Реферати українською » Право, юриспруденция » Закон про охорону атмосферного повітря


Реферат Закон про охорону атмосферного повітря

Страница 1 из 3 | Следующая страница

 

РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА

 

ЗАКОН

 

ПРО ОХОРОНІ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 

(в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 18.01.85)

     Атмосферный повітря одна із основних життєво важливих

елементів довкілля.

     Науково - технічна революція, яка зачіпає всіх сторін життя

суспільства, високих темпів розвитку, зростання міст,

расширяющееся використання атмосфери і зростаючі масштаби

впливу особи на одне навколишнє середовище вимагають підвищення

уваги до охорони атмосферного повітря.

     Радянське держава надає велике значення збереженню

сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення та

поліпшенню задля забезпечення найкращих умов життя совєтського люду -

їх праці, побуту, відпочинку і охорони здоров'я, її подальшого розвитку

матеріального виробництва та культури.

     Конституція СРСР та юридична Конституція РРФСР передбачають, що у

інтересах сучасного та майбутніх поколінь у СРСР, до складу якої

входить з урахуванням добровільного об'єднання і рівноправності коїться з іншими

союзними республіками Російська Радянська Федеративна

Соціалістична Республіка, приймаються необхідні заходи для

збереження чистими атмосферного повітря. Радянське держава

проводить комплекс науково обгрунтованих технічних, економічних,

соціальних та інших заходів, вкладених у попередження і

усунення забруднення атмосферного повітря, інших шкідливих

впливів нею, і навіть здійснює міжнародне

співробітництво у цій галузі.

     Радянське законодавство покликане активно сприяти охороні

атмосферного повітря.

                      Розділ I. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА

     Стаття 1. Завдання законодавства РРФСР про охорону атмосферного

повітря

     Завданнями законодавства Російської Радянської Федеративної

Соціалістичної Республіки про охорону атмосферного повітря є

регулювання громадських взаємин у цій галузі у цілях

збереження чистими і поліпшення стану атмосферного повітря,

запобігання та зниження шкідливих хімічних, фізичних,

біологічних та інших впливів на атмосферу, викликають

неприємних наслідків населенню, народного господарства

країни, рослинного й тваринного світу, і навіть зміцнення законності

у сфері охорони атмосферного повітря.

     Стаття 2. Законодавство Союзу і РРФСР про охорону

атмосферного повітря

     Законодавство Союзу і РРФСР про охорону атмосферного повітря

складається з Закону СРСР "Про охорону атмосферного повітря" і видаваних

відповідно до ним інших актів законодавства Союзу РСР,

даного Закону та інших актів законодавства РРФСР про охорону

атмосферного повітря.

     Стаття 3. Компетенція Союзу РСР у сфері регулювання відносин

з охорони атмосферного повітря

     Відповідно до Законом СРСР "Про охорону атмосферного повітря"

ведення Союзу РСР у сфері регулювання відносин з охорони

атмосферного повітря підлягають:

     1) визначення загальних заходів встановлення основних

положень у сфері охорони атмосферного повітря;

     2) розробка й твердження загальносоюзних планів з охороні

атмосферного повітря;

     3) встановлення нормативів гранично допустимі концентрації

забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити рівнів шкідливих

фізичних впливів нею;

     4) встановлення порядку розробки і затвердження нормативів

гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне

повітря, і навіть нормативів гранично допустимих шкідливих фізичних

впливів нею;

     5) встановлення єдиної для Союзу РСР державного

обліку шкідливих впливів на атмосферне повітря;

     6) державний контролю над охороною атмосферного повітря і

встановлення порядку його здійснення;

     7) виконання інших питань загальносоюзного значення сфері охорони

атмосферного повітря на відповідність до Конституції СРСР і Законом

СРСР "Про охорону атмосферного повітря".

     Стаття 4. Компетенція РРФСР у сфері регулювання відносин по

охороні атмосферного повітря

     Ведению Російської Радянської Федеративної Соціалістичної

Республіки на сфері регулювання відносин з охорони атмосферного

повітря поза межами компетенції Союзу РСР підлягають: встановлення

порядку охорони атмосферного повітря; розробка й твердження

республіканських планів з охороні атмосферного повітря; здійснення

державного контролю над охороною атмосферного повітря, і навіть

виконання інших питань у сфері охорони атмосферного повітря, якщо

де вони віднесено до компетенції Союзу РСР.

     Стаття 5. Компетенція автономних радянських соціалістичних

республік у сфері регулювання відносин з охорони атмосферного

повітря

     Ведению автономних радянських соціалістичних республік у сфері

регулювання відносин з охорони атмосферного повітря поза межами

компетенції Союзу і РРФСР підлягають: розробка й здійснення

заходів із попередження й усунення причин забруднення і

інших шкідливих впливів на атмосферне повітря; що у

плануванні охорони атмосферного повітря; здійснення

державного контролю над його охороною, і навіть виконання інших

питань у сфері охорони атмосферного повітря на відповідність до

законодавством Союзу РСР, РСФРР та УСРР автономних республік.

     Стаття 6. Державне управління сфері охорони

атмосферного повітря

     Відповідно до Законом СРСР "Про охорону атмосферного повітря"

державне управління сфері охорони атмосферного повітря

здійснюється Радою Міністрів СРСР, Радою Міністрів РРФСР,

Совітами Міністрів автономних республік, виконавчими комітетами

місцевих рад народних депутатів, і навіть спеціально

уповноваженими те що державними органами відповідно до

законодавством Союзу і РРФСР.

     Стаття 7. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад

народних депутатів із державному управлінню у сфері охорони

атмосферного повітря

     Виконавчі комітети місцевих рад народних вибори до

межах повноважень і порядку, встановлених законодавством Союзу РСР,

справжнім Законом й іншими актами законодавства РРФСР, у своїй

території: забезпечують розробку й проведення заходів із

охороні атмосферного повітря; беруть участь у плануванні охорони

атмосферного повітря; здійснюють державний контролю над його

охороною; вживають заходів поліпшити благоустрою і озеленення

території населених пунктів, і навіть вирішують інші питання

державному управлінню у сфері охорони атмосферного повітря.

     Стаття 8. Планування заходів з охорони атмосферного повітря

     Завдання з охорони атмосферного повітря та протизсувні заходи по

попередження й усунення причин забруднення та інших шкідливих

впливів нею, і навіть для поліпшення стану атмосфери

передбачаються як у державних планах економічного і

соціального розвитку.

     Проекти планів з охороні атмосферного повітря, розроблювані

міністерствами, державними комітетами й,

підприємствами, установами i організаціями, погоджуються з

органами, здійснюють державний контролю над охороною

атмосферного повітря, гаразд, установлюваному законодавством

Союзу і РРФСР.

     Стаття 9. Обов'язковість виконання заходів з охорони

атмосферного повітря

     Заходи, передбачені планами з охорони атмосферного

повітря біля автономних республік, країв, областей, великих

промислових центрів - і загалом території РРФСР, відповідно до

законодавством Союзу РСР підлягають виконання як підприємствами,

установами i організаціями, підвідомчими міністерствам,

державним комітетам та відомствам РРФСР, і підприємствами,

установами i організаціями загальносоюзних і союзно - республіканських

міністерств, державних комітетів та СРСР.

     Стаття 10. Участь громадських організацій, трудових колективів

і громадян, у здійсненні заходів з охорони атмосферного повітря

(в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 18.01.85)

     Професійні союзи, організації молоді, суспільство охорони

природи, наукові нашого суспільства та інші громадські організації, трудові

колективи, і навіть громадяни сприяють державним

органам у виконанні заходів щодо охорони атмосферного повітря.

     Громадські організації та трудові колективи беруть участь

у діяльності, спрямованої забезпечення охорони атмосферного

повітря, відповідно до законодавством Союзу і РРФСР, а

і з статутами (положеннями) громадських організацій.

     Громадяни, надаючи сприяння державних органів в

здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря, беруть участь у

проведення необхідних робіт, вносять пропозиції щодо поліпшенні охорони

атмосферного повітря, повідомляють про відомі їм порушеннях вимог

законодавства про охорону атмосферного повітря.

     Стаття 11. Обов'язок державні органи враховувати

пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

з охорони атмосферного повітря (в ред. указу Президії ЗС РРФСР від

18.01.85)

     Державні органи зобов'язані всіляко враховувати пропозиції

громадських організацій, трудових колективів і громадян при

здійсненні заходів з охорони атмосферного повітря.

             Розділ II. ЗАХОДИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

     Стаття 12. Нормативи гранично допустимі концентрації

забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити рівнів шкідливих

фізичних впливів нею

     Для оцінки стану атмосферного повітря встановлюються

нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин і

рівнів шкідливих фізичних впливів на атмосферу. Ці нормативи

повинні відповідати інтересам охорони здоров'я покупців, безліч охорони навколишнього

природного довкілля.

     Відповідно до Законом СРСР "Про охорону атмосферного повітря"

нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у

атмосферному повітрі й садити рівнів шкідливих фізичних впливів нею

є єдиними для всій території СРСР. У необхідних випадках для

окремих районів встановлюються суворіші нормативи гранично

допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі.

