Реферати українською » Право, юриспруденция » Муниципальное право — комплексна галузь права


Реферат Муниципальное право — комплексна галузь права

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Поняття “муніципальне право” — нове до нашого государ-ствоведения, хоч запитання муніципального управління, муніципального господарства за свого часу були предметом дослідження юристів й діячів земського руху дореволюційної Росії, і навіть окремих учених 20-х'.

Терміни “муніципалітет”, “муніципальне господарство” відбивали політико-правове і економічне своєрідність історично сформованій міської общини. Слово “муніципалітет” походить від латинського “тишс1ршт”. “Мипиз” латиною отже тяжкість, тягота, тягар, а “сарю”, “гес1рю” — беру, приймаю. Тому муніципалітетом називалося міське управління, що бере він тягар рішення загальноміських завдань, розпорядження господарськими засобами. Поява терміна “муніципалітет” належить до республіканської епосі історії Стародавнього Риму: так називалися міста, котрі здобули правами самоврядування. Нині “муніципалітети” — це яка обирається міське і сільське самоврядування, хоча варто було пам'ятати, що деякі країнах (наприклад, США) муніципальним іменується лише міське самоврядування.

У законодавстві Російської Федерації термін “муніципальний” застосовується для характеристики як міського, і сільського самоврядування. У цьому, проте, треба учитыввать, що у Конституції Російської Федерації використовуються поняття не “муніципалітет”, “муніципальні органи”, “муніципальне право”, а “місцеве самоврядування”, “органи місцевого самоврядування”. Але з тим, у якості одного із форм власності Конституція Російської Федерації закріплює муніципальну власність, визнаючи право самостійного уп-

равления нею за органами місцевого самоврядування як міських, і сільських поселенні. Федеральний закон “Про загальні принципи організації місцевого самоврядування Російської Федерації” від 28 серпня 1995 р.' встановлює, терміни “муніципальний” і “місцевий” і словосполучення з тими термінами застосовують у відношенні органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і закупівельних організацій, об'єктів власності та, цільове призначення яких пов'язане з здійсненням функцій місцевого самоврядування, соціальній та деяких випадках, що стосуються здійснення населенням місцевого самоврядування (ст. 1). Той самий Закон, регулюючи питання законодавчої бази для місцевого самоврядування, прямо говорить про нормах муніципального права (ст. 7). Отже є всі підстави іменувати появу нової галузі російського права муніципальним правом, яка є правом місцевого самоврядування.

Термін “муніципальне право Російської Федерації” вживається у двох основних значеннях. По-перше, так називається сукупність правових норм, регулюючих певну область громадських відносин також складових галузь правової системи Російської Федерації, і, по-друге, так іменується наукову дисципліну — сукупність наукових теорій і якості знань, узагальнюючих дану галузь громадських відносин, практику реалізації норм муніципального права. З іншого боку, відповідно до найменуванням галузі правничий та наукової дисципліни муніципальним правом називається навчальна дисципліна, вивчення якої передбачається навчальними планами юридичних вузів. Всі ці поняття тісно взаємопов'язані друг з одним, бо мають загальний джерело: те ж сферу громадських відносин, у яких віднаходить своє втілення місцеве самоврядування — визнана і гарантована державою самостійна й під свою відповідальність діяльність населення муніципальних утворень з рішенням питань місцевого значення. Однак кожна з цих понять — і будівельна галузь права, і наукову дисципліну, і навчальна дисципліна, носящее один і той ж найменування, має специфічне зміст, свій предмет.

§ 1. Поняття і є предметом муніципального права

Муниципальное право подібно будь-який другой-отрасли права є сукупність пов'язаних між собою правових норм, закріплюють і регулюючих особливий коло громадських відносин. Відомо, що галузі права різняться насамперед із предмета регулювання. Тому, щоб дати поняття муніципального права, необхідно виявити специфіку громадських відносин, складових його предмет. Це дозволить відмежувати муніципальне право з інших галузей російського правничий та визначити, що саме обумовлює об'єднання даних взаємин у самостійний вид громадських відносин, об'єктивно вимагає муниципально-правового регулювання.

Своєрідність відносин, регульованих нормами муніципального права, у тому, що вони творяться у особливої сфери життя суспільства, яку Конституція Російської Федерації визначає як “місцеве сомоуправлеяие”.

Місцеве самоврядування є цілісну систему громадських відносин, пов'язаних із територіальною самоорганізацією населення, самостійно вирішального питання місцевого значення, питання пристрої і функціонування місцевої (муніципальної) влади. Бо місцеве самоврядування — це область громадянської самостійності громадської активності населення, а й специфічний рівень влади, організаційні форми якої визначаються населенням муніципального освіти самостійно з урахуванням федерального законодавства, законодавства суб'єктів Російської Федерації.

