтва, природні ландшафти;

 

     пам'ятники мистецтва - твори монументального,

образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва;

 

     документальні пам'ятники - акти органів структурі державної влади

органів управління, інші письмові і

графічні документи, кинофотодокументы і звукозапису, і навіть

давні й інші в рукописі і архіви, записи фольклору та національної музики,

рідкісні друкарські видання.

 

     До пам'яткам історії держави та культури можна віднести та інші

об'єкти, які мають історичну, наукову, художню чи

іншу культурну цінність.

 

 

 

                             Розділ II

 

               ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ

        У ОБЛАСТІ ОХРАНЫ І ВИКОРИСТАННЯ ПАМЯТНИКОВ ІСТОРІЇ

            І КУЛЬТУРИ. УЧАСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ,

     ОРГАНІЗАЦІЙ І ГРОМАДЯН У ОХОРОНІ І ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ

 

 

     Стаття 7. Державне управління сфері охорони і

               використання пам'яток історії та культури

 

     Відповідно до Законом СРСР "Про охорону й використанні

пам'яток історії та культури" державне управління області

охорони та збільшення використання пам'яток історії та культури у РРФСР

здійснюється Радою Міністрів СРСР, Радою Міністрів РРФСР,

Совітами Міністрів автономних республік, виконавчими комітетами

крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних

депутатів автономних і автономних округів, районних,

міських, районних у містах, селищних і сільських Рад

народних депутатів, і навіть спеціально уповноваженими те що

державними органами охорони пам'яток відповідно до

законодавством Союзу і РРФСР.

 

 

     Стаття 8. Забезпечення охорони та збільшення використання пам'яток

               відчуття історії і культури Совітами Міністрів

               автономних республік, виконавчими

               комітетами місцевих рад народних депутатів

 

     Ради Міністрів автономних республік, виконавчі комітети

крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних

депутатів автономних і автономних округів, районних,

міських, районних у містах, селищних і сільських Рад

народних вибори до межах прав, наданих законом,

забезпечують охорону, використання, виявлення, облік, реставрацію і

пропаганду пам'яток історії та культури, що є біля

автономної республіки чи території відповідного Ради,

приваблюють громадськість до проведення заходів щодо охорони,

використанню та пропаганді пам'яток, організують з них шефство

підприємств, установ і закупівельних організацій, забезпечують дотримання

законодавства про охорону та використання пам'яток історії та

культури.

 

 

     Стаття 9. Спеціально уповноважені державні органи

               охорони пам'яток

 

     Спеціально уповноваженими державними органами охорони

пам'яток в РРФСР є Міністерство культури РРФСР, Головне

архівне управління при Раді Міністрів РРФСР, місцевих органів

місцеві архівні органи не більше їх компетенції, а

також інші державні органи, відповідно до

законодавством Союзу і РРФСР.

 

     Міністерство культури РСФРР та УСРР місцевих органів культури у

межах їхніх компетенції здійснюють державне управління

сфері охорони та збільшення використання історичних пам'яток, археології,

містобудування й архітектури, мистецтва.

 

     Головне архівне управління при Раді Міністрів РСФРР та УСРР

місцеві архівні органи не більше їх компетенції здійснюють

державне управління сфері охорони і його використання

документальних пам'яток.

 

     Вказівки спеціально уповноважених державні органи

охорони пам'яток з питань охорони й порядку використання пам'яток

минуле й культури обов'язкові підприємствам, установ і

організацій, незалежно від своїх відомчої підпорядкованості, і навіть

громадянам.

 

 

     Стаття 10. Державний контролю над охороною і

                використанням пам'яток історії та культури

 

     Державний контролю над охороною та використанням пам'яток

минуле й культури має власної завданням забезпечити виконання усіма

міністерствами, державними комітетами й,

державними, кооперативними та інші громадськими

підприємствами, установами, організаціями та громадянами обов'язків

щодо виконання встановленого порядку охорони, використання, обліку, і

реставрації пам'яток, і навіть інших правил, передбачених

законодавством Союзу і РРФСР.

 

     Державний контролю над охороною та використанням пам'яток

відчуття історії і культури здійснюється Совітами народних депутатів, їх

виконавчими і розпорядчими органами і спеціально

уповноваженими те що державними органами відповідно до

законодавством Союзу і РРФСР.

 

 

     Стаття 11. Комісії сприяння охороні пам'ятників відчуття історії і

                культури

 

     З метою поліпшення охорони та збільшення використання пам'яток історії та

культури за часів совєтів Міністрів автономних республік, виконавчих

комітетах крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад

народних депутатів автономних і автономних округів,

районних, міських, районних у містах, селищних і сільських

Рад народних депутатів створюються комісії сприяння охороні

пам'яток історії та культури колектив з працівників органів прокуратури та установ

культури, науки, народної освіти, архівних органів прокуратури та

установ, представників творчих спілок та інших громадських

організацій.

 

 

     Стаття 12. Участь громадських організацій, трудових

                колективів і громадян, у здійсненні

                заходів з охорони та використання

                пам'яток історії та культури

 

     Професійні союзи, організації молоді, Всеросійські

суспільство охорони пам'яток історії та культури, наукові суспільства,

творчі спілки та інші громадські організації, трудові

колективи, і навіть громадяни сприяють державним

органам у виконанні заходів з охорони, використанню,

виявлення обліку, реставрації пам'яток історії та культури та

поширенню знання них.

 

     Громадські організації та трудові колективи приймають

участь у роботі, спрямованої забезпечення збереження пам'ятнок

минуле й культури, відповідно до законодавством Союзу і

РРФСР, ні з статутами (положеннями) громадських організацій.

 

     Опіка збереження пам'яток історії і фінансування культури - обов'язок і пильнували

обов'язок громадян РСФСР._1

 

     -------------------

     _1

         Стаття 12 - зі змінами, внесеними Указом від 18 січня

         1985 р. (Відомості Верховної Ради РРФСР, 1985 р., N 4,

         ст.117).

 

 

 

     Стаття 13. Участь Всеросійського суспільства охорони пам'яток

                історії держави та культури у забезпеченні схоронності  

                і правильного використання пам'яток історії та 

                культури

 

     Всеросійські суспільство охорони пам'яток історії та культури

сприяє залученню широкої населення до активної і

особистій участі в охороні пам'ятників, здійснює

пропаганду пам'ятників історії й законодавства про охорону та використання,

активно сприяє роботі державні органи охорони

пам'ятників історії й встановленню шефства підприємств, установ і

організацій з пам'ятників історії держави та культури, здійснює

громадського контролю право їх збереженням і правильним

використанням, і навіть виконує інші функції відповідно до

Статутом Товариства і законодавством Союзу і РРФСР.

 

 

     Стаття 14. Участь підприємств, установ та організацій у

                охорони судів і використання пам'яток відчуття історії і

                культури

 

     Підприємства, установи, організації, і навіть колгоспи та інші

кооперативні організації та їх об'єднання сприяють органам

охорони пам'яток у проведенні заходів щодо охорони, використанню,

виявлення, обліку

Схожі реферати:

Навігація