     Зазначені нормативи та їх визначення затверджуються і

запроваджують гаразд, установлюваному Радою Міністрів

СРСР.

     Стаття 13. Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих

речовин, у атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів нею

     З метою охорони атмосферного повітря встановлюються нормативи

гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними і

мобільними джерелами забруднення, і навіть нормативи гранично

допустимих шкідливих фізичних впливів. Ці нормативи

встановлюються кожному за стаціонарного джерела викидів чи

іншого шкідливого на атмосферне повітря, і навіть кожної

моделі транспортних та інших пересувних засобів і установок.

     Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у

атмосферу і гранично допустимих шкідливих фізичних впливів на

неї встановлюються лише на рівні, у якому викиди забруднюючих

речовин і шкідливі фізичні впливу від конкретного та інших

джерел у даному районі з урахуванням перспективи його розвитку

приведуть до перевищення нормативів гранично допустимі концентрації

забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити гранично допустимих

рівнів шкідливих фізичних впливів.

     Відповідно до Законом СРСР "Про охорону атмосферного повітря"

зазначені нормативи, методи їхньої організації ухвали і види джерел, для

що вони розробляються, затверджуються і запроваджують в

порядку, установлюваному Радою Міністрів СРСР.

     Стаття 14. Регулювання шкідливих впливів на атмосферне

повітря за відсутності нормативів

     Шкідливі на атмосферне повітря, котрим не

встановлено відповідні нормативи, можуть допускатися в

виняткових випадках по дозволам, видаваним визначений

термін спеціально уповноваженими те що державними органами. У

протягом цього часу необхідно встановити відповідний норматив

гранично припустимого шкідливого впливу і проведено необхідні

заходи щодо охороні атмосферного повітря.

     Стаття 15. Регулювання викидів забруднюючих речовин, у

атмосферу стаціонарними джерелами забруднення

     Викид забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарним джерелом

забруднення допускається у разі виходячи з дозволу,

що його видають спеціально уповноваженим те що державним органом.

У вирішенні передбачаються нормативи гранично допустимих

викидів забруднюючих речовин, і навіть інші умови й підвищити вимоги,

щоб забезпечити охорону атмосферного повітря.

     Відповідно до Законом СРСР "Про охорону атмосферного повітря"

порядок видання дозволів на викид забруднюючих речовин, у атмосферу

стаціонарними джерелами забруднення встановлюється Радою

Міністрів СРСР.

     Стаття 16. Заходи з регулювання викидів забруднюючих

речовин, у атмосферу стаціонарними джерелами забруднення

     Підприємства, закладу і організації, діяльність яких

пов'язані з викидами забруднюючих речовин, у атмосферу, зобов'язані

проводити організаційно - господарські, технічні й інші

заходи задля забезпечення виконання умов й виконання вимог,

передбачених у санкціях на викид, вживати заходів зниження

викидів забруднюючих речовин, забезпечувати безперебійну ефективну

роботи й підтримку в справному стані споруд, устаткування й

апаратури очищення викидів й контролю над ними, і навіть

здійснювати постійний облік кількості і складу забруднюючих

речовин, що викидаються у повітря.

     Здійснення заходів з охорони атмосферного повітря не

має спричинить забруднення грунтів, вод інших природних об'єктів.

     Стаття 17. Здійснення заходів для охорони атмосферного повітря при

аварійної ситуації

     У разі перевищення внаслідок аварійної ситуації встановлених

нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у

атмосферу керівники підприємств, установ і закупівельних організацій зобов'язані

негайно повідомити звідси органам, що забезпечує державний

контролю над охороною атмосферного повітря, і прийняти у встановленому

порядку заходи до охорони атмосферного повітря та ліквідації про причини і

наслідків його забруднення.

     Стаття 18. Заходи з зниження викидів забруднюючих речовин

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Квитки по політології
  Поняття й предмета політології. Методы,применяемы в політології. Структурно-функциональный аналіз
 • Реферат на тему: Способи і сучасна практика врегулювання
  Політичний конфлікт та його врегулювання загалом. Урегулирования різних конфліктів приклад: Боснію
 • Реферат на тему: Технологія створення фірми
  Творіння фірми в ходить початковий капітал, управління суспільством, реклама, функції конкуренції.
 • Реферат на тему: Власність у Росії
  Поняття права приватної, державної, муніципальної та інших форм власності на природні ресурси
 • Реферат на тему: Необхідна оборона
  Загальне поняття і різноманітні види перевищення меж необхідної оборони. Необхідна оборона РФ.

Навігація