Муніципальні освіти, тобто. міське, сільське поселення, інша населена територія, передбачена законодавством місцеве самоврядування, у яких здійснюється місцеве самоврядування, мають необхідних вирішення питань місцевого значення муніципальну власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування. У цьому рішення, прийняті шляхом прямого волевиявлення громадян, рішення органів місцевого самоврядування, прийняті межах їхніх повноважень, обов'язкові виспівати усіма розташованими біля муніципального освіти підприємствами, установами i організаціями незалежно від своїх організаційно-правових форм, і навіть органами місцевого самоврядування та громадянами. Разом про те необхідно пам'ятати, що місцеве самоврядування, представляючи особливий рівень влади, будучи вираженням влади народу, організаційно осібно у системі керування суспільством, і державою. За статтею 12 Конституції Російської Федерації органи місцевого самоврядування не входять до системи органів структурі державної влади.

Можна виокремити такі відмітні ознаки відносин, складових предмет муниципально-правового регулювання.

По-перше, дані відносини мають локально-территориальный характер. Вони виникають на місцевому (муніципальному) територіальному рівні у процесі здійснення місцевого самоврядування населенням міських, сільських поселень i інших муніципальних утворень, яких встановлюються відповідно до законодавством суб'єктів Російської Федерації з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. Отже, йдеться про відносини, що виникають у межах міст, селищ, станиць, сільських округів (волостей, сільрад), районів (повітів) тощо.

По-друге, ці відносини носять комплексний характер, оскільки пов'язані у реалізації завдань та зняття функцій місцевого самоврядування в усіх галузях місцевої життя: економічної, бюджет-но-финансовой, соціально-культурної, охорони громадського порядку та ін. Спільність даних відносин, що зумовлює об'єднання у межах предмета муніципального права, визначається природою місцевого самоврядування. Суть місцевого самоврядування — в самостійному рішенні населенням питань місцевого значення.

Конституція Російської Федерації, гарантуючи місцеве самоврядування, не розкриває, які питання треба вважати місцевими. Відповідь це питання має принципове значення, бо самостійність населення муніципальних утворень Конституція Російської Федерації пов'язує саме з вирішенням цих питань місцевого значення (ст. 130). Коло даних питань визначається федеральними законів і законодавством суб'єктів Російської Федерації місцеве самоврядування і віднаходить своє конкретне вираження у статутах місцевого самоврядування муніципальних утворень. Питання місцевого значення, згідно з законодавством місцеве самоврядування, зачіпають всі сфери життєдіяльності населення міських, сільських поселень i інших муніципальних утворень. Тому предмет муніципального права охоплює різні зі свого конкретному змісту і характерові суспільні відносини: організаційні, управлінські, майнові, фінансові ресурси тощо. Однак ці відносини об'єднує в самостійний вид громадських відносин загальний ознака: вони творяться у процесі рішення населенням муніципальних утворень питань місцевого значення безпосередньо чи через органи місцевого самоврядування.

По-третє, обов'язковим суб'єктом муниципально-правовых відносин виступає або населення муніципального освіти, який безпосередньо, тобто. шляхом референдуму, виборів, за інші форми прямого волевиявлення, вирішує питання місцевого значення, або орган чи посадова особа місцевого самоврядування, наділені повноваженнями у вирішенні даних питань.

Отже, муніципальне право закріплює і регулює суспільні відносини, які творяться у процесі організації і діяльності місцевого самоврядування міських, сільських поселеннях та інших муніципальних утвореннях.

Більше повне уявлення про структуру предмета муніципального права дає його підрозділ ми такі групи громадських відносин:

1. Відносини, що у процесі вирішення питань місцевого значення шляхом безпосереднього висловлювання громадянами свою волю.

До цій групі відносин ставляться відносини, що виникають у із проведенням місцевого референдуму, сходу, у яких може затверджуватися, наприклад, статут місцевого самоврядування, що закріплює питання та структури органів місцевого самоврядування муніципального освіти. З іншого боку, на місцевому референдумі, громадян можуть вирішуватися й питання місцевої життя. До формам прямого волевиявлення, з яких громадян можна брати участь у здійсненні місцевого самоврядування, ставляться вибори органів прокуратури та посадових осіб місцевого самоврядування, і навіть індивідуальні і колективні звернення до органи місцевого самоврядування, правотворческая ініціатива населення питаннях місцевого значення й ін. Перелік питань, котрі наважуються (чи можуть вирішуватися) населенням безпосередньо, і навіть форми й інститути прямий демократії, щоб забезпечити волевиявлення за даним питанням, закріплюються в статутах місцевого самоврядування муніципальних утворень з урахуванням федерального законодавства і законодавства суб'єктів Російської Федерації місцеве самоврядування.

2. Відносини, пов'язані з діяльністю виборних і інших органів місцевого самоврядування із управління муніципальної власністю, об'єктами муніципального господарства, формуванням і виконанням місцевих бюджетів, і навіть інший діяльністю цих структур у різноманітних галузях місцевої життя, спрямованої забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти, виконання інших питань місцевого значення, зокрема й питання своєї роботи, муніципальної служби.

Здійснюючи завдання й функції місцевого самоврядування, виборні та інші муніципальні органи взаємодіють між собою, з підприємствами, установами, організаціями, розташованими біля муніципального освіти, з колишніми державними органами, громадських об'єднань, громадянами. Виникаючі у процесі взаємодії суспільні відносини регулюються нормами муніципального права, оскільки однієї зі сторін цих відносин виступають орган місцевого самоврядування, виборне посадова особа місцевого самоврядування, муніципальний службовець, здійснюють повноваження у вирішення питань місцевого значення.

До цій групі відносин ставляться й відносини, пов'язані у реалізації органами місцевого самоврядування конституційного права на судову захист, на компенсацію витрат, що виникають у у реалізації рішень, прийнятих державними органами.

3. Відносини, виникаючі я процесі реалізації органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм у відповідно до законодавства, соціальній та процесі організації та виконання органами місцевого самоврядування законодавчих і правових актів федеральних органів державної влади органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Особливість цієї групи відносин, які входять у предмет муніципального права, у тому, що ці відносини пов'язані ні з рішенням безпосередньо питань місцевого значення, і з участю органів місцевого самоврядування здійсненні державної політики на місцевому територіальному рівні. Це участь ввозяться двох формах. По-перше, шляхом окремих державних повноважень, якими відповідності до статті 132 Конституції Російської Федерації можуть наділятися органи місцевого самоврядування. Так було в відповідність до чинним законодавством селищна, сільська адміністрація виконує реєстрацію актів громадського стану. Разом про те стаття 47 Цивільного кодексу Російської Федерації (частина перша) встановлює, що акти громадського стану (народження, укладання шлюбу та інших.) підлягають державної реєстрації речових. У разі селищна, сільська адміністрація здійснює окреме державне повноваження.

По-друге, участь органів місцевого самоврядування здійсненні державних завдань на місцевому територіальному рівні знаходить своє вираження у тому діяльності з організації та виконання законодавчих та інших правових актів федеральних органів державної влади органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації. Здійснюючи ці завдання, муніципальні органи, наприклад, сприяють створенню необхідних житлових умов звільнених в запас військових і їхнім родинам, забезпечують виконання законодавства про загальної військового обов'язку тощо.

Норми муніципального права, регулюючи дані відносини, закріплюють право громадян, котрі живуть муніципального освіти, органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування пред'являти до суду чи арбітражного суду позови про визнання недійсними що порушують права місцевого самоврядування актів органів державної влади державних посадових осіб.

Муниципальное право встановлює, що рішення органів структурі державної влади, манливі додаткові видатки органів місцевого самоврядування, реалізуються органами місцевого самоврядування межах переданих їм як компенсації коштів.

Особливості предмета муниципально-правового регулювання зумовлюють комплексний характер муніципального права як галузі права.

Багато норми муніципального права, регулюючі на місцевому (муніципальному) рівні майнові, фінансові, земельні та інші відносини, є одночасно нормами громадянського, фінансового, земельного та інших галузей права.

Кожна галузь права має такі “прикордонні” зони тісної взаємодії з іншими галузями права. Однак у муніципальному праві внаслідок специфіки його предмета частка правових норм, які мають хіба що два адреси “прописки”, дуже значна.

Насамкінець дати таке визначення муніципального права.

Муниципальное право Російської Федерації — це комплексна галузь російського права, що становить сукупність правових норм, закріплюють і регулюючих суспільні відносини, що у процесі організації місцевого самоврядування і рішення населенням муніципальних утворень безпосередньо через виборні інші органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, соціальній та процесі окремих державних повноважень, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування.

§ 2. Правове регулювання муніципальних відношенні

Муниципальное право, як інші галузі права, впливає на суспільні відносини з допомогою таких правових прийомів (способів), як розпорядження, дозвіл, заборона, поєднання яких і визначає характер правовим регулюванням.

Залежно від переважання у системі юридичних способів регулювання громадських відносин, які використовуються у галузі права, тієї чи іншої правового прийому розрізняють дві основні методу правовим регулюванням — імперативний (владний) і диспозитивный. Переважна більшість розпорядження комплексно способів юридичного на суспільні відносини притаманно імперативного регулювання. Імперативний метод регулювання передбачає правове становище суб'єктів, побудоване на субординації, прямому підпорядкуванні. Юридичною фактом до виникнення правовідносин у разі є, зазвичай, владне розпорядження. Наявність відносин супідрядне™ характерно, наприклад, для адміністративного права, регулюючого управлінські відносини.

Дозволение, надає суб'єктам відносин декларація про самостійний вибір своєї поведінки, що визнавала їх рівноправність, є основою диспозитивного регулювання. Підставою виникнення правовідносин у своїй виступає

зазвичай договір. Диспозитивный метод регулювання притаманний галузям приватного права: цивільному, сімейному та інших.

Характер правовим регулюванням муніципальних відносин обумовлений специфікою предмета муніципального права, що охоплює сфери, і публічного, та приватного права. Місцеве самоврядування — це форма реалізації влади народу. Тому, зокрема, законодавство місцеве самоврядування встановлює обов'язковість рішень органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування. Невиконання чи неналежне виконання даних рішень тягне відповідальність відповідно до законами. Відносини субординації притаманні муніципальних службовців. Отже, при регулюванні владної діяльності

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація