Реферати українською » Право, юриспруденция » Компетенція митних органів у сфері валютного контролю


Реферат Компетенція митних органів у сфері валютного контролю

Російська Правова Академія, Калузький філія

Калуга, 2004 р.

Запровадження

Лібералізація зовнішньоекономічної роботи і надання права виходу зовнішній ринок практично кожному господарюючому суб'єкту, включаючи фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, призвели до нової для російської економіки та законодавства проблеми масової розголошення зі Росії до інших держав валютних коштів. Суми, розміщені закордонних рахунках російських фізичних юридичних осіб, налічують мільйони доларів. Відзначаючи масштабність цих процесів, експерти вказують, у разі повернення Росію її валютних ресурсів країна змогла не лише покінчити з проблемою виплати зовнішньої заборгованості, а й відмовитися від фінансову допомогу інших держав та Міжнародних організацій. Отже, сформувалася система витоку фінансових ресурсів із Росії, основу якої лежить незаконна реалізація російськими підприємцями прав за проведення зовнішньоекономічної діяльності (зловживання даним правом). Причини існування цією системою - непривабливість інвестиційного клімату Росії як для іноземних, але й власних підприємців.

Мета цієї роботи визначити, що входить до компетенції митних органів у сфері валютного контролю у Російської Федерації.

Глава 1. Основні поняття

У цьому главі дається визначення понять необхідні розуміння під час написання даної роботи. Для наочності глава розбита на пункти.

1.1. Валюта Російської Федерації

а) перебувають у зверненні, а як і вилучені чи вилучені з обігу, але підлягають обміну рублі як банківських квитків, банкнот за Центральний банк Російської Федерації і монети;

б) кошти на рублях на рахунках і інших кредитних установах Російській Федерації;

до засобів в рублях на рахунках і інших кредитних установах поза Російської Федерації виходячи з угоди, заключаемого Урядом Російської Федерації і Центральним банком Російської Федерації з відповідними органами іноземної держави про використання біля цієї держави валюти Російської Федерації як засіб платіжний засіб.

1.2. Іноземна валюта

а) грошові знаки як банкнот, казначейських квитків, монети, перебувають у спілкуванні й є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі чи групі держав, а як і вилучені чи вилучені з обігу, але підлягають обміну грошові знаки;

б) вартість рахунках грошових одиницях інших держав та Міжнародних грошових чи розрахункових одиницях.

1.3. Валютні цінності

а) іноземна валюта;

б) цінні папери іноземній валюті;

в) дорогоцінні метали у вигляді і стан, крім ювелірних та інших побутових виробів, і навіть брухту цих виробів;

р) природні коштовним камінням, і навіть перли, крім ювелірних та інших побутових виробів із цих рифів і брухту цих матеріалів (ст. 1 Закону РФ "Про валютне регулювання і валютному контролі").

1.4. Валютні операції

Поняття валютних операцій дано в п. п. 7-10 ст. 1 закону про валютне регулювання. До валютних операцій законодавець відніс: операції, пов'язані переходити права власності та інших прав на валютні цінності, зокрема використання кронштейна як кошти платежу іноземної валюти, і платіжних документів мають у іноземній валюті; ввезення і пересилку в Російську Федерацію і з її валютних цінностей; здійснення міжнародних грошових переказів. Отже, попередня оплата з зовнішньоторговельного контракту однозначно повинна кваліфікуватися як валютна операція, що з використанням як засіб платежу іноземної валюти.

Операції з іноземною валютою і цінними паперами в іноземній валюті поділяються на поточні валютні операції, і валютні операції, пов'язані з рухом капіталу.

Глава 2. Митний контроль

Поруч із фактичним контролювати пересилкою, ввезенням і вивезенням валютних цінностей митні органи здійснюють також документальний контролю над валютними операціями, пов'язані з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних коштів.

2.1. Проведення митного контролю

У зв'язку з здійсненням валютного контролю посадові особи митниці наділяються правом не більше своєї компетенції: перевіряти всі документи, пов'язані з здійсненням ними функцій валютного контролю, отримувати необхідні пояснення, довідки і є дані з питань, які виникають під час перевірок, вилучати документи, які засвідчують порушення у сфері валютного законодавства, не виробляти випуск товарів у разі уявлення паспорти угоди, оформленого з порушенням встановлених вимог, і навіть іншими правами, передбаченими російським законодавством.

Митні органи під час здійснення ними функцій валютного контролю заслуговують:

не виробляти випуск товарів у разі уявлення ненадлежаще оформлені документи, необхідні валютного контролю;

здійснювати не більше своєї компетенції перевірки валютних операцій експортерів;

вимагати у експортера і банків документи і інформацію про здійснюваних ними валютні операції, що з переміщенням через митний кордон товарів і транспортних коштів.

2.2. Органи митного контролю

Розподіл компетенції по валютному контролю виробляється між такими структурними підрозділами митних органів:

митним посадою (відділом митного оформлення та митного контролю її наявності у структурі митного посади), акцизним митним посадою (відділом митного оформлення та митного контролю її наявності у структурі акцизного митного посади);

відділом митного оформлення та митного контролю та відділом митної вартості і валютного контролю митниці (зокрема. митниці центрального підпорядкування);

відділом митної вартості і валютного контролю регіонального митного управління.

Управлінням валютного контролю Державного митного комітету.

2.2. Відповідальність за недотримання митного режиму

Під час контроль над дотриманням учасниками зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД) вимог валютного і митного законодавств відділом валютного контролю (далі - ОВК) затребувана у уповноважених банків, учасників ЗЕД і митних посадах документи, необхідних здійснення цього контролю (ГТД, ПС, транспортні документи, інвойси, листа з уповноважених банків тощо).

При підтвердженні своєчасного і сповненого зарахування виручки, або ввезенні товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності виходячи з підтверджують документів ОВК готує акт про результати перевірки.

Що стосується ненадходження (невчасного надходження) виручки; неввоза товарів, еквівалентних за вартістю перекладеними у тому оплату засобам, чи неосуществления повернення переведених до цього часу оплату товарів коштів; неввоза товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності під час проведення бартерних угод виноситься ухвалу про порушення справи про адміністративне правопорушення і проведення адміністративного розслідування чи складається протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність протягом якого передбачена статтями 15.25 чи 16.17 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. Акт перевірки, ухвалу про порушення справи про адміністративне правопорушення чи протокол про адміністративне правопорушення разом із матеріалами, можуть бути приводом основою порушення справи про адміністративне правопорушення, передаються відповідно до порядком, передбачених, зокрема наказом МЮТ від 29.07.2002 N 333, для реєстрації в правоохоронний блок митниці, де здійснюються подальші процесуальні дії з матеріалам про адміністративне правопорушення.

У процесі перевірки ОВК щоб одержати необхідної інформації спрямовує відповідні запити в ОРО, соціальній та ОТІ митниці. Інформації про присвоєння номери визначенню чи протоколу про адміністративне правопорушення, про суми штрафних санкцій, вказаних у постанові у справі про адміністративне правопорушення, про сплачених сумах штрафів після отримання зазначених відомостей у вигляді копій документів з ОТР і ОИПпоДАП митниці заноситься співробітниками ОВК в електронні копії КУ і КК і з копіями постанов у справі про адміністративне правопорушення передається в ОВК ЦТУ.

ОТР реєструє яке надійшло з ОВК визначення чи протокол про адміністративне правопорушення гаразд, певному відповідними нормативними документами ГТК Росії і близько наказом МЮТ від 29.07.2002 N 333. Співробітники ОТР приймають матеріали до виробництва і ведуть у установленому порядку конкретні процесуальні дії. Співробітники ОТР у межах провадження у справі у частині, що стосується незачисления виручки, при виявленні перевищення суми незачисления понад 10000-кратного встановленого МРОТ, передбаченого ст. 193 КК РФ, відповідно до ст. 300 ТК РФ вирішують питання про передачу матеріалів справи про адміністративне правопорушення до органів дізнання. У процесі виробництва з необхідності залучають співробітників ОВК для консультацій, а для підготовки постанови у справі, збудженою відповідно до ст. 15.25 КоАП, погоджують із ОВК проект постанови. ОТР інформує ОВК про продовження провадження у справі про адміністративне правопорушення, про з'єднання справ у одне провадження чи напрямі матеріалів судові інстанції, і навіть про результати розгляду матеріалів справи в самісінький судової інстанції.

Після закінчення провадження у справі про адміністративне правопорушення в 3-дневный термін ОТР спрямовує копії постанов у справах у ОВК митниці на формування встановленої звітності по валютному контролю .

Укладання

Забезпечення дотримання валютного законодавства під час здійснення валютних операцій єдина метою валютного контролю.

Слід звернути увагу, що ЦБ РФ, відповідно до ст.9 НК, перестав бути учасником відносин, регульованих законодавством про податки і зборах. Учасником таких взаємин із числа органів валютного контролю є лише Державний митний комітет РФ, який, відповідно до п.2 ст.10 Закону "Про валютне регулювання і валютному контролі", може контролювати виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою. Зауважимо, проте, що у території РФ ким неспроможна покладатися обов'язок сплати податку та збору в іноземній валюті. Безумовна право (а чи не обов'язок) сплати податків і зборів іноземній валюті надано лише особам, які є податковими резидентами РФ. Резидентам ж таке, як відступу від загальне правило про виконання обов'язки щодо сплати податків і зборів валюті РФ, може бути надане федеральними законами (п.3 ст.45 НК). Проте можливості покладання на резидентів обов'язки у сплаті податку в іноземній валюті ст.45 НК коштів.

Список літератури

Митному кодексі Російської Федерації. - М.: «ТД ЭЛИТ-2000», 2002.

Коментар до митному кодексу. - М.: Видавнича група ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

Коментар до закону РФ "Про валютне регулювання і валютному контролі" (А.М. Эрделевский) - М.: Юрид. літ., 2000.

Наказ МЮТ 392 від 19.08.02 «Про введення порядку взаємодії структурних підрозділів митниці під час здійснення валютного контролю»

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація