Реферати українською » Право, юриспруденция » Правове держава й громадянське суспільство: ідеал і дійсність


Реферат Правове держава й громадянське суспільство: ідеал і дійсність

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
соціальних програм утвердилось «держава добробуту», щодо справи який взяв він функції які раніше належали громадянського суспільства. Соціальні програми стали невід'ємною частиною правової держави» [3].

Негативним чинником, яка перевертає закономірність зближення громадянського суспільства і правової держави у тенденцію, є, зокрема, бюрократія. Тому необхідно враховувати цієї тенденції, розробляти систему противаг, обмежує її.

У буржуазних країн і ми інші умови формування громадянського суспільства. Їх воно проходило з урахуванням еволюційного розвитку та накопичення демократичні традиції, економічних і полі-тичних свобод. Ми ж формування в умовах, коли попередніх етапах розвитку затвердили різкий розрив декларованими, формальними принципами громадських організацій (передусім, про становище людини) і реальними громадськими відносинами. Порятунок цілих поколінь від нав'язаних їм догм — справа тривала. Механічне перенесення наш грунт різних інституцій громадянського суспільства, що у демократичних в країнах Заходу, не принесе очікуваних результатів.

Особливість сформованій ми ситуації у тому, що громадянське суспільство, що вийшло друком у надрах адміністративно-бюрократичної системи, перебуває у зародковому, аморфному стані. Через це, попри демонтаж тоталітарних інститутів, домінування політичною системою над громадянським суспільством триває.

Можна виокремити такі напрями формування громадянського суспільства на Росії:

• створення економічного фундаменту з урахуванням різноманіття форм власності і соціально орієнтованою ринкової економіки;

• формування нових типів державності, що базується на пріоритеті права, здатних соціального партнерства, за умов реально сформованій диференціації інтересів різних груп, і спільностей;

• створення реального плюралізму у суспільстві. Цьому сприяє народження нових форм масової політичної діяльності, і навіть поява самоврядних структур, асоціацій, неформальних цивільних рухів;

• подолання традиційної конфронтаційної цивільної та політичної культури, тобто. стабілізація суспільства до основі громадянського світу з наданням йому конституційних гарантій.

Ці процеси, як свідчить світова практика, повинні прагнути бути синхронними і однаковими за темпами з формованого правової держави. Правове держава покликане забезпечити умови для функціонування громадянського суспільства, основних його інститутів власності та цінностей.

Список літератури

1. Гаджиев К.С. Введення у політологію. М.: Просвітництво, 1993. З. 95.

2. Гегель Р. Філософія права. М.: 1990. З. 228.

3. Гаджиев К.С. громадянське суспільство і правове государство//Мировая економіка та багатосторонні міжнародні відносини. 1991. №2. З. 12.

4. Марченко М. Н. Політичні теорії та політична практика в розвинених капіталістичних країнах. М., 1992. З. 384.

Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація